Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htin Ka Ya
6A Kyi Taw
7A Kyin Nar
8A Lain Mar
9A Lo Taw Pyae Sayardaw
10A Lynn Thit
11A Phoe Phyu
12A Pilot
13A Rain Da Mar
14A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
15A Shin Kawnaynya
16A Shin Pone Nyar Nanda
17A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
18A Swe Taw
19A Thin
20A Yoe
21A Zat Hein
22Adatehtan Sayardaw
23Ae Kan Min
24Aekarit
25Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
26Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
27Akari Wai Wai
28Ambassador U Tint Swe
29Annawar Soe Moe
30Ant Mg
31Ar Kar Min
32Ashin Arsarrarlinkarra
33Ashin Awbartharbiwontha
34Ashin Candadhika
35Ashin Chekinda
36Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
37Ashin Eiddhi Pala
38Ashin Gaw Thi Ta
39Ashin Gawthitharra
40Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
41Ashin Kawainda (Popa)
42Ashin Kelasa
43Ashin Khae Mar Nanda
44Ashin Khae Mar Sar Ra
45Ashin Kowida
46Ashin Kumarra
47Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
48Ashin Nar Ga Thane
49Ashin Pannita Htay
50Ashin Ponya Nanda
51Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
52Ashin Pyin Nyar Won Tha
53AShin Su Mingala Lankara
54Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
55Ashin Thaw Ma- Dawae
56Ashin Thaw Par Ka
57Ashin Thondaya
58Ashin Tilawkarbiwuntha
59Ashin Warramar Bi Won Tha
60Ashin Won Tha Par La
61Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
62Ashin Zayya Pannita
63Association of Myanmar Poets
64At Ga Yar Zar
65At Ta Kyaw
66Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
67Aung Chaint
68Aung Hein
69Aung Hnin Swe
70Aung Htike (Shwe Bo)
71Aung Khant
72Aung Khin (Kyarr)
73Aung Khin Soe
74Aung Ko Oo (UMK)
75Aung Kyaun Phyar
76Aung Kyaw Swar
77Aung Lin
78Aung Lin Latt (Oakkalar)
79Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
80Aung Min Oo
81Aung Myat Htay
82Aung Myat Oo
83Aung Myat Thu
84Aung Myint (M.E)
85Aung Myo Min
86Aung Na Mate
87Aung Nay Lin
88Aung Pin Lae
89Aung San (Agriculture)
90Aung San Su Kyi
91Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
92Aung Shein
93Aung Si Nay Myo
94Aung Soe
95Aung Soe (Veterinary Physician)
96Aung Tay Za
97Aung Thin
98Aung Thit
99Aung Way
100Aung Weit
101Aung Win (Psychology)
102Aung Ye Lin
103Aung Zaw Latt
104Aung Zayya
105Aung Zin
106Ayar
107Aye Aye Hlaing
108Aye Htun Min
109Aye Lwin Thant
110Aye Maung Kyaw
111Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
24Bo Thein Swe
25Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
26Burma Research Society
27Burma U Ba Yin
28Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Pi Ya Mahtay
34Dhamma Steka U Maung Maung
35Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
36Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
37Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
38Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
39Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
40Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
41Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
42Director Sayar Myint
43Do J San
44Dr Tun Aung Kyaw (eye)
45Dr. Ar Law
46Dr. AShin Dhamma Pi Ya
47Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
48Dr. Aung Khin
49Dr. Aung Khin Sint
50Dr. Aung Ko Ko
51Dr. Aung Kyaw
52Dr. Aung Maw
53Dr. Aung Naing
54Dr. Aye Kyaw
55Dr. Ba Maw
56Dr. Ba Myint
57Dr. Chit
58Dr. Daw Thynn Thynn
59Dr. Dharmkirti
60Dr. Hla Kyi
61Dr. Hla Pe
62Dr. Hnin Waddy Maung
63Dr. Khin Hnin Yu
64Dr. Khin Maung Lwin
65Dr. Khin Maung Nyo
66Dr. Khin Moe Moe
67Dr. Khin Myo Han
68Dr. Khin Pan Hnin
69Dr. Khin Yi Win
70Dr. Khine Maung Nyunt
71Dr. Kyaw Myint
72Dr. La Min
73Dr. Lwan Wai
74Dr. Ma Tin Win
75Dr. Mar Mar Swe
76Dr. Maung Maung Nyo
77Dr. Mehm Tin Mon
78Dr. Mg Mg
79Dr. Mg Mg Thein
80Dr. Mg Thin
81Dr. Min Thein
82Dr. Mo Lar
83Dr. Myat Myint Moh
84Dr. Myint Lwin (Psychology)
85Dr. Myint Myint Khin
86Dr. Myint Oo
87Dr. Myo Aung
88Dr. Nan Hlaing
89Dr. Nan Ohmmar
90Dr. Nandawbartha
91Dr. Nu Nu Yin
92Dr. Nwae Win
93Dr. Nyan Hein Latt
94Dr. Nyunt Shwe
95Dr. Ohn Maung
96Dr. Soe Lwin
97Dr. Soe Win Oo
98Dr. Than Htun
99Dr. Than Lwin
100Dr. Thein Lwin
101Dr. Thet Lwin
102Dr. Thiha
103Dr. Tin Aung Aye
104Dr. Tin Maung Kyi
105Dr. Tin Mg Htwe
106Dr. Tin Shwe
107Dr. Tin Thein (Geology)
108Dr. Toe Hla
109Dr. U Swe Myint
110Dr. U Thein
111Dr. U Tint Swe Latt
112Dr. Walpola Rahula
113Dr. Win Maung Htet
114Dr. Ye Myint Kyaw
115Dr. Ye Naing
116Dr. Yi Yi
117Dr. Zaw Than
118Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
119Du Won
120Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Group of Dhammar Sariya Parli Editors
14Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Win Than
27Hot Line
28Htan Hlaing
29Htar Oak Thone
30Htate Tin Htut
31Htaung Muu Gyi Thein Win
32Htay Maung
33Htet Aung Zin
34Htet Moe
35Htet Myat
36Hti Lar Sithu
37Hti Lar Soe Myint Htal
38Htin Gyi
39Htin Lynn
40Htoo Ant
41Htoo Myat Kyal
42Htoo Swe Aung
43Htun Aung Kyaw
44Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
45Htun Lynn
46Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
47Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
48Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Lyar
6Kaday Kadar
7Kalaw Chit Htun
8Kan Chun
9Kan Win
10Kant Balu Khin Mg Swe
11Kate Hti Ma
12Kaung Htet
13Kaung Htet Nyunt
14Kaung Myat (2002 YAU)
15Kaung Myat Loon Thaw
16Kaung Thant
17Kaung Thar
18Kay Tu Win Htut
19Kee Kee
20Khin (Tine Yinn May)
21Khin Aung Soe
22Khin Cho Htun Publication
23Khin Hnin Yu
24Khin Khin Htoo
25Khin Khin Myat Noe
26Khin Khin Thin
27Khin La Pyae Won
28Khin Latt
29Khin Maung
30Khin Maung Myint
31Khin Maung Zaw
32Khin Mg Nyo - Economy
33Khin Mg Toe (Moe Mate)
34Khin Myo Chit
35Khin One
36Khin Oo Khin Khin
37Khin Saw Tint
38Khin Swe Oo
39Khin Thuzar
40Khin Thuzar Kyaw
41Khin Zaw Hein
42Khine Kyaw
43Khine Mi Mi Zin
44Khine Myat Thar
45Khine Thant Kyaw
46Khine Zin Thet
47Khit Pyo Phyu
48Khit Ta Yar Sein Wah
49Khoon Cho Nyein Chan
50Khu Khu
51Khun Cho Nyein Chan
52Khwar Nee
53Kin Wun Min Gyi
54Klash Chan Dar
55Ko (University)
56Ko Arkar (S/W and H/W)
57Ko Jay
58Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
59Ko Ko Gyi
60Ko Ko Lay
61Ko Ko Maung
62Ko Ko Maung Gyi
63Ko Ko Zaw
64Ko Koe
65Ko Kyaw
66Ko Maung San Thein
67Ko Myo- Mingalar
68Ko Ngal
69Ko Nine (Chinn Mountain)
70Ko Nyein Oo
71Ko One
72Ko Pike
73Ko Sa Sa
74Ko Saunn
75Ko Shwe Htoo (Pyay)
76Ko Shwe Taw Thar
77Ko Sun (R/O)
78Ko Swe (Panorama)
79Ko Tar
80Ko Yaw (Eco)
81Ko Yoe Kont
82Ku Tha
83Kung Fu Soe Myint
84Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
85Kyae Ni
86Kyae Ri Lynn Sit
87Kyae Sin Mhoo Wai
88Kyai The Lay Htet Sayardaw
89Kyat Kalay
90Kyaut Belu Tin Maung Swe
91Kyaw Aung
92Kyaw Hein
93Kyaw Hlaing
94Kyaw Hlaing Oo
95Kyaw Htet Tun
96Kyaw Htin Naw Ya Htar
97Kyaw Htoo
98Kyaw Kyaw
99Kyaw Kyaw Naing
100Kyaw Kyaw Swe
101Kyaw Moe Zaw
102Kyaw Mya Than
103Kyaw Myint Lwin
104Kyaw Naing
105Kyaw Nyein
106Kyaw San Kay
107Kyaw Soe Bo
108Kyaw Thet Han
109Kyaw Thet Khine
110Kyaw Thit
111Kyaw Thu
112Kyaw Win
113Kyaw Zau Oo
114Kyaw Zay Ya - Pathain
115Kyaw Zayyar Htun
116Kyee Kyee Saw
117Kyee Thae Nyunt Naing
118Kyi Aye
119Kyi Kyi Mar
120Kyi Lin (Myanmar)
121Kyi Lin Aye
122Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
123Kyi Min
124Kyi Mya
125Kyi Naing
126Kyi Nu Khit
127Kyi Oo
128Kyi Shoon
129Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
130Kyu Hnit
131Kyu Kyu Thin
132Kyu Mhway
133Kyune
134KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Maung
15Lay Myaing
16Lay Thu San
17Lenin
18Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
19Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
20Lin Kar Yee Kyaw
21Lin Ko Ko
22Lin Lin Htet
23Lin Nyo Thwae
24Lin Oo Khin
25Lin Oo Naing
26Lin Oo Taryar
27Lin Pa Wadi
28Lin Thet Khine
29Lin Tun
30Lin Wai Myaing
31Lin Yone Mg Mg
32Lin Yone Ni
33Lin Yone Thit Lwin
34Literature and Intellectual Upgrading Group
35Lone Ma
36Loon Htar Htar
37Loon Sat No Myat
38Loon Ta Mhe
39Lu Aung
40Lu Htike
41Lu Htu Daw A Mar
42Lu Htu Sain Win
43Lu Htu U Hla
44Lu Lu
45Lu Maw
46Lu Min Thit
47Lu Nay
48Lu Nyo Chaw
49Lu Pant Nge
50Lu Thar Man
51Lu Zaw Thit
52Lwin Min Aunt
53Lynn Htate Shin
54Lynn San
55Lynn Tae Oo
56Lynn Thaik Nyunt (Myanma Land)
57Lynn Yaun Tin
58Lynn Yone Ni

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Si Sayardaw
6Ma Har Swe
7Ma Har Wira
8Ma Hnin Pwint
9Ma Hu Yar (Loi Kor)
10Ma Khine
11Ma Kyae Ou
12Ma Kyi Pyar
13Ma Lay Lone
14Ma Lay Nyain
15Ma Li Kha
16Ma Lin Lin
17Ma Ma Lay
18Ma Ma Thadda Maung
19Ma Moe Myae
20Ma Ni Ni
21Ma Ni Zau Ta
22Ma Nor Ha Ri
23Ma O Zar
24Ma Sandar
25Ma Thanegi
26Ma Thidar (San Chaung)
27Ma Win Myint
28Madi Khin Lay
29Mae Htee Sayardaw (2)
30Magwae Win Myint
31Maha Bawdi Myaing Sayardaw
32Main Ka Lay
33Main Main (Latha)
34Major Ba Shin
35Major Toe Aung
36Mal Khine
37Mal Min Bone
38Man Phoe Aye
39Man Tin
40Manawhari
41Mandalay U Win Hlaing
42Many Writers
43Mar Lay
44Mar Mar Aye
45Mar Na Wa
46Mar Yainda (Pathain Gyi)
47Mar Yar
48Marcury
49Maung Htin Aung
50Maung Maung
51Maung Maung Htwe (Retired Professor)
52Maung Maung Sein Lynn
53Maung Maung Thiri
54Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
55May Aww
56May Myat Noe
57May Pearl Oo
58May Theingar Soe
59Me Ko Zuu Zin
60Member of Sabel Oo´s Editors
61Mg Ant
62Mg Aye Aung
63Mg Bo Mwae
64Mg Chaw Nwe
65Mg Chit Nyo (Bago)
66Mg Dagon
67Mg Daung
68Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
69Mg Hla Soe
70Mg Hlaing Yi
71Mg Hnin Swe
72Mg Hone Wam (Lecturer)
73Mg Htin
74Mg Htin Aung
75Mg Htun Myaing
76Mg Htun Oo (Mogok)
77Mg Htun Thu
78Mg Kaung Htike
79Mg Kaung Myint
80Mg Khin Min (Danuphyu)
81Mg Khine Khant
82Mg Khine Mar
83Mg Khit Tun
84Mg Ko Ko (Amarapura)
85Mg Ko Ni
86Mg Kyaut Tie
87Mg Kyaw Yin
88Mg Kyi Lin
89Mg Kyi Thant
90Mg Loon Kyin
91Mg Mahar
92Mg Mg Aye
93Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
94Mg Mg Htun Aung
95Mg Mg Myint Thein (YIT)
96Mg Mg Nyunt
97Mg Mg Pyone
98Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
99Mg Min
100Mg Moe Si
101Mg Moe Thu
102Mg Myae Ni (Tamartaw)
103Mg Myat Moe
104Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
105Mg Myint Kywal
106Mg Myint Mar (Bogalay)
107Mg Nay Win
108Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
109Mg Nyan Htet
110Mg Nyan Kyal
111Mg Nyein Chan
112Mg Nyo Aye
113Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
114Mg Pann Mwae
115Mg Phae Ngal
116Mg Por Tun
117Mg Pyae Chan
118Mg Sanda(Lel Way)
119Mg Sane Ni
120Mg Sann Kyal
121Mg Saydanar
122Mg Sein Hlaing (Oatthar)
123Mg Sein Htwe
124Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
125Mg Shwe Khit
126Mg Si Thu
127Mg Soe Chain
128Mg Soe Myat (Chaung Oo)
129Mg Soe Thit
130Mg Su Shin
131Mg Sue San
132Mg Swe
133Mg Swe Thet
134Mg Than Swe (Dawei)
135Mg Thant
136Mg Thar Cho
137Mg Thar Ma Nya
138Mg Thar Noe
139Mg Thar Pyae
140Mg Thar Ra
141Mg Thaw Ka
142Mg Thein Lwin
143Mg Thein Pae
144Mg Thein Sine
145Mg Thit Sein
146Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
147Mg Thwae Chun
148Mg Thway Yint
149Mg Thwe Thit
150Mg Tin Mon
151Mg Wai Phyo
152Mg Wanna
153Mg Wint Thu
154Mg Won Tha
155Mg Yan Pine
156Mg Ye Soe (Kyaukse)
157Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
158Mg Yin Win (Dau Pone)
159Mg Za Ni Ya
160Mg Zayyar
161Mhaw Ekari
162Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
163Mhawbi Sir Thein
164Mhu Tha Pyae
165Mhu Thet Pie
166Mi Chan Wai
167Mi Ko Zu Zin
168Mi Mann Lay
169Min Aung Kyaw
170Min Aung Min
171Min Aung Naing
172Min Bay Dar (Pwint Phyu)
173Min Bu Aung Kyaing
174Min Bu Myo Thet Aung
175Min Din
176Min Eain Dar
177Min Kan Thar
178Min Khaung (EMPA-8)
179Min Khite Soe San
180Min Ko Naing
181Min Kun Sayardaw
182Min Kyaw
183Min La Pyae
184Min Lu
185Min Lu Lu
186Min Ma Gite
187Min Myat ThuRa
188Min Myat Yar Za
189Min Nan
190Min Nay Thway
191Min Ni
192Min Nwe Soe
193Min Pone Nya
194Min San Ain
195Min San Eain
196Min Sate Tra
197Min Set Ka
198Min Set Kyar
199Min Shin
200Min Soe (Han Thar Nwe)
201Min Soe Yar Sar
202Min Soe Yar Zar
203Min Swe
204Min Ta Khit
205Min Thane Kha
206Min Thawdar
207Min Thein (Mechanical)
208Min Thein Khaing
209Min Thitsar Hlaing
210Min Thu Ra
211Min Thu Won
212Min Thway Thit Sar
213Min Win Htain
214Min Yae Kyaw
215Min Yu Pa
216Min Yu Wai
217Min Zaw
218Min Zin
219Mingalar Zin Aung
220Minister Padaytha Yar Zar
221Ministry of Construction
222Ministry of Culture
223Ministry of Education
224Ministry of Finance and Revenue
225Ministry of Health
226Ministry of Home Affairs
227Ministry of Information
228Ministry of Information and Communication
229Ministry of Religious Affairs
230Mite Mite (Pyay)
231MMTH
232Mo Mo
233Mo Zar Hlan Wai
234Moe (Kyaut Sal)
235Moe Hein
236Moe Kyaw Thu
237Moe Lynn (Phoe Lay)
238Moe Ma Kha
239Moe Moe (Innyar)
240Moe Myint Oo
241Moe Ni Lwin
242Moe Nine Sayartaw U Pannita
243Moe Nyein Aye
244Moe Sat Pwint
245Moe Set Lin Htet
246Moe Set Y
247Moe Shin (I.M.T)
248Moe Si Thu
249Moe Thae Phyu Soe
250Moe Thet Min Yin
251Moe Wai
252Moe Zay Nyein
253Moe(PyinMaNar)
254Moh Moh Sann
255Mone Ywae Sayartaw
256Mone Ywar Nay Zar
257Mr. Mg Mhine
258Mr.Tarot
259Mra Hnin Zi
260Mu Pine Hnin Si
261Muh Eain Zin
262Mya Aye
263Mya Han
264Mya Hnaung Nyo
265Mya Htun Aung
266Mya Kay Tu
267Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
268Mya Mhuu Khin Khin
269Mya Nandar
270Mya Pearl Khin
271Mya Pearl Thwe
272Mya Phone Lu Lu
273Mya Sein Taung Sayardaw
274Mya Set Kyar Shin
275Mya Than San
276Mya Than Tint
277Mya Thandar
278Mya Tharr Twin
279Mya Thin Kyu
280Mya Win
281Mya Win_Dathana
282Myae Latt Mg Myint Thu
283Myae Mhone Lwin
284Myae Yine
285Myaing Nann Swe
286Myanma A Lin Than Nyunt
287Myanmar Music Association
288Myanmar Thaing Federation
289Myanmar Translation Society
290Myanmar Writers Association
291Myar Sit The
292Myar Thu
293Myat Khine
294Myat Nyein
295Myat Pann Ya Gone Group
296Myat Thet
297Myat Wai Toe (Education University)
298Myaun Mya Mg Ko
299Myaung Mya Mg Yin Tint
300Myaw Lint Chat (Medicine 2)
301Myay Lat Myat Thu
302Myay Lat Thein Lwin
303Myeik Win Htain
304Myin Mu Mg Naing Moe
305Myint Mo Myittar (Loikaw)
306Myint O Two
307Myint Soe Hlaing
308Myint Than
309Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
310Myo Aung Swe (Medical Research)
311Myo Aung Swe (Say Thu)
312Myo Ko Myo
313Myo Lwin Aung
314Myo Man
315Myo Myint
316Myo Nyunt Htun
317Myo Set (Mr. Photo)
318Myo Thura
319Myoe Ma Myint Kywal
320Myoe Ma Than Lwin
321Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Naing Bateman
3Naing Khin Maung Lay
4Naing Oo
5Naing Pan Hla
6Naing Win Swe
7Naing Zaw (Lazy Club)
8Nan Ei Ei Zar
9Nan Ei Khine
10Nan Htike Soe
11Nan Kyawt Shin
12Nan Nyunt Swe
13Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
14Nan Su Kay Swam
15Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
16Nanda
17Nanda Kyaw Thu
18Nanda Soe
19Nanda Thein Zan
20Nanda Thu
21Nandar Moe Kyal
22Nat Nwe
23Nat Sat Yaung
24Nat Shin Naun
25Nat Tha Mee
26Nat Ywar Moe
27Naung Sit The
28Naw Htoo Aung
29Nay Ant Khaung
30Nay Aw Yar
31Nay Kha
32Nay Ko Latt
33Nay Lin (Dental)
34Nay Lin Aung
35Nay Min Naing
36Nay Min Thurain
37Nay Min Yarzar
38Nay Min Yaung Chi
39Nay Myo Thant
40Nay Nor
41Nay Nwe Zin Myint
42Nay Oo Wai
43Nay Paing
44Nay Phone Lat
45Nay Phone Oo
46Nay Phone Wai
47Nay Soe Htet
48Nay Soe Thaw
49Nay Win (London)
50Nay Win Aung
51Nay Win Myint
52Nay Ye Aung
53Nay Zaw Naing
54Nay Zin Latt
55Nga Lat Ma
56Ngwe Kyi
57Ngwe O Dawn - Kyee Maung
58Ngwe Tar Yi
59Nhin Wai Nyein
60Nhine Mahar
61Ni Ko Ye`
62Ni Ni Naing (Tha Hton)
63Ni Yint Yint
64Nine Nine Sanay
65No Ko Zu Zin
66Nor Tuu Aung
67Nu Nu Yi (Innwa)
68Nu Yin
69Nwae Ta Man
70Nwan Jar Thine
71Nway Ta Man
72Nwe Oo Hlaing
73Nwe Thit
74Nyan Kywal
75Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
76Nyay
77Nyein Aye Eain
78Nyein Chan May
79Nyein Kyaw
80Nyi Aung Maw
81Nyi Htet Aung
82Nyi Lynn Sat
83Nyi Naun
84Nyi Nyi Htwe
85Nyi Nyi Naing
86Nyi Pu Lay
87Nyi Thit
88Nyo Aung
89Nyo Aye
90Nyo Htet (Lin Thit Oo)
91Nyo Lwan Aung
92Nyo Mya
93Nyo Myint Thein
94Nyo Thaung
95Nyoe
96Nyunt Kyuu
97Nyunt Oo
98Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Ingyin
15Par Ra Gu
16Parmautkha Ye` Myint Kyaw
17Pearl Khin Khin
18Pearl Thi
19Peter Mya Oo
20Pha Auk Sayardaw
21Phae Myint
22Phoe Kyawt
23Phoe La Min
24Phoe Nyan
25Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
26Phoe Thone Nya
27Phoe Wa Mg
28Phone Kywal
29Phone Mee Nay La
30Phone Pyae Tayzar
31Phone Tay Za
32Phone Wai (Medicinal Herbs)
33Phwar Lauk Kyi
34Phyar Pone Nadi
35Phyo Tharra
36Phyo Wai (M.A)
37Phyuu Sayardaw
38Poe Ko Ko
39Poe Ko Ko
40Poe Zar
41Politician
42Pone Na Ka
43Pone Na Mi
44Pone Na Nyo
45Pone Nya Khin
46Por Gyar Yit
47Por Lwin Kyaw
48Por Lwin Kyaw
49Por Oo Thit
50Prof. Min Dar Tu
51Prof. U Aye Maung
52Professor Min Dar Tu
53Public Service Media Governing Body
54Pwint Lann (Mine)
55Pyae Pine Muu Aim
56Pyi Kyaw Lwin
57Pyi Lone Mwae
58Pyi Myanmar Editor Group
59Pyi Pann Moe
60Pyin Nyar Di Pa
61Pyin Nyar Kyaw
62Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
63Pyin Sa Man D Yine
64Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Aung
20Sat Ka
21Sat Kaw Ma
22Sate Tra
23Sate Tra Agga
24Sate Tra Kha
25Saturngod
26Saung Lu Lin
27Saung Win Lat
28Saw Cary Win
29Saw Hlan
30Saw Htain Lynn
31Saw Khat
32Saw Mone Nyinn
33Saw Myint Zu
34Saw Ngu Wah
35Saw Nyo
36Saw Pyae Chan Thar
37Saw Pyae Mar Lar
38Saw Pyae Yadanar
39Saw Tin Maung
40Saw Yu Pa Thin
41Say Tan
42Say Tha Wun
43Saya Sundra
44Sayar Aung
45Sayar Aung Pine
46Sayar Dagon
47Sayar Gyi Myint Tharr
48Sayar Gyi U Han Htun
49Sayar Gyi U Tin Oo
50Sayar Htwe
51Sayar Nu
52Sayar Nyo
53Sayar Sein Sann
54Sayar U Ba Hein
55Sayar U Maung Maung Than
56Sayar U Min Thein
57Sayar U San Lwin
58Sayar U Sein Myint
59Sayar U Thar No
60Sayar U Thein Lwin
61Sayardaw Badanda Nay Main Da
62Sayardaw Badanta Waiponela
63Sayardaw Baddanda Kovida
64Sayardaw U Jotika
65Sayardaw U Ya Tha Ka
66Saytanar Hlaing
67Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
68Sein Hlaing
69Sein Lynn
70Sein Ngat Yoe
71Sein Win Sein
72Set Htun Lynn
73Shanti Swaroop Baudh
74Shar
75Shate
76Shin Gwan Gweat
77Shin Htwe Yin (Manottha)
78Shin Lu Thit
79Shin Ma
80Shin May Yoon
81Shin Me Htae
82Shin Moe
83Shin Myat Noe
84Shin Nhaung
85Shin Oakkahta
86Shin Phone
87Shin R Sar Ra
88Shoon Ya Me Moe
89Show
90Shwe Ba Win
91Shwe Bo Barmahti Khin Aung
92Shwe Bo Mi Mi Gyi
93Shwe Bo Thet Mar
94Shwe Chan Thar
95Shwe Dar
96Shwe Daun Lu
97Shwe Inzali
98Shwe Kine Tharr
99Shwe Ku May Hnin
100Shwe Kyae Si
101Shwe Kyin Sayartaw Gyi
102Shwe Min Won Sayataw
103Shwe Min Wun U Phone Myint
104Shwe Myaing Pyone Lei Maw
105Shwe Nagar Tin Win
106Shwe Nwe
107Shwe O Daung
108Shwe Phone Kan
109Shwe Taung Thiha Thu
110Shwe Thin Kha
111Shwe Yaun Ma Ma
112Si Thu At Ga
113Silent Ghost
114Sin Phyu Kyne Aung Thein
115Sitagu Sayadaw
116Soe Chit Oo
117Soe Hnin Oo
118Soe Maung Maung
119Soe Myaing
120Soe Myat Thu Zar
121Soe Myint
122Soe Myint Latt
123Soe Nay Lin
124Soe Soe
125Soe Thein
126Soe Thine
127Soe Thwae (Translator)
128Soe Thwae (Weitzar)
129Soe Tin Win
130Soe Win Htut
131Su Hla Phyu
132Su Htoo Pan Sayar Han
133Su Htoo Pan U Kyaw
134Su Inzali
135Su Kyi Htwe
136Su Latt Tun
137Su Lay Nwe
138Su Myat Eain
139Su Myat Mon Mon
140Sue Hnget
141Sue Ma
142Sue Thit Ni
143Sut Htun Mhat Win
144Swal Mat Shin
145Swal Taw Min Than Aye
146Swam Htet Aung
147Swe Hlaing Oo
148Swe Min (Da Nu Phyu)
149Swe Myint
150Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
11Taw Saw Hinn
12Taw Tharr Gyi Lu Naing
13Taw Win Nwe
14Tet Ka Tho Phone Naing
15Tet Ka Thol Khin Maung Aye
16Tet Ka Thol Ko Htay
17Tet Ka Thol Mya Sein
18Tet Ka Thol Nandamate
19Tet Ka Thol Nay Win
20Tet Ka Thol Sein Tin
21Tet Ka Thol Shin Thiri
22Tet Ka Thol Tin Kha
23Tet Ka Thol Win Kywal
24Tet Toe
25Tha Doe Aung
26Tha Doe Nwe
27Tha Doe Tay Za
28Tha Doe Wi Ra
29Tha Kya Won Tha
30Tha Pyae Moe
31Thadinhtauk Khin
32Thakhin Aung Phae
33Thakhin Ba Thaung
34Thakhin Ba Tin
35Thakhin Mya Than
36Thakhin Myat Sine
37Thakhin Phae Htay
38Thakhin Than Htun
39Thakin Ko Taw Mhine
40Thame Chit
41Thame Pyo
42Thamudaya Po Mo
43Than Aung Khaing
44Than Htike
45Than Myint Aung
46Than Myint Oo
47Than Nyein Aung (Education)
48Than Oo Hlaing
49Than Phae Myint
50Than Swe
51Than Tun
52Than Twal Maung
53Than Win Hlaing
54Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
55Thant Sin
56Thant Zaw Htun
57Thar Du
58Thar Ga Doe
59Thar GaRa Nga Soe
60Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
61Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
62Tharmanay Kyaw
63Thate Pan Maung Wa
64Thate Pan Myo Thant
65Thate Pan Soe Hla
66ThaToe Tay Za
67Thaung Htike
68Thaung Nyunt Thit
69Thaung Wai Oo
70Thaw Ka
71Thawdar Aye Lei
72Thawdar Swe
73The Khit Nay
74Thein Myint Wai
75Thein Oo
76Thein Pae Myint
77Thein Than Win (Ma Hlaing)
78Thein Zaw (Shwe Li Oo)
79Theint Theint Nway
80Thet Hlar Shin Saw
81Thet La Sin
82Thet Min July
83Thet Oo Lwin
84Thet Pine Ye`
85Thet Tun (Medical Science)
86Thi Han Twin
87Thi La
88Thiha Aung
89Thiha Kyaw Thu
90Thiha Naing (Pyi)
91Thike Phwar
92Thin Kha Thu
93Thin Khar
94Thin Myat Noe
95Thin Su Su Nyein
96Thin Tine Nyo
97Thine U Chit Than
98Thinn Thinn Naing
99Thinn Thinn Thar
100Thiri Kyae Sin
101Thiri Pyan Chi U Thar Myat
102Thit Htoo Eain
103Thit Sar Ni
104Thite Phwar
105Thoe
106Thoe Saung
107Thone Na Yi Thet Wai
108Thone Sal Htate Tin Myint
109Thonedara Win- Chaung Oo
110Thoon Nay Soe
111Thoon Sit
112Thu Kha Mai Hlaing
113Thu Mg
114Thu Ra Htike
115Thu Ra Ni
116Thu Rain
117Thu Rain Swe
118Thu Tay Thi Myint Tun
119Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
120Thu Tay Thi Sayar Nyein
121Thu Tay Thi Sayar Zaw
122Thu Tay Thi Thet Tun Myint
123Thu Thain
124Thu Thu Ka
125Thu Way
126Thu Yaung Mae
127Thuritza
128Thuwanna Kyaw Sein
129Tin Aung Htun
130Tin Aung Ni
131Tin Htwe
132Tin Maung Myint
133Tin Maung Win
134Tin Maw (Chemistry)
135Tin Mg Toe
136Tin Moe
137Tin Myint
138Tin Myint Oo
139Tin Naing Toe
140Tin Soe (BawGa Gone)
141Tin Swe Moe
142Tin Than Oo
143Tin Tun (Taung Gote)
144Tint Htun Swe
145Tint Sann
146Tint Tal
147Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
148Tite Soe
149Today Editor Group
150Toe Htet
151Toe Nhaung Moe
152Toe Tet
153Tr. Daw Thet Thet
154Traffic Rule Committee
155Tri Set Ka
156Tri Set Kha
157Tri Setkyar
158Tri Thin Kha
159Twae Htar Nyo
160Twin Gyi One Mg
161Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Mg
11U Ba Jyan
12U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
13U Bo Kalay (BA)
14U Goinga
15U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
16U Hla
17U Hla Aung
18U Hla Din
19U Hla Htun
20U Hla Khin (San Nyunt Oo)
21U Hla Myint
22U Hla Myint (Gandamar)
23U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
24U HLwar
25U Hote Sain
26U Htin Por
27U Htut
28U Ka Lar
29U Kan Nyunt
30U Kaung Htoo
31U Khaemar Sarra
32U Khin Aung
33U Khin Maung Saw (Berlin)
34U Khin Maung Swe
35U Khin Mg Gyi
36U Khin Soe
37U Ko Ko (Solicitor)
38U Ko Ko Gyi
39U Ko Ko Lay (B.Sc)
40U Ko Lay - Zayyar Maung
41U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
42U Kyaw Naing
43U Kyaw Nyunt
44U Kyaw Yan
45U Kyaw Zay Ya
46U Kyi Myint
47U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
48U Maung Gyi
49U Maung Maung Lay
50U Mg Mg Than
51U Min Htet
52U Min Naing
53U Moe Myint
54U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
55U Myint Htun
56U Myint Lwin (Kan Baw Za)
57U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
58U Myint Swe (M.A London)
59U Myint Swe (MoeGok)
60U Myint Swe (Phyuu)
61U Myo Myint Wai
62U Myo Nyunt (Archaeologist)
63U Nanda
64U Nu
65U Nyan Thin
66U Nyar Na
67U Nyein Aung (Sayar Bayda)
68U Nyi Hla Ngal
69U Nyunt Hlaing
70U Oattaratharra
71U Ottamatharra
72U Own Kyaing
73U Own Myaing (Electronic)
74U Own Myint (Diesel)
75U Phae Thein
76U Phoe Kyar
77U Phone (Chemistry)
78U Pone Nya
79U Por Oo
80U Pu Ka Lay
81U Pyi Thein
82U Pyin Nyar
83U Pyinnyar Won Tha
84U Pyone Cho
85U San Myint Aung (B.A)
86U San Shwe Bu
87U San Thar Aung
88U Sann Oo (MIS, Mandalay)
89U Sein Tun
90U Shwe Aung
91U Shwe Win
92U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
93U Sut Su
94U Sway Tin (U.S.C)
95U Taung Lone
96U Taw
97U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
98U Than (HaPheZee)
99U Than Daing
100U Than Hlaing
101U Than Htut
102U Than Phae (Ae Lann Nyun)
103U Than Sint (NL Elec)
104U Thar Tint
105U That Ka
106U Thaung Lwin
107U Thaung Win (Cherry Flower)
108U Thaw Zin
109U Thein Aung (Myanmar Sar)
110U Thet Htun
111U Thet Sein
112U Thit Lwin Soe
113U Thu Kha
114U Tin Aye
115U Tin Aye (Dawei)
116U Tin Htut (B.E. Agri.)
117U Tin Ngwe
118U Tin Nyunt
119U Tin Oo (Myaung)
120U Tin Oo (Tution)
121U Tin Pae
122U Tint Wai
123U Tint Win Naing
124U Tun Hla
125U Uggasena (Chindwin)
126U Wam Htain
127U Win Htain
128U Win Zin (Myeik)
129U Wint Kyaw
130U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Thit
25Win Tin
26Win Win Latt
27Win Win Myint
28Win Zaw (Thit Taw)
29Wine Lashio
30Wine Maw
31Wint Kywal
32Wint Pyone Myint
33Wut Yee (Food House)
34WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yarza Thin Kha
17Yatkha
18Yaw Sayardaw
19Yay Cham
20Yaynanthar Win Maung
21Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
22Ye Baw Phae Than
23Ye D Pa
24Ye Htet
25Ye Htun Win
26Ye Htut
27Ye Kaung Htet
28Ye Man
29Ye Man Aung
30Ye Min Aung (RAY Electronic)
31Ye Min Hein
32Ye Mya Lwin
33Ye Myat Tin
34Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
35Ye Naing Moe
36Ye Shan
37Ye Sky
38Ye Thaddi
39Ye Thu
40Ye Thway Htet
41Ye Win Aung
42Ye Yan Aung
43Ye Yin Aung
44Ye Yint Naing
45Ye Zaw Aung
46Ye` Baw Htun
47Ye` Baw Kyaw San
48Ye` Khaung
49Ye` Man
50Ye` Min Hein
51Ye` Ye` Oo
52Yi Yi Htay
53Yin A Nint
54Yin Min Oo (University of Medicine)
55Yin Yin Lei
56Yuwati Khin Oo
57Yuwati Khin Sein Hlaing
58Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lynn (Youth)
12Zaw Maung
13Zaw Min Than
14Zaw Nainggan Soe
15Zaw Thet Htwe
16Zaw Win (Thit Htwin)
17Zaw Zaw Aung
18Zaw Zin
19Zay Ya
20Zay Ya Thu
21Zay Yar Maung
22Zay Yar Zaw
23Zayyar Moe
24Zin Aye
25Zin Ba Oo
26Zin Mg Mg Htet
27Zin Min (Tha Main Htaw)
28Zin Thant
29Zin Wai Thaw
30Zin Yaw Ni
31Zu
32Zu Zu
33Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z