Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htin Ka Ya
6A Kyi Taw
7A Kyin Nar
8A Lain Mar
9A Lo Taw Pyae Sayardaw
10A Lynn Thit
11A Phoe Phyu
12A Pilot
13A Rain Da Mar
14A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
15A Shin Kawnaynya
16A Shin Pone Nyar Nanda
17A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
18A Swe Taw
19A Thin
20A Yoe
21A Zat Hein
22Adatehtan Sayardaw
23Ae Kan Min
24Aekarit
25Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
26Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
27Akari Wai Wai
28Ambassador U Tint Swe
29Annawar Soe Moe
30Ant Mg
31Ar Kar Min
32Ashin Arsarrarlinkarra
33Ashin Awbartharbiwontha
34Ashin Candadhika
35Ashin Chekinda
36Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
37Ashin Eiddhi Pala
38Ashin Gaw Thi Ta
39Ashin Gawthitharra
40Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
41Ashin Kawainda (Popa)
42Ashin Kelasa
43Ashin Khae Mar Nanda
44Ashin Khae Mar Sar Ra
45Ashin Kowida
46Ashin Kumarra
47Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
48Ashin Nar Ga Thane
49Ashin Pannita Htay
50Ashin Ponya Nanda
51Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
52Ashin Pyin Nyar Won Tha
53AShin Su Mingala Lankara
54Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
55Ashin Thaw Ma- Dawae
56Ashin Thaw Par Ka
57Ashin Thondaya
58Ashin Tilawkarbiwuntha
59Ashin Warramar Bi Won Tha
60Ashin Won Tha Par La
61Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
62Ashin Zayya Pannita
63Association of Myanmar Poets
64At Ga Yar Zar
65At Ta Kyaw
66Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
67Aung Chaint
68Aung Hein
69Aung Hnin Swe
70Aung Htike (Shwe Bo)
71Aung Khant
72Aung Khin (Kyarr)
73Aung Khin Soe
74Aung Ko Oo (UMK)
75Aung Kyaun Phyar
76Aung Kyaw Swar
77Aung Lin
78Aung Lin Latt (Oakkalar)
79Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
80Aung Min Oo
81Aung Myat Htay
82Aung Myat Oo
83Aung Myat Thu
84Aung Myint (M.E)
85Aung Myo Min
86Aung Na Mate
87Aung Nay Lin
88Aung Pin Lae
89Aung San (Agriculture)
90Aung San Su Kyi
91Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
92Aung Shein
93Aung Si Nay Myo
94Aung Soe
95Aung Soe (Veterinary Physician)
96Aung Tay Za
97Aung Thin
98Aung Thit
99Aung Way
100Aung Weit
101Aung Win (Psychology)
102Aung Ye Lin
103Aung Zaw Latt
104Aung Zayya
105Aung Zin
106Ayar
107Aye Aye Hlaing
108Aye Htun Min
109Aye Lwin Thant
110Aye Maung Kyaw
111Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
24Bo Thein Swe
25Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
26Burma Research Society
27Burma U Ba Yin
28Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Pi Ya Mahtay
34Dhamma Steka U Maung Maung
35Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
36Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
37Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
38Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
39Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
40Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
41Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
42Director Sayar Myint
43Do J San
44Dr Tun Aung Kyaw (eye)
45Dr. Ar Law
46Dr. AShin Dhamma Pi Ya
47Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
48Dr. Aung Khin
49Dr. Aung Khin Sint
50Dr. Aung Ko Ko
51Dr. Aung Kyaw
52Dr. Aung Maw
53Dr. Aung Naing
54Dr. Aye Kyaw
55Dr. Ba Maw
56Dr. Ba Myint
57Dr. Chit
58Dr. Daw Thynn Thynn
59Dr. Dharmkirti
60Dr. Hla Kyi
61Dr. Hla Pe
62Dr. Hnin Waddy Maung
63Dr. Khin Hnin Yu
64Dr. Khin Maung Lwin
65Dr. Khin Maung Nyo
66Dr. Khin Maung Nyunt
67Dr. Khin Moe Moe
68Dr. Khin Myo Han
69Dr. Khin Pan Hnin
70Dr. Khin Yi Win
71Dr. Khine Maung Nyunt
72Dr. Kyaw Myint
73Dr. La Min
74Dr. Lwan Wai
75Dr. Ma Tin Win
76Dr. Mar Mar Swe
77Dr. Maung Maung Nyo
78Dr. Mehm Tin Mon
79Dr. Mg Mg
80Dr. Mg Mg Thein
81Dr. Mg Thin
82Dr. Min Thein
83Dr. Mo Lar
84Dr. Myat Myint Moh
85Dr. Myint Lwin (Psychology)
86Dr. Myint Myint Khin
87Dr. Myint Oo
88Dr. Myo Aung
89Dr. Nan Hlaing
90Dr. Nan Ohmmar
91Dr. Nandawbartha
92Dr. Nu Nu Yin
93Dr. Nwae Win
94Dr. Nyan Hein Latt
95Dr. Nyunt Shwe
96Dr. Ohn Maung
97Dr. Soe Lwin
98Dr. Soe Win Oo
99Dr. Than Htun
100Dr. Than Lwin
101Dr. Thein Lwin
102Dr. Thet Lwin
103Dr. Thiha
104Dr. Tin Aung Aye
105Dr. Tin Maung Kyi
106Dr. Tin Mg Htwe
107Dr. Tin Shwe
108Dr. Tin Thein (Geology)
109Dr. Toe Hla
110Dr. U Swe Myint
111Dr. U Thein
112Dr. U Tint Swe Latt
113Dr. Walpola Rahula
114Dr. Win Maung Htet
115Dr. Ye Myint Kyaw
116Dr. Ye Naing
117Dr. Yi Yi
118Dr. Zaw Than
119Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
120Du Won
121Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Group of Dhammar Sariya Parli Editors
14Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Win Than
27Hot Line
28Htan Hlaing
29Htar Oak Thone
30Htate Tin Htut
31Htaung Muu Gyi Thein Win
32Htay Maung
33Htet Aung Zin
34Htet Moe
35Htet Myat
36Hti Lar Sithu
37Hti Lar Soe Myint Htal
38Htin Gyi
39Htin Lynn
40Htoo Ant
41Htoo Myat Kyal
42Htoo Swe Aung
43Htun Aung Kyaw
44Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
45Htun Lynn
46Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
47Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
48Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Lyar
6Kaday Kadar
7Kalaw Chit Htun
8Kan Chun
9Kan Win
10Kant Balu Khin Mg Swe
11Kate Hti Ma
12Kaung Htet
13Kaung Htet Nyunt
14Kaung Myat (2002 YAU)
15Kaung Myat Loon Thaw
16Kaung Myat Min
17Kaung Thant
18Kaung Thar
19Kay Tu Win Htut
20Kee Kee
21Khin (Tine Yinn May)
22Khin Aung Soe
23Khin Cho Htun Publication
24Khin Hnin Yu
25Khin Khin Htoo
26Khin Khin Myat Noe
27Khin Khin Thin
28Khin La Pyae Won
29Khin Latt
30Khin Maung
31Khin Maung Myint
32Khin Maung Zaw
33Khin Mg Nyo - Economy
34Khin Mg Toe (Moe Mate)
35Khin Myo Chit
36Khin One
37Khin Oo Khin Khin
38Khin Saw Tint
39Khin Swe Oo
40Khin Thuzar
41Khin Thuzar Kyaw
42Khin Zaw Hein
43Khine Kyaw
44Khine Mi Mi Zin
45Khine Myat Thar
46Khine Thant Kyaw
47Khine Zin Thet
48Khit Pyo Phyu
49Khit Ta Yar Sein Wah
50Khoon Cho Nyein Chan
51Khu Khu
52Khun Cho Nyein Chan
53Khwar Nee
54Kin Wun Min Gyi
55Klash Chan Dar
56Ko (University)
57Ko Arkar (S/W and H/W)
58Ko Jay
59Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
60Ko Ko Gyi
61Ko Ko Latt (Sae Myaun)
62Ko Ko Lay
63Ko Ko Maung
64Ko Ko Maung Gyi
65Ko Ko Zaw
66Ko Koe
67Ko Kyaw
68Ko Maung San Thein
69Ko Myo- Mingalar
70Ko Ngal
71Ko Nine (Chinn Mountain)
72Ko Nyein Oo
73Ko One
74Ko Pike
75Ko Sa Sa
76Ko Saunn
77Ko Shwe Htoo (Pyay)
78Ko Shwe Taw Thar
79Ko Sun (R/O)
80Ko Swe (Panorama)
81Ko Tar
82Ko Yaw (Eco)
83Ko Yoe Kont
84Ku Tha
85Kung Fu Soe Myint
86Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
87Kyae Ni
88Kyae Ri Lynn Sit
89Kyae Sin Mhoo Wai
90Kyai The Lay Htet Sayardaw
91Kyat Kalay
92Kyaut Belu Tin Maung Swe
93Kyaw Aung
94Kyaw Hein
95Kyaw Hlaing
96Kyaw Hlaing Oo
97Kyaw Htet Tun
98Kyaw Htin Naw Ya Htar
99Kyaw Htoo
100Kyaw Kyaw
101Kyaw Kyaw Naing
102Kyaw Kyaw Swe
103Kyaw Moe Zaw
104Kyaw Mya Than
105Kyaw Myint Lwin
106Kyaw Naing
107Kyaw Nyein
108Kyaw San Kay
109Kyaw Soe Bo
110Kyaw Thet Han
111Kyaw Thet Khine
112Kyaw Thit
113Kyaw Thu
114Kyaw Win
115Kyaw Zau Oo
116Kyaw Zay Ya - Pathain
117Kyaw Zayyar Htun
118Kyee Kyee Saw
119Kyee Thae Nyunt Naing
120Kyi Aye
121Kyi Kyi Mar
122Kyi Lin (Myanmar)
123Kyi Lin Aye
124Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
125Kyi Min
126Kyi Mya
127Kyi Naing
128Kyi Nu Khit
129Kyi Oo
130Kyi Shoon
131Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
132Kyu Hnit
133Kyu Kyu Thin
134Kyu Mhway
135Kyune
136KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Maung
15Lay Myaing
16Lay Thu San
17Lenin
18Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
19Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
20Lin Kar Yee Kyaw
21Lin Ko Ko
22Lin Lin Htet
23Lin Nyo Thwae
24Lin Oo Khin
25Lin Oo Naing
26Lin Oo Taryar
27Lin Pa Wadi
28Lin Thet Khine
29Lin Tun
30Lin Wai Myaing
31Lin Yone Mg Mg
32Lin Yone Ni
33Lin Yone Thit Lwin
34Literature and Intellectual Upgrading Group
35Lone Ma
36Loon Htar Htar
37Loon Sat No Myat
38Loon Ta Mhe
39Lu Aung
40Lu Htike
41Lu Htu Daw A Mar
42Lu Htu Sain Win
43Lu Htu U Hla
44Lu Lu
45Lu Maw
46Lu Min Thit
47Lu Nay
48Lu Nyo Chaw
49Lu Pant Nge
50Lu Thar Man
51Lu Zaw Thit
52Lwin Min Aunt
53Lynn Htate Shin
54Lynn San
55Lynn Tae Oo
56Lynn Thaik Nyunt (Myanma Land)
57Lynn Yaun Tin
58Lynn Yone Ni

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kyae Ou
13Ma Kyi Pyar
14Ma Lay Lone
15Ma Lay Nyain
16Ma Li Kha
17Ma Lin Lin
18Ma Ma Lay
19Ma Ma Thadda Maung
20Ma Moe Myae
21Ma Ni Ni
22Ma Ni Zau Ta
23Ma Nor Ha Ri
24Ma O Zar
25Ma Sandar
26Ma Thanegi
27Ma Thidar (San Chaung)
28Ma Win Myint
29Madi Khin Lay
30Mae Htee Sayardaw (2)
31Magwae Win Myint
32Maha Bawdi Myaing Sayardaw
33Main Ka Lay
34Main Main (Latha)
35Major Ba Shin
36Major Toe Aung
37Mal Khine
38Mal Min Bone
39Man Phoe Aye
40Man Tin
41Manawhari
42Mandalay U Win Hlaing
43Many Writers
44Mar Lay
45Mar Mar Aye
46Mar Na Wa
47Mar Yainda (Pathain Gyi)
48Mar Yar
49Marcury
50Maung Htin Aung
51Maung Maung
52Maung Maung Htwe (Retired Professor)
53Maung Maung Sein Lynn
54Maung Maung Thiri
55Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
56May Aww
57May Myat Noe
58May Pearl Oo
59May Theingar Soe
60Me Ko Zuu Zin
61Member of Sabel Oo´s Editors
62Mg Ant
63Mg Aye Aung
64Mg Bo Mwae
65Mg Chaw Nwe
66Mg Chit Nyo (Bago)
67Mg Dagon
68Mg Daung
69Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
70Mg Hla Soe
71Mg Hlaing Yi
72Mg Hnin Swe
73Mg Hone Wam (Lecturer)
74Mg Htin
75Mg Htin Aung
76Mg Htun Myaing
77Mg Htun Oo (Mogok)
78Mg Htun Thu
79Mg Kaung Htike
80Mg Kaung Myint
81Mg Khin Min (Danuphyu)
82Mg Khine Khant
83Mg Khine Mar
84Mg Khit Tun
85Mg Ko Ko (Amarapura)
86Mg Ko Ni
87Mg Kyaut Tie
88Mg Kyaw Yin
89Mg Kyi Lin
90Mg Kyi Thant
91Mg Loon Kyin
92Mg Mahar
93Mg Mg Aye
94Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
95Mg Mg Htun Aung
96Mg Mg Myint Thein (YIT)
97Mg Mg Nyunt
98Mg Mg Pyone
99Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
100Mg Min
101Mg Moe Si
102Mg Moe Thu
103Mg Myae Ni (Tamartaw)
104Mg Myat Moe
105Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
106Mg Myint Kywal
107Mg Myint Mar (Bogalay)
108Mg Nay Win
109Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
110Mg Nyan Htet
111Mg Nyan Kyal
112Mg Nyein Chan
113Mg Nyo Aye
114Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
115Mg Pann Mwae
116Mg Phae Ngal
117Mg Por Tun
118Mg Pyae Chan
119Mg Sanda(Lel Way)
120Mg Sane Ni
121Mg Sann Kyal
122Mg Saydanar
123Mg Sein Hlaing (Oatthar)
124Mg Sein Htwe
125Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
126Mg Shwe Khit
127Mg Si Thu
128Mg Soe Chain
129Mg Soe Myat (Chaung Oo)
130Mg Soe Thit
131Mg Su Shin
132Mg Sue San
133Mg Swe
134Mg Swe Thet
135Mg Than Swe (Dawei)
136Mg Thant
137Mg Thar Cho
138Mg Thar Ma Nya
139Mg Thar Noe
140Mg Thar Pyae
141Mg Thar Ra
142Mg Thaw Ka
143Mg Thein Lwin
144Mg Thein Pae
145Mg Thein Sine
146Mg Thit Sein
147Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
148Mg Thwae Chun
149Mg Thway Yint
150Mg Thwe Thit
151Mg Tin Mon
152Mg Wai Phyo
153Mg Wanna
154Mg Wint Thu
155Mg Won Tha
156Mg Yan Pine
157Mg Ye Soe (Kyaukse)
158Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
159Mg Yin Win (Dau Pone)
160Mg Za Ni Ya
161Mg Zayyar
162Mhaw Ekari
163Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
164Mhawbi Sir Thein
165Mhu Tha Pyae
166Mhu Thet Pie
167Mi Chan Wai
168Mi Ko Zu Zin
169Mi Mann Lay
170Min Aung Kyaw
171Min Aung Min
172Min Aung Naing
173Min Bay Dar (Pwint Phyu)
174Min Bu Ashin Kinsana
175Min Bu Aung Kyaing
176Min Bu Myo Thet Aung
177Min Din
178Min Eain Dar
179Min Kan Thar
180Min Khaung (EMPA-8)
181Min Khite Soe San
182Min Ko Naing
183Min Kun Sayardaw
184Min Kyaw
185Min La Pyae
186Min Lu
187Min Lu Lu
188Min Ma Gite
189Min Myat ThuRa
190Min Myat Yar Za
191Min Nan
192Min Nay Thway
193Min Ni
194Min Nwe Soe
195Min Pone Nya
196Min San Ain
197Min San Eain
198Min Sate Tra
199Min Set Ka
200Min Set Kyar
201Min Shin
202Min Soe (Han Thar Nwe)
203Min Soe Yar Sar
204Min Soe Yar Zar
205Min Swe
206Min Ta Khit
207Min Thane Kha
208Min Thawdar
209Min Thein (Mechanical)
210Min Thein Khaing
211Min Thitsar Hlaing
212Min Thu Ra
213Min Thu Won
214Min Thway Thit Sar
215Min Win Htain
216Min Yae Kyaw
217Min Yu Pa
218Min Yu Wai
219Min Zaw
220Min Zin
221Mingalar Zin Aung
222Minister Padaytha Yar Zar
223Ministry of Construction
224Ministry of Culture
225Ministry of Education
226Ministry of Finance and Revenue
227Ministry of Health
228Ministry of Home Affairs
229Ministry of Information
230Ministry of Information and Communication
231Ministry of Religious Affairs
232Mite Mite (Pyay)
233MMTH
234Mo Mo
235Mo Zar Hlan Wai
236Moe (Kyaut Sal)
237Moe Hein
238Moe Kyaw Thu
239Moe Lynn (Phoe Lay)
240Moe Ma Kha
241Moe Moe (Innyar)
242Moe Myint Oo
243Moe Ni Lwin
244Moe Nine Sayartaw U Pannita
245Moe Nyein Aye
246Moe Sat Pwint
247Moe Set Lin Htet
248Moe Set Y
249Moe Shin (I.M.T)
250Moe Si Thu
251Moe Thae Phyu Soe
252Moe Thet Min Yin
253Moe Wai
254Moe Zay Nyein
255Moe(PyinMaNar)
256Moh Moh Sann
257Mone Ywae Sayartaw
258Mone Ywar Nay Zar
259Mone Ywar Win Pe
260Mr. Mg Mhine
261Mr.Tarot
262Mra Hnin Zi
263Mu Pine Hnin Si
264Muh Eain Zin
265Mya Aye
266Mya Han
267Mya Hnaung Nyo
268Mya Htun Aung
269Mya Kay Tu
270Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
271Mya Mhuu Khin Khin
272Mya Nandar
273Mya Pearl Khin
274Mya Pearl Thwe
275Mya Phone Lu Lu
276Mya Sein Taung Sayardaw
277Mya Set Kyar Shin
278Mya Than San
279Mya Than Tint
280Mya Thandar
281Mya Tharr Twin
282Mya Thin Kyu
283Mya Win
284Mya Win_Dathana
285Myae Latt Mg Myint Thu
286Myae Mhone Lwin
287Myae Yine
288Myaing Nann Swe
289Myanma A Lin Than Nyunt
290Myanmar Music Association
291Myanmar Thaing Federation
292Myanmar Translation Society
293Myanmar Writers Association
294Myar Sit The
295Myar Thu
296Myat Khine
297Myat Nyein
298Myat Pann Ya Gone Group
299Myat Thet
300Myat Wai Toe (Education University)
301Myaun Mya Mg Ko
302Myaung Mya Mg Yin Tint
303Myaw Lint Chat (Medicine 2)
304Myay Lat Myat Thu
305Myay Lat Thein Lwin
306Myeik Win Htain
307Myin Mu Mg Naing Moe
308Myint Mo Myittar (Loikaw)
309Myint O Two
310Myint Soe Hlaing
311Myint Than
312Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
313Myo Aung Swe (Medical Research)
314Myo Aung Swe (Say Thu)
315Myo Ko Myo
316Myo Lwin Aung
317Myo Man
318Myo Myint
319Myo Nyunt Htun
320Myo Set (Mr. Photo)
321Myo Thura
322Myoe Ma Myint Kywal
323Myoe Ma Than Lwin
324Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Naing Bateman
3Naing Khin Maung Lay
4Naing Oo
5Naing Pan Hla
6Naing Win Swe
7Naing Zaw (Lazy Club)
8Nan Ei Ei Zar
9Nan Ei Khine
10Nan Htike Soe
11Nan Kyawt Shin
12Nan Nyunt Swe
13Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
14Nan Su Kay Swam
15Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
16Nanda
17Nanda Kyaw Thu
18Nanda Soe
19Nanda Thein Zan
20Nanda Thu
21Nandar Moe Kyal
22Narainda
23Nat Nwe
24Nat Sat Yaung
25Nat Shin Naun
26Nat Tha Mee
27Nat Ywar Moe
28Naung Sit The
29Naw Htoo Aung
30Nay Ant Khaung
31Nay Aw Yar
32Nay Kha
33Nay Ko Latt
34Nay Lin (Dental)
35Nay Lin Aung
36Nay Min Naing
37Nay Min Thurain
38Nay Min Yarzar
39Nay Min Yaung Chi
40Nay Myo Thant
41Nay Nor
42Nay Nwe Zin Myint
43Nay Oo Wai
44Nay Paing
45Nay Phone Lat
46Nay Phone Oo
47Nay Phone Wai
48Nay Soe Htet
49Nay Soe Thaw
50Nay Win (London)
51Nay Win Aung
52Nay Win Myint
53Nay Ye Aung
54Nay Zaw Naing
55Nay Zin Latt
56Nga Lat Ma
57Ngwe Kyi
58Ngwe O Dawn - Kyee Maung
59Ngwe Tar Yi
60Nhin Wai Nyein
61Nhine Mahar
62Ni Ko Ye`
63Ni Ni Naing (Tha Hton)
64Ni Yint Yint
65Nine Nine Sanay
66No Ko Zu Zin
67Nor Tuu Aung
68Nu Nu Yi (Innwa)
69Nu Yin
70Nwae Ta Man
71Nwan Jar Thine
72Nway Ta Man
73Nwe Oo Hlaing
74Nwe Thit
75Nyan Kywal
76Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
77Nyay
78Nyein Aye Eain
79Nyein Chan May
80Nyein Kyaw
81Nyi Aung Maw
82Nyi Htet Aung
83Nyi Lynn Sat
84Nyi Naun
85Nyi Nyi Htwe
86Nyi Nyi Naing
87Nyi Pu Lay
88Nyi Thit
89Nyo Aung
90Nyo Aye
91Nyo Htet (Lin Thit Oo)
92Nyo Lwan Aung
93Nyo Mya
94Nyo Myint Thein
95Nyo Thaung
96Nyoe
97Nyunt Kyuu
98Nyunt Oo
99Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Ingyin
15Par Ra Gu
16Parmautkha Ye` Myint Kyaw
17Pearl Khin Khin
18Pearl Thi
19Peter Mya Oo
20Pha Auk Sayardaw
21Phae Myint
22Phoe Kyawt
23Phoe La Min
24Phoe Nyan
25Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
26Phoe Thone Nya
27Phoe Wa Mg
28Phone Kywal
29Phone Mee Nay La
30Phone Pyae Tayzar
31Phone Tay Za
32Phone Wai (Medicinal Herbs)
33Phwar Lauk Kyi
34Phyar Pone Nadi
35Phyo Tharra
36Phyo Wai (M.A)
37Phyuu Sayardaw
38Poe Ko Ko
39Poe Ko Ko
40Poe Zar
41Politician
42Pone Na Ka
43Pone Na Mi
44Pone Na Nyo
45Pone Nya Khin
46Por Gyar Yit
47Por Lwin Kyaw
48Por Lwin Kyaw
49Por Oo Thit
50Prof. Min Dar Tu
51Prof. U Aye Maung
52Professor Min Dar Tu
53Public Service Media Governing Body
54Pwint Lann (Mine)
55Pyae Pine Muu Aim
56Pyi Kyaw Lwin
57Pyi Lone Mwae
58Pyi Myanmar Editor Group
59Pyi Pann Moe
60Pyin Nyar Di Pa
61Pyin Nyar Kyaw
62Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
63Pyin Sa Man D Yine
64Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Aung
20Sat Ka
21Sat Kaw Ma
22Sate Tra
23Sate Tra Agga
24Sate Tra Kha
25Saturngod
26Saung Lu Lin
27Saung Win Lat
28Saw Cary Win
29Saw Hlan
30Saw Htain Lynn
31Saw Khat
32Saw Mone Nyinn
33Saw Myint Zu
34Saw Ngu Wah
35Saw Nyo
36Saw Pyae Chan Thar
37Saw Pyae Mar Lar
38Saw Pyae Yadanar
39Saw Tin Maung
40Saw Yu Pa Thin
41Say Tan
42Say Tha Wun
43Saya Sundra
44Sayar Aung
45Sayar Aung Pine
46Sayar Dagon
47Sayar Gyi Myint Tharr
48Sayar Gyi U Han Htun
49Sayar Gyi U Tin Oo
50Sayar Htwe
51Sayar Nu
52Sayar Nyo
53Sayar Sein Sann
54Sayar U Ba Hein
55Sayar U Maung Maung Than
56Sayar U Min Thein
57Sayar U San Lwin
58Sayar U Sein Myint
59Sayar U Thar No
60Sayar U Thein Lwin
61Sayardaw Badanda Nay Main Da
62Sayardaw Badanta Waiponela
63Sayardaw Baddanda Kovida
64Sayardaw U Jotika
65Sayardaw U Ya Tha Ka
66Saytanar Hlaing
67Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
68Sein Hlaing
69Sein Lynn
70Sein Ngat Yoe
71Sein Sein
72Sein Win Sein
73Set Htun Lynn
74Shanti Swaroop Baudh
75Shar
76Shate
77Shin Gwan Gweat
78Shin Htwe Yin (Manottha)
79Shin Lu Thit
80Shin Ma
81Shin May Yoon
82Shin Me Htae
83Shin Moe
84Shin Myat Noe
85Shin Nhaung
86Shin Oakkahta
87Shin Phone
88Shin R Sar Ra
89Shoon Ya Me Moe
90Show
91Shwe Ba Win
92Shwe Bo Barmahti Khin Aung
93Shwe Bo Mi Mi Gyi
94Shwe Bo Thet Mar
95Shwe Chan Thar
96Shwe Dar
97Shwe Daun Lu
98Shwe Inzali
99Shwe Kine Tharr
100Shwe Ku May Hnin
101Shwe Kyae Si
102Shwe Kyin Sayartaw Gyi
103Shwe Min Won Sayataw
104Shwe Min Wun U Phone Myint
105Shwe Myaing Pyone Lei Maw
106Shwe Nagar Tin Win
107Shwe Nwe
108Shwe O Daung
109Shwe Phone Kan
110Shwe Taung Thiha Thu
111Shwe Thin Kha
112Shwe Yaun Ma Ma
113Si Thu At Ga
114Silent Ghost
115Sin Phyu Kyne Aung Thein
116Sitagu Sayadaw
117Soe Chit Oo
118Soe Hnin Oo
119Soe Maung Maung
120Soe Myaing
121Soe Myat Thu Zar
122Soe Myint
123Soe Myint Latt
124Soe Nay Lin
125Soe Soe
126Soe Thein
127Soe Thine
128Soe Thwae (Translator)
129Soe Thwae (Weitzar)
130Soe Tin Win
131Soe Win Htut
132Su Hla Phyu
133Su Htoo Pan Sayar Han
134Su Htoo Pan U Kyaw
135Su Inzali
136Su Kyi Htwe
137Su Latt Tun
138Su Lay Nwe
139Su Myat Eain
140Su Myat Mon Mon
141Sue Hnget
142Sue Ma
143Sue Thit Ni
144Sut Htun Mhat Win
145Swal Mat Shin
146Swal Taw Min Than Aye
147Swam Htet Aung
148Swe Hlaing Oo
149Swe Min (Da Nu Phyu)
150Swe Myint
151Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
11Taw Saw Hinn
12Taw Tharr Gyi Lu Naing
13Taw Win Nwe
14Tet Ka Tho Phone Naing
15Tet Ka Thol Khin Maung Aye
16Tet Ka Thol Ko Htay
17Tet Ka Thol Mya Sein
18Tet Ka Thol Nandamate
19Tet Ka Thol Nay Win
20Tet Ka Thol Sein Tin
21Tet Ka Thol Shin Thiri
22Tet Ka Thol Soe Win
23Tet Ka Thol Tin Kha
24Tet Ka Thol Win Kywal
25Tet Toe
26Tha Doe Aung
27Tha Doe Nwe
28Tha Doe Tay Za
29Tha Doe Wi Ra
30Tha Kya Won Tha
31Tha Pyae Moe
32Thadinhtauk Khin
33Thakhin Aung Phae
34Thakhin Ba Thaung
35Thakhin Ba Tin
36Thakhin Mya Than
37Thakhin Myat Sine
38Thakhin Phae Htay
39Thakhin Than Htun
40Thakin Ko Taw Mhine
41Thame Chit
42Thame Pyo
43Thamudaya Po Mo
44Than Aung Khaing
45Than Htike
46Than Myint Aung
47Than Myint Oo
48Than Nyein Aung (Education)
49Than Oo Hlaing
50Than Phae Myint
51Than Swe
52Than Tun
53Than Twal Maung
54Than Win Hlaing
55Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
56Thant Sin
57Thant Zaw Htun
58Thar Du
59Thar Ga Doe
60Thar GaRa Nga Soe
61Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
62Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
63Tharmanay Kyaw
64Thate Pan Maung Wa
65Thate Pan Myo Thant
66Thate Pan Soe Hla
67ThaToe Tay Za
68Thaung Htike
69Thaung Nyunt Thit
70Thaung Wai Oo
71Thaw Ka
72Thawdar Aye Lei
73Thawdar Swe
74The Khit Nay
75Thein Myint Wai
76Thein Oo
77Thein Pae Myint
78Thein Than Win (Ma Hlaing)
79Thein Zaw (Shwe Li Oo)
80Theint Theint Nway
81Thet Hlar Shin Saw
82Thet La Sin
83Thet Min July
84Thet Oo Lwin
85Thet Pine Ye`
86Thet Tun (Medical Science)
87Thi Han Twin
88Thi La
89Thiha Aung
90Thiha Kyaw Thu
91Thiha Naing (Pyi)
92Thike Phwar
93Thin Kha Thu
94Thin Khar
95Thin Myat Noe
96Thin Su Su Nyein
97Thin Tine Nyo
98Thine U Chit Than
99Thinn Thinn Naing
100Thinn Thinn Thar
101Thiri Kyae Sin
102Thiri Pyan Chi U Thar Myat
103Thit Htoo Eain
104Thit Sar Ni
105Thite Phwar
106Thoe
107Thoe Saung
108Thone Na Yi Thet Wai
109Thone Sal Htate Tin Myint
110Thonedara Win- Chaung Oo
111Thoon Nay Soe
112Thoon Sit
113Thu Kha Mai Hlaing
114Thu Mg
115Thu Ra Htike
116Thu Ra Ni
117Thu Rain
118Thu Rain Swe
119Thu Tay Thi Myint Tun
120Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
121Thu Tay Thi Sayar Nyein
122Thu Tay Thi Sayar Zaw
123Thu Tay Thi Thet Tun Myint
124Thu Thain
125Thu Thu Ka
126Thu Way
127Thu Yaung Mae
128Thuritza
129Thuwanna Kyaw Sein
130Tin Aung Htun
131Tin Aung Ni
132Tin Htwe
133Tin Maung Myint
134Tin Maung Win
135Tin Maw (Chemistry)
136Tin Mg Toe
137Tin Moe
138Tin Myint
139Tin Myint Oo
140Tin Naing Toe
141Tin Soe (BawGa Gone)
142Tin Swe Moe
143Tin Than Oo
144Tin Tun (Taung Gote)
145Tint Htun Swe
146Tint Sann
147Tint Tal
148Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
149Tite Soe
150Today Editor Group
151Toe Htet
152Toe Nhaung Moe
153Toe Tet
154Tr. Daw Thet Thet
155Traffic Rule Committee
156Tri Set Ka
157Tri Set Kha
158Tri Setkyar
159Tri Thin Kha
160Twae Htar Nyo
161Twin Gyi One Mg
162Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Khaemar Sarra
33U Khin Aung
34U Khin Maung Saw (Berlin)
35U Khin Maung Swe
36U Khin Mg Gyi
37U Khin Soe
38U Ko Ko (Solicitor)
39U Ko Ko Gyi
40U Ko Ko Lay (B.Sc)
41U Ko Lay - Zayyar Maung
42U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
43U Kyaw Naing
44U Kyaw Nyunt
45U Kyaw Yan
46U Kyaw Zay Ya
47U Kyi Myint
48U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
49U Maung Gyi
50U Maung Maung Lay
51U Mg Mg Than
52U Min Htet
53U Min Naing
54U Moe Myint
55U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
56U Myint Htun
57U Myint Lwin (Kan Baw Za)
58U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
59U Myint Swe (M.A London)
60U Myint Swe (MoeGok)
61U Myint Swe (Phyuu)
62U Myo Myint Wai
63U Myo Nyunt (Archaeologist)
64U Nanda
65U Nu
66U Nyan Thin
67U Nyar Na
68U Nyein Aung (Sayar Bayda)
69U Nyi Hla Ngal
70U Nyunt Hlaing
71U Oattaratharra
72U Ottamatharra
73U Own Kyaing
74U Own Myaing (Electronic)
75U Own Myint (Diesel)
76U Phae Thein
77U Phoe Kyar
78U Phone (Chemistry)
79U Pone Nya
80U Por Oo
81U Pu Ka Lay
82U Pyi Thein
83U Pyin Nyar
84U Pyinnyar Won Tha
85U Pyone Cho
86U San Myint Aung (B.A)
87U San Shwe Bu
88U San Thar Aung
89U Sann Oo (MIS, Mandalay)
90U Sein Tun
91U Shwe Aung
92U Shwe Win
93U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
94U Sut Su
95U Sway Tin (U.S.C)
96U Taung Lone
97U Taw
98U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
99U Than (HaPheZee)
100U Than Daing
101U Than Hlaing
102U Than Htut
103U Than Phae (Ae Lann Nyun)
104U Than Sint (NL Elec)
105U Thar Tint
106U That Ka
107U Thaung Lwin
108U Thaung Win (Cherry Flower)
109U Thaw Zin
110U Thein Aung (Myanmar Sar)
111U Thet Htun
112U Thet Sein
113U Thit Lwin Soe
114U Thu Kha
115U Tin Aye
116U Tin Aye (Dawei)
117U Tin Htut (B.E. Agri.)
118U Tin Ngwe
119U Tin Nyunt
120U Tin Oo (Myaung)
121U Tin Oo (Tution)
122U Tin Pae
123U Tint Wai
124U Tint Win Naing
125U Tun Hla
126U Uggasena (Chindwin)
127U Wam Htain
128U Win Htain
129U Win Zin (Myeik)
130U Wint Kyaw
131U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Thit
25Win Tin
26Win Win Latt
27Win Win Myint
28Win Zaw (Thit Taw)
29Win Zaw (Thone Sal)
30Wine Lashio
31Wine Maw
32Wint Kywal
33Wint Pyone Myint
34Wut Yee (Food House)
35WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yarza Thin Kha
17Yatkha
18Yaw Sayardaw
19Yay Cham
20Yaynanthar Win Maung
21Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
22Ye Baw Phae Than
23Ye D Pa
24Ye Htet
25Ye Htun Win
26Ye Htut
27Ye Kaung Htet
28Ye Man
29Ye Man Aung
30Ye Min Aung (RAY Electronic)
31Ye Min Hein
32Ye Mon Htaw
33Ye Mya Lwin
34Ye Myat Tin
35Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
36Ye Naing Moe
37Ye Shan
38Ye Sky
39Ye Thaddi
40Ye Thu
41Ye Thway Htet
42Ye Win Aung
43Ye Yan Aung
44Ye Yin Aung
45Ye Yint Naing
46Ye Zarni Aung
47Ye Zaw Aung
48Ye` Baw Htun
49Ye` Baw Kyaw San
50Ye` Khaung
51Ye` Man
52Ye` Min Hein
53Ye` Ye` Oo
54Yi Yi Htay
55Yin A Nint
56Yin Min Oo (University of Medicine)
57Yin Yin Lei
58Yuwati Khin Oo
59Yuwati Khin Sein Hlaing
60Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lynn (Youth)
12Zaw Maung
13Zaw Min Than
14Zaw Nainggan Soe
15Zaw Thet Htwe
16Zaw Win (Thit Htwin)
17Zaw Zaw Aung
18Zaw Zin
19Zay Ya
20Zay Ya Thu
21Zay Yar Maung
22Zay Yar Zaw
23Zayyar Moe
24Zin Aye
25Zin Ba Oo
26Zin Mg Mg Htet
27Zin Min (Tha Main Htaw)
28Zin Thant
29Zin Wai Thaw
30Zin Yaw Ni
31Zu
32Zu Zu
33Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z