Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Wai Wai
30Akazu Mizuha and Mimic
31Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
32Ambassador U Tint Swe
33Ann Kone Kyi
34Annawar Soe Moe
35Ant Mg
36Ant Phwal
37Ar Kar Min
38Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
39Ashin Arsarrarlinkarra
40Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
41Ashin Awbartharbiwontha
42Ashin Awtada
43Ashin Candadhika
44Ashin Chekinda
45Ashin Dhama Parla
46Ashin Dhama Parlar Nanda
47Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
48Ashin Eiddhi Pala
49Ashin Eidikar Biwonta
50Ashin Gaw Thi Ta
51Ashin Gawthitharra
52Ashin GuNainDa
53Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
54Ashin Kawainda (Popa)
55Ashin KaWi TarYa
56Ashin Kelasa
57Ashin Khae Main Da Tar Mi
58Ashin Khae Mar Nanda
59Ashin Khae Mar Sar Ra
60Ashin Kowida
61Ashin Kumarra
62Ashin Kuverasara
63Ashin Mahar Buddha Gawta
64Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
65Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
66Ashin Nar Ga Thane
67Ashin Pannita Htay
68Ashin Ponya Nanda
69Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
70Ashin Pyin Nyar Won Tha
71Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
72Ashin Revata
73Ashin Sat Kain Da
74AShin Su Mingala Lankara
75Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
76Ashin Thaw Ma- Dawae
77Ashin Thaw Par Ka
78Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
79Ashin Thondaya
80Ashin Tilawkarbiwuntha
81Ashin U Oak Tama Tarya
82Ashin Warramar Bi Won Tha
83Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
84Ashin WiYiRa (Taung Soon)
85Ashin Won Tha Par La
86Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
87Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
88Ashin Zanakar Biwonta
89Ashin Zanar Depa
90Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
91Ashin Zayya Pannita
92Association of Myanmar Poets
93At Ga Yar Zar
94At Ta Kyaw
95Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
96Aung Chaint
97Aung Din
98Aung Din/ Dahta
99Aung Hein
100Aung Hnin Swe
101Aung Htike (Shwe Bo)
102Aung Htoo
103Aung Htut
104Aung Khant
105Aung Khin (Kyarr)
106Aung Khin Soe
107Aung Ko Oo (UMK)
108Aung Kyaun Phyar
109Aung Kyaw Hein (Translator)
110Aung Kyaw Swar
111Aung Lin
112Aung Lin Latt (Oakkalar)
113Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
114Aung Maun
115Aung May Ga
116Aung Min Aung
117Aung Min Oo
118Aung Min Tike
119Aung Myat Htay
120Aung Myat Oo
121Aung Myat Thu
122Aung Myint (M.E)
123Aung Myo Min
124Aung Na Mate
125Aung Nay Lin
126Aung Pin Lae
127Aung Pyae
128Aung San (Agriculture)
129Aung San Su Kyi
130Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
131Aung Saw Oo
132Aung Shein
133Aung Si Nay Myo
134Aung Soe
135Aung Soe (Agri/107)
136Aung Soe (Veterinary Physician)
137Aung Swam
138Aung Tay Za
139Aung Thin
140Aung Thit
141Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
142Aung Way
143Aung Weit
144Aung Win (Psychology)
145Aung Ye Lin
146Aung Zaw Latt
147Aung Zay Ya Tu
148Aung Zayya
149Aung Zin
150Ayam Than Nyunt
151Ayar
152Aye Aye Hlaing
153Aye Htun Min
154Aye Lwin Thant
155Aye Maung Kyaw
156Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Oo
4Ba Nyo Gyi
5Ba Oak Khine
6Ba Than - Dhammika
7Ba Thet Swe
8Badanda Sandarwara Biwuntha
9Badanda Sariya
10Badanda Thanwara
11Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
12Badanda Wi-Sat-Kha-Na
13Badanda Za Ga Rar Biwuntha
14Badanda Zawti Parla
15Badanda Zawtika
16Badandanar Kahlar Na
17BaMa Khit U Ba Yin
18Bamaw Thein Pae
19Bamaw Tin Aung
20Bar Bi Yar
21Bar Mae Sayadaw
22Bay Lu Wa Sayar Tin
23Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
24Bhikkhu Moneyya
25Bite Pu
26Bo Aye Maung
27Bo Bo
28Bo Bo (Shwe Kan Ku)
29Bo Gyi
30Bo Htet Min
31Bo Min Han
32Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
33Bo Thein Swe
34Bon Pauk Tar Kyaw
35Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
36Burma Research Society
37Burma U Ba Yin
38Buu Thee
39Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chaint Tae
7Chan Min Eain
8Chan Myae Ashin Eaindaka
9Chan Myae Sayartaw
10Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
11Chan Myae Win
12Charlie Wone
13Chateau Man
14Chaw Su San
15Chit Ma
16Chit Min Thu
17Chit Myarr Shin
18Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
19Chit Nge (Dat Tha Na)
20Chit Nwe Moe
21Chit Oo Nyo
22Chit Oo Tin
23Chit Sa Yar
24Chit San Win
25Chit Sein Lwin
26Chit Tee
27Chit Win Nyut
28Cho Cho Lwin
29Cho Nwe
30Cho Tun
31Chu Thit
32Civil Service Selection and Training Board
33Colonel Ko Lay
34Colonel San Pwint
35Colonel Tin Maung (retired)
36Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thein Tin
26Daw Thidar Tun
27Daw War War
28Daw Yin Yin Aye
29Day Wa Set Kyar
30Day Wa Tar
31Day Wi
32Day Wor
33Daywar Min
34Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
35Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
36Dhamma Pi Ya Mahtay
37Dhamma Steka U Maung Maung
38Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
39Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
40Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
41Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
42Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
43Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
44Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
45Dhammar Sariya U Htay Hlaing
46Director Sayar Myint
47Do J San
48Dr Ashin Rahula
49Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
50Dr Thutar Sarya Linkar Ya
51Dr Tun Aung Kyaw (eye)
52Dr. Ar Law
53Dr. AShin Dhamma Pi Ya
54Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
55Dr. Aung Khin
56Dr. Aung Khin Sint
57Dr. Aung Ko Ko
58Dr. Aung Kyaw
59Dr. Aung Maw
60Dr. Aung Naing
61Dr. Aye Kyaw
62Dr. Ba Maw
63Dr. Ba Myint
64Dr. Chit
65Dr. Daw Thynn Thynn
66Dr. Dharmkirti
67Dr. Hla Kyi
68Dr. Hla Pe
69Dr. Hnin Waddy Maung
70Dr. Khin Aye Htwe
71Dr. Khin Hnin Yu
72Dr. Khin Lay Myint
73Dr. Khin Maung Lwin
74Dr. Khin Maung Nyo
75Dr. Khin Maung Nyunt
76Dr. Khin Moe Moe
77Dr. Khin Myo Han
78Dr. Khin Pan Hnin
79Dr. Khin Yi Win
80Dr. Khine Maung Nyunt
81Dr. Kyaw Myint
82Dr. Kyaw Sein
83Dr. La Min
84Dr. Lwan Wai
85Dr. Ma Tin Win
86Dr. Mar Mar Swe
87Dr. Maung Maung Nyo
88Dr. Mehm Tin Mon
89Dr. Mg Mg
90Dr. Mg Mg Thein
91Dr. Mg Thin
92Dr. Min Thein
93Dr. Mo Lar
94Dr. Myat Myint Moh
95Dr. Myat Thant
96Dr. Myint Lwin (Psychology)
97Dr. Myint Myint Khin
98Dr. Myint Oo
99Dr. Myo Aung
100Dr. Nan Hlaing
101Dr. Nan Ohmmar
102Dr. Nandawbartha
103Dr. Nu Nu Yin
104Dr. Nwae Win
105Dr. Nyan Hein Latt
106Dr. Nyunt Shwe
107Dr. Ohn Maung
108Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
109Dr. Soe Lwin
110Dr. Soe Win Oo
111Dr. Than Htun
112Dr. Than Lwin
113Dr. Thein Lwin
114Dr. Thet Lwin
115Dr. Thiha
116Dr. Tin Aung Aye
117Dr. Tin Hlaing
118Dr. Tin Maung Kyi
119Dr. Tin Mg Htwe
120Dr. Tin Shwe
121Dr. Tin Thein (Geology)
122Dr. Toe Hla
123Dr. U Kan Nyunt
124Dr. U Swe Myint
125Dr. U Thein
126Dr. U Tint Swe Latt
127Dr. Walpola Rahula
128Dr. Win Maung Htet
129Dr. Ye Myint Kyaw
130Dr. Ye Naing
131Dr. Yi Yi
132Dr. Zaw Than
133Drum Publication Group
134Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
135Du Won
136Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Kalay
11Hla Moe (Education)
12Hla Myint Aung (White Love)
13Hla Tha Main
14Hla Thein Win (Ka Ni)
15Hla Thit Aung (Inn Lyar)
16Hla Tun (Myanmar)
17Hlae Kuu Than Htun
18Hlaing Bwar
19Hlaing Phyu
20Hlaing Win Swe
21Hlan Htet
22Hline Kyar Phyu
23Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
24Hnin Hnin Aye
25Hnin Ko
26Hnin Nwae Hlaing
27Hnin Oo
28Hnin Pann Eain
29Hnin Set
30Hnin Thiri Kyatthayay
31Hnin Win Than
32Hot Line
33Htan Hlaing
34Htar Oak Thone
35Htate Tin Htut
36Htaung Muu Gyi Thein Win
37Htay Maung
38Htet Aung Zin
39Htet Htet Htun
40Htet Min Lwin
41Htet Moe
42Htet Myat
43Hti Lar Sithu
44Hti Lar Soe Myint Htal
45Htin Gyi
46Htin Lynn
47Htoo Ant
48Htoo Myat Kyal
49Htoo Swe Aung
50Htun Aung Kyaw
51Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
52Htun Lynn
53Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
54Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
55Htun Shwe Khaing (M.A)
56Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Journal Kyaw Ma Ma Lay
7Journal Kyaw U Chit Mg
8Jue
9Jue Zin Myint
10Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Satt Naing
22Kaung Thant
23Kaung Thar
24Kay (Taung Tann Pyar)
25Kay Tu Win Htut
26Kee Kee
27Key Collection
28Khin (Tine Yinn May)
29Khin Aung Soe
30Khin Cho Htun Publication
31Khin Hnin Yu
32Khin Khin Htoo
33Khin Khin Kyaw(Edu)
34Khin Khin Myat Noe
35Khin Khin Thin
36Khin La Pyae Won
37Khin Latt
38Khin Maung
39Khin Maung Myint
40Khin Maung Than (Psychology)
41Khin Maung Zaw
42Khin Mg Nyo - Economy
43Khin Mg Toe (Moe Mate)
44Khin Myat Twal
45Khin Myo Chit
46Khin Nyo Nyo Myint
47Khin One
48Khin Oo Khin Khin
49Khin Saw Tint
50Khin Swe Oo
51Khin Thuzar
52Khin Thuzar Kyaw
53Khin Zaw Hein
54Khine Kyaw
55Khine Maung
56Khine Mi Mi Zin
57Khine Myat Thar
58Khine Thant Kyaw
59Khine Zin Thet
60Khit Pyo Phyu
61Khit Ta Yar Sein Wah
62Khoon Cho Nyein Chan
63Khu Khu
64Khun Cho Nyein Chan
65Khwar Nee
66Kin Wun Min Gyi
67Klash Chan Dar
68Ko (University)
69Ko Arkar (S/W and H/W)
70Ko Jay
71Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
72Ko Ko Gyi
73Ko Ko Latt (Sae Myaun)
74Ko Ko Lay
75Ko Ko Maung
76Ko Ko Maung Gyi
77Ko Ko Zaw
78Ko Koe
79Ko Kyaw
80Ko Lwan Khine
81Ko Maung San Thein
82Ko Myo- Mingalar
83Ko Ngal
84Ko Nine (Chinn Mountain)
85Ko Nyein Oo
86Ko One
87Ko Pike
88Ko Sa Sa
89Ko Saunn
90Ko Saw Nyein
91Ko Shwe Htoo (Pyay)
92Ko Shwe Taw Thar
93Ko Shwe Thein Min
94Ko Sun (R/O)
95Ko Swe (Panorama)
96Ko Tar
97Ko Yaw (Eco)
98Ko Yoe Kont
99Ko Zaw Htay (Culture)
100Ku Tha
101Kung Fu Soe Myint
102Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
103Kyae Ni
104Kyae Ri Lynn Sit
105Kyae Sin Mhoo Wai
106Kyai The Lay Htet Sayardaw
107Kyat Kalay
108Kyaut Belu Tin Maung Swe
109Kyaw Aung
110Kyaw Hein
111Kyaw Hlaing
112Kyaw Hlaing Oo
113Kyaw Htet Tun
114Kyaw Htin Naw Ya Htar
115Kyaw Htoo
116Kyaw Kyaw
117Kyaw Kyaw Naing
118Kyaw Kyaw Swe
119Kyaw Kyi(MDY)
120Kyaw Moe Zaw
121Kyaw Mya Than
122Kyaw Myint Lwin
123Kyaw Naing
124Kyaw Nyein
125Kyaw Oo
126Kyaw San Kay
127Kyaw Soe Bo
128Kyaw Thet Han
129Kyaw Thet Khine
130Kyaw Thit
131Kyaw Thu
132Kyaw Thu Soe(Kalay)
133Kyaw Win
134Kyaw Yin Myint
135Kyaw Zau Oo
136Kyaw Zay Ya - Pathain
137Kyaw Zayyar Htun
138Kyee Kyee Saw
139Kyee Thae Nyunt Naing
140Kyi Aye
141Kyi Kyi Mar
142Kyi Lin (Myanmar)
143Kyi Lin Aye
144Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
145Kyi Min
146Kyi Mya
147Kyi Naing
148Kyi Nu Khit
149Kyi Oo
150Kyi Shoon
151Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
152Kyu Hnit
153Kyu Kyu Thin
154Kyu Mhway
155Kyune
156KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12LalTe Ashin K Lar Ta
13Lat Won Tha
14Latkyar Lynn Pyar
15Latt Tay Za Aung
16Law Researcher
17Lay Ko Tin
18Lay Lay Myint
19Lay Maung
20Lay Myaing
21Lay Thu San
22Lenin
23Lian H. Sakhong
24Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
25Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
26Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
27Lin Htate Shin
28Lin Htate Shin
29Lin Kar Yee Kyaw
30Lin Khant
31Lin Lin Htet
32Lin Nyo Thwae
33Lin Oo Khin
34Lin Oo Naing
35Lin Oo Taryar
36Lin Pa Wadi
37Lin San
38Lin Tae Oo
39Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
40Lin Thet Khine
41Lin Ti Oo
42Lin Tun
43Lin Wai Myaing
44Lin Yaun Tin
45Lin Yone Mg Mg
46Lin Yone Ni
47Lin Yone Ni
48Lin Yone Thit Lwin
49Linn Ko Ko
50Linn Yaung Sin
51Literature and Intellectual Upgrading Group
52Lone Ma
53Loon Htar Htar
54Loon Sat No Myat
55Loon Ta Mhe
56Lu Aung
57Lu Htike
58Lu Htu Daw A Mar
59Lu Htu Sain Win
60Lu Htu U Hla
61Lu Lu
62Lu Maw
63Lu Min Thit
64Lu Nay
65Lu Nyo Chaw
66Lu Pant Nge
67Lu Thar Man
68Lu Zaw Thit
69Lum Tam Kae
70Lwin Mg Mg
71Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma O Zar
27Ma Sandar
28Ma Than (Edu)
29Ma Thanegi
30Ma Thet Zon
31Ma Thidar (San Chaung)
32Ma Win Myint
33Madi Khin Lay
34Mae Htee Sayardaw (2)
35Magwae Win Myint
36Maha Bawdi Myaing Sayardaw
37Main Ka Lay
38Main Main (Latha)
39Major Ba Shin
40Major Toe Aung
41Mal Khine
42Mal Min Bone
43Mal Tain Kha
44Man Khinn Htan
45Man Myint
46Man Phoe Aye
47Man Tin
48Man Tint Naung
49Manawhari
50Mandalay Sayartaw Siri Artaba
51Mandalay U Win Hlaing
52Many Cartoonist
53Many Writers
54Mar Lay
55Mar Mar Aye
56Mar Mar Soe
57Mar Na Wa
58Mar Yainda (Pathain Gyi)
59Mar Yar
60Marcury
61Maung (Magway)
62Maung Htin Aung
63Maung Maung
64Maung Maung Htwe (Retired Professor)
65Maung Maung Moe Aung
66Maung Maung Sein Lynn
67Maung Maung Thein Hlaing
68Maung Maung Thiri
69Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
70May Aww
71May Myat Noe
72May Myot Moe Kyi
73May Pearl Oo
74May Theingar Soe
75May Thet Su
76Me Ko Zuu Zin
77Member of Sabel Oo´s Editors
78Mg Ant
79Mg Aye Aung
80Mg Ba Thein
81Mg Bo Mwae
82Mg Chaint
83Mg Chaw Nwe
84Mg Chit Htwe (M.A)
85Mg Chit Nyo (Bago)
86Mg Computer
87Mg D
88Mg Dagon
89Mg Daung
90Mg Day
91Mg Hla
92Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
93Mg Hla Soe
94Mg Hlaing Yi
95Mg Hnin Swe
96Mg Hone Wam (Lecturer)
97Mg Htin
98Mg Htin Aung
99Mg Htoo Chon
100Mg Htun Myaing
101Mg Htun Oo (Mogok)
102Mg Htun Thu
103Mg Kaung Htike
104Mg Kaung Myint
105Mg Khin Min (Danuphyu)
106Mg Khine Aung
107Mg Khine Khant
108Mg Khine Mar
109Mg Khit Tun
110Mg Ko Ko (Amarapura)
111Mg Ko Ni
112Mg Ko Yu
113Mg Kyau Oo
114Mg Kyaut Tie
115Mg Kyaw Yin
116Mg Kyi Lin
117Mg Kyi Pann(MyinKabar)
118Mg Kyi Thant
119Mg Loon Kyin
120Mg Mahar
121Mg Mg Aye
122Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
123Mg Mg Htun Aung
124Mg Mg Myint Thein (YIT)
125Mg Mg Nyunt
126Mg Mg Pyone
127Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
128Mg Min
129Mg Moe Si
130Mg Moe Thu
131Mg Myae Ni (Tamartaw)
132Mg Myat Moe
133Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
134Mg Myint Kywal
135Mg Myint Mar (Bogalay)
136Mg Nay Win
137Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
138Mg Nyan Htet
139Mg Nyan Kyal
140Mg Nyein Chan
141Mg Nyi Oo
142Mg Nyo Aye
143Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
144Mg Pann Mwae
145Mg Pann Yi
146Mg Phae Ngal
147Mg Por Tun
148Mg Pyae Chan
149Mg Pyue (Tan Twe)
150Mg Sanda(Lel Way)
151Mg Sane Ni
152Mg Sann Kyal
153Mg Saydanar
154Mg Sein Hlaing (Oatthar)
155Mg Sein Htwe
156Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
157Mg Shwe Khit
158Mg Si Thu
159Mg Soe Chain
160Mg Soe Htike(30)
161Mg Soe Maung (Targaya)
162Mg Soe Myat (Chaung Oo)
163Mg Soe Thit
164Mg Su Shin
165Mg Sue San
166Mg Swe
167Mg Swe Thet
168Mg Take Khar
169Mg Than Swe (Dawei)
170Mg Thant
171Mg Thar Cho
172Mg Thar Ma Nya
173Mg Thar Noe
174Mg Thar Pyae
175Mg Thar Ra
176Mg Thaw Ka
177Mg Thein Lwin
178Mg Thein Pae
179Mg Thein Sine
180Mg Thit Sein
181Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
182Mg Thwae Chun
183Mg Thway Yint
184Mg Thwe Thit
185Mg Tin Mon
186Mg Wai Phyo
187Mg Wanna
188Mg Wint Thu
189Mg Won Tha
190Mg Yan Pine
191Mg Yay Aye (Harvard University)
192Mg Ye Soe (Kyaukse)
193Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
194Mg Yin Nwe
195Mg Yin Win (Dau Pone)
196Mg Za Ni Ya
197Mg Zayyar
198Mhaw Ekari
199Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
200Mhawbi Sir Thein
201Mhu Tha Pyae
202Mhu Thet Pie
203Mi Chan Wai
204Mi Ko Zu Zin
205Mi Mann Lay
206Michael Swan
207Min Aung Kyaw
208Min Aung Min
209Min Aung Naing
210Min Bay Dar (Pwint Phyu)
211Min Bu Ashin Kinsana
212Min Bu Aung Kyaing
213Min Bu Myo Thet Aung
214Min Din
215Min Eain Dar
216Min Htet Yarzar
217Min Kan Thar
218Min Khaung (EMPA-8)
219Min Khite Soe San
220Min Ko Naing
221Min Kun Sayardaw
222Min Kyaw
223Min La Pyae
224Min Lu
225Min Lu Lu
226Min Ma Gite
227Min Mahar Kyaw Khaun
228Min Myat ThuRa
229Min Myat Yar Za
230Min Nan
231Min Nay La
232Min Nay Thway
233Min Ni
234Min Nwe Soe
235Min Phone Htee
236Min Phone Thain Kha Thu
237Min Pone Nya
238Min San Ain
239Min San Eain
240Min Sate Tra
241Min Set Ka
242Min Set Kyar
243Min Shin
244Min Shwe Min
245Min Soe (Han Thar Nwe)
246Min Soe Yar Sar
247Min Soe Yar Zar
248Min Swe
249Min Ta Khit
250Min Thane Kha
251Min Thawdar
252Min Thein (Mechanical)
253Min Thein Khaing
254Min Thila
255Min Thit
256Min Thitsar Hlaing
257Min Thu Ra
258Min Thu Won
259Min Thway Thit Sar
260Min Win Htain
261Min Yae Kyaw
262Min Yu Pa
263Min Yu Wai
264Min Zaw
265Min Zin
266Mingalar Zin Aung
267Minister Padaytha Yar Zar
268Ministry of Construction
269Ministry of Culture
270Ministry of Education
271Ministry of Finance and Revenue
272Ministry of Health
273Ministry of Home Affairs
274Ministry of Information
275Ministry of Information and Communication
276Ministry of Religious Affairs
277Ministry of Religious Affairs
278MinPyar Min Thein Zan
279Mite Mite (Pyay)
280MMTH
281Mo Mo
282Mo Zar Hlan Wai
283Moe (Kyaut Sal)
284Moe Hein
285Moe Kyaw
286Moe Kyaw Thu
287Moe Lynn (Phoe Lay)
288Moe Ma Kha
289Moe Moe (Innyar)
290Moe Myint Oo
291Moe Ni Lwin
292Moe Nine Sayartaw U Pannita
293Moe Nyein Aye
294Moe Sat Pwint
295Moe Set Lin Htet
296Moe Set Y
297Moe Shin (I.M.T)
298Moe Si Thu
299Moe Tain (TaeBaeBoe)
300Moe Thae Phyu Soe
301Moe Thet Min Yin
302Moe Wai
303Moe Zay Nyein
304Moe(PyinMaNar)
305Moh Moh Sann
306Mone Ywae Sayartaw
307Mone Ywar Nay Zar
308Mone Ywar Win Pe
309Motion(I.M.T)
310Mr. Mg Mhine
311Mr.Tarot
312Mra Hnin Zi
313Mu Pine Hnin Si
314Muh Eain Zin
315Mya Aye
316Mya Han
317Mya Htun Aung
318Mya Kay Tu
319Mya Khwar Nyo
320Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
321Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
322Mya Mhuu Khin Khin
323Mya Nandar
324Mya Nhaung Nyo
325Mya Pearl Khin
326Mya Pearl Thwe
327Mya Phone Lu Lu
328Mya Sein Taung Sayardaw
329Mya Set Kyar Shin
330Mya Than San
331Mya Than Tint
332Mya Thandar
333Mya Tharr Twin
334Mya Thin Kyu
335Mya Tun Aung
336Mya Win
337Mya Win_Dathana
338Myae Latt Mg Myint Thu
339Myae Mhone Lwin
340Myae Yine
341Myaing Nann Swe
342Myanma A Lin Than Nyunt
343Myanmar Encyclopedia
344Myanmar Language Commission
345Myanmar Music Association
346Myanmar Thaing Federation
347Myanmar Translation Society
348Myanmar Writers Association
349Myar Sit The
350Myar Thu
351Myat Htay Maung
352Myat Khine
353Myat Nyein
354Myat Pann Ya Gone Group
355Myat Thet
356Myat Wai Toe (Education University)
357Myaun Mya Mg Ko
358Myaung Mya Mg Yin Tint
359Myaw Lint Chat (Medicine 2)
360Myawadi
361Myay Lat Maung Myint Thu
362Myay Lat Min Lwin
363Myay Lat Myat Thu
364Myay Lat Thein Lwin
365Myeik Win Htain
366Myin Mu Mg Naing Moe
367Myint Mo Myittar (Loikaw)
368Myint Myat Phyu Sin
369Myint O Two
370Myint Soe Hlaing
371Myint Than
372Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
373Myo Aung Swe (Medical Research)
374Myo Aung Swe (Say Thu)
375Myo Ko Myo
376Myo Lwin Aung
377Myo Man
378Myo Myint
379Myo Nyunt Htun
380Myo Set (Mr. Photo)
381Myo Thura
382Myoe Ma Myint Kywal
383Myoe Ma Than Lwin
384Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Khin(Tet Kala Myae)
25Nandar Moe Kyal
26Narainda
27Nat Nwe
28Nat Sat Yaung
29Nat Shin Naun
30Nat Tha Mee
31Nat Ywar Moe
32Naung Sit The
33Naw Htoo Aung
34Nay Ant Khaung
35Nay Aw Yar
36Nay Htet Thiha
37Nay Kha
38Nay Ko Latt
39Nay Lin (Dental)
40Nay Lin Aung
41Nay Linn (Inn Taw Kyi)
42Nay Min Naing
43Nay Min Thurain
44Nay Min Yarzar
45Nay Min Yaung Chi
46Nay Myo Thant
47Nay Nor
48Nay Nwe Zin Myint
49Nay Oo Wai
50Nay Paing
51Nay Phone Lat
52Nay Phone Oo
53Nay Phone Wai
54Nay Soe Htet
55Nay Soe Thaw
56Nay Win (London)
57Nay Win Aung
58Nay Win Myint
59Nay Ye Aung
60Nay Zaw Naing
61Nay Zin Latt
62Nga Lat Ma
63Ngar Bo Mg Mg Thet
64Ngwe Kyi
65Ngwe O Dawn - Kyee Maung
66Ngwe Tar Yi
67Nhin Wai Nyein
68Nhine Mahar
69Ni Ko Ye`
70Ni Ni Naing (Tha Hton)
71Ni Yint Yint
72Nine Nine Sanay
73No Ko Zu Zin
74Nor Tuu Aung
75Nu Nu Yi (Innwa)
76Nu Yin
77Nwae Ta Man
78Nwan Jar Thine
79Nway Ta Man
80Nwe Oo Hlaing
81Nwe Thit
82Nwe Zaw Aung
83Nyan Kywal
84Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
85Nyay
86Nyein Aye Eain
87Nyein Chan May
88Nyein Chan Oo
89Nyein Kyaw
90Nyein Oo
91Nyi Aung Maw
92Nyi Aung Nyi
93Nyi Htet Aung
94Nyi Lynn Sat
95Nyi Naun
96Nyi Nyi Htwe
97Nyi Nyi Naing
98Nyi Pu Lay
99Nyi Thit
100Nyo Aung
101Nyo Aye
102Nyo Htet (Lin Thit Oo)
103Nyo Lwan Aung
104Nyo Mya
105Nyo Myint Thein
106Nyo Thaung
107Nyoe
108Nyunt Kyuu
109Nyunt Oo
110Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Thone Nya
33Phoe Wa Mg
34Phone Kywal
35Phone Mee Nay La
36Phone Nwe(YeySaKyo)
37Phone Pyae Tayzar
38Phone Tay Za
39Phone Wai (Medicinal Herbs)
40Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
41Phwar Lauk Kyi
42Phyar Pone Nadi
43Phyo Htain
44Phyo Khaing Latt
45Phyo Tharra
46Phyo Wai (M.A)
47Phyuu Sayardaw
48Poe Ko Ko
49Poe Ko Ko
50Poe Zar
51Politician
52Pone Na Ka
53Pone Na Mi
54Pone Na Nyo
55Pone Na Wati Tint Nhaung
56Pone Nya Khin
57Por Gyar Yit
58Por Lwin Kyaw
59Por Lwin Kyaw
60Por Oo Thit
61Prof Dr. Khin Maung Aye
62Prof Dr. Zay Soe
63Prof. Min Dar Tu
64Prof. U Aye Maung
65Prof. U Phae Mg Tin
66Professor Min Dar Tu
67Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
68Public Service Media Governing Body
69Pwint Lann (Mine)
70Pyae Pine Muu Aim
71Pyay (UM 2)
72Pyi Kyaw Lwin
73Pyi Lone Mwae
74Pyi Myanmar Editor Group
75Pyi Pann Moe
76Pyin Nyar Di Pa
77Pyin Nyar Kyaw
78Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
79Pyin Sa Man D Yine
80Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12Salin U Sein Dar Termi
13San Chaung Ko Ko Aung
14San Hlaing
15San Kyaw Tun
16San Lwin
17San San Nwe`(Tharyarwaty)
18San Shwe Myint
19San Zar Ni Bo
20Sann Lynn
21Sann Tun
22Sar Taw Pyan Sayar Thein
23Sat Aung
24Sat Ka
25Sat Kaw Ma
26Sate Tra
27Sate Tra Agga
28Sate Tra Kha
29Saturngod
30Saung Lu Lin
31Saung Win Lat
32Saw Cary Win
33Saw Hlan
34Saw Htain Lynn
35Saw Khat
36Saw Lu
37Saw Mone Nyinn
38Saw Myint Zu
39Saw Ngu Wah
40Saw Nyo
41Saw Pyae Chan Thar
42Saw Pyae Mar Lar
43Saw Pyae Yadanar
44Saw Tin Maung
45Saw Wai
46Saw Yu Pa Thin
47Say Tan
48Say Tha Wun
49Say Tha Wun
50Saya Sundra
51Sayar Aung
52Sayar Aung Pine
53Sayar Dagon
54Sayar Gyi Myint Tharr
55Sayar Gyi U Goingar
56Sayar Gyi U Han Htun
57Sayar Gyi U Tin Oo
58Sayar Htwe
59Sayar Nu
60Sayar Nyo
61Sayar Sein Sann
62Sayar Thaung Lwin(BA)
63Sayar U Ba Hein
64Sayar U Maung Maung Than
65Sayar U Min Thein
66Sayar U Moe Myint
67Sayar U Sai Aung Win
68Sayar U San Lwin
69Sayar U Sein Myint
70Sayar U Thar No
71Sayar U Thein Lwin
72Sayar Yan Aung Hein
73Sayardaw Badanda Nay Main Da
74Sayardaw Badanta Waiponela
75Sayardaw Baddanda Kovida
76Sayardaw U Jotika
77Sayardaw U Thilar Sar Ya
78Sayardaw U Ya Tha Ka
79Sayartaw U Taw Bita
80Saytanar Hlaing
81Saytokedayar Chin Hla Htun
82Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
83Sein Hlaing
84Sein Lynn
85Sein Ngat Yoe
86Sein Sein
87Sein Tine Htun
88Sein Win Sein
89Set Htun Lynn
90Shanti Swaroop Baudh
91Shar
92Shate
93Shin Gwan Gweat
94Shin Htwe Yin (Manottha)
95Shin Lu Thit
96Shin Ma
97Shin May Yoon
98Shin Me Htae
99Shin Mi Yar
100Shin Moe
101Shin Myat Noe
102Shin Naw
103Shin Nhaung
104Shin Oakkahta
105Shin Own Nyo
106Shin Phone
107Shin R Sar Ra
108Shoon Ya Me Moe
109Show
110Shwe Ba Win
111Shwe Bo Barmahti Khin Aung
112Shwe Bo Mi Mi Gyi
113Shwe Bo Thet Mar
114Shwe Chan Thar
115Shwe Dar
116Shwe Daun Lu
117Shwe Hin Thar Sayartaw
118Shwe Htee Eindra
119Shwe Inzali
120Shwe Kaing Tar
121Shwe Kine Tharr
122Shwe Ku May Hnin
123Shwe Kyae Si
124Shwe Kyin Sayartaw Gyi
125Shwe Min Won Sayataw
126Shwe Min Wun U Phone Myint
127Shwe Myaing Pyone Lei Maw
128Shwe Nagar Tin Win
129Shwe Ngar Lay
130Shwe Nwe
131Shwe O Daung
132Shwe Phone Kan
133Shwe Satkyar U Soe Myint
134Shwe Taung Thiha Thu
135Shwe Thin Kha
136Shwe Yaun Ma Ma
137Shwe Yin Nhit
138Si Thu At Ga
139Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
140Silent Ghost
141Sin Phyu Kyne Aung Thein
142Sitagu Sayadaw
143Soe Chit Oo
144Soe Hein
145Soe Hnin Oo
146Soe Maung Maung
147Soe Myaing
148Soe Myat Thu Zar
149Soe Myint
150Soe Myint Latt
151Soe Myint Maung
152Soe Nay Lin
153Soe Soe
154Soe Thein
155Soe Thine
156Soe Thwae (Translator)
157Soe Thwae (Weitzar)
158Soe Tin Win
159Soe Win Htut
160Su Hla Phyu
161Su Htet
162Su Htoo Pan Sayar Han
163Su Htoo Pan U Kyaw
164Su Inzali
165Su Kyi Htwe
166Su Latt Tun
167Su Lay Nwe
168Su Myat Eain
169Su Myat Ko
170Su Myat Mon Mon
171Sue Hnget
172Sue Ma
173Sue Thit Ni
174Sut Htun Mhat Win
175Swal Mat Shin
176Swal Taw Min Than Aye
177Swam Htet Aung
178Swe Hlaing Oo
179Swe Min (Da Nu Phyu)
180Swe Myint
181Swe Swe Aung
182Swe Than

T

1Ta Ra Won(Pyi)
2Tae Taw Sayardaw
3Tagu Lay Pyay
4Take Hte Aung
5Talar Ko Lay Kyi
6Tamahta U Aung Myat
7Tar Tay
8Tar Yar Min Wai
9Tate Ka Ma
10Taun Khoe
11Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
12Taw Ja Pway
13Taw Lu
14Taw Myint (Hnat Phyar)
15Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
16Taw Saw Hinn
17Taw Tharr Gyi Lu Naing
18Taw Win Nwe
19Te La Wa
20Tet Ka Tho Phone Naing
21Tet Ka Thol Hla Kywal
22Tet Ka Thol Khin Maung Aye
23Tet Ka Thol Ko Htay
24Tet Ka Thol Kyal Pwint
25Tet Ka Thol Min Thu
26Tet Ka Thol Mya Sein
27Tet Ka Thol Nandamate
28Tet Ka Thol Nay Win
29Tet Ka Thol Sein Tin
30Tet Ka Thol Shin Thiri
31Tet Ka Thol Soe Win
32Tet Ka Thol Tin Kha
33Tet Ka Thol Win Kywal
34Tet Ka Thol Ye Lin Aung
35Tet Toe
36Tha Doe Aung
37Tha Doe Nwe
38Tha Doe Tay Za
39Tha Doe Wi Ra
40Tha Kya Won Tha
41Tha Pyae Moe
42Tha Pyay (Korea)
43Thadinhtauk Khin
44Thakhin Aung Phae
45Thakhin Ba Thaung
46Thakhin Ba Tin
47Thakhin Mya Than
48Thakhin Myat Sine
49Thakhin Phae Htay
50Thakhin Than Htun
51Thakin Ko Taw Mhine
52Thame Chit
53Thame Pyo
54Thamudaya Po Mo
55Than Aung Khaing
56Than Aye
57Than Htike
58Than Myint Aung
59Than Myint Oo
60Than Myint Than(Khun Chan Kone)
61Than Nyein Aung (Education)
62Than Oo Hlaing
63Than Phae Myint
64Than Swe
65Than Than Tint
66Than Tun
67Than Twal Maung
68Than Win Hlaing
69Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
70Thant Sin
71Thant Zaw
72Thant Zaw Htun
73Thar Du
74Thar Ga Doe
75Thar GaRa Nga Soe
76Thar Lon Kyaw
77Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
78Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
79Tharmanay Kyaw
80Thate Pan Maung Wa
81Thate Pan Myo Thant
82Thate Pan Soe Hla
83ThaToe Tay Za
84Thaung Htike
85Thaung Nyunt Thit
86Thaung Wai Oo
87Thaw Ka
88Thawdar Aye Lei
89Thawdar Swe
90The Khit Nay
91Thein Myint Wai
92Thein Oo
93Thein Pae Myint
94Thein Pe
95Thein Sein
96Thein Than Win (Ma Hlaing)
97Thein Zaw (Shwe Li Oo)
98Theint Theint Nway
99Thet Hlar Shin Saw
100Thet La Sin
101Thet Min July
102Thet Oo Lwin
103Thet Pine Ye`
104Thet Tun (Medical Science)
105Thi Han Twin
106Thi La
107Thiha Aung
108Thiha Htate Tin Saw
109Thiha Kyaw Thu
110Thiha Naing (Pyi)
111Thike Phwar
112Thin Kha Thu
113Thin Khar
114Thin Myat Noe
115Thin Su Su Nyein
116Thin Tine Nyo
117Thine U Chit Than
118Thinn Thinn Naing
119Thinn Thinn Thar
120Thiri
121Thiri Kyae Sin
122Thiri Pyan Chi U Thar Myat
123Thit Htoo Eain
124Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
125Thit Sar Ni
126Thite Phwar
127Thoe
128Thoe Saung
129Thone Na Yi Thet Wai
130Thone Sal Htate Tin Myint
131Thonedara Win- Chaung Oo
132Thoon Nay Soe
133Thoon Sit
134Thu Kha
135Thu Kha Cho
136Thu Kha Mai Hlaing
137Thu Mg
138Thu Ra Htike
139Thu Ra Ni
140Thu Rain
141Thu Rain Myo Myint
142Thu Rain Swe
143Thu Tay Thi Myint Tun
144Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
145Thu Tay Thi Sayar Nyein
146Thu Tay Thi Sayar Zaw
147Thu Tay Thi Thet Tun Myint
148Thu Thain
149Thu Thu Ka
150Thu Way
151Thu Yaung Mae
152Thuritza
153Thuwanna Kyaw Sein
154Ti Ti Tun
155Tike Soe
156Tin Aung Htun
157Tin Aung Ni
158Tin Htwe
159Tin Maung Myint
160Tin Maung Than (Ywar Ma)
161Tin Maung Win
162Tin Maw (Chemistry)
163Tin Mg Toe
164Tin Moe
165Tin Myint
166Tin Myint Oo
167Tin Naing Toe
168Tin Nwe Mg
169Tin Nyunt
170Tin Soe (BawGa Gone)
171Tin Swe Moe
172Tin Than Oo
173Tin Tun (Taung Gote)
174Tint Htun Swe
175Tint Lu
176Tint Sann
177Tint Tal
178Tipetaka Yaw Sayartaw
179Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
180Tite Soe
181Today Editor Group
182Toe Htet
183Toe Nhaung Moe
184Toe Tet
185Tr. Daw Thet Thet
186Traffic Rule Committee
187Tri Set Ka
188Tri Set Kha
189Tri Setkyar
190Tri Thin Kha
191Tun Shwe Khine
192Tun Zaw Htay
193Tuya U Shwe Mann
194Twae Htar Nyo
195Twin Gyi One Mg
196Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Naing Maw
11U Aung Nyunt Win
12U Aung Than
13U Aye Cho(M.A)
14U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
15U Aye Mg
16U Aye Phae
17U Ba Jyan
18U Ba San
19U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
20U Bo Kalay (BA)
21U Chain Myint
22U Goinga
23U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
24U Hla
25U Hla Aung
26U Hla Din
27U Hla Htun
28U Hla Khin (San Nyunt Oo)
29U Hla Myint
30U Hla Myint (Gandamar)
31U Hla Win (A Pilot)
32U HLwar
33U Hote Sain
34U Htin Por
35U Htut
36U Ka Lar
37U Kan Min
38U Kan Nyunt
39U Kaung Htoo
40U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
41U Khaemar Sarra
42U Khin Aung
43U Khin Maung Saw (Berlin)
44U Khin Maung Swe
45U Khin Mg Gyi
46U Khin Mg Latt
47U Khin Mg Than (Shae Saung)
48U Khin Soe
49U Ko Ko (Solicitor)
50U Ko Ko Gyi
51U Ko Ko Lay
52U Ko Ko Lay (B.Sc)
53U Ko Lay - Zayyar Maung
54U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
55U Kyaw Naing
56U Kyaw Nyunt
57U Kyaw Yan
58U Kyaw Zay Ya
59U Kyi Myint
60U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
61U Maung Gyi
62U Maung Maung Lay
63U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
64U Mg Mg Than
65U Min Htet
66U Min Naing
67U Moe Myint
68U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
69U Myint Htun
70U Myint Lwin (Kan Baw Za)
71U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
72U Myint Swe (M.A London)
73U Myint Swe (MoeGok)
74U Myint Swe (Phyuu)
75U Myo Myint Wai
76U Myo Nyunt (Archaeologist)
77U Nanda
78U Nandar Sar Ya
79U Nu
80U Nyan Thin
81U Nyar Na
82U Nyein Aung (Sayar Bayda)
83U Nyi Hla Ngal
84U Nyunt Hlaing
85U Nyunt Wai
86U Oattaratharra
87U Ottamatharra
88U Own Kyaing
89U Own Myaing (Electronic)
90U Own Myint (Diesel)
91U Phae Thein
92U Phoe Kyar
93U Phone (Chemistry)
94U Phor Kyar(National Scholar)
95U Pone Nya
96U Por Oo
97U Pu Ka Lay
98U Pyi Thein
99U Pyin Nyar
100U Pyinnyar Won Tha
101U Pyone Cho
102U San Maung(Myat Zan)
103U San Myint Aung (B.A)
104U San Shwe Bu
105U San Thar Aung
106U Sann Oo (MIS, Mandalay)
107U Sein Tun
108U Shwe Aung
109U Shwe Win
110U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
111U Soe Win
112U Sut Su
113U Sway Tin (U.S.C)
114U Taung Lone
115U Taw
116U Taw Zin
117U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
118U Than (HaPheZee)
119U Than Daing
120U Than Hlaing
121U Than Htut
122U Than Maung (Pann Tine)
123U Than Phae (Ae Lann Nyun)
124U Than Sint (NL Elec)
125U Thar Htay Myint
126U Thar Tint
127U That Ka
128U Thaung Lwin
129U Thaung Win (Cherry Flower)
130U Thaw Zin
131U Thein
132U Thein Aung (Myanmar Sar)
133U Thet Htun
134U Thet Sein
135U Thit Lwin Soe
136U Thu Kha
137U Tin Aye
138U Tin Aye (Dawei)
139U Tin Htut (B.E. Agri.)
140U Tin Ngwe
141U Tin Nyunt
142U Tin Oo (Myaung)
143U Tin Oo (Tution)
144U Tin Pae
145U Tin Win Shin
146U Tint Wai
147U Tint Win Naing
148U Tun Hla
149U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
150U Tun Thein(Dhamar Sariya)
151U U Par La
152U U Thar Htun
153U Uggasena (Chindwin)
154U Wam Htain
155U Win Htain
156U Win Myint
157U Win Tin
158U Win Zin (Myeik)
159U Wint Kyaw
160U Yar Zart
161U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Tint Htun
28Win Win Latt
29Win Win Myint
30Win Zaw (Thit Taw)
31Win Zaw (Thone Sal)
32Wine Lashio
33Wine Maw
34Wint Kywal
35Wint Pyone Myint
36Wut Yee (Food House)
37WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yae Baw Pho Tan Chaung
4Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
5Yammarwati Mg Hlaing Ye
6Yan Aung
7Yan Aung Mg Mg
8Yan Myo Aung
9Yan Naun Oo
10Yangon Ba Ba Gyi
11Yangon Ba Swe
12Yangon Myo Thant
13Yar Mar Phon
14Yar Wa Na
15Yar Za Ga Ni
16Yar Za Win Ko
17Yar Zar Bwar
18Yarza Thin Kha
19Yatkha
20Yaw Naka Phoe Htaung
21Yaw Sayardaw
22Yay Cham
23Yaynanmyae Kha Yay
24Yaynanthar Win Maung
25Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
26Ye Baw Phae Than
27Ye D Pa
28Ye Htet
29Ye Htun Win
30Ye Htut
31Ye Kaung Htet
32Ye Man
33Ye Man Aung
34Ye Min Aung (RAY Electronic)
35Ye Min Hein
36Ye Mon Htaw
37Ye Mya Lwin
38Ye Myat Tin
39Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
40Ye Naing Moe
41Ye Shan
42Ye Sky
43Ye Thaddi
44Ye Thu
45Ye Thway Htet
46Ye Win Aung
47Ye Yan Aung
48Ye Yin Aung
49Ye Yint Naing
50Ye Zarni Aung
51Ye Zaw Aung
52Ye` Baw Htun
53Ye` Baw Kyaw San
54Ye` Khaung
55Ye` Man
56Ye` Min Hein
57Ye` Ye` Oo
58Yi Yi Htay
59Yin A Nint
60Yin Min Oo (University of Medicine)
61Yin Wai Lwin
62Yin Yin Lei
63Yin Yin Nu (Mandalay)
64Yoon Eain Drae
65Yuri Paing
66Yuwati Khin Oo
67Yuwati Khin Sein Hlaing
68Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zar Ga Nar
5Zar Ni
6Zar Ni Aung (Yamarwati)
7Zaw Bala
8Zaw Gyi
9Zaw Hein
10Zaw Htet
11Zaw Htet Aung
12Zaw Htut
13Zaw Lwin Oo (Hinthada)
14Zaw Lynn (Youth)
15Zaw Maung
16Zaw Min Than
17Zaw Nainggan Soe
18Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
19Zaw Thet Htwe
20Zaw Win (Thit Htwin)
21Zaw Zaw Aung
22Zaw Zin
23Zay Ya
24Zay Ya Thu
25Zay Yar Maung
26Zay Yar Min Shin
27Zay Yar Zaw
28Zayyar Moe
29Zin Aye
30Zin Ba Oo
31Zin Hnin
32Zin Lu
33Zin Mg Mg Htet
34Zin Min (Tha Main Htaw)
35Zin Thant
36Zin Wai Thaw
37Zin Yaw Ni
38Zu
39Zu Zu
40Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z