Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Ambassador U Tint Swe
30Annawar Soe Moe
31Ant Mg
32Ar Kar Min
33Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
34Ashin Arsarrarlinkarra
35Ashin Awbartharbiwontha
36Ashin Candadhika
37Ashin Chekinda
38Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
39Ashin Eiddhi Pala
40Ashin Gaw Thi Ta
41Ashin Gawthitharra
42Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
43Ashin Kawainda (Popa)
44Ashin Kelasa
45Ashin Khae Main Da Tar Mi
46Ashin Khae Mar Nanda
47Ashin Khae Mar Sar Ra
48Ashin Kowida
49Ashin Kumarra
50Ashin Kuverasara
51Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
52Ashin Nar Ga Thane
53Ashin Pannita Htay
54Ashin Ponya Nanda
55Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
56Ashin Pyin Nyar Won Tha
57Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
58AShin Su Mingala Lankara
59Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
60Ashin Thaw Ma- Dawae
61Ashin Thaw Par Ka
62Ashin Thondaya
63Ashin Tilawkarbiwuntha
64Ashin Warramar Bi Won Tha
65Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
66Ashin Won Tha Par La
67Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
68Ashin Zayya Pannita
69Association of Myanmar Poets
70At Ga Yar Zar
71At Ta Kyaw
72Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
73Aung Chaint
74Aung Din
75Aung Din/ Dahta
76Aung Hein
77Aung Hnin Swe
78Aung Htike (Shwe Bo)
79Aung Khant
80Aung Khin (Kyarr)
81Aung Khin Soe
82Aung Ko Oo (UMK)
83Aung Kyaun Phyar
84Aung Kyaw Hein (Translator)
85Aung Kyaw Swar
86Aung Lin
87Aung Lin Latt (Oakkalar)
88Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
89Aung Maun
90Aung May Ga
91Aung Min Aung
92Aung Min Oo
93Aung Min Tike
94Aung Myat Htay
95Aung Myat Oo
96Aung Myat Thu
97Aung Myint (M.E)
98Aung Myo Min
99Aung Na Mate
100Aung Nay Lin
101Aung Pin Lae
102Aung San (Agriculture)
103Aung San Su Kyi
104Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
105Aung Shein
106Aung Si Nay Myo
107Aung Soe
108Aung Soe (Agri/107)
109Aung Soe (Veterinary Physician)
110Aung Tay Za
111Aung Thin
112Aung Thit
113Aung Way
114Aung Weit
115Aung Win (Psychology)
116Aung Ye Lin
117Aung Zaw Latt
118Aung Zay Ya Tu
119Aung Zayya
120Aung Zin
121Ayam Than Nyunt
122Ayar
123Aye Aye Hlaing
124Aye Htun Min
125Aye Lwin Thant
126Aye Maung Kyaw
127Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12BaMa Khit U Ba Yin
13Bamaw Thein Pae
14Bamaw Tin Aung
15Bar Bi Yar
16Bar Mae Sayadaw
17Bay Lu Wa Sayar Tin
18Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
19Bhikkhu Moneyya
20Bite Pu
21Bo Aye Maung
22Bo Bo
23Bo Bo (Shwe Kan Ku)
24Bo Gyi
25Bo Min Han
26Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
27Bo Thein Swe
28Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
29Burma Research Society
30Burma U Ba Yin
31Buu Thee
32Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Cho Lwin
27Cho Nwe
28Cho Tun
29Chu Thit
30Civil Service Selection and Training Board
31Colonel Ko Lay
32Colonel San Pwint
33Colonel Tin Maung (retired)
34Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Ashin Rahula
46Dr Tun Aung Kyaw (eye)
47Dr. Ar Law
48Dr. AShin Dhamma Pi Ya
49Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
50Dr. Aung Khin
51Dr. Aung Khin Sint
52Dr. Aung Ko Ko
53Dr. Aung Kyaw
54Dr. Aung Maw
55Dr. Aung Naing
56Dr. Aye Kyaw
57Dr. Ba Maw
58Dr. Ba Myint
59Dr. Chit
60Dr. Daw Thynn Thynn
61Dr. Dharmkirti
62Dr. Hla Kyi
63Dr. Hla Pe
64Dr. Hnin Waddy Maung
65Dr. Khin Aye Htwe
66Dr. Khin Hnin Yu
67Dr. Khin Lay Myint
68Dr. Khin Maung Lwin
69Dr. Khin Maung Nyo
70Dr. Khin Maung Nyunt
71Dr. Khin Moe Moe
72Dr. Khin Myo Han
73Dr. Khin Pan Hnin
74Dr. Khin Yi Win
75Dr. Khine Maung Nyunt
76Dr. Kyaw Myint
77Dr. Kyaw Sein
78Dr. La Min
79Dr. Lwan Wai
80Dr. Ma Tin Win
81Dr. Mar Mar Swe
82Dr. Maung Maung Nyo
83Dr. Mehm Tin Mon
84Dr. Mg Mg
85Dr. Mg Mg Thein
86Dr. Mg Thin
87Dr. Min Thein
88Dr. Mo Lar
89Dr. Myat Myint Moh
90Dr. Myat Thant
91Dr. Myint Lwin (Psychology)
92Dr. Myint Myint Khin
93Dr. Myint Oo
94Dr. Myo Aung
95Dr. Nan Hlaing
96Dr. Nan Ohmmar
97Dr. Nandawbartha
98Dr. Nu Nu Yin
99Dr. Nwae Win
100Dr. Nyan Hein Latt
101Dr. Nyunt Shwe
102Dr. Ohn Maung
103Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
104Dr. Soe Lwin
105Dr. Soe Win Oo
106Dr. Than Htun
107Dr. Than Lwin
108Dr. Thein Lwin
109Dr. Thet Lwin
110Dr. Thiha
111Dr. Tin Aung Aye
112Dr. Tin Maung Kyi
113Dr. Tin Mg Htwe
114Dr. Tin Shwe
115Dr. Tin Thein (Geology)
116Dr. Toe Hla
117Dr. U Swe Myint
118Dr. U Thein
119Dr. U Tint Swe Latt
120Dr. Walpola Rahula
121Dr. Win Maung Htet
122Dr. Ye Myint Kyaw
123Dr. Ye Naing
124Dr. Yi Yi
125Dr. Zaw Than
126Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
127Du Won
128Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hlan Htet
21Hline Kyar Phyu
22Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
23Hnin Hnin Aye
24Hnin Ko
25Hnin Nwae Hlaing
26Hnin Oo
27Hnin Pann Eain
28Hnin Set
29Hnin Thiri Kyatthayay
30Hnin Win Than
31Hot Line
32Htan Hlaing
33Htar Oak Thone
34Htate Tin Htut
35Htaung Muu Gyi Thein Win
36Htay Maung
37Htet Aung Zin
38Htet Htet Htun
39Htet Moe
40Htet Myat
41Hti Lar Sithu
42Hti Lar Soe Myint Htal
43Htin Gyi
44Htin Lynn
45Htoo Ant
46Htoo Myat Kyal
47Htoo Swe Aung
48Htun Aung Kyaw
49Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
50Htun Lynn
51Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
52Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
53Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Jimme
5Journal Kyaw Ma Ma Lay
6Journal Kyaw U Chit Mg
7Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Myat Noe
33Khin Khin Thin
34Khin La Pyae Won
35Khin Latt
36Khin Maung
37Khin Maung Myint
38Khin Maung Than (Psychology)
39Khin Maung Zaw
40Khin Mg Nyo - Economy
41Khin Mg Toe (Moe Mate)
42Khin Myo Chit
43Khin Nyo Nyo Myint
44Khin One
45Khin Oo Khin Khin
46Khin Saw Tint
47Khin Swe Oo
48Khin Thuzar
49Khin Thuzar Kyaw
50Khin Zaw Hein
51Khine Kyaw
52Khine Maung
53Khine Mi Mi Zin
54Khine Myat Thar
55Khine Thant Kyaw
56Khine Zin Thet
57Khit Pyo Phyu
58Khit Ta Yar Sein Wah
59Khoon Cho Nyein Chan
60Khu Khu
61Khun Cho Nyein Chan
62Khwar Nee
63Kin Wun Min Gyi
64Klash Chan Dar
65Ko (University)
66Ko Arkar (S/W and H/W)
67Ko Jay
68Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
69Ko Ko Gyi
70Ko Ko Latt (Sae Myaun)
71Ko Ko Lay
72Ko Ko Maung
73Ko Ko Maung Gyi
74Ko Ko Zaw
75Ko Koe
76Ko Kyaw
77Ko Lwan Khine
78Ko Maung San Thein
79Ko Myo- Mingalar
80Ko Ngal
81Ko Nine (Chinn Mountain)
82Ko Nyein Oo
83Ko One
84Ko Pike
85Ko Sa Sa
86Ko Saunn
87Ko Shwe Htoo (Pyay)
88Ko Shwe Taw Thar
89Ko Shwe Thein Min
90Ko Sun (R/O)
91Ko Swe (Panorama)
92Ko Tar
93Ko Yaw (Eco)
94Ko Yoe Kont
95Ko Zaw Htay (Culture)
96Ku Tha
97Kung Fu Soe Myint
98Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
99Kyae Ni
100Kyae Ri Lynn Sit
101Kyae Sin Mhoo Wai
102Kyai The Lay Htet Sayardaw
103Kyat Kalay
104Kyaut Belu Tin Maung Swe
105Kyaw Aung
106Kyaw Hein
107Kyaw Hlaing
108Kyaw Hlaing Oo
109Kyaw Htet Tun
110Kyaw Htin Naw Ya Htar
111Kyaw Htoo
112Kyaw Kyaw
113Kyaw Kyaw Naing
114Kyaw Kyaw Swe
115Kyaw Moe Zaw
116Kyaw Mya Than
117Kyaw Myint Lwin
118Kyaw Naing
119Kyaw Nyein
120Kyaw Oo
121Kyaw San Kay
122Kyaw Soe Bo
123Kyaw Thet Han
124Kyaw Thet Khine
125Kyaw Thit
126Kyaw Thu
127Kyaw Win
128Kyaw Yin Myint
129Kyaw Zau Oo
130Kyaw Zay Ya - Pathain
131Kyaw Zayyar Htun
132Kyee Kyee Saw
133Kyee Thae Nyunt Naing
134Kyi Aye
135Kyi Kyi Mar
136Kyi Lin (Myanmar)
137Kyi Lin Aye
138Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
139Kyi Min
140Kyi Mya
141Kyi Naing
142Kyi Nu Khit
143Kyi Oo
144Kyi Shoon
145Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
146Kyu Hnit
147Kyu Kyu Thin
148Kyu Mhway
149Kyune
150KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Twin Thar Saw Chit
11Lat Won Tha
12Latkyar Lynn Pyar
13Latt Tay Za Aung
14Law Researcher
15Lay Lay Myint
16Lay Maung
17Lay Myaing
18Lay Thu San
19Lenin
20Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
21Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
22Lin Htate Shin
23Lin Htate Shin
24Lin Kar Yee Kyaw
25Lin Khant
26Lin Lin Htet
27Lin Nyo Thwae
28Lin Oo Khin
29Lin Oo Naing
30Lin Oo Taryar
31Lin Pa Wadi
32Lin San
33Lin Tae Oo
34Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
35Lin Thet Khine
36Lin Ti Oo
37Lin Tun
38Lin Wai Myaing
39Lin Yaun Tin
40Lin Yone Mg Mg
41Lin Yone Ni
42Lin Yone Ni
43Lin Yone Thit Lwin
44Literature and Intellectual Upgrading Group
45Lone Ma
46Loon Htar Htar
47Loon Sat No Myat
48Loon Ta Mhe
49Lu Aung
50Lu Htike
51Lu Htu Daw A Mar
52Lu Htu Sain Win
53Lu Htu U Hla
54Lu Lu
55Lu Maw
56Lu Min Thit
57Lu Nay
58Lu Nyo Chaw
59Lu Pant Nge
60Lu Thar Man
61Lu Zaw Thit
62Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kite
13Ma Kyae Ou
14Ma Kyi Pyar
15Ma Lay Lone
16Ma Lay Nyain
17Ma Li Kha
18Ma Lin Lin
19Ma Ma Lay
20Ma Ma Thadda Maung
21Ma Moe Myae
22Ma Ni Ni
23Ma Ni Zau Ta
24Ma Nor Ha Ri
25Ma O Zar
26Ma Sandar
27Ma Thanegi
28Ma Thet Zon
29Ma Thidar (San Chaung)
30Ma Win Myint
31Madi Khin Lay
32Mae Htee Sayardaw (2)
33Magwae Win Myint
34Maha Bawdi Myaing Sayardaw
35Main Ka Lay
36Main Main (Latha)
37Major Ba Shin
38Major Toe Aung
39Mal Khine
40Mal Min Bone
41Man Khinn Htan
42Man Myint
43Man Phoe Aye
44Man Tin
45Man Tint Naung
46Manawhari
47Mandalay U Win Hlaing
48Many Cartoonist
49Many Writers
50Mar Lay
51Mar Mar Aye
52Mar Mar Soe
53Mar Na Wa
54Mar Yainda (Pathain Gyi)
55Mar Yar
56Marcury
57Maung (Magway)
58Maung Htin Aung
59Maung Maung
60Maung Maung Htwe (Retired Professor)
61Maung Maung Moe Aung
62Maung Maung Sein Lynn
63Maung Maung Thein Hlaing
64Maung Maung Thiri
65Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
66May Aww
67May Myat Noe
68May Pearl Oo
69May Theingar Soe
70May Thet Su
71Me Ko Zuu Zin
72Member of Sabel Oo´s Editors
73Mg Ant
74Mg Aye Aung
75Mg Bo Mwae
76Mg Chaint
77Mg Chaw Nwe
78Mg Chit Htwe (M.A)
79Mg Chit Nyo (Bago)
80Mg Computer
81Mg Dagon
82Mg Daung
83Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
84Mg Hla Soe
85Mg Hlaing Yi
86Mg Hnin Swe
87Mg Hone Wam (Lecturer)
88Mg Htin
89Mg Htin Aung
90Mg Htun Myaing
91Mg Htun Oo (Mogok)
92Mg Htun Thu
93Mg Kaung Htike
94Mg Kaung Myint
95Mg Khin Min (Danuphyu)
96Mg Khine Khant
97Mg Khine Mar
98Mg Khit Tun
99Mg Ko Ko (Amarapura)
100Mg Ko Ni
101Mg Ko Yu
102Mg Kyau Oo
103Mg Kyaut Tie
104Mg Kyaw Yin
105Mg Kyi Lin
106Mg Kyi Thant
107Mg Loon Kyin
108Mg Mahar
109Mg Mg Aye
110Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
111Mg Mg Htun Aung
112Mg Mg Myint Thein (YIT)
113Mg Mg Nyunt
114Mg Mg Pyone
115Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
116Mg Min
117Mg Moe Si
118Mg Moe Thu
119Mg Myae Ni (Tamartaw)
120Mg Myat Moe
121Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
122Mg Myint Kywal
123Mg Myint Mar (Bogalay)
124Mg Nay Win
125Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
126Mg Nyan Htet
127Mg Nyan Kyal
128Mg Nyein Chan
129Mg Nyo Aye
130Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
131Mg Pann Mwae
132Mg Pann Yi
133Mg Phae Ngal
134Mg Por Tun
135Mg Pyae Chan
136Mg Sanda(Lel Way)
137Mg Sane Ni
138Mg Sann Kyal
139Mg Saydanar
140Mg Sein Hlaing (Oatthar)
141Mg Sein Htwe
142Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
143Mg Shwe Khit
144Mg Si Thu
145Mg Soe Chain
146Mg Soe Myat (Chaung Oo)
147Mg Soe Thit
148Mg Su Shin
149Mg Sue San
150Mg Swe
151Mg Swe Thet
152Mg Than Swe (Dawei)
153Mg Thant
154Mg Thar Cho
155Mg Thar Ma Nya
156Mg Thar Noe
157Mg Thar Pyae
158Mg Thar Ra
159Mg Thaw Ka
160Mg Thein Lwin
161Mg Thein Pae
162Mg Thein Sine
163Mg Thit Sein
164Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
165Mg Thwae Chun
166Mg Thway Yint
167Mg Thwe Thit
168Mg Tin Mon
169Mg Wai Phyo
170Mg Wanna
171Mg Wint Thu
172Mg Won Tha
173Mg Yan Pine
174Mg Yay Aye (Harvard University)
175Mg Ye Soe (Kyaukse)
176Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
177Mg Yin Nwe
178Mg Yin Win (Dau Pone)
179Mg Za Ni Ya
180Mg Zayyar
181Mhaw Ekari
182Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
183Mhawbi Sir Thein
184Mhu Tha Pyae
185Mhu Thet Pie
186Mi Chan Wai
187Mi Ko Zu Zin
188Mi Mann Lay
189Min Aung Kyaw
190Min Aung Min
191Min Aung Naing
192Min Bay Dar (Pwint Phyu)
193Min Bu Ashin Kinsana
194Min Bu Aung Kyaing
195Min Bu Myo Thet Aung
196Min Din
197Min Eain Dar
198Min Htet Yarzar
199Min Kan Thar
200Min Khaung (EMPA-8)
201Min Khite Soe San
202Min Ko Naing
203Min Kun Sayardaw
204Min Kyaw
205Min La Pyae
206Min Lu
207Min Lu Lu
208Min Ma Gite
209Min Mahar Kyaw Khaun
210Min Myat ThuRa
211Min Myat Yar Za
212Min Nan
213Min Nay La
214Min Nay Thway
215Min Ni
216Min Nwe Soe
217Min Phone Htee
218Min Phone Thain Kha Thu
219Min Pone Nya
220Min San Ain
221Min San Eain
222Min Sate Tra
223Min Set Ka
224Min Set Kyar
225Min Shin
226Min Soe (Han Thar Nwe)
227Min Soe Yar Sar
228Min Soe Yar Zar
229Min Swe
230Min Ta Khit
231Min Thane Kha
232Min Thawdar
233Min Thein (Mechanical)
234Min Thein Khaing
235Min Thila
236Min Thit
237Min Thitsar Hlaing
238Min Thu Ra
239Min Thu Won
240Min Thway Thit Sar
241Min Win Htain
242Min Yae Kyaw
243Min Yu Pa
244Min Yu Wai
245Min Zaw
246Min Zin
247Mingalar Zin Aung
248Minister Padaytha Yar Zar
249Ministry of Construction
250Ministry of Culture
251Ministry of Education
252Ministry of Finance and Revenue
253Ministry of Health
254Ministry of Home Affairs
255Ministry of Information
256Ministry of Information and Communication
257Ministry of Religious Affairs
258Mite Mite (Pyay)
259MMTH
260Mo Mo
261Mo Zar Hlan Wai
262Moe (Kyaut Sal)
263Moe Hein
264Moe Kyaw
265Moe Kyaw Thu
266Moe Lynn (Phoe Lay)
267Moe Ma Kha
268Moe Moe (Innyar)
269Moe Myint Oo
270Moe Ni Lwin
271Moe Nine Sayartaw U Pannita
272Moe Nyein Aye
273Moe Sat Pwint
274Moe Set Lin Htet
275Moe Set Y
276Moe Shin (I.M.T)
277Moe Si Thu
278Moe Thae Phyu Soe
279Moe Thet Min Yin
280Moe Wai
281Moe Zay Nyein
282Moe(PyinMaNar)
283Moh Moh Sann
284Mone Ywae Sayartaw
285Mone Ywar Nay Zar
286Mone Ywar Win Pe
287Mr. Mg Mhine
288Mr.Tarot
289Mra Hnin Zi
290Mu Pine Hnin Si
291Muh Eain Zin
292Mya Aye
293Mya Han
294Mya Htun Aung
295Mya Kay Tu
296Mya Khwar Nyo
297Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
298Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
299Mya Mhuu Khin Khin
300Mya Nandar
301Mya Nhaung Nyo
302Mya Pearl Khin
303Mya Pearl Thwe
304Mya Phone Lu Lu
305Mya Sein Taung Sayardaw
306Mya Set Kyar Shin
307Mya Than San
308Mya Than Tint
309Mya Thandar
310Mya Tharr Twin
311Mya Thin Kyu
312Mya Win
313Mya Win_Dathana
314Myae Mhone Lwin
315Myae Yine
316Myaing Nann Swe
317Myanma A Lin Than Nyunt
318Myanmar Language Commission
319Myanmar Music Association
320Myanmar Thaing Federation
321Myanmar Translation Society
322Myanmar Writers Association
323Myar Sit The
324Myar Thu
325Myat Htay Maung
326Myat Khine
327Myat Nyein
328Myat Pann Ya Gone Group
329Myat Thet
330Myat Wai Toe (Education University)
331Myaun Mya Mg Ko
332Myaung Mya Mg Yin Tint
333Myaw Lint Chat (Medicine 2)
334Myawadi
335Myay Lat Maung Myint Thu
336Myay Lat Min Lwin
337Myay Lat Myat Thu
338Myay Lat Thein Lwin
339Myeik Win Htain
340Myin Mu Mg Naing Moe
341Myint Mo Myittar (Loikaw)
342Myint Myat Phyu Sin
343Myint O Two
344Myint Soe Hlaing
345Myint Than
346Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
347Myo Aung Swe (Medical Research)
348Myo Aung Swe (Say Thu)
349Myo Ko Myo
350Myo Lwin Aung
351Myo Man
352Myo Myint
353Myo Nyunt Htun
354Myo Set (Mr. Photo)
355Myo Thura
356Myoe Ma Myint Kywal
357Myoe Ma Than Lwin
358Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Min Naing
40Nay Min Thurain
41Nay Min Yarzar
42Nay Min Yaung Chi
43Nay Myo Thant
44Nay Nor
45Nay Nwe Zin Myint
46Nay Oo Wai
47Nay Paing
48Nay Phone Lat
49Nay Phone Oo
50Nay Phone Wai
51Nay Soe Htet
52Nay Soe Thaw
53Nay Win (London)
54Nay Win Aung
55Nay Win Myint
56Nay Ye Aung
57Nay Zaw Naing
58Nay Zin Latt
59Nga Lat Ma
60Ngwe Kyi
61Ngwe O Dawn - Kyee Maung
62Ngwe Tar Yi
63Nhin Wai Nyein
64Nhine Mahar
65Ni Ko Ye`
66Ni Ni Naing (Tha Hton)
67Ni Yint Yint
68Nine Nine Sanay
69No Ko Zu Zin
70Nor Tuu Aung
71Nu Nu Yi (Innwa)
72Nu Yin
73Nwae Ta Man
74Nwan Jar Thine
75Nway Ta Man
76Nwe Oo Hlaing
77Nwe Thit
78Nwe Zaw Aung
79Nyan Kywal
80Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
81Nyay
82Nyein Aye Eain
83Nyein Chan May
84Nyein Chan Oo
85Nyein Kyaw
86Nyi Aung Maw
87Nyi Htet Aung
88Nyi Lynn Sat
89Nyi Naun
90Nyi Nyi Htwe
91Nyi Nyi Naing
92Nyi Pu Lay
93Nyi Thit
94Nyo Aung
95Nyo Aye
96Nyo Htet (Lin Thit Oo)
97Nyo Lwan Aung
98Nyo Mya
99Nyo Myint Thein
100Nyo Thaung
101Nyoe
102Nyunt Kyuu
103Nyunt Oo
104Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Peter Mya Oo
21Pha Auk Sayardaw
22Phae Myint
23Phae Thaw Yi
24Phoe Kyawt
25Phoe La Min
26Phoe Nyan
27Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
28Phoe Thone Nya
29Phoe Wa Mg
30Phone Kywal
31Phone Mee Nay La
32Phone Pyae Tayzar
33Phone Tay Za
34Phone Wai (Medicinal Herbs)
35Phwar Lauk Kyi
36Phyar Pone Nadi
37Phyo Htain
38Phyo Khaing Latt
39Phyo Tharra
40Phyo Wai (M.A)
41Phyuu Sayardaw
42Poe Ko Ko
43Poe Ko Ko
44Poe Zar
45Politician
46Pone Na Ka
47Pone Na Mi
48Pone Na Nyo
49Pone Na Wati Tint Nhaung
50Pone Nya Khin
51Por Gyar Yit
52Por Lwin Kyaw
53Por Lwin Kyaw
54Por Oo Thit
55Prof Dr. Khin Maung Aye
56Prof Dr. Zay Soe
57Prof. Min Dar Tu
58Prof. U Aye Maung
59Professor Min Dar Tu
60Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
61Public Service Media Governing Body
62Pwint Lann (Mine)
63Pyae Pine Muu Aim
64Pyay (UM 2)
65Pyi Kyaw Lwin
66Pyi Lone Mwae
67Pyi Myanmar Editor Group
68Pyi Pann Moe
69Pyin Nyar Di Pa
70Pyin Nyar Kyaw
71Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
72Pyin Sa Man D Yine
73Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Lwin
15San San Nwe`(Tharyarwaty)
16San Shwe Myint
17San Zar Ni Bo
18Sann Lynn
19Sann Tun
20Sar Taw Pyan Sayar Thein
21Sat Aung
22Sat Ka
23Sat Kaw Ma
24Sate Tra
25Sate Tra Agga
26Sate Tra Kha
27Saturngod
28Saung Lu Lin
29Saung Win Lat
30Saw Cary Win
31Saw Hlan
32Saw Htain Lynn
33Saw Khat
34Saw Mone Nyinn
35Saw Myint Zu
36Saw Ngu Wah
37Saw Nyo
38Saw Pyae Chan Thar
39Saw Pyae Mar Lar
40Saw Pyae Yadanar
41Saw Tin Maung
42Saw Yu Pa Thin
43Say Tan
44Say Tha Wun
45Say Tha Wun
46Saya Sundra
47Sayar Aung
48Sayar Aung Pine
49Sayar Dagon
50Sayar Gyi Myint Tharr
51Sayar Gyi U Goingar
52Sayar Gyi U Han Htun
53Sayar Gyi U Tin Oo
54Sayar Htwe
55Sayar Nu
56Sayar Nyo
57Sayar Sein Sann
58Sayar U Ba Hein
59Sayar U Maung Maung Than
60Sayar U Min Thein
61Sayar U Moe Myint
62Sayar U Sai Aung Win
63Sayar U San Lwin
64Sayar U Sein Myint
65Sayar U Thar No
66Sayar U Thein Lwin
67Sayardaw Badanda Nay Main Da
68Sayardaw Badanta Waiponela
69Sayardaw Baddanda Kovida
70Sayardaw U Jotika
71Sayardaw U Ya Tha Ka
72Saytanar Hlaing
73Saytokedayar Chin Hla Htun
74Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
75Sein Hlaing
76Sein Lynn
77Sein Ngat Yoe
78Sein Sein
79Sein Win Sein
80Set Htun Lynn
81Shanti Swaroop Baudh
82Shar
83Shate
84Shin Gwan Gweat
85Shin Htwe Yin (Manottha)
86Shin Lu Thit
87Shin Ma
88Shin May Yoon
89Shin Me Htae
90Shin Mi Yar
91Shin Moe
92Shin Myat Noe
93Shin Naw
94Shin Nhaung
95Shin Oakkahta
96Shin Phone
97Shin R Sar Ra
98Shoon Ya Me Moe
99Show
100Shwe Ba Win
101Shwe Bo Barmahti Khin Aung
102Shwe Bo Mi Mi Gyi
103Shwe Bo Thet Mar
104Shwe Chan Thar
105Shwe Dar
106Shwe Daun Lu
107Shwe Hin Thar Sayartaw
108Shwe Inzali
109Shwe Kine Tharr
110Shwe Ku May Hnin
111Shwe Kyae Si
112Shwe Kyin Sayartaw Gyi
113Shwe Min Won Sayataw
114Shwe Min Wun U Phone Myint
115Shwe Myaing Pyone Lei Maw
116Shwe Nagar Tin Win
117Shwe Ngar Lay
118Shwe Nwe
119Shwe O Daung
120Shwe Phone Kan
121Shwe Taung Thiha Thu
122Shwe Thin Kha
123Shwe Yaun Ma Ma
124Shwe Yin Nhit
125Si Thu At Ga
126Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
127Silent Ghost
128Sin Phyu Kyne Aung Thein
129Sitagu Sayadaw
130Soe Chit Oo
131Soe Hnin Oo
132Soe Maung Maung
133Soe Myaing
134Soe Myat Thu Zar
135Soe Myint
136Soe Myint Latt
137Soe Myint Maung
138Soe Nay Lin
139Soe Soe
140Soe Thein
141Soe Thine
142Soe Thwae (Translator)
143Soe Thwae (Weitzar)
144Soe Tin Win
145Soe Win Htut
146Su Hla Phyu
147Su Htet
148Su Htoo Pan Sayar Han
149Su Htoo Pan U Kyaw
150Su Inzali
151Su Kyi Htwe
152Su Latt Tun
153Su Lay Nwe
154Su Myat Eain
155Su Myat Mon Mon
156Sue Hnget
157Sue Ma
158Sue Thit Ni
159Sut Htun Mhat Win
160Swal Mat Shin
161Swal Taw Min Than Aye
162Swam Htet Aung
163Swe Hlaing Oo
164Swe Min (Da Nu Phyu)
165Swe Myint
166Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Take Hte Aung
4Talar Ko Lay Kyi
5Tar Tay
6Tar Yar Min Wai
7Tate Ka Ma
8Taun Khoe
9Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
10Taw Ja Pway
11Taw Lu
12Taw Myint (Hnat Phyar)
13Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
14Taw Saw Hinn
15Taw Tharr Gyi Lu Naing
16Taw Win Nwe
17Tet Ka Tho Phone Naing
18Tet Ka Thol Hla Kywal
19Tet Ka Thol Khin Maung Aye
20Tet Ka Thol Ko Htay
21Tet Ka Thol Min Thu
22Tet Ka Thol Mya Sein
23Tet Ka Thol Nandamate
24Tet Ka Thol Nay Win
25Tet Ka Thol Sein Tin
26Tet Ka Thol Shin Thiri
27Tet Ka Thol Soe Win
28Tet Ka Thol Tin Kha
29Tet Ka Thol Win Kywal
30Tet Ka Thol Ye Lin Aung
31Tet Toe
32Tha Doe Aung
33Tha Doe Nwe
34Tha Doe Tay Za
35Tha Doe Wi Ra
36Tha Kya Won Tha
37Tha Pyae Moe
38Tha Pyay (Korea)
39Thadinhtauk Khin
40Thakhin Aung Phae
41Thakhin Ba Thaung
42Thakhin Ba Tin
43Thakhin Mya Than
44Thakhin Myat Sine
45Thakhin Phae Htay
46Thakhin Than Htun
47Thakin Ko Taw Mhine
48Thame Chit
49Thame Pyo
50Thamudaya Po Mo
51Than Aung Khaing
52Than Aye
53Than Htike
54Than Myint Aung
55Than Myint Oo
56Than Nyein Aung (Education)
57Than Oo Hlaing
58Than Phae Myint
59Than Swe
60Than Tun
61Than Twal Maung
62Than Win Hlaing
63Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
64Thant Sin
65Thant Zaw
66Thant Zaw Htun
67Thar Du
68Thar Ga Doe
69Thar GaRa Nga Soe
70Thar Lon Kyaw
71Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
72Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
73Tharmanay Kyaw
74Thate Pan Maung Wa
75Thate Pan Myo Thant
76Thate Pan Soe Hla
77ThaToe Tay Za
78Thaung Htike
79Thaung Nyunt Thit
80Thaung Wai Oo
81Thaw Ka
82Thawdar Aye Lei
83Thawdar Swe
84The Khit Nay
85Thein Myint Wai
86Thein Oo
87Thein Pae Myint
88Thein Pe
89Thein Than Win (Ma Hlaing)
90Thein Zaw (Shwe Li Oo)
91Theint Theint Nway
92Thet Hlar Shin Saw
93Thet La Sin
94Thet Min July
95Thet Oo Lwin
96Thet Pine Ye`
97Thet Tun (Medical Science)
98Thi Han Twin
99Thi La
100Thiha Aung
101Thiha Htate Tin Saw
102Thiha Kyaw Thu
103Thiha Naing (Pyi)
104Thike Phwar
105Thin Kha Thu
106Thin Khar
107Thin Myat Noe
108Thin Su Su Nyein
109Thin Tine Nyo
110Thine U Chit Than
111Thinn Thinn Naing
112Thinn Thinn Thar
113Thiri
114Thiri Kyae Sin
115Thiri Pyan Chi U Thar Myat
116Thit Htoo Eain
117Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
118Thit Sar Ni
119Thite Phwar
120Thoe
121Thoe Saung
122Thone Na Yi Thet Wai
123Thone Sal Htate Tin Myint
124Thonedara Win- Chaung Oo
125Thoon Nay Soe
126Thoon Sit
127Thu Kha Cho
128Thu Kha Mai Hlaing
129Thu Mg
130Thu Ra Htike
131Thu Ra Ni
132Thu Rain
133Thu Rain Myo Myint
134Thu Rain Swe
135Thu Tay Thi Myint Tun
136Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
137Thu Tay Thi Sayar Nyein
138Thu Tay Thi Sayar Zaw
139Thu Tay Thi Thet Tun Myint
140Thu Thain
141Thu Thu Ka
142Thu Way
143Thu Yaung Mae
144Thuritza
145Thuwanna Kyaw Sein
146Ti Ti Tun
147Tike Soe
148Tin Aung Htun
149Tin Aung Ni
150Tin Htwe
151Tin Maung Myint
152Tin Maung Than (Ywar Ma)
153Tin Maung Win
154Tin Maw (Chemistry)
155Tin Mg Toe
156Tin Moe
157Tin Myint
158Tin Myint Oo
159Tin Naing Toe
160Tin Nyunt
161Tin Soe (BawGa Gone)
162Tin Swe Moe
163Tin Than Oo
164Tin Tun (Taung Gote)
165Tint Htun Swe
166Tint Sann
167Tint Tal
168Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
169Tite Soe
170Today Editor Group
171Toe Htet
172Toe Nhaung Moe
173Toe Tet
174Tr. Daw Thet Thet
175Traffic Rule Committee
176Tri Set Ka
177Tri Set Kha
178Tri Setkyar
179Tri Thin Kha
180Twae Htar Nyo
181Twin Gyi One Mg
182Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (A Pilot)
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
33U Khaemar Sarra
34U Khin Aung
35U Khin Maung Saw (Berlin)
36U Khin Maung Swe
37U Khin Mg Gyi
38U Khin Mg Than (Shae Saung)
39U Khin Soe
40U Ko Ko (Solicitor)
41U Ko Ko Gyi
42U Ko Ko Lay (B.Sc)
43U Ko Lay - Zayyar Maung
44U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
45U Kyaw Naing
46U Kyaw Nyunt
47U Kyaw Yan
48U Kyaw Zay Ya
49U Kyi Myint
50U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
51U Maung Gyi
52U Maung Maung Lay
53U Mg Mg Than
54U Min Htet
55U Min Naing
56U Moe Myint
57U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
58U Myint Htun
59U Myint Lwin (Kan Baw Za)
60U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
61U Myint Swe (M.A London)
62U Myint Swe (MoeGok)
63U Myint Swe (Phyuu)
64U Myo Myint Wai
65U Myo Nyunt (Archaeologist)
66U Nanda
67U Nu
68U Nyan Thin
69U Nyar Na
70U Nyein Aung (Sayar Bayda)
71U Nyi Hla Ngal
72U Nyunt Hlaing
73U Oattaratharra
74U Ottamatharra
75U Own Kyaing
76U Own Myaing (Electronic)
77U Own Myint (Diesel)
78U Phae Thein
79U Phoe Kyar
80U Phone (Chemistry)
81U Pone Nya
82U Por Oo
83U Pu Ka Lay
84U Pyi Thein
85U Pyin Nyar
86U Pyinnyar Won Tha
87U Pyone Cho
88U San Myint Aung (B.A)
89U San Shwe Bu
90U San Thar Aung
91U Sann Oo (MIS, Mandalay)
92U Sein Tun
93U Shwe Aung
94U Shwe Win
95U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
96U Sut Su
97U Sway Tin (U.S.C)
98U Taung Lone
99U Taw
100U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
101U Than (HaPheZee)
102U Than Daing
103U Than Hlaing
104U Than Htut
105U Than Maung (Pann Tine)
106U Than Phae (Ae Lann Nyun)
107U Than Sint (NL Elec)
108U Thar Tint
109U That Ka
110U Thaung Lwin
111U Thaung Win (Cherry Flower)
112U Thaw Zin
113U Thein Aung (Myanmar Sar)
114U Thet Htun
115U Thet Sein
116U Thit Lwin Soe
117U Thu Kha
118U Tin Aye
119U Tin Aye (Dawei)
120U Tin Htut (B.E. Agri.)
121U Tin Ngwe
122U Tin Nyunt
123U Tin Oo (Myaung)
124U Tin Oo (Tution)
125U Tin Pae
126U Tin Win Shin
127U Tint Wai
128U Tint Win Naing
129U Tun Hla
130U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
131U U Par La
132U Uggasena (Chindwin)
133U Wam Htain
134U Win Htain
135U Win Myint
136U Win Zin (Myeik)
137U Wint Kyaw
138U Yar Zart
139U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Win Latt
28Win Win Myint
29Win Zaw (Thit Taw)
30Win Zaw (Thone Sal)
31Wine Lashio
32Wine Maw
33Wint Kywal
34Wint Pyone Myint
35Wut Yee (Food House)
36WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Hein
9Zaw Htet
10Zaw Htet Aung
11Zaw Htut
12Zaw Lwin Oo (Hinthada)
13Zaw Lynn (Youth)
14Zaw Maung
15Zaw Min Than
16Zaw Nainggan Soe
17Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
18Zaw Thet Htwe
19Zaw Win (Thit Htwin)
20Zaw Zaw Aung
21Zaw Zin
22Zay Ya
23Zay Ya Thu
24Zay Yar Maung
25Zay Yar Min Shin
26Zay Yar Zaw
27Zayyar Moe
28Zin Aye
29Zin Ba Oo
30Zin Hnin
31Zin Lu
32Zin Mg Mg Htet
33Zin Min (Tha Main Htaw)
34Zin Thant
35Zin Wai Thaw
36Zin Yaw Ni
37Zu
38Zu Zu
39Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z