Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Ambassador U Tint Swe
30Annawar Soe Moe
31Ant Mg
32Ar Kar Min
33Ashin Arsarrarlinkarra
34Ashin Awbartharbiwontha
35Ashin Candadhika
36Ashin Chekinda
37Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
38Ashin Eiddhi Pala
39Ashin Gaw Thi Ta
40Ashin Gawthitharra
41Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
42Ashin Kawainda (Popa)
43Ashin Kelasa
44Ashin Khae Mar Nanda
45Ashin Khae Mar Sar Ra
46Ashin Kowida
47Ashin Kumarra
48Ashin Kuverasara
49Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
50Ashin Nar Ga Thane
51Ashin Pannita Htay
52Ashin Ponya Nanda
53Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
54Ashin Pyin Nyar Won Tha
55Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
56AShin Su Mingala Lankara
57Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
58Ashin Thaw Ma- Dawae
59Ashin Thaw Par Ka
60Ashin Thondaya
61Ashin Tilawkarbiwuntha
62Ashin Warramar Bi Won Tha
63Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
64Ashin Won Tha Par La
65Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
66Ashin Zayya Pannita
67Association of Myanmar Poets
68At Ga Yar Zar
69At Ta Kyaw
70Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
71Aung Chaint
72Aung Din
73Aung Din/ Dahta
74Aung Hein
75Aung Hnin Swe
76Aung Htike (Shwe Bo)
77Aung Khant
78Aung Khin (Kyarr)
79Aung Khin Soe
80Aung Ko Oo (UMK)
81Aung Kyaun Phyar
82Aung Kyaw Hein (Translator)
83Aung Kyaw Swar
84Aung Lin
85Aung Lin Latt (Oakkalar)
86Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
87Aung Maun
88Aung May Ga
89Aung Min Aung
90Aung Min Oo
91Aung Min Tike
92Aung Myat Htay
93Aung Myat Oo
94Aung Myat Thu
95Aung Myint (M.E)
96Aung Myo Min
97Aung Na Mate
98Aung Nay Lin
99Aung Pin Lae
100Aung San (Agriculture)
101Aung San Su Kyi
102Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
103Aung Shein
104Aung Si Nay Myo
105Aung Soe
106Aung Soe (Agri/107)
107Aung Soe (Veterinary Physician)
108Aung Tay Za
109Aung Thin
110Aung Thit
111Aung Way
112Aung Weit
113Aung Win (Psychology)
114Aung Ye Lin
115Aung Zaw Latt
116Aung Zay Ya Tu
117Aung Zayya
118Aung Zin
119Ayar
120Aye Aye Hlaing
121Aye Htun Min
122Aye Lwin Thant
123Aye Maung Kyaw
124Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12BaMa Khit U Ba Yin
13Bamaw Thein Pae
14Bamaw Tin Aung
15Bar Bi Yar
16Bar Mae Sayadaw
17Bay Lu Wa Sayar Tin
18Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
19Bhikkhu Moneyya
20Bite Pu
21Bo Aye Maung
22Bo Bo
23Bo Bo (Shwe Kan Ku)
24Bo Gyi
25Bo Min Han
26Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
27Bo Thein Swe
28Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
29Burma Research Society
30Burma U Ba Yin
31Buu Thee
32Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Cho Lwin
27Cho Nwe
28Cho Tun
29Chu Thit
30Civil Service Selection and Training Board
31Colonel Ko Lay
32Colonel San Pwint
33Colonel Tin Maung (retired)
34Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Ashin Rahula
46Dr Tun Aung Kyaw (eye)
47Dr. Ar Law
48Dr. AShin Dhamma Pi Ya
49Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
50Dr. Aung Khin
51Dr. Aung Khin Sint
52Dr. Aung Ko Ko
53Dr. Aung Kyaw
54Dr. Aung Maw
55Dr. Aung Naing
56Dr. Aye Kyaw
57Dr. Ba Maw
58Dr. Ba Myint
59Dr. Chit
60Dr. Daw Thynn Thynn
61Dr. Dharmkirti
62Dr. Hla Kyi
63Dr. Hla Pe
64Dr. Hnin Waddy Maung
65Dr. Khin Aye Htwe
66Dr. Khin Hnin Yu
67Dr. Khin Lay Myint
68Dr. Khin Maung Lwin
69Dr. Khin Maung Nyo
70Dr. Khin Maung Nyunt
71Dr. Khin Moe Moe
72Dr. Khin Myo Han
73Dr. Khin Pan Hnin
74Dr. Khin Yi Win
75Dr. Khine Maung Nyunt
76Dr. Kyaw Myint
77Dr. Kyaw Sein
78Dr. La Min
79Dr. Lwan Wai
80Dr. Ma Tin Win
81Dr. Mar Mar Swe
82Dr. Maung Maung Nyo
83Dr. Mehm Tin Mon
84Dr. Mg Mg
85Dr. Mg Mg Thein
86Dr. Mg Thin
87Dr. Min Thein
88Dr. Mo Lar
89Dr. Myat Myint Moh
90Dr. Myint Lwin (Psychology)
91Dr. Myint Myint Khin
92Dr. Myint Oo
93Dr. Myo Aung
94Dr. Nan Hlaing
95Dr. Nan Ohmmar
96Dr. Nandawbartha
97Dr. Nu Nu Yin
98Dr. Nwae Win
99Dr. Nyan Hein Latt
100Dr. Nyunt Shwe
101Dr. Ohn Maung
102Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
103Dr. Soe Lwin
104Dr. Soe Win Oo
105Dr. Than Htun
106Dr. Than Lwin
107Dr. Thein Lwin
108Dr. Thet Lwin
109Dr. Thiha
110Dr. Tin Aung Aye
111Dr. Tin Maung Kyi
112Dr. Tin Mg Htwe
113Dr. Tin Shwe
114Dr. Tin Thein (Geology)
115Dr. Toe Hla
116Dr. U Swe Myint
117Dr. U Thein
118Dr. U Tint Swe Latt
119Dr. Walpola Rahula
120Dr. Win Maung Htet
121Dr. Ye Myint Kyaw
122Dr. Ye Naing
123Dr. Yi Yi
124Dr. Zaw Than
125Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
126Du Won
127Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hlan Htet
21Hline Kyar Phyu
22Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
23Hnin Hnin Aye
24Hnin Ko
25Hnin Nwae Hlaing
26Hnin Oo
27Hnin Pann Eain
28Hnin Set
29Hnin Thiri Kyatthayay
30Hnin Win Than
31Hot Line
32Htan Hlaing
33Htar Oak Thone
34Htate Tin Htut
35Htaung Muu Gyi Thein Win
36Htay Maung
37Htet Aung Zin
38Htet Htet Htun
39Htet Moe
40Htet Myat
41Hti Lar Sithu
42Hti Lar Soe Myint Htal
43Htin Gyi
44Htin Lynn
45Htoo Ant
46Htoo Myat Kyal
47Htoo Swe Aung
48Htun Aung Kyaw
49Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
50Htun Lynn
51Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
52Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
53Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Jimme
5Journal Kyaw Ma Ma Lay
6Journal Kyaw U Chit Mg
7Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Myat (2002 YAU)
18Kaung Myat Loon Thaw
19Kaung Myat Min
20Kaung Thant
21Kaung Thar
22Kay (Taung Tann Pyar)
23Kay Tu Win Htut
24Kee Kee
25Key Collection
26Khin (Tine Yinn May)
27Khin Aung Soe
28Khin Cho Htun Publication
29Khin Hnin Yu
30Khin Khin Htoo
31Khin Khin Myat Noe
32Khin Khin Thin
33Khin La Pyae Won
34Khin Latt
35Khin Maung
36Khin Maung Myint
37Khin Maung Than (Psychology)
38Khin Maung Zaw
39Khin Mg Nyo - Economy
40Khin Mg Toe (Moe Mate)
41Khin Myo Chit
42Khin Nyo Nyo Myint
43Khin One
44Khin Oo Khin Khin
45Khin Saw Tint
46Khin Swe Oo
47Khin Thuzar
48Khin Thuzar Kyaw
49Khin Zaw Hein
50Khine Kyaw
51Khine Mi Mi Zin
52Khine Myat Thar
53Khine Thant Kyaw
54Khine Zin Thet
55Khit Pyo Phyu
56Khit Ta Yar Sein Wah
57Khoon Cho Nyein Chan
58Khu Khu
59Khun Cho Nyein Chan
60Khwar Nee
61Kin Wun Min Gyi
62Klash Chan Dar
63Ko (University)
64Ko Arkar (S/W and H/W)
65Ko Jay
66Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
67Ko Ko Gyi
68Ko Ko Latt (Sae Myaun)
69Ko Ko Lay
70Ko Ko Maung
71Ko Ko Maung Gyi
72Ko Ko Zaw
73Ko Koe
74Ko Kyaw
75Ko Lwan Khine
76Ko Maung San Thein
77Ko Myo- Mingalar
78Ko Ngal
79Ko Nine (Chinn Mountain)
80Ko Nyein Oo
81Ko One
82Ko Pike
83Ko Sa Sa
84Ko Saunn
85Ko Shwe Htoo (Pyay)
86Ko Shwe Taw Thar
87Ko Shwe Thein Min
88Ko Sun (R/O)
89Ko Swe (Panorama)
90Ko Tar
91Ko Yaw (Eco)
92Ko Yoe Kont
93Ko Zaw Htay (Culture)
94Ku Tha
95Kung Fu Soe Myint
96Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
97Kyae Ni
98Kyae Ri Lynn Sit
99Kyae Sin Mhoo Wai
100Kyai The Lay Htet Sayardaw
101Kyat Kalay
102Kyaut Belu Tin Maung Swe
103Kyaw Aung
104Kyaw Hein
105Kyaw Hlaing
106Kyaw Hlaing Oo
107Kyaw Htet Tun
108Kyaw Htin Naw Ya Htar
109Kyaw Htoo
110Kyaw Kyaw
111Kyaw Kyaw Naing
112Kyaw Kyaw Swe
113Kyaw Moe Zaw
114Kyaw Mya Than
115Kyaw Myint Lwin
116Kyaw Naing
117Kyaw Nyein
118Kyaw Oo
119Kyaw San Kay
120Kyaw Soe Bo
121Kyaw Thet Han
122Kyaw Thet Khine
123Kyaw Thit
124Kyaw Thu
125Kyaw Win
126Kyaw Yin Myint
127Kyaw Zau Oo
128Kyaw Zay Ya - Pathain
129Kyaw Zayyar Htun
130Kyee Kyee Saw
131Kyee Thae Nyunt Naing
132Kyi Aye
133Kyi Kyi Mar
134Kyi Lin (Myanmar)
135Kyi Lin Aye
136Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
137Kyi Min
138Kyi Mya
139Kyi Naing
140Kyi Nu Khit
141Kyi Oo
142Kyi Shoon
143Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
144Kyu Hnit
145Kyu Kyu Thin
146Kyu Mhway
147Kyune
148KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Lay Myint
15Lay Maung
16Lay Myaing
17Lay Thu San
18Lenin
19Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
20Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
21Lin Htate Shin
22Lin Htate Shin
23Lin Kar Yee Kyaw
24Lin Khant
25Lin Lin Htet
26Lin Nyo Thwae
27Lin Oo Khin
28Lin Oo Naing
29Lin Oo Taryar
30Lin Pa Wadi
31Lin San
32Lin Tae Oo
33Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
34Lin Thet Khine
35Lin Ti Oo
36Lin Tun
37Lin Wai Myaing
38Lin Yaun Tin
39Lin Yone Mg Mg
40Lin Yone Ni
41Lin Yone Ni
42Lin Yone Thit Lwin
43Literature and Intellectual Upgrading Group
44Lone Ma
45Loon Htar Htar
46Loon Sat No Myat
47Loon Ta Mhe
48Lu Aung
49Lu Htike
50Lu Htu Daw A Mar
51Lu Htu Sain Win
52Lu Htu U Hla
53Lu Lu
54Lu Maw
55Lu Min Thit
56Lu Nay
57Lu Nyo Chaw
58Lu Pant Nge
59Lu Thar Man
60Lu Zaw Thit
61Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kite
13Ma Kyae Ou
14Ma Kyi Pyar
15Ma Lay Lone
16Ma Lay Nyain
17Ma Li Kha
18Ma Lin Lin
19Ma Ma Lay
20Ma Ma Thadda Maung
21Ma Moe Myae
22Ma Ni Ni
23Ma Ni Zau Ta
24Ma Nor Ha Ri
25Ma O Zar
26Ma Sandar
27Ma Thanegi
28Ma Thet Zon
29Ma Thidar (San Chaung)
30Ma Win Myint
31Madi Khin Lay
32Mae Htee Sayardaw (2)
33Magwae Win Myint
34Maha Bawdi Myaing Sayardaw
35Main Ka Lay
36Main Main (Latha)
37Major Ba Shin
38Major Toe Aung
39Mal Khine
40Mal Min Bone
41Man Khinn Htan
42Man Myint
43Man Phoe Aye
44Man Tin
45Man Tint Naung
46Manawhari
47Mandalay U Win Hlaing
48Many Cartoonist
49Many Writers
50Mar Lay
51Mar Mar Aye
52Mar Mar Soe
53Mar Na Wa
54Mar Yainda (Pathain Gyi)
55Mar Yar
56Marcury
57Maung (Magway)
58Maung Htin Aung
59Maung Maung
60Maung Maung Htwe (Retired Professor)
61Maung Maung Moe Aung
62Maung Maung Sein Lynn
63Maung Maung Thein Hlaing
64Maung Maung Thiri
65Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
66May Aww
67May Myat Noe
68May Pearl Oo
69May Theingar Soe
70May Thet Su
71Me Ko Zuu Zin
72Member of Sabel Oo´s Editors
73Mg Ant
74Mg Aye Aung
75Mg Bo Mwae
76Mg Chaint
77Mg Chaw Nwe
78Mg Chit Htwe (M.A)
79Mg Chit Nyo (Bago)
80Mg Dagon
81Mg Daung
82Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
83Mg Hla Soe
84Mg Hlaing Yi
85Mg Hnin Swe
86Mg Hone Wam (Lecturer)
87Mg Htin
88Mg Htin Aung
89Mg Htun Myaing
90Mg Htun Oo (Mogok)
91Mg Htun Thu
92Mg Kaung Htike
93Mg Kaung Myint
94Mg Khin Min (Danuphyu)
95Mg Khine Khant
96Mg Khine Mar
97Mg Khit Tun
98Mg Ko Ko (Amarapura)
99Mg Ko Ni
100Mg Ko Yu
101Mg Kyau Oo
102Mg Kyaut Tie
103Mg Kyaw Yin
104Mg Kyi Lin
105Mg Kyi Thant
106Mg Loon Kyin
107Mg Mahar
108Mg Mg Aye
109Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
110Mg Mg Htun Aung
111Mg Mg Myint Thein (YIT)
112Mg Mg Nyunt
113Mg Mg Pyone
114Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
115Mg Min
116Mg Moe Si
117Mg Moe Thu
118Mg Myae Ni (Tamartaw)
119Mg Myat Moe
120Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
121Mg Myint Kywal
122Mg Myint Mar (Bogalay)
123Mg Nay Win
124Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
125Mg Nyan Htet
126Mg Nyan Kyal
127Mg Nyein Chan
128Mg Nyo Aye
129Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
130Mg Pann Mwae
131Mg Pann Yi
132Mg Phae Ngal
133Mg Por Tun
134Mg Pyae Chan
135Mg Sanda(Lel Way)
136Mg Sane Ni
137Mg Sann Kyal
138Mg Saydanar
139Mg Sein Hlaing (Oatthar)
140Mg Sein Htwe
141Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
142Mg Shwe Khit
143Mg Si Thu
144Mg Soe Chain
145Mg Soe Myat (Chaung Oo)
146Mg Soe Thit
147Mg Su Shin
148Mg Sue San
149Mg Swe
150Mg Swe Thet
151Mg Than Swe (Dawei)
152Mg Thant
153Mg Thar Cho
154Mg Thar Ma Nya
155Mg Thar Noe
156Mg Thar Pyae
157Mg Thar Ra
158Mg Thaw Ka
159Mg Thein Lwin
160Mg Thein Pae
161Mg Thein Sine
162Mg Thit Sein
163Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
164Mg Thwae Chun
165Mg Thway Yint
166Mg Thwe Thit
167Mg Tin Mon
168Mg Wai Phyo
169Mg Wanna
170Mg Wint Thu
171Mg Won Tha
172Mg Yan Pine
173Mg Yay Aye (Harvard University)
174Mg Ye Soe (Kyaukse)
175Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
176Mg Yin Nwe
177Mg Yin Win (Dau Pone)
178Mg Za Ni Ya
179Mg Zayyar
180Mhaw Ekari
181Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
182Mhawbi Sir Thein
183Mhu Tha Pyae
184Mhu Thet Pie
185Mi Chan Wai
186Mi Ko Zu Zin
187Mi Mann Lay
188Min Aung Kyaw
189Min Aung Min
190Min Aung Naing
191Min Bay Dar (Pwint Phyu)
192Min Bu Ashin Kinsana
193Min Bu Aung Kyaing
194Min Bu Myo Thet Aung
195Min Din
196Min Eain Dar
197Min Htet Yarzar
198Min Kan Thar
199Min Khaung (EMPA-8)
200Min Khite Soe San
201Min Ko Naing
202Min Kun Sayardaw
203Min Kyaw
204Min La Pyae
205Min Lu
206Min Lu Lu
207Min Ma Gite
208Min Mahar Kyaw Khaun
209Min Myat ThuRa
210Min Myat Yar Za
211Min Nan
212Min Nay La
213Min Nay Thway
214Min Ni
215Min Nwe Soe
216Min Phone Htee
217Min Pone Nya
218Min San Ain
219Min San Eain
220Min Sate Tra
221Min Set Ka
222Min Set Kyar
223Min Shin
224Min Soe (Han Thar Nwe)
225Min Soe Yar Sar
226Min Soe Yar Zar
227Min Swe
228Min Ta Khit
229Min Thane Kha
230Min Thawdar
231Min Thein (Mechanical)
232Min Thein Khaing
233Min Thila
234Min Thit
235Min Thitsar Hlaing
236Min Thu Ra
237Min Thu Won
238Min Thway Thit Sar
239Min Win Htain
240Min Yae Kyaw
241Min Yu Pa
242Min Yu Wai
243Min Zaw
244Min Zin
245Mingalar Zin Aung
246Minister Padaytha Yar Zar
247Ministry of Construction
248Ministry of Culture
249Ministry of Education
250Ministry of Finance and Revenue
251Ministry of Health
252Ministry of Home Affairs
253Ministry of Information
254Ministry of Information and Communication
255Ministry of Religious Affairs
256Mite Mite (Pyay)
257MMTH
258Mo Mo
259Mo Zar Hlan Wai
260Moe (Kyaut Sal)
261Moe Hein
262Moe Kyaw
263Moe Kyaw Thu
264Moe Lynn (Phoe Lay)
265Moe Ma Kha
266Moe Moe (Innyar)
267Moe Myint Oo
268Moe Ni Lwin
269Moe Nine Sayartaw U Pannita
270Moe Nyein Aye
271Moe Sat Pwint
272Moe Set Lin Htet
273Moe Set Y
274Moe Shin (I.M.T)
275Moe Si Thu
276Moe Thae Phyu Soe
277Moe Thet Min Yin
278Moe Wai
279Moe Zay Nyein
280Moe(PyinMaNar)
281Moh Moh Sann
282Mone Ywae Sayartaw
283Mone Ywar Nay Zar
284Mone Ywar Win Pe
285Mr. Mg Mhine
286Mr.Tarot
287Mra Hnin Zi
288Mu Pine Hnin Si
289Muh Eain Zin
290Mya Aye
291Mya Han
292Mya Htun Aung
293Mya Kay Tu
294Mya Khwar Nyo
295Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
296Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
297Mya Mhuu Khin Khin
298Mya Nandar
299Mya Nhaung Nyo
300Mya Pearl Khin
301Mya Pearl Thwe
302Mya Phone Lu Lu
303Mya Sein Taung Sayardaw
304Mya Set Kyar Shin
305Mya Than San
306Mya Than Tint
307Mya Thandar
308Mya Tharr Twin
309Mya Thin Kyu
310Mya Win
311Mya Win_Dathana
312Myae Mhone Lwin
313Myae Yine
314Myaing Nann Swe
315Myanma A Lin Than Nyunt
316Myanmar Language Commission
317Myanmar Music Association
318Myanmar Thaing Federation
319Myanmar Translation Society
320Myanmar Writers Association
321Myar Sit The
322Myar Thu
323Myat Htay Maung
324Myat Khine
325Myat Nyein
326Myat Pann Ya Gone Group
327Myat Thet
328Myat Wai Toe (Education University)
329Myaun Mya Mg Ko
330Myaung Mya Mg Yin Tint
331Myaw Lint Chat (Medicine 2)
332Myay Lat Maung Myint Thu
333Myay Lat Min Lwin
334Myay Lat Myat Thu
335Myay Lat Thein Lwin
336Myeik Win Htain
337Myin Mu Mg Naing Moe
338Myint Mo Myittar (Loikaw)
339Myint Myat Phyu Sin
340Myint O Two
341Myint Soe Hlaing
342Myint Than
343Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
344Myo Aung Swe (Medical Research)
345Myo Aung Swe (Say Thu)
346Myo Ko Myo
347Myo Lwin Aung
348Myo Man
349Myo Myint
350Myo Nyunt Htun
351Myo Set (Mr. Photo)
352Myo Thura
353Myoe Ma Myint Kywal
354Myoe Ma Than Lwin
355Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Min Naing
40Nay Min Thurain
41Nay Min Yarzar
42Nay Min Yaung Chi
43Nay Myo Thant
44Nay Nor
45Nay Nwe Zin Myint
46Nay Oo Wai
47Nay Paing
48Nay Phone Lat
49Nay Phone Oo
50Nay Phone Wai
51Nay Soe Htet
52Nay Soe Thaw
53Nay Win (London)
54Nay Win Aung
55Nay Win Myint
56Nay Ye Aung
57Nay Zaw Naing
58Nay Zin Latt
59Nga Lat Ma
60Ngwe Kyi
61Ngwe O Dawn - Kyee Maung
62Ngwe Tar Yi
63Nhin Wai Nyein
64Nhine Mahar
65Ni Ko Ye`
66Ni Ni Naing (Tha Hton)
67Ni Yint Yint
68Nine Nine Sanay
69No Ko Zu Zin
70Nor Tuu Aung
71Nu Nu Yi (Innwa)
72Nu Yin
73Nwae Ta Man
74Nwan Jar Thine
75Nway Ta Man
76Nwe Oo Hlaing
77Nwe Thit
78Nwe Zaw Aung
79Nyan Kywal
80Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
81Nyay
82Nyein Aye Eain
83Nyein Chan May
84Nyein Chan Oo
85Nyein Kyaw
86Nyi Aung Maw
87Nyi Htet Aung
88Nyi Lynn Sat
89Nyi Naun
90Nyi Nyi Htwe
91Nyi Nyi Naing
92Nyi Pu Lay
93Nyi Thit
94Nyo Aung
95Nyo Aye
96Nyo Htet (Lin Thit Oo)
97Nyo Lwan Aung
98Nyo Mya
99Nyo Myint Thein
100Nyo Thaung
101Nyoe
102Nyunt Kyuu
103Nyunt Oo
104Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Peter Mya Oo
21Pha Auk Sayardaw
22Phae Myint
23Phae Thaw Yi
24Phoe Kyawt
25Phoe La Min
26Phoe Nyan
27Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
28Phoe Thone Nya
29Phoe Wa Mg
30Phone Kywal
31Phone Mee Nay La
32Phone Pyae Tayzar
33Phone Tay Za
34Phone Wai (Medicinal Herbs)
35Phwar Lauk Kyi
36Phyar Pone Nadi
37Phyo Htain
38Phyo Khaing Latt
39Phyo Tharra
40Phyo Wai (M.A)
41Phyuu Sayardaw
42Poe Ko Ko
43Poe Ko Ko
44Poe Zar
45Politician
46Pone Na Ka
47Pone Na Mi
48Pone Na Nyo
49Pone Na Wati Tint Nhaung
50Pone Nya Khin
51Por Gyar Yit
52Por Lwin Kyaw
53Por Lwin Kyaw
54Por Oo Thit
55Prof Dr. Khin Maung Aye
56Prof Dr. Zay Soe
57Prof. Min Dar Tu
58Prof. U Aye Maung
59Professor Min Dar Tu
60Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
61Public Service Media Governing Body
62Pwint Lann (Mine)
63Pyae Pine Muu Aim
64Pyay (UM 2)
65Pyi Kyaw Lwin
66Pyi Lone Mwae
67Pyi Myanmar Editor Group
68Pyi Pann Moe
69Pyin Nyar Di Pa
70Pyin Nyar Kyaw
71Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
72Pyin Sa Man D Yine
73Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Lwin
15San San Nwe`(Tharyarwaty)
16San Shwe Myint
17San Zar Ni Bo
18Sann Lynn
19Sann Tun
20Sar Taw Pyan Sayar Thein
21Sat Aung
22Sat Ka
23Sat Kaw Ma
24Sate Tra
25Sate Tra Agga
26Sate Tra Kha
27Saturngod
28Saung Lu Lin
29Saung Win Lat
30Saw Cary Win
31Saw Hlan
32Saw Htain Lynn
33Saw Khat
34Saw Mone Nyinn
35Saw Myint Zu
36Saw Ngu Wah
37Saw Nyo
38Saw Pyae Chan Thar
39Saw Pyae Mar Lar
40Saw Pyae Yadanar
41Saw Tin Maung
42Saw Yu Pa Thin
43Say Tan
44Say Tha Wun
45Say Tha Wun
46Saya Sundra
47Sayar Aung
48Sayar Aung Pine
49Sayar Dagon
50Sayar Gyi Myint Tharr
51Sayar Gyi U Goingar
52Sayar Gyi U Han Htun
53Sayar Gyi U Tin Oo
54Sayar Htwe
55Sayar Nu
56Sayar Nyo
57Sayar Sein Sann
58Sayar U Ba Hein
59Sayar U Maung Maung Than
60Sayar U Min Thein
61Sayar U Moe Myint
62Sayar U Sai Aung Win
63Sayar U San Lwin
64Sayar U Sein Myint
65Sayar U Thar No
66Sayar U Thein Lwin
67Sayardaw Badanda Nay Main Da
68Sayardaw Badanta Waiponela
69Sayardaw Baddanda Kovida
70Sayardaw U Jotika
71Sayardaw U Ya Tha Ka
72Saytanar Hlaing
73Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
74Sein Hlaing
75Sein Lynn
76Sein Ngat Yoe
77Sein Sein
78Sein Win Sein
79Set Htun Lynn
80Shanti Swaroop Baudh
81Shar
82Shate
83Shin Gwan Gweat
84Shin Htwe Yin (Manottha)
85Shin Lu Thit
86Shin Ma
87Shin May Yoon
88Shin Me Htae
89Shin Mi Yar
90Shin Moe
91Shin Myat Noe
92Shin Naw
93Shin Nhaung
94Shin Oakkahta
95Shin Phone
96Shin R Sar Ra
97Shoon Ya Me Moe
98Show
99Shwe Ba Win
100Shwe Bo Barmahti Khin Aung
101Shwe Bo Mi Mi Gyi
102Shwe Bo Thet Mar
103Shwe Chan Thar
104Shwe Dar
105Shwe Daun Lu
106Shwe Inzali
107Shwe Kine Tharr
108Shwe Ku May Hnin
109Shwe Kyae Si
110Shwe Kyin Sayartaw Gyi
111Shwe Min Won Sayataw
112Shwe Min Wun U Phone Myint
113Shwe Myaing Pyone Lei Maw
114Shwe Nagar Tin Win
115Shwe Ngar Lay
116Shwe Nwe
117Shwe O Daung
118Shwe Phone Kan
119Shwe Taung Thiha Thu
120Shwe Thin Kha
121Shwe Yaun Ma Ma
122Shwe Yin Nhit
123Si Thu At Ga
124Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
125Silent Ghost
126Sin Phyu Kyne Aung Thein
127Sitagu Sayadaw
128Soe Chit Oo
129Soe Hnin Oo
130Soe Maung Maung
131Soe Myaing
132Soe Myat Thu Zar
133Soe Myint
134Soe Myint Latt
135Soe Myint Maung
136Soe Nay Lin
137Soe Soe
138Soe Thein
139Soe Thine
140Soe Thwae (Translator)
141Soe Thwae (Weitzar)
142Soe Tin Win
143Soe Win Htut
144Su Hla Phyu
145Su Htet
146Su Htoo Pan Sayar Han
147Su Htoo Pan U Kyaw
148Su Inzali
149Su Kyi Htwe
150Su Latt Tun
151Su Lay Nwe
152Su Myat Eain
153Su Myat Mon Mon
154Sue Hnget
155Sue Ma
156Sue Thit Ni
157Sut Htun Mhat Win
158Swal Mat Shin
159Swal Taw Min Than Aye
160Swam Htet Aung
161Swe Hlaing Oo
162Swe Min (Da Nu Phyu)
163Swe Myint
164Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Lu
11Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
12Taw Saw Hinn
13Taw Tharr Gyi Lu Naing
14Taw Win Nwe
15Tet Ka Tho Phone Naing
16Tet Ka Thol Hla Kywal
17Tet Ka Thol Khin Maung Aye
18Tet Ka Thol Ko Htay
19Tet Ka Thol Min Thu
20Tet Ka Thol Mya Sein
21Tet Ka Thol Nandamate
22Tet Ka Thol Nay Win
23Tet Ka Thol Sein Tin
24Tet Ka Thol Shin Thiri
25Tet Ka Thol Soe Win
26Tet Ka Thol Tin Kha
27Tet Ka Thol Win Kywal
28Tet Ka Thol Ye Lin Aung
29Tet Toe
30Tha Doe Aung
31Tha Doe Nwe
32Tha Doe Tay Za
33Tha Doe Wi Ra
34Tha Kya Won Tha
35Tha Pyae Moe
36Tha Pyay (Korea)
37Thadinhtauk Khin
38Thakhin Aung Phae
39Thakhin Ba Thaung
40Thakhin Ba Tin
41Thakhin Mya Than
42Thakhin Myat Sine
43Thakhin Phae Htay
44Thakhin Than Htun
45Thakin Ko Taw Mhine
46Thame Chit
47Thame Pyo
48Thamudaya Po Mo
49Than Aung Khaing
50Than Aye
51Than Htike
52Than Myint Aung
53Than Myint Oo
54Than Nyein Aung (Education)
55Than Oo Hlaing
56Than Phae Myint
57Than Swe
58Than Tun
59Than Twal Maung
60Than Win Hlaing
61Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
62Thant Sin
63Thant Zaw Htun
64Thar Du
65Thar Ga Doe
66Thar GaRa Nga Soe
67Thar Lon Kyaw
68Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
69Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
70Tharmanay Kyaw
71Thate Pan Maung Wa
72Thate Pan Myo Thant
73Thate Pan Soe Hla
74ThaToe Tay Za
75Thaung Htike
76Thaung Nyunt Thit
77Thaung Wai Oo
78Thaw Ka
79Thawdar Aye Lei
80Thawdar Swe
81The Khit Nay
82Thein Myint Wai
83Thein Oo
84Thein Pae Myint
85Thein Pe
86Thein Than Win (Ma Hlaing)
87Thein Zaw (Shwe Li Oo)
88Theint Theint Nway
89Thet Hlar Shin Saw
90Thet La Sin
91Thet Min July
92Thet Oo Lwin
93Thet Pine Ye`
94Thet Tun (Medical Science)
95Thi Han Twin
96Thi La
97Thiha Aung
98Thiha Htate Tin Saw
99Thiha Kyaw Thu
100Thiha Naing (Pyi)
101Thike Phwar
102Thin Kha Thu
103Thin Khar
104Thin Myat Noe
105Thin Su Su Nyein
106Thin Tine Nyo
107Thine U Chit Than
108Thinn Thinn Naing
109Thinn Thinn Thar
110Thiri
111Thiri Kyae Sin
112Thiri Pyan Chi U Thar Myat
113Thit Htoo Eain
114Thit Sar Ni
115Thite Phwar
116Thoe
117Thoe Saung
118Thone Na Yi Thet Wai
119Thone Sal Htate Tin Myint
120Thonedara Win- Chaung Oo
121Thoon Nay Soe
122Thoon Sit
123Thu Kha Cho
124Thu Kha Mai Hlaing
125Thu Mg
126Thu Ra Htike
127Thu Ra Ni
128Thu Rain
129Thu Rain Myo Myint
130Thu Rain Swe
131Thu Tay Thi Myint Tun
132Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
133Thu Tay Thi Sayar Nyein
134Thu Tay Thi Sayar Zaw
135Thu Tay Thi Thet Tun Myint
136Thu Thain
137Thu Thu Ka
138Thu Way
139Thu Yaung Mae
140Thuritza
141Thuwanna Kyaw Sein
142Ti Ti Tun
143Tin Aung Htun
144Tin Aung Ni
145Tin Htwe
146Tin Maung Myint
147Tin Maung Than (Ywar Ma)
148Tin Maung Win
149Tin Maw (Chemistry)
150Tin Mg Toe
151Tin Moe
152Tin Myint
153Tin Myint Oo
154Tin Naing Toe
155Tin Nyunt
156Tin Soe (BawGa Gone)
157Tin Swe Moe
158Tin Than Oo
159Tin Tun (Taung Gote)
160Tint Htun Swe
161Tint Sann
162Tint Tal
163Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
164Tite Soe
165Today Editor Group
166Toe Htet
167Toe Nhaung Moe
168Toe Tet
169Tr. Daw Thet Thet
170Traffic Rule Committee
171Tri Set Ka
172Tri Set Kha
173Tri Setkyar
174Tri Thin Kha
175Twae Htar Nyo
176Twin Gyi One Mg
177Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (A Pilot)
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
33U Khaemar Sarra
34U Khin Aung
35U Khin Maung Saw (Berlin)
36U Khin Maung Swe
37U Khin Mg Gyi
38U Khin Mg Than (Shae Saung)
39U Khin Soe
40U Ko Ko (Solicitor)
41U Ko Ko Gyi
42U Ko Ko Lay (B.Sc)
43U Ko Lay - Zayyar Maung
44U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
45U Kyaw Naing
46U Kyaw Nyunt
47U Kyaw Yan
48U Kyaw Zay Ya
49U Kyi Myint
50U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
51U Maung Gyi
52U Maung Maung Lay
53U Mg Mg Than
54U Min Htet
55U Min Naing
56U Moe Myint
57U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
58U Myint Htun
59U Myint Lwin (Kan Baw Za)
60U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
61U Myint Swe (M.A London)
62U Myint Swe (MoeGok)
63U Myint Swe (Phyuu)
64U Myo Myint Wai
65U Myo Nyunt (Archaeologist)
66U Nanda
67U Nu
68U Nyan Thin
69U Nyar Na
70U Nyein Aung (Sayar Bayda)
71U Nyi Hla Ngal
72U Nyunt Hlaing
73U Oattaratharra
74U Ottamatharra
75U Own Kyaing
76U Own Myaing (Electronic)
77U Own Myint (Diesel)
78U Phae Thein
79U Phoe Kyar
80U Phone (Chemistry)
81U Pone Nya
82U Por Oo
83U Pu Ka Lay
84U Pyi Thein
85U Pyin Nyar
86U Pyinnyar Won Tha
87U Pyone Cho
88U San Myint Aung (B.A)
89U San Shwe Bu
90U San Thar Aung
91U Sann Oo (MIS, Mandalay)
92U Sein Tun
93U Shwe Aung
94U Shwe Win
95U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
96U Sut Su
97U Sway Tin (U.S.C)
98U Taung Lone
99U Taw
100U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
101U Than (HaPheZee)
102U Than Daing
103U Than Hlaing
104U Than Htut
105U Than Phae (Ae Lann Nyun)
106U Than Sint (NL Elec)
107U Thar Tint
108U That Ka
109U Thaung Lwin
110U Thaung Win (Cherry Flower)
111U Thaw Zin
112U Thein Aung (Myanmar Sar)
113U Thet Htun
114U Thet Sein
115U Thit Lwin Soe
116U Thu Kha
117U Tin Aye
118U Tin Aye (Dawei)
119U Tin Htut (B.E. Agri.)
120U Tin Ngwe
121U Tin Nyunt
122U Tin Oo (Myaung)
123U Tin Oo (Tution)
124U Tin Pae
125U Tin Win Shin
126U Tint Wai
127U Tint Win Naing
128U Tun Hla
129U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
130U U Par La
131U Uggasena (Chindwin)
132U Wam Htain
133U Win Htain
134U Win Myint
135U Win Zin (Myeik)
136U Wint Kyaw
137U Yar Zart
138U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Win Latt
28Win Win Myint
29Win Zaw (Thit Taw)
30Win Zaw (Thone Sal)
31Wine Lashio
32Wine Maw
33Wint Kywal
34Wint Pyone Myint
35Wut Yee (Food House)
36WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lwin Oo (Hinthada)
12Zaw Lynn (Youth)
13Zaw Maung
14Zaw Min Than
15Zaw Nainggan Soe
16Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
17Zaw Thet Htwe
18Zaw Win (Thit Htwin)
19Zaw Zaw Aung
20Zaw Zin
21Zay Ya
22Zay Ya Thu
23Zay Yar Maung
24Zay Yar Min Shin
25Zay Yar Zaw
26Zayyar Moe
27Zin Aye
28Zin Ba Oo
29Zin Hnin
30Zin Lu
31Zin Mg Mg Htet
32Zin Min (Tha Main Htaw)
33Zin Thant
34Zin Wai Thaw
35Zin Yaw Ni
36Zu
37Zu Zu
38Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z