Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Akazu Mizuha and Mimic
30Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
31Ambassador U Tint Swe
32Annawar Soe Moe
33Ant Mg
34Ant Phwal
35Ar Kar Min
36Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
37Ashin Arsarrarlinkarra
38Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
39Ashin Awbartharbiwontha
40Ashin Candadhika
41Ashin Chekinda
42Ashin Dhama Parlar Nanda
43Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
44Ashin Eiddhi Pala
45Ashin Eidikar Biwonta
46Ashin Gaw Thi Ta
47Ashin Gawthitharra
48Ashin GuNainDa
49Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
50Ashin Kawainda (Popa)
51Ashin KaWi TarYa
52Ashin Kelasa
53Ashin Khae Main Da Tar Mi
54Ashin Khae Mar Nanda
55Ashin Khae Mar Sar Ra
56Ashin Kowida
57Ashin Kumarra
58Ashin Kuverasara
59Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
60Ashin Nar Ga Thane
61Ashin Pannita Htay
62Ashin Ponya Nanda
63Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
64Ashin Pyin Nyar Won Tha
65Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
66Ashin Revata
67Ashin Sat Kain Da
68AShin Su Mingala Lankara
69Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
70Ashin Thaw Ma- Dawae
71Ashin Thaw Par Ka
72Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
73Ashin Thondaya
74Ashin Tilawkarbiwuntha
75Ashin Warramar Bi Won Tha
76Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
77Ashin WiYiRa (Taung Soon)
78Ashin Won Tha Par La
79Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
80Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
81Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
82Ashin Zayya Pannita
83Association of Myanmar Poets
84At Ga Yar Zar
85At Ta Kyaw
86Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
87Aung Chaint
88Aung Din
89Aung Din/ Dahta
90Aung Hein
91Aung Hnin Swe
92Aung Htike (Shwe Bo)
93Aung Khant
94Aung Khin (Kyarr)
95Aung Khin Soe
96Aung Ko Oo (UMK)
97Aung Kyaun Phyar
98Aung Kyaw Hein (Translator)
99Aung Kyaw Swar
100Aung Lin
101Aung Lin Latt (Oakkalar)
102Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
103Aung Maun
104Aung May Ga
105Aung Min Aung
106Aung Min Oo
107Aung Min Tike
108Aung Myat Htay
109Aung Myat Oo
110Aung Myat Thu
111Aung Myint (M.E)
112Aung Myo Min
113Aung Na Mate
114Aung Nay Lin
115Aung Pin Lae
116Aung Pyae
117Aung San (Agriculture)
118Aung San Su Kyi
119Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
120Aung Shein
121Aung Si Nay Myo
122Aung Soe
123Aung Soe (Agri/107)
124Aung Soe (Veterinary Physician)
125Aung Swam
126Aung Tay Za
127Aung Thin
128Aung Thit
129Aung Way
130Aung Weit
131Aung Win (Psychology)
132Aung Ye Lin
133Aung Zaw Latt
134Aung Zay Ya Tu
135Aung Zayya
136Aung Zin
137Ayam Than Nyunt
138Ayar
139Aye Aye Hlaing
140Aye Htun Min
141Aye Lwin Thant
142Aye Maung Kyaw
143Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12Badanda Zawtika
13BaMa Khit U Ba Yin
14Bamaw Thein Pae
15Bamaw Tin Aung
16Bar Bi Yar
17Bar Mae Sayadaw
18Bay Lu Wa Sayar Tin
19Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
20Bhikkhu Moneyya
21Bite Pu
22Bo Aye Maung
23Bo Bo
24Bo Bo (Shwe Kan Ku)
25Bo Gyi
26Bo Min Han
27Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
28Bo Thein Swe
29Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
30Burma Research Society
31Burma U Ba Yin
32Buu Thee
33Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chan Min Eain
7Chan Myae Ashin Eaindaka
8Chan Myae Sayartaw
9Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
10Chan Myae Win
11Charlie Wone
12Chateau Man
13Chaw Su San
14Chit Ma
15Chit Min Thu
16Chit Myarr Shin
17Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
18Chit Nge (Dat Tha Na)
19Chit Nwe Moe
20Chit Oo Nyo
21Chit Oo Tin
22Chit Sa Yar
23Chit San Win
24Chit Sein Lwin
25Chit Tee
26Chit Win Nyut
27Cho Cho Lwin
28Cho Nwe
29Cho Tun
30Chu Thit
31Civil Service Selection and Training Board
32Colonel Ko Lay
33Colonel San Pwint
34Colonel Tin Maung (retired)
35Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thein Tin
26Daw Thidar Tun
27Daw War War
28Daw Yin Yin Aye
29Day Wa Set Kyar
30Day Wa Tar
31Day Wi
32Day Wor
33Daywar Min
34Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
35Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
36Dhamma Pi Ya Mahtay
37Dhamma Steka U Maung Maung
38Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
39Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
40Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
41Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
42Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
43Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
44Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
45Dhammar Sariya U Htay Hlaing
46Director Sayar Myint
47Do J San
48Dr Ashin Rahula
49Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
50Dr Tun Aung Kyaw (eye)
51Dr. Ar Law
52Dr. AShin Dhamma Pi Ya
53Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
54Dr. Aung Khin
55Dr. Aung Khin Sint
56Dr. Aung Ko Ko
57Dr. Aung Kyaw
58Dr. Aung Maw
59Dr. Aung Naing
60Dr. Aye Kyaw
61Dr. Ba Maw
62Dr. Ba Myint
63Dr. Chit
64Dr. Daw Thynn Thynn
65Dr. Dharmkirti
66Dr. Hla Kyi
67Dr. Hla Pe
68Dr. Hnin Waddy Maung
69Dr. Khin Aye Htwe
70Dr. Khin Hnin Yu
71Dr. Khin Lay Myint
72Dr. Khin Maung Lwin
73Dr. Khin Maung Nyo
74Dr. Khin Maung Nyunt
75Dr. Khin Moe Moe
76Dr. Khin Myo Han
77Dr. Khin Pan Hnin
78Dr. Khin Yi Win
79Dr. Khine Maung Nyunt
80Dr. Kyaw Myint
81Dr. Kyaw Sein
82Dr. La Min
83Dr. Lwan Wai
84Dr. Ma Tin Win
85Dr. Mar Mar Swe
86Dr. Maung Maung Nyo
87Dr. Mehm Tin Mon
88Dr. Mg Mg
89Dr. Mg Mg Thein
90Dr. Mg Thin
91Dr. Min Thein
92Dr. Mo Lar
93Dr. Myat Myint Moh
94Dr. Myat Thant
95Dr. Myint Lwin (Psychology)
96Dr. Myint Myint Khin
97Dr. Myint Oo
98Dr. Myo Aung
99Dr. Nan Hlaing
100Dr. Nan Ohmmar
101Dr. Nandawbartha
102Dr. Nu Nu Yin
103Dr. Nwae Win
104Dr. Nyan Hein Latt
105Dr. Nyunt Shwe
106Dr. Ohn Maung
107Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
108Dr. Soe Lwin
109Dr. Soe Win Oo
110Dr. Than Htun
111Dr. Than Lwin
112Dr. Thein Lwin
113Dr. Thet Lwin
114Dr. Thiha
115Dr. Tin Aung Aye
116Dr. Tin Maung Kyi
117Dr. Tin Mg Htwe
118Dr. Tin Shwe
119Dr. Tin Thein (Geology)
120Dr. Toe Hla
121Dr. U Swe Myint
122Dr. U Thein
123Dr. U Tint Swe Latt
124Dr. Walpola Rahula
125Dr. Win Maung Htet
126Dr. Ye Myint Kyaw
127Dr. Ye Naing
128Dr. Yi Yi
129Dr. Zaw Than
130Drum Publication Group
131Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
132Du Won
133Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hlan Htet
21Hline Kyar Phyu
22Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
23Hnin Hnin Aye
24Hnin Ko
25Hnin Nwae Hlaing
26Hnin Oo
27Hnin Pann Eain
28Hnin Set
29Hnin Thiri Kyatthayay
30Hnin Win Than
31Hot Line
32Htan Hlaing
33Htar Oak Thone
34Htate Tin Htut
35Htaung Muu Gyi Thein Win
36Htay Maung
37Htet Aung Zin
38Htet Htet Htun
39Htet Moe
40Htet Myat
41Hti Lar Sithu
42Hti Lar Soe Myint Htal
43Htin Gyi
44Htin Lynn
45Htoo Ant
46Htoo Myat Kyal
47Htoo Swe Aung
48Htun Aung Kyaw
49Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
50Htun Lynn
51Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
52Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
53Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Journal Kyaw Ma Ma Lay
7Journal Kyaw U Chit Mg
8Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Kyaw(Edu)
33Khin Khin Myat Noe
34Khin Khin Thin
35Khin La Pyae Won
36Khin Latt
37Khin Maung
38Khin Maung Myint
39Khin Maung Than (Psychology)
40Khin Maung Zaw
41Khin Mg Nyo - Economy
42Khin Mg Toe (Moe Mate)
43Khin Myo Chit
44Khin Nyo Nyo Myint
45Khin One
46Khin Oo Khin Khin
47Khin Saw Tint
48Khin Swe Oo
49Khin Thuzar
50Khin Thuzar Kyaw
51Khin Zaw Hein
52Khine Kyaw
53Khine Maung
54Khine Mi Mi Zin
55Khine Myat Thar
56Khine Thant Kyaw
57Khine Zin Thet
58Khit Pyo Phyu
59Khit Ta Yar Sein Wah
60Khoon Cho Nyein Chan
61Khu Khu
62Khun Cho Nyein Chan
63Khwar Nee
64Kin Wun Min Gyi
65Klash Chan Dar
66Ko (University)
67Ko Arkar (S/W and H/W)
68Ko Jay
69Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
70Ko Ko Gyi
71Ko Ko Latt (Sae Myaun)
72Ko Ko Lay
73Ko Ko Maung
74Ko Ko Maung Gyi
75Ko Ko Zaw
76Ko Koe
77Ko Kyaw
78Ko Lwan Khine
79Ko Maung San Thein
80Ko Myo- Mingalar
81Ko Ngal
82Ko Nine (Chinn Mountain)
83Ko Nyein Oo
84Ko One
85Ko Pike
86Ko Sa Sa
87Ko Saunn
88Ko Saw Nyein
89Ko Shwe Htoo (Pyay)
90Ko Shwe Taw Thar
91Ko Shwe Thein Min
92Ko Sun (R/O)
93Ko Swe (Panorama)
94Ko Tar
95Ko Yaw (Eco)
96Ko Yoe Kont
97Ko Zaw Htay (Culture)
98Ku Tha
99Kung Fu Soe Myint
100Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
101Kyae Ni
102Kyae Ri Lynn Sit
103Kyae Sin Mhoo Wai
104Kyai The Lay Htet Sayardaw
105Kyat Kalay
106Kyaut Belu Tin Maung Swe
107Kyaw Aung
108Kyaw Hein
109Kyaw Hlaing
110Kyaw Hlaing Oo
111Kyaw Htet Tun
112Kyaw Htin Naw Ya Htar
113Kyaw Htoo
114Kyaw Kyaw
115Kyaw Kyaw Naing
116Kyaw Kyaw Swe
117Kyaw Moe Zaw
118Kyaw Mya Than
119Kyaw Myint Lwin
120Kyaw Naing
121Kyaw Nyein
122Kyaw Oo
123Kyaw San Kay
124Kyaw Soe Bo
125Kyaw Thet Han
126Kyaw Thet Khine
127Kyaw Thit
128Kyaw Thu
129Kyaw Thu Soe(Kalay)
130Kyaw Win
131Kyaw Yin Myint
132Kyaw Zau Oo
133Kyaw Zay Ya - Pathain
134Kyaw Zayyar Htun
135Kyee Kyee Saw
136Kyee Thae Nyunt Naing
137Kyi Aye
138Kyi Kyi Mar
139Kyi Lin (Myanmar)
140Kyi Lin Aye
141Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
142Kyi Min
143Kyi Mya
144Kyi Naing
145Kyi Nu Khit
146Kyi Oo
147Kyi Shoon
148Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
149Kyu Hnit
150Kyu Kyu Thin
151Kyu Mhway
152Kyune
153KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12LalTe Ashin K Lar Ta
13Lat Won Tha
14Latkyar Lynn Pyar
15Latt Tay Za Aung
16Law Researcher
17Lay Ko Tin
18Lay Lay Myint
19Lay Maung
20Lay Myaing
21Lay Thu San
22Lenin
23Lian H. Sakhong
24Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
25Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
26Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
27Lin Htate Shin
28Lin Htate Shin
29Lin Kar Yee Kyaw
30Lin Khant
31Lin Lin Htet
32Lin Nyo Thwae
33Lin Oo Khin
34Lin Oo Naing
35Lin Oo Taryar
36Lin Pa Wadi
37Lin San
38Lin Tae Oo
39Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
40Lin Thet Khine
41Lin Ti Oo
42Lin Tun
43Lin Wai Myaing
44Lin Yaun Tin
45Lin Yone Mg Mg
46Lin Yone Ni
47Lin Yone Ni
48Lin Yone Thit Lwin
49Linn Yaung Sin
50Literature and Intellectual Upgrading Group
51Lone Ma
52Loon Htar Htar
53Loon Sat No Myat
54Loon Ta Mhe
55Lu Aung
56Lu Htike
57Lu Htu Daw A Mar
58Lu Htu Sain Win
59Lu Htu U Hla
60Lu Lu
61Lu Maw
62Lu Min Thit
63Lu Nay
64Lu Nyo Chaw
65Lu Pant Nge
66Lu Thar Man
67Lu Zaw Thit
68Lum Tam Kae
69Lwin Mg Mg
70Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma O Zar
27Ma Sandar
28Ma Thanegi
29Ma Thet Zon
30Ma Thidar (San Chaung)
31Ma Win Myint
32Madi Khin Lay
33Mae Htee Sayardaw (2)
34Magwae Win Myint
35Maha Bawdi Myaing Sayardaw
36Main Ka Lay
37Main Main (Latha)
38Major Ba Shin
39Major Toe Aung
40Mal Khine
41Mal Min Bone
42Man Khinn Htan
43Man Myint
44Man Phoe Aye
45Man Tin
46Man Tint Naung
47Manawhari
48Mandalay Sayartaw Siri Artaba
49Mandalay U Win Hlaing
50Many Cartoonist
51Many Writers
52Mar Lay
53Mar Mar Aye
54Mar Mar Soe
55Mar Na Wa
56Mar Yainda (Pathain Gyi)
57Mar Yar
58Marcury
59Maung (Magway)
60Maung Htin Aung
61Maung Maung
62Maung Maung Htwe (Retired Professor)
63Maung Maung Moe Aung
64Maung Maung Sein Lynn
65Maung Maung Thein Hlaing
66Maung Maung Thiri
67Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
68May Aww
69May Myat Noe
70May Myot Moe Kyi
71May Pearl Oo
72May Theingar Soe
73May Thet Su
74Me Ko Zuu Zin
75Member of Sabel Oo´s Editors
76Mg Ant
77Mg Aye Aung
78Mg Ba Thein
79Mg Bo Mwae
80Mg Chaint
81Mg Chaw Nwe
82Mg Chit Htwe (M.A)
83Mg Chit Nyo (Bago)
84Mg Computer
85Mg Dagon
86Mg Daung
87Mg Day
88Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
89Mg Hla Soe
90Mg Hlaing Yi
91Mg Hnin Swe
92Mg Hone Wam (Lecturer)
93Mg Htin
94Mg Htin Aung
95Mg Htun Myaing
96Mg Htun Oo (Mogok)
97Mg Htun Thu
98Mg Kaung Htike
99Mg Kaung Myint
100Mg Khin Min (Danuphyu)
101Mg Khine Khant
102Mg Khine Mar
103Mg Khit Tun
104Mg Ko Ko (Amarapura)
105Mg Ko Ni
106Mg Ko Yu
107Mg Kyau Oo
108Mg Kyaut Tie
109Mg Kyaw Yin
110Mg Kyi Lin
111Mg Kyi Thant
112Mg Loon Kyin
113Mg Mahar
114Mg Mg Aye
115Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
116Mg Mg Htun Aung
117Mg Mg Myint Thein (YIT)
118Mg Mg Nyunt
119Mg Mg Pyone
120Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
121Mg Min
122Mg Moe Si
123Mg Moe Thu
124Mg Myae Ni (Tamartaw)
125Mg Myat Moe
126Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
127Mg Myint Kywal
128Mg Myint Mar (Bogalay)
129Mg Nay Win
130Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
131Mg Nyan Htet
132Mg Nyan Kyal
133Mg Nyein Chan
134Mg Nyo Aye
135Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
136Mg Pann Mwae
137Mg Pann Yi
138Mg Phae Ngal
139Mg Por Tun
140Mg Pyae Chan
141Mg Sanda(Lel Way)
142Mg Sane Ni
143Mg Sann Kyal
144Mg Saydanar
145Mg Sein Hlaing (Oatthar)
146Mg Sein Htwe
147Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
148Mg Shwe Khit
149Mg Si Thu
150Mg Soe Chain
151Mg Soe Htike(30)
152Mg Soe Maung (Targaya)
153Mg Soe Myat (Chaung Oo)
154Mg Soe Thit
155Mg Su Shin
156Mg Sue San
157Mg Swe
158Mg Swe Thet
159Mg Take Khar
160Mg Than Swe (Dawei)
161Mg Thant
162Mg Thar Cho
163Mg Thar Ma Nya
164Mg Thar Noe
165Mg Thar Pyae
166Mg Thar Ra
167Mg Thaw Ka
168Mg Thein Lwin
169Mg Thein Pae
170Mg Thein Sine
171Mg Thit Sein
172Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
173Mg Thwae Chun
174Mg Thway Yint
175Mg Thwe Thit
176Mg Tin Mon
177Mg Wai Phyo
178Mg Wanna
179Mg Wint Thu
180Mg Won Tha
181Mg Yan Pine
182Mg Yay Aye (Harvard University)
183Mg Ye Soe (Kyaukse)
184Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
185Mg Yin Nwe
186Mg Yin Win (Dau Pone)
187Mg Za Ni Ya
188Mg Zayyar
189Mhaw Ekari
190Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
191Mhawbi Sir Thein
192Mhu Tha Pyae
193Mhu Thet Pie
194Mi Chan Wai
195Mi Ko Zu Zin
196Mi Mann Lay
197Min Aung Kyaw
198Min Aung Min
199Min Aung Naing
200Min Bay Dar (Pwint Phyu)
201Min Bu Ashin Kinsana
202Min Bu Aung Kyaing
203Min Bu Myo Thet Aung
204Min Din
205Min Eain Dar
206Min Htet Yarzar
207Min Kan Thar
208Min Khaung (EMPA-8)
209Min Khite Soe San
210Min Ko Naing
211Min Kun Sayardaw
212Min Kyaw
213Min La Pyae
214Min Lu
215Min Lu Lu
216Min Ma Gite
217Min Mahar Kyaw Khaun
218Min Myat ThuRa
219Min Myat Yar Za
220Min Nan
221Min Nay La
222Min Nay Thway
223Min Ni
224Min Nwe Soe
225Min Phone Htee
226Min Phone Thain Kha Thu
227Min Pone Nya
228Min San Ain
229Min San Eain
230Min Sate Tra
231Min Set Ka
232Min Set Kyar
233Min Shin
234Min Soe (Han Thar Nwe)
235Min Soe Yar Sar
236Min Soe Yar Zar
237Min Swe
238Min Ta Khit
239Min Thane Kha
240Min Thawdar
241Min Thein (Mechanical)
242Min Thein Khaing
243Min Thila
244Min Thit
245Min Thitsar Hlaing
246Min Thu Ra
247Min Thu Won
248Min Thway Thit Sar
249Min Win Htain
250Min Yae Kyaw
251Min Yu Pa
252Min Yu Wai
253Min Zaw
254Min Zin
255Mingalar Zin Aung
256Minister Padaytha Yar Zar
257Ministry of Construction
258Ministry of Culture
259Ministry of Education
260Ministry of Finance and Revenue
261Ministry of Health
262Ministry of Home Affairs
263Ministry of Information
264Ministry of Information and Communication
265Ministry of Religious Affairs
266Ministry of Religious Affairs
267MinPyar Min Thein Zan
268Mite Mite (Pyay)
269MMTH
270Mo Mo
271Mo Zar Hlan Wai
272Moe (Kyaut Sal)
273Moe Hein
274Moe Kyaw
275Moe Kyaw Thu
276Moe Lynn (Phoe Lay)
277Moe Ma Kha
278Moe Moe (Innyar)
279Moe Myint Oo
280Moe Ni Lwin
281Moe Nine Sayartaw U Pannita
282Moe Nyein Aye
283Moe Sat Pwint
284Moe Set Lin Htet
285Moe Set Y
286Moe Shin (I.M.T)
287Moe Si Thu
288Moe Thae Phyu Soe
289Moe Thet Min Yin
290Moe Wai
291Moe Zay Nyein
292Moe(PyinMaNar)
293Moh Moh Sann
294Mone Ywae Sayartaw
295Mone Ywar Nay Zar
296Mone Ywar Win Pe
297Motion(I.M.T)
298Mr. Mg Mhine
299Mr.Tarot
300Mra Hnin Zi
301Mu Pine Hnin Si
302Muh Eain Zin
303Mya Aye
304Mya Han
305Mya Htun Aung
306Mya Kay Tu
307Mya Khwar Nyo
308Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
309Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
310Mya Mhuu Khin Khin
311Mya Nandar
312Mya Nhaung Nyo
313Mya Pearl Khin
314Mya Pearl Thwe
315Mya Phone Lu Lu
316Mya Sein Taung Sayardaw
317Mya Set Kyar Shin
318Mya Than San
319Mya Than Tint
320Mya Thandar
321Mya Tharr Twin
322Mya Thin Kyu
323Mya Tun Aung
324Mya Win
325Mya Win_Dathana
326Myae Mhone Lwin
327Myae Yine
328Myaing Nann Swe
329Myanma A Lin Than Nyunt
330Myanmar Encyclopedia
331Myanmar Language Commission
332Myanmar Music Association
333Myanmar Thaing Federation
334Myanmar Translation Society
335Myanmar Writers Association
336Myar Sit The
337Myar Thu
338Myat Htay Maung
339Myat Khine
340Myat Nyein
341Myat Pann Ya Gone Group
342Myat Thet
343Myat Wai Toe (Education University)
344Myaun Mya Mg Ko
345Myaung Mya Mg Yin Tint
346Myaw Lint Chat (Medicine 2)
347Myawadi
348Myay Lat Maung Myint Thu
349Myay Lat Min Lwin
350Myay Lat Myat Thu
351Myay Lat Thein Lwin
352Myeik Win Htain
353Myin Mu Mg Naing Moe
354Myint Mo Myittar (Loikaw)
355Myint Myat Phyu Sin
356Myint O Two
357Myint Soe Hlaing
358Myint Than
359Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
360Myo Aung Swe (Medical Research)
361Myo Aung Swe (Say Thu)
362Myo Ko Myo
363Myo Lwin Aung
364Myo Man
365Myo Myint
366Myo Nyunt Htun
367Myo Set (Mr. Photo)
368Myo Thura
369Myoe Ma Myint Kywal
370Myoe Ma Than Lwin
371Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Moe Kyal
25Narainda
26Nat Nwe
27Nat Sat Yaung
28Nat Shin Naun
29Nat Tha Mee
30Nat Ywar Moe
31Naung Sit The
32Naw Htoo Aung
33Nay Ant Khaung
34Nay Aw Yar
35Nay Htet Thiha
36Nay Kha
37Nay Ko Latt
38Nay Lin (Dental)
39Nay Lin Aung
40Nay Linn (Inn Taw Kyi)
41Nay Min Naing
42Nay Min Thurain
43Nay Min Yarzar
44Nay Min Yaung Chi
45Nay Myo Thant
46Nay Nor
47Nay Nwe Zin Myint
48Nay Oo Wai
49Nay Paing
50Nay Phone Lat
51Nay Phone Oo
52Nay Phone Wai
53Nay Soe Htet
54Nay Soe Thaw
55Nay Win (London)
56Nay Win Aung
57Nay Win Myint
58Nay Ye Aung
59Nay Zaw Naing
60Nay Zin Latt
61Nga Lat Ma
62Ngwe Kyi
63Ngwe O Dawn - Kyee Maung
64Ngwe Tar Yi
65Nhin Wai Nyein
66Nhine Mahar
67Ni Ko Ye`
68Ni Ni Naing (Tha Hton)
69Ni Yint Yint
70Nine Nine Sanay
71No Ko Zu Zin
72Nor Tuu Aung
73Nu Nu Yi (Innwa)
74Nu Yin
75Nwae Ta Man
76Nwan Jar Thine
77Nway Ta Man
78Nwe Oo Hlaing
79Nwe Thit
80Nwe Zaw Aung
81Nyan Kywal
82Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
83Nyay
84Nyein Aye Eain
85Nyein Chan May
86Nyein Chan Oo
87Nyein Kyaw
88Nyein Oo
89Nyi Aung Maw
90Nyi Htet Aung
91Nyi Lynn Sat
92Nyi Naun
93Nyi Nyi Htwe
94Nyi Nyi Naing
95Nyi Pu Lay
96Nyi Thit
97Nyo Aung
98Nyo Aye
99Nyo Htet (Lin Thit Oo)
100Nyo Lwan Aung
101Nyo Mya
102Nyo Myint Thein
103Nyo Thaung
104Nyoe
105Nyunt Kyuu
106Nyunt Oo
107Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Myint
26Phae Thaw Yi
27Phoe Kyawt
28Phoe La Min
29Phoe Nyan
30Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
31Phoe Thone Nya
32Phoe Wa Mg
33Phone Kywal
34Phone Mee Nay La
35Phone Nwe(YeySaKyo)
36Phone Pyae Tayzar
37Phone Tay Za
38Phone Wai (Medicinal Herbs)
39Phwar Lauk Kyi
40Phyar Pone Nadi
41Phyo Htain
42Phyo Khaing Latt
43Phyo Tharra
44Phyo Wai (M.A)
45Phyuu Sayardaw
46Poe Ko Ko
47Poe Ko Ko
48Poe Zar
49Politician
50Pone Na Ka
51Pone Na Mi
52Pone Na Nyo
53Pone Na Wati Tint Nhaung
54Pone Nya Khin
55Por Gyar Yit
56Por Lwin Kyaw
57Por Lwin Kyaw
58Por Oo Thit
59Prof Dr. Khin Maung Aye
60Prof Dr. Zay Soe
61Prof. Min Dar Tu
62Prof. U Aye Maung
63Prof. U Phae Mg Tin
64Professor Min Dar Tu
65Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
66Public Service Media Governing Body
67Pwint Lann (Mine)
68Pyae Pine Muu Aim
69Pyay (UM 2)
70Pyi Kyaw Lwin
71Pyi Lone Mwae
72Pyi Myanmar Editor Group
73Pyi Pann Moe
74Pyin Nyar Di Pa
75Pyin Nyar Kyaw
76Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
77Pyin Sa Man D Yine
78Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Kyaw Tun
15San Lwin
16San San Nwe`(Tharyarwaty)
17San Shwe Myint
18San Zar Ni Bo
19Sann Lynn
20Sann Tun
21Sar Taw Pyan Sayar Thein
22Sat Aung
23Sat Ka
24Sat Kaw Ma
25Sate Tra
26Sate Tra Agga
27Sate Tra Kha
28Saturngod
29Saung Lu Lin
30Saung Win Lat
31Saw Cary Win
32Saw Hlan
33Saw Htain Lynn
34Saw Khat
35Saw Lu
36Saw Mone Nyinn
37Saw Myint Zu
38Saw Ngu Wah
39Saw Nyo
40Saw Pyae Chan Thar
41Saw Pyae Mar Lar
42Saw Pyae Yadanar
43Saw Tin Maung
44Saw Yu Pa Thin
45Say Tan
46Say Tha Wun
47Say Tha Wun
48Saya Sundra
49Sayar Aung
50Sayar Aung Pine
51Sayar Dagon
52Sayar Gyi Myint Tharr
53Sayar Gyi U Goingar
54Sayar Gyi U Han Htun
55Sayar Gyi U Tin Oo
56Sayar Htwe
57Sayar Nu
58Sayar Nyo
59Sayar Sein Sann
60Sayar Thaung Lwin(BA)
61Sayar U Ba Hein
62Sayar U Maung Maung Than
63Sayar U Min Thein
64Sayar U Moe Myint
65Sayar U Sai Aung Win
66Sayar U San Lwin
67Sayar U Sein Myint
68Sayar U Thar No
69Sayar U Thein Lwin
70Sayar Yan Aung Hein
71Sayardaw Badanda Nay Main Da
72Sayardaw Badanta Waiponela
73Sayardaw Baddanda Kovida
74Sayardaw U Jotika
75Sayardaw U Thilar Sar Ya
76Sayardaw U Ya Tha Ka
77Sayartaw U Taw Bita
78Saytanar Hlaing
79Saytokedayar Chin Hla Htun
80Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
81Sein Hlaing
82Sein Lynn
83Sein Ngat Yoe
84Sein Sein
85Sein Win Sein
86Set Htun Lynn
87Shanti Swaroop Baudh
88Shar
89Shate
90Shin Gwan Gweat
91Shin Htwe Yin (Manottha)
92Shin Lu Thit
93Shin Ma
94Shin May Yoon
95Shin Me Htae
96Shin Mi Yar
97Shin Moe
98Shin Myat Noe
99Shin Naw
100Shin Nhaung
101Shin Oakkahta
102Shin Phone
103Shin R Sar Ra
104Shoon Ya Me Moe
105Show
106Shwe Ba Win
107Shwe Bo Barmahti Khin Aung
108Shwe Bo Mi Mi Gyi
109Shwe Bo Thet Mar
110Shwe Chan Thar
111Shwe Dar
112Shwe Daun Lu
113Shwe Hin Thar Sayartaw
114Shwe Htee Eindra
115Shwe Inzali
116Shwe Kine Tharr
117Shwe Ku May Hnin
118Shwe Kyae Si
119Shwe Kyin Sayartaw Gyi
120Shwe Min Won Sayataw
121Shwe Min Wun U Phone Myint
122Shwe Myaing Pyone Lei Maw
123Shwe Nagar Tin Win
124Shwe Ngar Lay
125Shwe Nwe
126Shwe O Daung
127Shwe Phone Kan
128Shwe Satkyar U Soe Myint
129Shwe Taung Thiha Thu
130Shwe Thin Kha
131Shwe Yaun Ma Ma
132Shwe Yin Nhit
133Si Thu At Ga
134Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
135Silent Ghost
136Sin Phyu Kyne Aung Thein
137Sitagu Sayadaw
138Soe Chit Oo
139Soe Hein
140Soe Hnin Oo
141Soe Maung Maung
142Soe Myaing
143Soe Myat Thu Zar
144Soe Myint
145Soe Myint Latt
146Soe Myint Maung
147Soe Nay Lin
148Soe Soe
149Soe Thein
150Soe Thine
151Soe Thwae (Translator)
152Soe Thwae (Weitzar)
153Soe Tin Win
154Soe Win Htut
155Su Hla Phyu
156Su Htet
157Su Htoo Pan Sayar Han
158Su Htoo Pan U Kyaw
159Su Inzali
160Su Kyi Htwe
161Su Latt Tun
162Su Lay Nwe
163Su Myat Eain
164Su Myat Ko
165Su Myat Mon Mon
166Sue Hnget
167Sue Ma
168Sue Thit Ni
169Sut Htun Mhat Win
170Swal Mat Shin
171Swal Taw Min Than Aye
172Swam Htet Aung
173Swe Hlaing Oo
174Swe Min (Da Nu Phyu)
175Swe Myint
176Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Take Hte Aung
4Talar Ko Lay Kyi
5Tar Tay
6Tar Yar Min Wai
7Tate Ka Ma
8Taun Khoe
9Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
10Taw Ja Pway
11Taw Lu
12Taw Myint (Hnat Phyar)
13Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
14Taw Saw Hinn
15Taw Tharr Gyi Lu Naing
16Taw Win Nwe
17Te La Wa
18Tet Ka Tho Phone Naing
19Tet Ka Thol Hla Kywal
20Tet Ka Thol Khin Maung Aye
21Tet Ka Thol Ko Htay
22Tet Ka Thol Min Thu
23Tet Ka Thol Mya Sein
24Tet Ka Thol Nandamate
25Tet Ka Thol Nay Win
26Tet Ka Thol Sein Tin
27Tet Ka Thol Shin Thiri
28Tet Ka Thol Soe Win
29Tet Ka Thol Tin Kha
30Tet Ka Thol Win Kywal
31Tet Ka Thol Ye Lin Aung
32Tet Toe
33Tha Doe Aung
34Tha Doe Nwe
35Tha Doe Tay Za
36Tha Doe Wi Ra
37Tha Kya Won Tha
38Tha Pyae Moe
39Tha Pyay (Korea)
40Thadinhtauk Khin
41Thakhin Aung Phae
42Thakhin Ba Thaung
43Thakhin Ba Tin
44Thakhin Mya Than
45Thakhin Myat Sine
46Thakhin Phae Htay
47Thakhin Than Htun
48Thakin Ko Taw Mhine
49Thame Chit
50Thame Pyo
51Thamudaya Po Mo
52Than Aung Khaing
53Than Aye
54Than Htike
55Than Myint Aung
56Than Myint Oo
57Than Myint Than(Khun Chan Kone)
58Than Nyein Aung (Education)
59Than Oo Hlaing
60Than Phae Myint
61Than Swe
62Than Than Tint
63Than Tun
64Than Twal Maung
65Than Win Hlaing
66Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
67Thant Sin
68Thant Zaw
69Thant Zaw Htun
70Thar Du
71Thar Ga Doe
72Thar GaRa Nga Soe
73Thar Lon Kyaw
74Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
75Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
76Tharmanay Kyaw
77Thate Pan Maung Wa
78Thate Pan Myo Thant
79Thate Pan Soe Hla
80ThaToe Tay Za
81Thaung Htike
82Thaung Nyunt Thit
83Thaung Wai Oo
84Thaw Ka
85Thawdar Aye Lei
86Thawdar Swe
87The Khit Nay
88Thein Myint Wai
89Thein Oo
90Thein Pae Myint
91Thein Pe
92Thein Than Win (Ma Hlaing)
93Thein Zaw (Shwe Li Oo)
94Theint Theint Nway
95Thet Hlar Shin Saw
96Thet La Sin
97Thet Min July
98Thet Oo Lwin
99Thet Pine Ye`
100Thet Tun (Medical Science)
101Thi Han Twin
102Thi La
103Thiha Aung
104Thiha Htate Tin Saw
105Thiha Kyaw Thu
106Thiha Naing (Pyi)
107Thike Phwar
108Thin Kha Thu
109Thin Khar
110Thin Myat Noe
111Thin Su Su Nyein
112Thin Tine Nyo
113Thine U Chit Than
114Thinn Thinn Naing
115Thinn Thinn Thar
116Thiri
117Thiri Kyae Sin
118Thiri Pyan Chi U Thar Myat
119Thit Htoo Eain
120Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
121Thit Sar Ni
122Thite Phwar
123Thoe
124Thoe Saung
125Thone Na Yi Thet Wai
126Thone Sal Htate Tin Myint
127Thonedara Win- Chaung Oo
128Thoon Nay Soe
129Thoon Sit
130Thu Kha
131Thu Kha Cho
132Thu Kha Mai Hlaing
133Thu Mg
134Thu Ra Htike
135Thu Ra Ni
136Thu Rain
137Thu Rain Myo Myint
138Thu Rain Swe
139Thu Tay Thi Myint Tun
140Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
141Thu Tay Thi Sayar Nyein
142Thu Tay Thi Sayar Zaw
143Thu Tay Thi Thet Tun Myint
144Thu Thain
145Thu Thu Ka
146Thu Way
147Thu Yaung Mae
148Thuritza
149Thuwanna Kyaw Sein
150Ti Ti Tun
151Tike Soe
152Tin Aung Htun
153Tin Aung Ni
154Tin Htwe
155Tin Maung Myint
156Tin Maung Than (Ywar Ma)
157Tin Maung Win
158Tin Maw (Chemistry)
159Tin Mg Toe
160Tin Moe
161Tin Myint
162Tin Myint Oo
163Tin Naing Toe
164Tin Nyunt
165Tin Soe (BawGa Gone)
166Tin Swe Moe
167Tin Than Oo
168Tin Tun (Taung Gote)
169Tint Htun Swe
170Tint Lu
171Tint Sann
172Tint Tal
173Tipetaka Yaw Sayartaw
174Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
175Tite Soe
176Today Editor Group
177Toe Htet
178Toe Nhaung Moe
179Toe Tet
180Tr. Daw Thet Thet
181Traffic Rule Committee
182Tri Set Ka
183Tri Set Kha
184Tri Setkyar
185Tri Thin Kha
186Twae Htar Nyo
187Twin Gyi One Mg
188Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
9U Aung Naing Maw
10U Aung Nyunt Win
11U Aung Than
12U Aye Cho(M.A)
13U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
14U Aye Mg
15U Ba Jyan
16U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
17U Bo Kalay (BA)
18U Chain Myint
19U Goinga
20U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
21U Hla
22U Hla Aung
23U Hla Din
24U Hla Htun
25U Hla Khin (San Nyunt Oo)
26U Hla Myint
27U Hla Myint (Gandamar)
28U Hla Win (A Pilot)
29U HLwar
30U Hote Sain
31U Htin Por
32U Htut
33U Ka Lar
34U Kan Nyunt
35U Kaung Htoo
36U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
37U Khaemar Sarra
38U Khin Aung
39U Khin Maung Saw (Berlin)
40U Khin Maung Swe
41U Khin Mg Gyi
42U Khin Mg Than (Shae Saung)
43U Khin Soe
44U Ko Ko (Solicitor)
45U Ko Ko Gyi
46U Ko Ko Lay (B.Sc)
47U Ko Lay - Zayyar Maung
48U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
49U Kyaw Naing
50U Kyaw Nyunt
51U Kyaw Yan
52U Kyaw Zay Ya
53U Kyi Myint
54U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
55U Maung Gyi
56U Maung Maung Lay
57U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
58U Mg Mg Than
59U Min Htet
60U Min Naing
61U Moe Myint
62U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
63U Myint Htun
64U Myint Lwin (Kan Baw Za)
65U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
66U Myint Swe (M.A London)
67U Myint Swe (MoeGok)
68U Myint Swe (Phyuu)
69U Myo Myint Wai
70U Myo Nyunt (Archaeologist)
71U Nanda
72U Nu
73U Nyan Thin
74U Nyar Na
75U Nyein Aung (Sayar Bayda)
76U Nyi Hla Ngal
77U Nyunt Hlaing
78U Nyunt Wai
79U Oattaratharra
80U Ottamatharra
81U Own Kyaing
82U Own Myaing (Electronic)
83U Own Myint (Diesel)
84U Phae Thein
85U Phoe Kyar
86U Phone (Chemistry)
87U Phor Kyar(National Scholar)
88U Pone Nya
89U Por Oo
90U Pu Ka Lay
91U Pyi Thein
92U Pyin Nyar
93U Pyinnyar Won Tha
94U Pyone Cho
95U San Maung(Myat Zan)
96U San Myint Aung (B.A)
97U San Shwe Bu
98U San Thar Aung
99U Sann Oo (MIS, Mandalay)
100U Sein Tun
101U Shwe Aung
102U Shwe Win
103U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
104U Sut Su
105U Sway Tin (U.S.C)
106U Taung Lone
107U Taw
108U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
109U Than (HaPheZee)
110U Than Daing
111U Than Hlaing
112U Than Htut
113U Than Maung (Pann Tine)
114U Than Phae (Ae Lann Nyun)
115U Than Sint (NL Elec)
116U Thar Tint
117U That Ka
118U Thaung Lwin
119U Thaung Win (Cherry Flower)
120U Thaw Zin
121U Thein
122U Thein Aung (Myanmar Sar)
123U Thet Htun
124U Thet Sein
125U Thit Lwin Soe
126U Thu Kha
127U Tin Aye
128U Tin Aye (Dawei)
129U Tin Htut (B.E. Agri.)
130U Tin Ngwe
131U Tin Nyunt
132U Tin Oo (Myaung)
133U Tin Oo (Tution)
134U Tin Pae
135U Tin Win Shin
136U Tint Wai
137U Tint Win Naing
138U Tun Hla
139U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
140U U Par La
141U U Thar Htun
142U Uggasena (Chindwin)
143U Wam Htain
144U Win Htain
145U Win Myint
146U Win Tin
147U Win Zin (Myeik)
148U Wint Kyaw
149U Yar Zart
150U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Tint Htun
28Win Win Latt
29Win Win Myint
30Win Zaw (Thit Taw)
31Win Zaw (Thone Sal)
32Wine Lashio
33Wine Maw
34Wint Kywal
35Wint Pyone Myint
36Wut Yee (Food House)
37WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Hein
9Zaw Htet
10Zaw Htet Aung
11Zaw Htut
12Zaw Lwin Oo (Hinthada)
13Zaw Lynn (Youth)
14Zaw Maung
15Zaw Min Than
16Zaw Nainggan Soe
17Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
18Zaw Thet Htwe
19Zaw Win (Thit Htwin)
20Zaw Zaw Aung
21Zaw Zin
22Zay Ya
23Zay Ya Thu
24Zay Yar Maung
25Zay Yar Min Shin
26Zay Yar Zaw
27Zayyar Moe
28Zin Aye
29Zin Ba Oo
30Zin Hnin
31Zin Lu
32Zin Mg Mg Htet
33Zin Min (Tha Main Htaw)
34Zin Thant
35Zin Wai Thaw
36Zin Yaw Ni
37Zu
38Zu Zu
39Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z