Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Police Officer
16A Rain Da Mar
17A Retired Bank Officer
18A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
19A Shin Kawnaynya
20A Shin Pone Nyar Nanda
21A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
22A Swe Taw
23A Thin
24A Yoe
25A Zat Hein
26Abhidhamma University
27Adatehtan Sayardaw
28Ae Kan Min
29Aekarit
30Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
31Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
32Akari Pyone
33Akari Wai Wai
34Akazu Mizuha and Mimic
35Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
36Alinkar Myat Zar Ni
37Ambassador U Tint Swe
38Anaw Mar
39Ann Kone Kyi
40Annawar Soe Moe
41Ant Mg
42Ant Phwal
43Anthropologist Kyaw Win
44Aphauk Sayartaw
45Ar Kar Min
46Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
47Ashin Arsarrarlinkarra
48Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
49Ashin Awbartharbiwontha
50Ashin Awtada
51Ashin Candadhika
52Ashin Chekinda
53Ashin Dhama Parla
54Ashin Dhama Parlar Nanda
55Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
56Ashin Eiddhi Pala
57Ashin Eidikar Biwonta
58Ashin Gaw Thi Ta
59Ashin Gawthitharra
60Ashin GuNainDa
61Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
62Ashin Kawainda (Popa)
63Ashin KaWi TarYa
64Ashin Kelasa
65Ashin Khae Main Da
66Ashin Khae Main Da Tar Mi
67Ashin Khae Mar Nanda
68Ashin Khae Mar Sar Ra
69Ashin Khutala(Zalon)
70Ashin Kowida
71Ashin Kumarra
72Ashin Kuverasara
73Ashin Mahar Buddha Gawta
74Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
75Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
76Ashin Nar Ga Thane
77Ashin Narya Dar Bi Won Ta
78Ashin Nyar Nain Da
79Ashin Pannita Htay
80Ashin Ponya Nanda
81Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
82Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
83Ashin Pyin Nyar Won Tha
84Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
85Ashin Revata
86Ashin Sandar Tika
87Ashin Sandi Mar
88Ashin Sat Kain Da
89AShin Su Mingala Lankara
90Ashin Tay Zani Ya
91Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
92Ashin Thaw Ma- Dawae
93Ashin Thaw Par Ka
94Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
95Ashin Thondaya
96Ashin Tilawkarbiwuntha
97Ashin U Oak Tama Tarya
98Ashin Warramar Bi Won Tha
99Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
100Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
101Ashin WiYiRa (Taung Soon)
102Ashin Won Tha Par La
103Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
104Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
105Ashin Zanakar Biwonta
106Ashin Zanar Depa
107Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
108Ashin Zayya Pannita
109Association of Myanmar Poets
110At Ga Yar Zar
111At Ta Kyaw
112Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
113Aung Chaint
114Aung Din
115Aung Din/ Dahta
116Aung Hein
117Aung Hnin Swe
118Aung Htike (Shwe Bo)
119Aung Htoo
120Aung Htun Paw
121Aung Htut
122Aung Khant
123Aung Khin (Kyarr)
124Aung Khin Soe
125Aung Ko Oo (UMK)
126Aung Kyaun Phyar
127Aung Kyaw Hein (Translator)
128Aung Kyaw Kyaw
129Aung Kyaw Swar
130Aung Lin
131Aung Lin Latt (Oakkalar)
132Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
133Aung Maun
134Aung May Ga
135Aung Min Aung
136Aung Min Oo
137Aung Min Tike
138Aung Myat Htay
139Aung Myat Oo
140Aung Myat Thu
141Aung Myint (M.E)
142Aung Myo Min
143Aung Na Mate
144Aung Nay Lin
145Aung Pin Lae
146Aung Pyae
147Aung San (Agriculture)
148Aung San myint
149Aung San Su Kyi
150Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
151Aung Saw Oo
152Aung Shein
153Aung Si Nay Myo
154Aung Si Tar
155Aung Soe
156Aung Soe (Agri/107)
157Aung Soe (Veterinary Physician)
158Aung Swam
159Aung Tay Za
160Aung Thin
161Aung Thit
162Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
163Aung Way
164Aung Weit
165Aung Win (Psychology)
166Aung Yarzar(Oakkalar)
167Aung Ye Lin
168Aung Zaw Latt
169Aung Zay Ya Tu
170Aung Zayya
171Aung Zin
172Ayam Than Nyunt
173Ayar
174Ayarwaddy Lwan Naung
175Aye Aye Hlaing
176Aye Htun Min
177Aye Lwin Thant
178Aye Maung Kyaw
179Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wanita
15Badanda Wi-Sat-Kha-Na
16Badanda Za Ga Rar Biwuntha
17Badanda Zawti Parla
18Badanda Zawtika
19Badandanar Kahlar Na
20BaMa Khit U Ba Yin
21Bamaw Thein Pae
22Bamaw Tin Aung
23Bar Bi Yar
24Bar Mae Sayadaw
25Bawathit U Aung Kyaw
26Bay Lu Wa Sayar Tin
27Bayar Naka
28Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
29Bhikkhu Moneyya
30Bite Pu
31Bo Aye Maung
32Bo Bo
33Bo Bo (Shwe Kan Ku)
34Bo Gyi
35Bo Htet Min
36Bo Min Han
37Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
38Bo Thein Swe
39Bon Pauk Tar Kyaw
40Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
41Burma Re-Education Association
42Burma Research Society
43Burma Socialist Party
44Burma U Ba Yin
45Buu Thee
46Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Captain Thar Sein
4Cartoon Aung Zin
5Cartoon Myint Thein
6Cartoon Nyi Pu Che
7Cartoon Sein Gyi
8Chaint Tae
9Chan Min Eain
10Chan Mya Aung
11Chan Myae Ashin Eaindaka
12Chan Myae Myaing Sayartw
13Chan Myae Sayartaw
14Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
15Chan Myae Win
16Charlie Wone
17Chateau Man
18Chaw Ei Mhan(Mandalay)
19Chaw Su San
20Chit Ko Ko Yu
21Chit Ma
22Chit Min Thu
23Chit Myarr Shin
24Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
25Chit Nge (Dat Tha Na)
26Chit Nwe Moe
27Chit Oo Nyo
28Chit Oo Tin
29Chit Sa Yar
30Chit San Win
31Chit Sein Lwin
32Chit Tee
33Chit Win Nyut
34Cho Cho Lwin
35Cho Nwe
36Cho Tun
37Chu Thit
38Civil Service Selection and Training Board
39Colonel Ko Lay
40Colonel San Pwint
41Colonel Tin Maung (retired)
42Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhama Duta Ashin Kawtala(Mudon)
42Dhama Duta AshinArsate Khana
43Dhama Gingar
44Dhamma Byuhar
45Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
46Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
47Dhamma Pi Ya Mahtay
48Dhamma Steka U Maung Maung
49Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
50Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
51Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
52Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
53Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
54Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
55Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
56Dhammar Sariya U Htay Hlaing
57Director Sayar Myint
58Do J San
59Doc Htwe
60Doe
61Dr Ashin Rahula
62Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
63Dr Khin Mg Win
64Dr Kyin Kyin Myint
65Dr Mya Mya
66Dr Thi Thi
67Dr Thutar Sarya Linkar Ya
68Dr Tun Aung Kyaw (eye)
69Dr. Ar Law
70Dr. AShin Dhamma Pi Ya
71Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
72Dr. Aung Khin
73Dr. Aung Khin Sint
74Dr. Aung Ko Ko
75Dr. Aung Kyaw
76Dr. Aung Maw
77Dr. Aung Naing
78Dr. Aung Than
79Dr. Aye Kyaw
80Dr. Ba Maw
81Dr. Ba Myint
82Dr. Chit
83Dr. Chit Soe
84Dr. Dagon Khin Thazin
85Dr. Daw Thynn Thynn
86Dr. Dharmkirti
87Dr. Hla Kyi
88Dr. Hla Pe
89Dr. Hnin Waddy Maung
90Dr. Khin Aye Htwe
91Dr. Khin Hnin Yu
92Dr. Khin Lay Myint
93Dr. Khin Maung Lwin
94Dr. Khin Maung Nyo
95Dr. Khin Maung Nyunt
96Dr. Khin Mg Aye
97Dr. Khin Moe Moe
98Dr. Khin Myo Han
99Dr. Khin Pan Hnin
100Dr. Khin Yi Win
101Dr. Khine Maung Nyunt
102Dr. Kyaw Kyaw
103Dr. Kyaw Myint
104Dr. Kyaw Sein
105Dr. La Min
106Dr. Lwan Wai
107Dr. Ma Tin Win
108Dr. Mar Mar Swe
109Dr. Maung Maung Nyo
110Dr. Mehm Tin Mon
111Dr. Mg Mg
112Dr. Mg Mg Thein
113Dr. Mg Thin
114Dr. Min Thein
115Dr. Min Tin Mon
116Dr. Mo Lar
117Dr. Moe Htun
118Dr. Mya Mya Thet
119Dr. Myat Myint Moh
120Dr. Myat Thant
121Dr. Myint Lwin (Psychology)
122Dr. Myint Myint Khin
123Dr. Myint Oo
124Dr. Myint Zaw
125Dr. Myo Aung
126Dr. Nan Hlaing
127Dr. Nan Ohmmar
128Dr. Nandawbartha
129Dr. Nay
130Dr. Nu Nu Yin
131Dr. Nwae Win
132Dr. Nyan Hein Latt
133Dr. Nyunt Shwe
134Dr. Ohn Kyaw
135Dr. Ohn Maung
136Dr. Phyu Phyu Myint
137Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
138Dr. Soe Lwin
139Dr. Soe Win Oo
140Dr. Than Htun
141Dr. Than Lwin
142Dr. Thein Htun
143Dr. Thein Lwin
144Dr. Thet Lwin
145Dr. Thiha
146Dr. Tin Aung Aye
147Dr. Tin Hlaing
148Dr. Tin Maung Kyi
149Dr. Tin Mg Htwe
150Dr. Tin Shwe
151Dr. Tin Thein (Geology)
152Dr. Toe Hla
153Dr. U Kan Nyunt
154Dr. U Swe Myint
155Dr. U Thein
156Dr. U Tint Swe Latt
157Dr. Walpola Rahula
158Dr. Win Maung Htet
159Dr. Win Naing
160Dr. Ye Myint Kyaw
161Dr. Ye Naing
162Dr. Yi Yi
163Dr. Zaw Than
164Drum Publication Group
165Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
166Du Won
167Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlaing(Peer)
23Hlan Htet
24Hline Kyar Phyu
25Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
26Hnin Hnin Aye
27Hnin Ko
28Hnin Nwae Hlaing
29Hnin Oo
30Hnin Pann Eain
31Hnin Set
32Hnin Thiri Kyatthayay
33Hnin Win Than
34Holy Ghost
35Hot Line
36Htan Hlaing
37Htar Oak Thone
38Htate Tin Htut
39Htaung Muu Gyi Thein Win
40Htay Htay Myint(Philosophy)
41Htay Maung
42Htet Aung Zin
43Htet Htet Htun
44Htet Min Lwin
45Htet Moe
46Htet Myat
47Hti Lar Sithu
48Hti Lar Soe Myint Htal
49Htike Tazin
50Htin Gyi
51Htin Lynn
52Htoo Ant
53Htoo Myat Kyal
54Htoo Swe Aung
55Htun Aung Kyaw
56Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
57Htun Lynn
58Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
59Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
60Htun Shwe Khaing (M.A)
61Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khayae Ta Khin
31Khin (Tine Yinn May)
32Khin Aung Soe
33Khin Cho Htun Publication
34Khin Hnin Yu
35Khin Khin Htoo
36Khin Khin Kyaw(Edu)
37Khin Khin Myat Noe
38Khin Khin Thin
39Khin La Pyae Won
40Khin Latt
41Khin Lay Myint
42Khin Maung
43Khin Maung Myint
44Khin Maung Than (Psychology)
45Khin Maung Zaw
46Khin Mg Nyo - Economy
47Khin Mg Toe (Moe Mate)
48Khin Mg Tun(Lanmadaw)
49Khin Mg Zaw
50Khin Mya Swe Nyo(London)
51Khin Mya Zin
52Khin Myat Twal
53Khin Myo Chit
54Khin Nyo Nyo Myint
55Khin One
56Khin Oo Khin Khin
57Khin Saw Tint
58Khin Swe Oo
59Khin Thuzar
60Khin Thuzar Kyaw
61Khin Zaw Hein
62Khine Kyaw
63Khine Maung
64Khine Mi Mi Zin
65Khine Myat Thar
66Khine Thant Kyaw
67Khine Zin Thet
68Khit Pyo Phyu
69Khit Ta Yar Sein Wah
70Khoon Cho Nyein Chan
71Khoon Sint Thu Thu
72Khu Khu
73Khun Cho Nyein Chan
74Khwar Nee
75Kin Wun Min Gyi
76Klash Chan Dar
77Ko (University)
78Ko Arkar (S/W and H/W)
79Ko Chit
80Ko Jay
81Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
82Ko Ko Gyi
83Ko Ko Hlaing
84Ko Ko Latt (Sae Myaun)
85Ko Ko Lay
86Ko Ko Linn
87Ko Ko Maung
88Ko Ko Maung Gyi
89Ko Ko Zaw
90Ko Koe
91Ko Kyaw
92Ko Lwan Khine
93Ko Maung San Thein
94Ko Myint Htun(Quality)
95Ko Myo- Mingalar
96Ko Nay(Mandalay)
97Ko Ngal
98Ko Nine (Chinn Mountain)
99Ko Nyein Oo
100Ko One
101Ko Phone Wai
102Ko Pike
103Ko Sa Sa
104Ko Sae(Pacific Ocean)
105Ko Saunn
106Ko Saw Nyein
107Ko Shwe Htoo (Pyay)
108Ko Shwe Taw Thar
109Ko Shwe Thein Min
110Ko Sun (R/O)
111Ko Swe (Panorama)
112Ko Tan Ngar
113Ko Tar
114Ko Taung(Edu)
115Ko Thit
116Ko Tin Win Hlaing
117Ko Yaw (Eco)
118Ko Yoe Kont
119Ko Zaw Htay (Culture)
120Ku Tha
121Kung Fu Soe Myint
122Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
123Kyae Ni
124Kyae Ri Lynn Sit
125Kyae Sin Mhoo Wai
126Kyai The Lay Htet Sayardaw
127Kyat Kalay
128Kyaung Kone Ae Mhue
129Kyaut Belu Tin Maung Swe
130Kyaw Aung
131Kyaw Aung Maw
132Kyaw Hein
133Kyaw Hlaing
134Kyaw Hlaing Oo
135Kyaw Htet Tun
136Kyaw Htin Naw Ya Htar
137Kyaw Htoo
138Kyaw Khine
139Kyaw Kyaw
140Kyaw Kyaw Naing
141Kyaw Kyaw Swe
142Kyaw Kyi(MDY)
143Kyaw Moe Zaw
144Kyaw Mya Than
145Kyaw Myint Lwin
146Kyaw Naing
147Kyaw Nyein
148Kyaw Oo
149Kyaw Pyae Thein
150Kyaw San Kay
151Kyaw Soe Bo
152Kyaw Soe(Myin Mu)
153Kyaw Swe Oo
154Kyaw Thet Han
155Kyaw Thet Khine
156Kyaw Thit
157Kyaw Thu
158Kyaw Thu Soe(Kalay)
159Kyaw Tint Swe
160Kyaw Win
161Kyaw Yin Myint
162Kyaw Zau Oo
163Kyaw Zay Ya - Pathain
164Kyaw Zayar Hlaing
165Kyaw Zayyar Htun
166Kyee Kyee Saw
167Kyee Thae Nyunt Naing
168Kyi Aye
169Kyi Kyi Mar
170Kyi Lin (Myanmar)
171Kyi Lin Aye
172Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
173Kyi Min
174Kyi Mya
175Kyi Naing
176Kyi Nu Khit
177Kyi Oo
178Kyi Shoon
179Kyi Sin Thant
180Kyi Soe Htun
181Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
182Kyu Hnit
183Kyu Kyu Thin
184Kyu Mhway
185Kyune
186KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Min Nge
5La Won Thar Thar
6La Yaun Min Kha
7La Yaung Cho
8La Yaung Kyu Yint
9Lady Zaw
10Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
11Lae Te Sayartaw
12Lae Twin Thar Saw Chit
13Lal Te U Hla Paing
14LalTe Ashin K Lar Ta
15Lat Won Tha
16Latkyar Lynn Pyar
17Latt Tay Za Aung
18Law Researcher
19Lawka Thitsar
20Lay Ko Tin
21Lay Lay Myint
22Lay Maung
23Lay Myaing
24Lay Thu San
25Lenin
26Lian H. Sakhong
27Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
28Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
29Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
30Lin Htate Shin
31Lin Htate Shin
32Lin Kar Yee Kyaw
33Lin Khant
34Lin Lin Htet
35Lin Myat Wai Mon
36Lin Nyo Thwae
37Lin Oo Khin
38Lin Oo Naing
39Lin Oo Taryar
40Lin Pa Wadi
41Lin San
42Lin Tae Oo
43Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
44Lin Thet Khine
45Lin Ti Oo
46Lin Tun
47Lin Wai Myaing
48Lin Yaun Tin
49Lin Yone Mg Mg
50Lin Yone Ni
51Lin Yone Ni
52Lin Yone Thit Lwin
53Linn Ko Ko
54Linn Yaung Sin
55Literature and Intellectual Upgrading Group
56Lone Ma
57Loon Htar Htar
58Loon Sat No Myat
59Loon Ta Mhe
60Lu Aung
61Lu Htike
62Lu Htu Daw A Mar
63Lu Htu Sain Win
64Lu Htu U Hla
65Lu Lu
66Lu Maw
67Lu Min Thit
68Lu Nay
69Lu Nyo Chaw
70Lu Pant Nge
71Lu Thar Man
72Lu Zaw Thit
73Lum Tam Kae
74Lwin Mg Mg
75Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Ei
7Ma Har Mi
8Ma Har Si Sayardaw
9Ma Har Swe
10Ma Har Wira
11Ma Hnin Pwint
12Ma Hu Yar (Loi Kor)
13Ma Khine
14Ma Kite
15Ma Kyae Ou
16Ma Kyi Pyar
17Ma Lay Lone
18Ma Lay Nyain
19Ma Li Kha
20Ma Lin Lin
21Ma Ma Lay
22Ma Ma Thadda Maung
23Ma Moe Myae
24Ma Myint Mon
25Ma Ni Ni
26Ma Ni Zau Ta
27Ma Nor Ha Ri
28Ma Nwe (Kalaw)
29Ma O Zar
30Ma Sandar
31Ma Than (Edu)
32Ma Thanegi
33Ma Thet Zon
34Ma Thidar (San Chaung)
35Ma Win Myint
36Madi Khin Lay
37Mae Htee Sayardaw (2)
38Magwae Win Myint
39Maha Bawdi Myaing Sayardaw
40Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
41Main Ka Lay
42Main Main (Latha)
43Major Ba Shin
44Major Toe Aung
45Mal Khine
46Mal Kywi
47Mal Min Bone
48Mal Tain Kha
49Man Khinn Htan
50Man Myint
51Man Phoe Aye
52Man Tin
53Man Tint Naung
54Manawhari
55Mandalay Sayartaw Siri Artaba
56Mandalay U Win Hlaing
57Mandalay University
58Many Cartoonist
59Many Poet
60Many Writers
61Mar Gati(TarSi)
62Mar Lay
63Mar Mar Aye
64Mar Mar Soe
65Mar Na Wa
66Mar Yainda (Pathain Gyi)
67Mar Yar
68Mar Yin Yin
69Marcury
70MaTone Lone Sein Win
71Maung (Magway)
72Maung Htin Aung
73Maung Maung
74Maung Maung Htwe (Retired Professor)
75Maung Maung Moe Aung
76Maung Maung Sein Lynn
77Maung Maung Thein Hlaing
78Maung Maung Thiri
79Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
80May Aww
81May Myat Noe
82May Myot Moe Kyi
83May Nyein
84May Pearl Oo
85May Tara Wun Oo
86May Theingar Soe
87May Thet Su
88Maymyo Chit Swe
89Me Ko Zuu Zin
90Member of Sabel Oo´s Editors
91Mercury
92Mg Ant
93Mg Aye Aung
94Mg Ba Kyaw(Bagan)
95Mg Ba Thein
96Mg Bo Mwae
97Mg Chaint
98Mg Chaw Nwe
99Mg Chit Htwe (M.A)
100Mg Chit Nyo (Bago)
101Mg Chit Phae(MA)
102Mg Cho
103Mg Computer
104Mg D
105Mg Dagon
106Mg Daung
107Mg Day
108Mg Han Tint
109Mg Hla
110Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
111Mg Hla Soe
112Mg Hlaing Yi
113Mg Hnin Swe
114Mg Hone Wam (Lecturer)
115Mg Htin
116Mg Htin Aung
117Mg Htoo Chon
118Mg Htun Myaing
119Mg Htun Oo (Mogok)
120Mg Htun Thu
121Mg Kaung Htike
122Mg Kaung Myint
123Mg Khin Min (Danuphyu)
124Mg Khine Aung
125Mg Khine Khant
126Mg Khine Latt
127Mg Khine Mar
128Mg Khit Tun
129Mg Ko Ko (Amarapura)
130Mg Ko Ni
131Mg Ko Yu
132Mg Kyar Nyo
133Mg Kyau Oo
134Mg Kyaut Tie
135Mg Kyaw Yin
136Mg Kyi Lin
137Mg Kyi Pann(MyinKabar)
138Mg Kyi Thant
139Mg Kyi Thit
140Mg Loon Kyin
141Mg Lu Yae
142Mg Mahar
143Mg Mg Aye
144Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
145Mg Mg Htun Aung
146Mg Mg Kyaw
147Mg Mg Moe Aung
148Mg Mg Myint Thein (YIT)
149Mg Mg Nyunt
150Mg Mg Pyone
151Mg Mg Sein Linn
152Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
153Mg Mhwe Kyu(Taung Zalat)
154Mg Min
155Mg Min Soe
156Mg Moe Si
157Mg Moe Thu
158Mg Mya Htwe(Sea)
159Mg Myae Ni (Tamartaw)
160Mg Myat Moe
161Mg Myat Mon(Sue Lay)
162Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
163Mg Myint Kywal
164Mg Myint Mar (Bogalay)
165Mg Myint Zaw
166Mg Nay Win
167Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
168Mg Nyan Htet
169Mg Nyan Kyal
170Mg Nyein Chan
171Mg Nyi Oo
172Mg Nyo Aye
173Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
174Mg Pann Mwae
175Mg Pann Yi
176Mg Phae Ngal
177Mg Por Tun
178Mg Pyae Chan
179Mg Pyue (Tan Twe)
180Mg San Phaw
181Mg Sanda(Lel Way)
182Mg Sane Ni
183Mg Sann Kyal
184Mg Saydanar
185Mg Sein Hlaing (Oatthar)
186Mg Sein Htwe
187Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
188Mg Shwe Khit
189Mg Si Thu
190Mg Soe Chain
191Mg Soe Htike(30)
192Mg Soe Maung (Targaya)
193Mg Soe Myat (Chaung Oo)
194Mg Soe Thit
195Mg Su Shin
196Mg Sue San
197Mg Swam Yi
198Mg Swe
199Mg Swe Thet
200Mg Take Khar
201Mg Than Swe (Dawei)
202Mg Thant
203Mg Thar Cho
204Mg Thar Ma Nya
205Mg Thar Noe
206Mg Thar Pyae
207Mg Thar Ra
208Mg Thaw Ka
209Mg Thein Lwin
210Mg Thein Pae
211Mg Thein Sine
212Mg Thet Naung
213Mg Thit Sein
214Mg Thit Sinn
215Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
216Mg Thwae Chun
217Mg Thway Yint
218Mg Thwe Thit
219Mg Tin Mon
220Mg Tin Oo(Bot)
221Mg Tine Pin
222Mg Wai Phyo
223Mg Wanna
224Mg Wint Thu
225Mg Won Tha
226Mg Yan Pine
227Mg Yay Aye (Harvard University)
228Mg Ye Naing
229Mg Ye Soe (Kyaukse)
230Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
231Mg Yin Nwe
232Mg Yin Win (Dau Pone)
233Mg Za Ni Ya
234Mg Zayyar
235Mhaw Ekari
236Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
237Mhawbi Sir Thein
238Mhu Tha Pyae
239Mhu Thet Pie
240Mhue Zaw
241Mi Chan Wai
242Mi Ko Zu Zin
243Mi Mann Lay
244Michael Swan
245Min At Ga
246Min Aung
247Min Aung Kyaw
248Min Aung Min
249Min Aung Naing
250Min Bay Dar (Pwint Phyu)
251Min Bu Ashin Kinsana
252Min Bu Aung Kyaing
253Min Bu Myo Thet Aung
254Min Chan Mon
255Min Chit Htun
256Min Chit Koon
257Min Din
258Min Eain Dar
259Min Htet Mon
260Min Htet Yarzar
261Min Kan Thar
262Min Khaung (EMPA-8)
263Min Khite Soe San
264Min Ko Naing
265Min Kun Sayardaw
266Min Kyaw
267Min La Pyae
268Min Lu
269Min Lu Lu
270Min Ma Gite
271Min Mahar Kyaw Khaun
272Min Mahaw Nyunt
273Min Myat Noe
274Min Myat ThuRa
275Min Myat Yar Za
276Min Nan
277Min Nay La
278Min Nay Thway
279Min Ni
280Min Nwe Soe
281Min Oak Soe
282Min Phone Htee
283Min Phone Thain Kha Thu
284Min Pone Nya
285Min San Ain
286Min San Eain
287Min Sate Tra
288Min Set Ka
289Min Set Kyar
290Min Shin
291Min Shwe Min
292Min Soe (Han Thar Nwe)
293Min Soe Yar Sar
294Min Soe Yar Zar
295Min Swe
296Min Ta Khit
297Min Thane Kha
298Min Thawdar
299Min Thein (Mechanical)
300Min Thein Khaing
301Min Thet Kha
302Min Thila
303Min Thit
304Min Thitsar Hlaing
305Min Thu Hein(Edu)
306Min Thu Ra
307Min Thu Won
308Min Thway Thit Sar
309Min Tone Nya(Buddha University)
310Min Win Htain
311Min Yae Kaung Pone
312Min Yae Kyaw
313Min Yu Pa
314Min Yu Wai
315Min Zaw
316Min Zin
317Mingalar U Aung Myint
318Mingalar Zin Aung
319Minister Padaytha Yar Zar
320Ministry of Construction
321Ministry of Culture
322Ministry of Education
323Ministry of Finance and Revenue
324Ministry of Health
325Ministry of Home Affairs
326Ministry of Information
327Ministry of Information and Communication
328Ministry of Religious Affairs
329Ministry of Religious Affairs
330MinPyar Min Thein Zan
331Mite Mite (Pyay)
332MMTH
333Mo Linn(Phoe Lay)
334Mo Mo
335Mo Zar Hlan Wai
336Moe (Kyaut Sal)
337Moe Hein
338Moe Kot Sayartaw
339Moe Kyaw
340Moe Kyaw Thu
341Moe Lynn (Phoe Lay)
342Moe Ma Kha
343Moe Mate Min Yi
344Moe Moe (Innyar)
345Moe Myint Mg
346Moe Myint Oo
347Moe Nat Shin
348Moe Ni Lwin
349Moe Nine Sayartaw U Pannita
350Moe Nyein Aye
351Moe Sat Pwint
352Moe Set
353Moe Set Lin Htet
354Moe Set Y
355Moe Shin (I.M.T)
356Moe Si Thu
357Moe Tain (TaeBaeBoe)
358Moe Thae Phyu Soe
359Moe Thet Min Yin
360Moe Tu(Mandalay)
361Moe Wai
362Moe Zat Paing
363Moe Zay Nyein
364Moe(PyinMaNar)
365Moh Moh Sann
366Mone Ywae Sayartaw
367Mone Ywar Nay Zar
368Mone Ywar Win Pe
369Motion(I.M.T)
370Mr. Mg Mhine
371Mr.Tarot
372Mra Hnin Zi
373Mu Pine Hnin Si
374Muh Eain Zin
375Mya Aye
376Mya Han
377Mya Han Thein Mg
378Mya Hnin Si
379Mya Htun Aung
380Mya Kay Tu
381Mya Khwar Nyo
382Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
383Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
384Mya Mhuu Khin Khin
385Mya Nandar
386Mya Nhaung Nyo
387Mya Pearl Khin
388Mya Pearl Thwe
389Mya Phone Lu Lu
390Mya Sein Taung Sayardaw
391Mya Set Kyar Shin
392Mya Than San
393Mya Than Tint
394Mya Thandar
395Mya Tharr Twin
396Mya Thin Kyu
397Mya Tun Aung
398Mya Win
399Mya Win_Dathana
400Mya Yati
401Myae Latt Mg Myint Thu
402Myae Latt Myat Thu
403Myae Mhone Lwin
404Myae Mhone Lwin
405Myae Yine
406Myaing Nann Swe
407Myanma A Lin Than Nyunt
408Myanmar Encyclopedia
409Myanmar Language Commission
410Myanmar Music Association
411Myanmar Pyi Tar Ko Ko
412Myanmar Thaing Federation
413Myanmar Translation Society
414Myanmar Writers Association
415Myar Sit The
416Myar Thu
417Myat Htay Maung
418Myat Khine
419Myat Mingalar Editor
420Myat Noe Shinn
421Myat Nyein
422Myat Pann Ya Gone Group
423Myat Thet
424Myat Thin
425Myat Wai Toe (Education University)
426Myaun Mya Mg Ko
427Myaung Mya Mg Yin Tint
428Myaw Lint Chat (Medicine 2)
429Myawadi
430Myay Lat Maung Myint Thu
431Myay Lat Min Lwin
432Myay Lat Myat Thu
433Myay Lat Thein Lwin
434Myeik Win Htain
435Myin Mu Mg Naing Moe
436Myint Htun
437Myint Mo Myittar (Loikaw)
438Myint Moe Aung
439Myint Myat Phyu Sin
440Myint O Two
441Myint Pyone Oo
442Myint Soe Hlaing
443Myint Than
444Myint Win Mg(AZ)
445Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
446Myo Aung Swe (Medical Research)
447Myo Aung Swe (Say Thu)
448Myo Hein
449Myo Ko Myo
450Myo Lwin Aung
451Myo Man
452Myo Myint
453Myo Myo Zaw(Yay Oo)
454Myo Nyunt Htun
455Myo Set (Mr. Photo)
456Myo Thura
457Myoe Ma Myint Kywal
458Myoe Ma Than Lwin
459Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naga Hill Mg Kyi Zin
4Naing Bateman
5Naing Khin Maung Lay
6Naing Ko Ko
7Naing Moe
8Naing Myint
9Naing Myo Tun
10Naing Oo
11Naing Pan Hla
12Naing Thit
13Naing Win Swe
14Naing Ye Kyaw
15Naing Zaw
16Naing Zaw (Lazy Club)
17Nan Aung Hlaing(Hlaing)
18Nan Ei Ei Zar
19Nan Ei Khine
20Nan Htike Soe
21Nan Kyawt Shin
22Nan Nwe Nwe
23Nan Nyunt Swe
24Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
25Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
26Nan Su Kay Swam
27Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
28Nanda
29Nanda Kyaw Thu
30Nanda Moe Kyal
31Nanda Soe
32Nanda Thein Zan
33Nanda Thu
34Nandar Khin(Tet Kala Myae)
35Nandar Moe Kyal
36Narainda
37Nat Day Wah
38Nat Min Kyi
39Nat Nwe
40Nat Sat Yaung
41Nat Shin Naun
42Nat Tha Mee
43Nat Ywar Moe
44Naung Sit The
45Naw Htoo Aung
46Nay Ant Khaung
47Nay Aw Yar
48Nay Htet Thiha
49Nay Kha
50Nay Ko Latt
51Nay Lin (Dental)
52Nay Lin Aung
53Nay Linn (Inn Taw Kyi)
54Nay Min Lu Lin
55Nay Min Naing
56Nay Min Thurain
57Nay Min Yarzar
58Nay Min Yaung Chi
59Nay Moe Kyaw
60Nay Myo Thant
61Nay Nor
62Nay Nwe Zin Myint
63Nay Oo Wai
64Nay Paing
65Nay Phone Lat
66Nay Phone Oo
67Nay Phone Wai
68Nay Soe Aung(Taunggyi)
69Nay Soe Htet
70Nay Soe Thaw
71Nay Win (London)
72Nay Win Aung
73Nay Win Myint
74Nay Ye Aung
75Nay Zaw Naing
76Nay Zin Latt
77Nga Lat Ma
78Ngar Bo Mg Mg Thet
79Ngwe Kyi
80Ngwe Linn
81Ngwe O Dawn - Kyee Maung
82Ngwe Tar Yi
83Nhin Wai Nyein
84Nhine Mahar
85Ni Ko Ye`
86Ni Lay Mg
87Ni Min Swe
88Ni Ni Naing (Tha Hton)
89Ni Yint Yint
90Nine Nine Sanay
91No Ko Zu Zin
92Nor Tuu Aung
93Nu Nu Yi (Innwa)
94Nu Yin
95Nwae Ta Man
96Nwan Jar Thine
97Nway Ta Man
98Nwe Oo Hlaing
99Nwe Soe
100Nwe Thit
101Nwe Zaw Aung
102Nyan Kywal
103Nyan Moe
104Nyan Tun
105Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
106Nyaung Yam Zayya Panita
107Nyay
108Nyein Aye Eain
109Nyein Chan May
110Nyein Chan Oo
111Nyein Kyaw
112Nyein Oo
113Nyi Aung Maw
114Nyi Aung Nyi
115Nyi Htet Aung
116Nyi Lynn Sat
117Nyi Myittar
118Nyi Naun
119Nyi Nyi Htwe
120Nyi Nyi Naing
121Nyi Pu Lay
122Nyi Thet Paing
123Nyi Thit
124Nyo Aung
125Nyo Aye
126Nyo Htet (Lin Thit Oo)
127Nyo Lwan Aung
128Nyo Mya
129Nyo Myint Thein
130Nyo Thaung
131Nyoe
132Nyunt Hlaing Wi (Khun Cah Kone)
133Nyunt Kyuu
134Nyunt Oo
135Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oakkar San
8Oattara Nay La
9Oattayar Khae Mar
10October Aung Gyi
11Ohn Ni Khae
12Online Wanna
13Oo
14Or Pi Kyal
15Other
16Own Sein (Kyarr)
17Oxford Sayartaw

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Hla Phyu
16Pann Myat Hay Thi
17Pann Myat Ingyin
18Par Da Shin
19Par Ra Gu
20Parmautkha Ye` Myint Kyaw
21PD Kyaw Swar
22Pearl Khin Khin
23Pearl Thi
24Pen Myanmar
25Perpiyon
26Peter Mya Oo
27Pha Auk Sayardaw
28Phae Linn Thit
29Phae Myint
30Phae Thaw Yi
31Phoe Kyawt
32Phoe La Min
33Phoe Nyan
34Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
35Phoe Sai(Journalist)
36Phoe Thone Nya
37Phoe Wa Mg
38Phone Kywal
39Phone Mee Nay La
40Phone Nwe(YeySaKyo)
41Phone Pyae Tayzar
42Phone Tay Za
43Phone Wai (Medicinal Herbs)
44Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
45Phwar Lauk Kyi
46Phyar Pone Nadi
47Phyo Htain
48Phyo Khaing Latt
49Phyo Tharra
50Phyo Wai (M.A)
51Phyuu Sayardaw
52Pilot Sayartaw
53Platinum
54Poe Ko Ko
55Poe Ko Ko
56Poe Zar
57Politician
58Pone Na Ka
59Pone Na Mi
60Pone Na Nyo
61Pone Na Wati Tint Nhaung
62Pone Nya Khin
63Por Gyar Yit
64Por Lwin Kyaw
65Por Lwin Kyaw
66Por Oo Thit
67Prof Daw Aye Than
68Prof Daw Tin Yi
69Prof Dr. Aung Tun Thet
70Prof Dr. Khin Maung Aye
71Prof Dr. Zay Soe
72Prof. Min Dar Tu
73Prof. U Aye Maung
74Prof. U Khin Mg Than
75Prof. U Phae Mg Tin
76Professor Min Dar Tu
77Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
78Public Service Media Governing Body
79Pwint Lann (Mine)
80Pyae Pine Muu Aim
81Pyae Sone
82Pyan Chi
83Pyapon Ni Lone Oo
84Pyaung Phoo Yoe
85Pyay (UM 2)
86Pyi Kyaw Lwin
87Pyi Lone Mwae
88Pyi Myanmar Editor Group
89Pyi Pann Moe
90Pyin Nyar Di Pa
91Pyin Nyar Kyaw
92Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
93Pyin Sa Man D Yine
94Pyinmanar Mg Ni Thin
95Pyinmanar Mg Ni Thinn
96Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruby Mo Mo
10Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Pauk Sein
6Sa Ma Paut Sein
7Sabae Phyu Nu
8Sagaing Hla Shwe
9Sagaing Sein Sein
10Sagaing U Boe Thin
11Sai Bayda
12Sai Lashio
13Sai Sai Kan Hlaing
14Saindarmani U Chit Maung
15Saint
16Salin U Sein Dar Termi
17Samar Nyi Nyi
18San Chaung Ko Ko Aung
19San Hlaing
20San Htun Taung
21San Kyaw Tun
22San Lwin
23San San (BA)
24San San Nwe`(Tharyarwaty)
25San Shwe Myint
26San Zar Ni Bo
27Sandi
28Sann Lynn
29Sann Sann(BA)
30Sann Tun
31Sar Ja Poe
32Sar Taw Pyan Sayar Thein
33Sat Aung
34Sat Ka
35Sat Kaw Ma
36Sat Kyar Daywi
37Sat Kyar Kaung San
38Sat Naing Min
39Sate Dat Mya Than
40Sate Tra
41Sate Tra Agga
42Sate Tra Kha
43Satu Wali
44Saturngod
45Saung Lu Lin
46Saung Win Lat
47Saw Cary Win
48Saw David
49Saw Hlan
50Saw Htain Lynn
51Saw Karry Win
52Saw Khat
53Saw Lu
54Saw Mone Nyinn
55Saw Myat Phone San
56Saw Myint Zu
57Saw Ngu Wah
58Saw Nyo
59Saw Pyae Chan Thar
60Saw Pyae Mar Lar
61Saw Pyae Yadanar
62Saw San(B.A)
63Saw Tin Maung
64Saw Wai
65Saw Yu Pa Thin
66Say Tan
67Say Tha Wun
68Say Tha Wun
69Saya Sundra
70Sayar Aung
71Sayar Aung Pine
72Sayar Dagon
73Sayar Gyi Myint Tharr
74Sayar Gyi U Goingar
75Sayar Gyi U Han Htun
76Sayar Gyi U Tin Oo
77Sayar Htwe
78Sayar Ka
79Sayar Nu
80Sayar Nyo
81Sayar Sai(FEG)
82Sayar Sein Sann
83Sayar Thaung Lwin(BA)
84Sayar ThutaeThi Myint Htun
85Sayar Tun(Takhoe Village)
86Sayar U Ba Hein
87Sayar U Maung Maung Than
88Sayar U Min Thein
89Sayar U Moe Myint
90Sayar U Sai Aung Win
91Sayar U San Lwin
92Sayar U Sein Myint
93Sayar U Thar No
94Sayar U Thein Lwin
95Sayar U Tin Shein
96Sayar Yan Aung Hein
97Sayardaw Badanda Nay Main Da
98Sayardaw Badanta Waiponela
99Sayardaw Baddanda Kovida
100Sayardaw U Jotika
101Sayardaw U Thilar Sar Ya
102Sayardaw U Ya Tha Ka
103Sayartaw U Taw Bita
104Saytanar Hlaing
105Saytokedayar Chin Hla Htun
106Science Writer Ko Ko Aung
107Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
108Sein Hlaing
109Sein Khin Mg Yi
110Sein Lynn
111Sein Ngat Yoe
112Sein Sein
113Sein Tine Htun
114Sein Win Sein
115Set Htun Lynn
116Shanti Swaroop Baudh
117Shar
118Shate
119Shin Gwan Gweat
120Shin Htwe Yin (Manottha)
121Shin Lu Thit
122Shin Ma
123Shin May Yoon
124Shin Me Htae
125Shin Mi Yar
126Shin Moe
127Shin Myat Noe
128Shin Naw
129Shin Nhaung
130Shin Oakkahta
131Shin Own Nyo
132Shin Phone
133Shin R Sar Ra
134Shoon Ya Me Moe
135Show
136Shwe Ba Win
137Shwe Bo Barmahti Khin Aung
138Shwe Bo Mi Mi Gyi
139Shwe Bo Thet Mar
140Shwe Chan Thar
141Shwe Dar
142Shwe Daun Lu
143Shwe Hin Thar Sayartaw
144Shwe Htee Eindra
145Shwe Inzali
146Shwe Kaing Tar
147Shwe Kine Tharr
148Shwe Ku May Hnin
149Shwe Kyae Si
150Shwe Kyin Sayartaw Gyi
151Shwe Min Won Sayataw
152Shwe Min Wun U Phone Myint
153Shwe Myaing Pyone Lei Maw
154Shwe Nagar Tin Win
155Shwe Ngar Lay
156Shwe Nwe
157Shwe O Daung
158Shwe Oak Aw
159Shwe Phone Kan
160Shwe Satkyar U Soe Myint
161Shwe Taung Thiha Thu
162Shwe Thin Kha
163Shwe Tine Lwin
164Shwe Wal Ae
165Shwe Yaun Ma Ma
166Shwe Yin Nhit
167Si Thu At Ga
168Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
169Silent Ghost
170Sin Phyu Kyne Aung Thein
171Sitagu Sayadaw
172Soe Chit Oo
173Soe Hein
174Soe Hnin Oo
175Soe Maung Maung
176Soe Myaing
177Soe Myat Thu Zar
178Soe Myint
179Soe Myint Latt
180Soe Myint Maung
181Soe Nay Lin
182Soe Soe
183Soe Thein
184Soe Thine
185Soe Thwae (Translator)
186Soe Thwae (Weitzar)
187Soe Tin Win
188Soe Win Htut
189Soon(GTI)
190Spirit Myo
191Su Hla Phyu
192Su Htet
193Su Htoo Pan Sayar Han
194Su Htoo Pan U Kyaw
195Su Inzali
196Su Kyi Htwe
197Su Latt Tun
198Su Lay Nwe
199Su Myat Eain
200Su Myat Ko
201Su Myat Mon Mon
202Sue Hnget
203Sue Ma
204Sue Sha Myat Myat
205Sue Thit Ni
206Sut Htun Mhat Win
207Swal Mat Shin
208Swal Taw Min Than Aye
209Swam Htet Aung
210Swe Hlaing Oo
211Swe Min (Da Nu Phyu)
212Swe Myint
213Swe Swe Aung
214Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Ta Yat Ashin Pyin Nyar Waya
4Tadoe Nwe
5Tae In Gu Sayartaw
6Tae Taw Sayardaw
7Tagu Lay Pyay
8Take Hte Aung
9Talar Ko Lay Kyi
10Tam Tim
11Tamahta U Aung Myat
12Tar Manay Kyaw
13Tar Tay
14Tar Yar Min Wai
15Tate Ka Ma
16Taun Khoe
17Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
18Taw Ja Pway
19Taw Lu
20Taw Myint (Hnat Phyar)
21Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
22Taw Saw Hinn
23Taw Tharr Gyi Lu Naing
24Taw Win Nwe
25Te La Wa
26Teacher Hlaing
27Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
28Tet Ka Tho Phone Naing
29Tet Ka Thol Hla Kywal
30Tet Ka Thol Khin Maung Aye
31Tet Ka Thol Ko Htay
32Tet Ka Thol Kyal Pwint
33Tet Ka Thol Min Thu
34Tet Ka Thol Mya Sein
35Tet Ka Thol Nandamate
36Tet Ka Thol Nay Win
37Tet Ka Thol Sein Tin
38Tet Ka Thol Shin Thiri
39Tet Ka Thol Shwe Yi Win
40Tet Ka Thol Soe Naung
41Tet Ka Thol Soe Win
42Tet Ka Thol Soe Yin
43Tet Ka Thol Tin Kha
44Tet Ka Thol Win Kywal
45Tet Ka Thol Win Mon
46Tet Ka Thol Ye Lin Aung
47Tet Toe
48Tha Doe Aung
49Tha Doe Nwe
50Tha Doe Tay Za
51Tha Doe Wi Ra
52Tha Kya Won Tha
53Tha Pyae Moe
54Tha Pyay (Korea)
55Thadinhtauk Khin
56Thakhin Aung Phae
57Thakhin Ba Thaung
58Thakhin Ba Tin
59Thakhin Mya Than
60Thakhin Myat Sine
61Thakhin Phae Htay
62Thakhin Than Htun
63Thakin Ko Taw Mhine
64Thame Chit
65Thame Pyo
66Thamudaya Po Mo
67Than Aung Khaing
68Than Aye
69Than Htike
70Than Myint Aung
71Than Myint Oo
72Than Myint Than(Khun Chan Kone)
73Than Nyein Aung (Education)
74Than Oo Hlaing
75Than Phae Myint
76Than Swe
77Than Than Tint
78Than Tun
79Than Twal Maung
80Than Win Hlaing
81Thanhlin Mg Mg Oo
82Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
83Thant Sin
84Thant Zaw
85Thant Zaw Htun
86Thar Du
87Thar Ga Doe
88Thar GaRa Nga Soe
89Thar Lon Kyaw
90Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
91Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
92Tharmanay Kyaw
93Thate Pan Maung Wa
94Thate Pan Myo Thant
95Thate Pan Soe Hla
96ThaToe Tay Za
97Thaung Htike
98Thaung Nyunt Thit
99Thaung Wai Oo
100Thaw Ka
101Thawdar Aye Lae
102Thawdar Aye Lei
103Thawdar Swe
104The Key Collection
105The Khit Nay
106Thein Myint Wai
107Thein Oo
108Thein Pae Myint
109Thein Paing
110Thein Pe
111Thein Sein
112Thein Than Win (Ma Hlaing)
113Thein Zaw (Shwe Li Oo)
114Theint Theint Nway
115Thet Hlar Shin Saw
116Thet La Sin
117Thet Lone
118Thet Min July
119Thet Oo Lwin
120Thet Pine Ye`
121Thet Tun (Medical Science)
122Thet Wai Mg
123Thi Han Twin
124Thi La
125Thiha Aung
126Thiha Htate Tin Saw
127Thiha Kyaw Thu
128Thiha Naing (Pyi)
129Thike Phwar
130Thin Kha Thu
131Thin Khar
132Thin Myat Noe
133Thin Su Su Nyein
134Thin Tine Nyo
135Thine U Chit Than
136Thinn Thinn Naing
137Thinn Thinn Thar
138Thiri
139Thiri Kyae Sin
140Thiri Pyan Chi U Thar Myat
141Thit Htoo Eain
142Thit Oo Zin
143Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
144Thit Sar Ni
145Thite Phwar
146Thoe
147Thoe Saung
148Thone Dayi Oo
149Thone Na Yi Thet Wai
150Thone Sal Htate Tin Myint
151Thonedara Win- Chaung Oo
152Thoon Nay Soe
153Thoon Sit
154Thu Kha
155Thu Kha Cho
156Thu Kha Mai Hlaing
157Thu Ko Ko(Kyone Ma Ngay)
158Thu Mg
159Thu Myat(Mahar Aung Myae)
160Thu Ra Htike
161Thu Ra Ni
162Thu Rain
163Thu Rain Myo Myint
164Thu Rain Swe
165Thu Tay Thi Myint Tun
166Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
167Thu Tay Thi Sayar Nyein
168Thu Tay Thi Sayar Zaw
169Thu Tay Thi Thet Tun Myint
170Thu Thain
171Thu Thu Ka
172Thu Way
173Thu Yaung Mae
174Thuritza
175Thuta Nyan
176Thuwanna Kyaw Sein
177Ti Ti Tun
178Tike Soe
179Tike Soe Htun
180Tin Aung Htun
181Tin Aung Ni
182Tin Aung Twin
183Tin Htoo Sein
184Tin Htwe
185Tin Maung Myint
186Tin Maung Than (Ywar Ma)
187Tin Maung Win
188Tin Maw (Chemistry)
189Tin Mg Toe
190Tin Moe
191Tin Myint
192Tin Myint Oo
193Tin Naing Toe
194Tin Nwe Mg
195Tin Nyunt
196Tin Sein(Med-1)
197Tin Soe (BawGa Gone)
198Tin Swe Moe
199Tin Than Oo
200Tin Tun (Taung Gote)
201Tin Tun Oo(Culture)
202Tint Htun Swe
203Tint Lu
204Tint Sann
205Tint Tal
206Tipetaka Yaw Sayartaw
207Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
208Tite Soe
209Today Editor Group
210Toe Htet
211Toe Nhaung Moe
212Toe Tet
213Tr. Daw Thet Thet
214Traffic Rule Committee
215Tri Set Ka
216Tri Set Kha
217Tri Setkyar
218Tri Thin Kha
219Tun Lwin
220Tun Shwe Khine
221Tun Zaw Htay
222Tuya U Shwe Mann
223Twae Htar Nyo
224Twin Gyi One Mg
225Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htay Oo
41U Htin Por
42U Htut
43U Ka Lar
44U Kan Min
45U Kan Nyunt
46U Kaung Htoo
47U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
48U Khaemar Sarra
49U Khin Aung
50U Khin Maung Saw (Berlin)
51U Khin Maung Swe
52U Khin Mg Gyi
53U Khin Mg Latt
54U Khin Mg Than (Shae Saung)
55U Khin Soe
56U Khin Zaw(Mayankone)
57U Ko Ko (Solicitor)
58U Ko Ko Gyi
59U Ko Ko Lay
60U Ko Ko Lay (B.Sc)
61U Ko Lay - Zayyar Maung
62U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
63U Kyaw Naing
64U Kyaw Nyunt
65U Kyaw San Linn
66U Kyaw Yan
67U Kyaw Zay Ya
68U Kyi Myint
69U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
70U Maung Gyi
71U Maung Maung Lay
72U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
73U Mg Mg Than
74U Min Htet
75U Min Naing
76U Moe Myint
77U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
78U Myint Htun
79U Myint Lwin (Kan Baw Za)
80U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
81U Myint Swe (M.A London)
82U Myint Swe (MoeGok)
83U Myint Swe (Phyuu)
84U Myo Myint Wai
85U Myo Nyunt (Archaeologist)
86U Nanda
87U Nandar Sar Ya
88U Ngwe Aung Mon
89U Nu
90U Nyan Thin
91U Nyar Na
92U Nyein Aung (Sayar Bayda)
93U Nyi Hla Ngal
94U Nyunt Hlaing
95U Nyunt Wai
96U Oattaratharra
97U Ottamatharra
98U Own Kyaing
99U Own Myaing (Electronic)
100U Own Myint (Diesel)
101U Pa Ni
102U Phae Thein
103U Phoe Kyar
104U Phone (Chemistry)
105U Phor Kyar(National Scholar)
106U Pone Nya
107U Por Oo
108U Pu Ka Lay
109U Pyi Thein
110U Pyin Nyar
111U Pyinnyar Won Tha
112U Pyone Cho
113U San Maung(Myat Zan)
114U San Myint Aung (B.A)
115U San Shwe Bu
116U San Thar Aung
117U Sann Oo (MIS, Mandalay)
118U Sein Myint(Lashio)
119U Sein Tun
120U Shwe Aung
121U Shwe Win
122U Soe Myint
123U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
124U Soe Win
125U Sut Su
126U Sway Tin (U.S.C)
127U Taung Lone
128U Taw
129U Taw Zin
130U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
131U Than (HaPheZee)
132U Than Daing
133U Than Hlaing
134U Than Htut
135U Than Lwin
136U Than Maung (Pann Tine)
137U Than Phae (Ae Lann Nyun)
138U Than Sint (NL Elec)
139U Thar Htay Myint
140U Thar Tint
141U That Ka
142U Thaung Lwin
143U Thaung Ngwe
144U Thaung Win (Cherry Flower)
145U Thaw Zin
146U Thein
147U Thein Aung (Myanmar Sar)
148U Thein Han(Digest)
149U Thein Mg
150U Thet Htun
151U Thet Sein
152U Thit Lwin Soe
153U Thu Kha
154U Thu Riya
155U Tin Aye
156U Tin Aye (Dawei)
157U Tin Htut (B.E. Agri.)
158U Tin Ngwe
159U Tin Nyunt
160U Tin Oo (Myaung)
161U Tin Oo (Tution)
162U Tin Pae
163U Tin Tun
164U Tin Win Shin
165U Tint Wai
166U Tint Win Naing
167U Tun Aung Kyaw
168U Tun Aye(Dhamar Sariya)
169U Tun Hla
170U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
171U Tun Phae
172U Tun Thein(Dhamar Sariya)
173U U Par La
174U U Thar Htun
175U Uggasena (Chindwin)
176U Wam Htain
177U Waya Termi Biwonta
178U Win Htain
179U Win Myint
180U Win Tin
181U Win Zin (Myeik)
182U Wint Kyaw
183U Yar Zart
184U Zaw Myo (Yangon University)
185UTA(Ygn Unversity)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Tha Zaka(Bago)
14Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
15Win Hein
16Win Htet Win
17Win Htut Zaw
18Win Kyaw Oo
19Win Lwin(Latt Pa Dan)
20Win Maung Htun
21Win Mg
22Win Myat Than
23Win Myint
24Win Myint Aung
25Win Naing Oo (Yay Nan)
26Win Naing Thaung
27Win Nyein
28Win Oo
29Win Phone Aung
30Win Shwe Naun
31Win Thein Oo
32Win Thit
33Win Tin
34Win Tint Htun
35Win Win Latt
36Win Win Myint
37Win Zaw (Thit Taw)
38Win Zaw (Thone Sal)
39Wine Lashio
40Wine Maw
41Wint Kywal
42Wint Pyone Myint
43Won Tar Nu U Pyaing
44Wut Yee (Food House)
45WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Soe
4Yadanar Tain Ga
5Yae Baw Pho Tan Chaung
6Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
7Yammarwati Mg Hlaing Ye
8Yan Aung
9Yan Aung Mg Mg
10Yan Myo Aung
11Yan Naun Oo
12Yangon Ba Ba Gyi
13Yangon Ba Swe
14Yangon Buddha University
15Yangon Myo Thant
16Yar Mar Phon
17Yar Thet Pan(Taungnoo)
18Yar Wa Na
19Yar Za Ga Ni
20Yar Za Win Ko
21Yar Zar Bwar
22Yarza Thin Kha
23Yatkha
24Yaw Naka Phoe Htaung
25Yaw Sayardaw
26Yay Cham
27Yaynan Myae Takhin Ba Tin
28Yaynanmyae Kha Yay
29Yaynanthar Win Maung
30Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
31Ye Baw Ba Khet
32Ye Baw Phae Than
33Ye Baw Phoe Tan Chaung
34Ye D Pa
35Ye Htet
36Ye Htet Aung
37Ye Htun Win
38Ye Htut
39Ye Kaung Htet
40Ye Man
41Ye Man Aung
42Ye Min Aung (RAY Electronic)
43Ye Min Hein
44Ye Mon Htaw
45Ye Mya Lwin
46Ye Myat Tin
47Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
48Ye Naing Moe
49Ye Shan
50Ye Sky
51Ye Thaddi
52Ye Thu
53Ye Thway Htet
54Ye Win Aung
55Ye Yan Aung
56Ye Yin Aung
57Ye Yint Naing
58Ye Zarni Aung
59Ye Zaw Aung
60Ye` Baw Htun
61Ye` Baw Kyaw San
62Ye` Khaung
63Ye` Man
64Ye` Min Hein
65Ye` Ye` Oo
66Yi Yi Htay
67Yin A Nint
68Yin Min Oo (University of Medicine)
69Yin Wai Lwin
70Yin Yin Lei
71Yin Yin Nu (Mandalay)
72Yoe Yar Htoo
73Yoma Lu
74Yoon Eain Drae
75Yu Waddy Jin Phaw Mal
76Yu Waddy Marlar Thein
77Yuri Paing
78Yuwati Khin Oo
79Yuwati Khin Sein Hlaing
80Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Bu Nyunt
3Za Wa Na
4Zakar Kyi Htate Tin
5Zalon Kyaw Oo
6Zan Khe
7Zar Ga Nar
8Zar Kyal
9Zar Ni
10Zar Ni Aung (Yamarwati)
11Zar Ni Aung(Yammar Wadi)
12Zaw Bala
13Zaw Gyi
14Zaw Hein
15Zaw Htet
16Zaw Htet Aung
17Zaw Htut
18Zaw Lwin Oo (Hinthada)
19Zaw Lynn (Youth)
20Zaw Maung
21Zaw Min Than
22Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
23Zaw Nainggan Soe
24Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
25Zaw Thet Htwe
26Zaw Win (Thit Htwin)
27Zaw Zaw Aung
28Zaw Zin
29Zay Ya
30Zay Ya Thu
31Zay Yar Maung
32Zay Yar Min Shin
33Zay Yar Zaw
34Zayyar Moe
35Zin Aye
36Zin Ba Oo
37Zin Hnin
38Zin Lu
39Zin Mg Mg Htet
40Zin Min (Tha Main Htaw)
41Zin Thant
42Zin Wai Thaw
43Zin Yaw Ni
44ZinYaw(Mann)
45Zu
46Zu Zu
47Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

1
2
3
4
5
6

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z