Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Pyone
30Akari Wai Wai
31Akazu Mizuha and Mimic
32Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
33Ambassador U Tint Swe
34Ann Kone Kyi
35Annawar Soe Moe
36Ant Mg
37Ant Phwal
38Ar Kar Min
39Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
40Ashin Arsarrarlinkarra
41Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
42Ashin Awbartharbiwontha
43Ashin Awtada
44Ashin Candadhika
45Ashin Chekinda
46Ashin Dhama Parla
47Ashin Dhama Parlar Nanda
48Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
49Ashin Eiddhi Pala
50Ashin Eidikar Biwonta
51Ashin Gaw Thi Ta
52Ashin Gawthitharra
53Ashin GuNainDa
54Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
55Ashin Kawainda (Popa)
56Ashin KaWi TarYa
57Ashin Kelasa
58Ashin Khae Main Da
59Ashin Khae Main Da Tar Mi
60Ashin Khae Mar Nanda
61Ashin Khae Mar Sar Ra
62Ashin Kowida
63Ashin Kumarra
64Ashin Kuverasara
65Ashin Mahar Buddha Gawta
66Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
67Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
68Ashin Nar Ga Thane
69Ashin Narya Dar Bi Won Ta
70Ashin Pannita Htay
71Ashin Ponya Nanda
72Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
73Ashin Pyin Nyar Won Tha
74Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
75Ashin Revata
76Ashin Sat Kain Da
77AShin Su Mingala Lankara
78Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
79Ashin Thaw Ma- Dawae
80Ashin Thaw Par Ka
81Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
82Ashin Thondaya
83Ashin Tilawkarbiwuntha
84Ashin U Oak Tama Tarya
85Ashin Warramar Bi Won Tha
86Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
87Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
88Ashin WiYiRa (Taung Soon)
89Ashin Won Tha Par La
90Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
91Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
92Ashin Zanakar Biwonta
93Ashin Zanar Depa
94Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
95Ashin Zayya Pannita
96Association of Myanmar Poets
97At Ga Yar Zar
98At Ta Kyaw
99Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
100Aung Chaint
101Aung Din
102Aung Din/ Dahta
103Aung Hein
104Aung Hnin Swe
105Aung Htike (Shwe Bo)
106Aung Htoo
107Aung Htut
108Aung Khant
109Aung Khin (Kyarr)
110Aung Khin Soe
111Aung Ko Oo (UMK)
112Aung Kyaun Phyar
113Aung Kyaw Hein (Translator)
114Aung Kyaw Swar
115Aung Lin
116Aung Lin Latt (Oakkalar)
117Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
118Aung Maun
119Aung May Ga
120Aung Min Aung
121Aung Min Oo
122Aung Min Tike
123Aung Myat Htay
124Aung Myat Oo
125Aung Myat Thu
126Aung Myint (M.E)
127Aung Myo Min
128Aung Na Mate
129Aung Nay Lin
130Aung Pin Lae
131Aung Pyae
132Aung San (Agriculture)
133Aung San Su Kyi
134Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
135Aung Saw Oo
136Aung Shein
137Aung Si Nay Myo
138Aung Soe
139Aung Soe (Agri/107)
140Aung Soe (Veterinary Physician)
141Aung Swam
142Aung Tay Za
143Aung Thin
144Aung Thit
145Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
146Aung Way
147Aung Weit
148Aung Win (Psychology)
149Aung Ye Lin
150Aung Zaw Latt
151Aung Zay Ya Tu
152Aung Zayya
153Aung Zin
154Ayam Than Nyunt
155Ayar
156Aye Aye Hlaing
157Aye Htun Min
158Aye Lwin Thant
159Aye Maung Kyaw
160Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Oo
4Ba Nyo Gyi
5Ba Oak Khine
6Ba Than - Dhammika
7Ba Thet Swe
8Badanda Sandarwara Biwuntha
9Badanda Sariya
10Badanda Thanwara
11Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
12Badanda Wi-Sat-Kha-Na
13Badanda Za Ga Rar Biwuntha
14Badanda Zawti Parla
15Badanda Zawtika
16Badandanar Kahlar Na
17BaMa Khit U Ba Yin
18Bamaw Thein Pae
19Bamaw Tin Aung
20Bar Bi Yar
21Bar Mae Sayadaw
22Bay Lu Wa Sayar Tin
23Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
24Bhikkhu Moneyya
25Bite Pu
26Bo Aye Maung
27Bo Bo
28Bo Bo (Shwe Kan Ku)
29Bo Gyi
30Bo Htet Min
31Bo Min Han
32Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
33Bo Thein Swe
34Bon Pauk Tar Kyaw
35Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
36Burma Research Society
37Burma U Ba Yin
38Buu Thee
39Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chaint Tae
7Chan Min Eain
8Chan Myae Ashin Eaindaka
9Chan Myae Sayartaw
10Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
11Chan Myae Win
12Charlie Wone
13Chateau Man
14Chaw Su San
15Chit Ma
16Chit Min Thu
17Chit Myarr Shin
18Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
19Chit Nge (Dat Tha Na)
20Chit Nwe Moe
21Chit Oo Nyo
22Chit Oo Tin
23Chit Sa Yar
24Chit San Win
25Chit Sein Lwin
26Chit Tee
27Chit Win Nyut
28Cho Cho Lwin
29Cho Nwe
30Cho Tun
31Chu Thit
32Civil Service Selection and Training Board
33Colonel Ko Lay
34Colonel San Pwint
35Colonel Tin Maung (retired)
36Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Mya Nyein
23Daw Ohn Kyi Thar
24Daw Saw Mya Aye Kyi
25Daw Swan Kyi
26Daw Thein Tin
27Daw Thidar Tun
28Daw War War
29Daw Yin Yin Aye
30Day Wa Set Kyar
31Day Wa Tar
32Day Wi
33Day Wor
34Daywar Min
35Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
36Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
37Dhamma Pi Ya Mahtay
38Dhamma Steka U Maung Maung
39Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
40Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
41Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
42Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
43Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
44Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
45Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
46Dhammar Sariya U Htay Hlaing
47Director Sayar Myint
48Do J San
49Dr Ashin Rahula
50Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
51Dr Thutar Sarya Linkar Ya
52Dr Tun Aung Kyaw (eye)
53Dr. Ar Law
54Dr. AShin Dhamma Pi Ya
55Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
56Dr. Aung Khin
57Dr. Aung Khin Sint
58Dr. Aung Ko Ko
59Dr. Aung Kyaw
60Dr. Aung Maw
61Dr. Aung Naing
62Dr. Aye Kyaw
63Dr. Ba Maw
64Dr. Ba Myint
65Dr. Chit
66Dr. Daw Thynn Thynn
67Dr. Dharmkirti
68Dr. Hla Kyi
69Dr. Hla Pe
70Dr. Hnin Waddy Maung
71Dr. Khin Aye Htwe
72Dr. Khin Hnin Yu
73Dr. Khin Lay Myint
74Dr. Khin Maung Lwin
75Dr. Khin Maung Nyo
76Dr. Khin Maung Nyunt
77Dr. Khin Moe Moe
78Dr. Khin Myo Han
79Dr. Khin Pan Hnin
80Dr. Khin Yi Win
81Dr. Khine Maung Nyunt
82Dr. Kyaw Myint
83Dr. Kyaw Sein
84Dr. La Min
85Dr. Lwan Wai
86Dr. Ma Tin Win
87Dr. Mar Mar Swe
88Dr. Maung Maung Nyo
89Dr. Mehm Tin Mon
90Dr. Mg Mg
91Dr. Mg Mg Thein
92Dr. Mg Thin
93Dr. Min Thein
94Dr. Min Tin Mon
95Dr. Mo Lar
96Dr. Myat Myint Moh
97Dr. Myat Thant
98Dr. Myint Lwin (Psychology)
99Dr. Myint Myint Khin
100Dr. Myint Oo
101Dr. Myo Aung
102Dr. Nan Hlaing
103Dr. Nan Ohmmar
104Dr. Nandawbartha
105Dr. Nu Nu Yin
106Dr. Nwae Win
107Dr. Nyan Hein Latt
108Dr. Nyunt Shwe
109Dr. Ohn Maung
110Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
111Dr. Soe Lwin
112Dr. Soe Win Oo
113Dr. Than Htun
114Dr. Than Lwin
115Dr. Thein Lwin
116Dr. Thet Lwin
117Dr. Thiha
118Dr. Tin Aung Aye
119Dr. Tin Hlaing
120Dr. Tin Maung Kyi
121Dr. Tin Mg Htwe
122Dr. Tin Shwe
123Dr. Tin Thein (Geology)
124Dr. Toe Hla
125Dr. U Kan Nyunt
126Dr. U Swe Myint
127Dr. U Thein
128Dr. U Tint Swe Latt
129Dr. Walpola Rahula
130Dr. Win Maung Htet
131Dr. Ye Myint Kyaw
132Dr. Ye Naing
133Dr. Yi Yi
134Dr. Zaw Than
135Drum Publication Group
136Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
137Du Won
138Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Hot Line
34Htan Hlaing
35Htar Oak Thone
36Htate Tin Htut
37Htaung Muu Gyi Thein Win
38Htay Maung
39Htet Aung Zin
40Htet Htet Htun
41Htet Min Lwin
42Htet Moe
43Htet Myat
44Hti Lar Sithu
45Hti Lar Soe Myint Htal
46Htin Gyi
47Htin Lynn
48Htoo Ant
49Htoo Myat Kyal
50Htoo Swe Aung
51Htun Aung Kyaw
52Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
53Htun Lynn
54Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
55Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
56Htun Shwe Khaing (M.A)
57Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
7Journal Kyaw Ma Ma Lay
8Journal Kyaw U Chit Mg
9Jue
10Jue Zin Myint
11Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Satt Naing
22Kaung Thant
23Kaung Thar
24Kay (Taung Tann Pyar)
25Kay Tu Win Htut
26Kee Kee
27Key Collection
28Khin (Tine Yinn May)
29Khin Aung Soe
30Khin Cho Htun Publication
31Khin Hnin Yu
32Khin Khin Htoo
33Khin Khin Kyaw(Edu)
34Khin Khin Myat Noe
35Khin Khin Thin
36Khin La Pyae Won
37Khin Latt
38Khin Maung
39Khin Maung Myint
40Khin Maung Than (Psychology)
41Khin Maung Zaw
42Khin Mg Nyo - Economy
43Khin Mg Toe (Moe Mate)
44Khin Myat Twal
45Khin Myo Chit
46Khin Nyo Nyo Myint
47Khin One
48Khin Oo Khin Khin
49Khin Saw Tint
50Khin Swe Oo
51Khin Thuzar
52Khin Thuzar Kyaw
53Khin Zaw Hein
54Khine Kyaw
55Khine Maung
56Khine Mi Mi Zin
57Khine Myat Thar
58Khine Thant Kyaw
59Khine Zin Thet
60Khit Pyo Phyu
61Khit Ta Yar Sein Wah
62Khoon Cho Nyein Chan
63Khu Khu
64Khun Cho Nyein Chan
65Khwar Nee
66Kin Wun Min Gyi
67Klash Chan Dar
68Ko (University)
69Ko Arkar (S/W and H/W)
70Ko Chit
71Ko Jay
72Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
73Ko Ko Gyi
74Ko Ko Latt (Sae Myaun)
75Ko Ko Lay
76Ko Ko Maung
77Ko Ko Maung Gyi
78Ko Ko Zaw
79Ko Koe
80Ko Kyaw
81Ko Lwan Khine
82Ko Maung San Thein
83Ko Myo- Mingalar
84Ko Ngal
85Ko Nine (Chinn Mountain)
86Ko Nyein Oo
87Ko One
88Ko Pike
89Ko Sa Sa
90Ko Sae(Pacific Ocean)
91Ko Saunn
92Ko Saw Nyein
93Ko Shwe Htoo (Pyay)
94Ko Shwe Taw Thar
95Ko Shwe Thein Min
96Ko Sun (R/O)
97Ko Swe (Panorama)
98Ko Tar
99Ko Yaw (Eco)
100Ko Yoe Kont
101Ko Zaw Htay (Culture)
102Ku Tha
103Kung Fu Soe Myint
104Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
105Kyae Ni
106Kyae Ri Lynn Sit
107Kyae Sin Mhoo Wai
108Kyai The Lay Htet Sayardaw
109Kyat Kalay
110Kyaut Belu Tin Maung Swe
111Kyaw Aung
112Kyaw Hein
113Kyaw Hlaing
114Kyaw Hlaing Oo
115Kyaw Htet Tun
116Kyaw Htin Naw Ya Htar
117Kyaw Htoo
118Kyaw Kyaw
119Kyaw Kyaw Naing
120Kyaw Kyaw Swe
121Kyaw Kyi(MDY)
122Kyaw Moe Zaw
123Kyaw Mya Than
124Kyaw Myint Lwin
125Kyaw Naing
126Kyaw Nyein
127Kyaw Oo
128Kyaw San Kay
129Kyaw Soe Bo
130Kyaw Thet Han
131Kyaw Thet Khine
132Kyaw Thit
133Kyaw Thu
134Kyaw Thu Soe(Kalay)
135Kyaw Win
136Kyaw Yin Myint
137Kyaw Zau Oo
138Kyaw Zay Ya - Pathain
139Kyaw Zayyar Htun
140Kyee Kyee Saw
141Kyee Thae Nyunt Naing
142Kyi Aye
143Kyi Kyi Mar
144Kyi Lin (Myanmar)
145Kyi Lin Aye
146Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
147Kyi Min
148Kyi Mya
149Kyi Naing
150Kyi Nu Khit
151Kyi Oo
152Kyi Shoon
153Kyi Sin Thant
154Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
155Kyu Hnit
156Kyu Kyu Thin
157Kyu Mhway
158Kyune
159KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Nyo Thwae
34Lin Oo Khin
35Lin Oo Naing
36Lin Oo Taryar
37Lin Pa Wadi
38Lin San
39Lin Tae Oo
40Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
41Lin Thet Khine
42Lin Ti Oo
43Lin Tun
44Lin Wai Myaing
45Lin Yaun Tin
46Lin Yone Mg Mg
47Lin Yone Ni
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Thit Lwin
50Linn Ko Ko
51Linn Yaung Sin
52Literature and Intellectual Upgrading Group
53Lone Ma
54Loon Htar Htar
55Loon Sat No Myat
56Loon Ta Mhe
57Lu Aung
58Lu Htike
59Lu Htu Daw A Mar
60Lu Htu Sain Win
61Lu Htu U Hla
62Lu Lu
63Lu Maw
64Lu Min Thit
65Lu Nay
66Lu Nyo Chaw
67Lu Pant Nge
68Lu Thar Man
69Lu Zaw Thit
70Lum Tam Kae
71Lwin Mg Mg
72Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma O Zar
27Ma Sandar
28Ma Than (Edu)
29Ma Thanegi
30Ma Thet Zon
31Ma Thidar (San Chaung)
32Ma Win Myint
33Madi Khin Lay
34Mae Htee Sayardaw (2)
35Magwae Win Myint
36Maha Bawdi Myaing Sayardaw
37Main Ka Lay
38Main Main (Latha)
39Major Ba Shin
40Major Toe Aung
41Mal Khine
42Mal Min Bone
43Mal Tain Kha
44Man Khinn Htan
45Man Myint
46Man Phoe Aye
47Man Tin
48Man Tint Naung
49Manawhari
50Mandalay Sayartaw Siri Artaba
51Mandalay U Win Hlaing
52Many Cartoonist
53Many Writers
54Mar Gati(TarSi)
55Mar Lay
56Mar Mar Aye
57Mar Mar Soe
58Mar Na Wa
59Mar Yainda (Pathain Gyi)
60Mar Yar
61Marcury
62Maung (Magway)
63Maung Htin Aung
64Maung Maung
65Maung Maung Htwe (Retired Professor)
66Maung Maung Moe Aung
67Maung Maung Sein Lynn
68Maung Maung Thein Hlaing
69Maung Maung Thiri
70Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
71May Aww
72May Myat Noe
73May Myot Moe Kyi
74May Pearl Oo
75May Theingar Soe
76May Thet Su
77Me Ko Zuu Zin
78Member of Sabel Oo´s Editors
79Mg Ant
80Mg Aye Aung
81Mg Ba Thein
82Mg Bo Mwae
83Mg Chaint
84Mg Chaw Nwe
85Mg Chit Htwe (M.A)
86Mg Chit Nyo (Bago)
87Mg Computer
88Mg D
89Mg Dagon
90Mg Daung
91Mg Day
92Mg Hla
93Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
94Mg Hla Soe
95Mg Hlaing Yi
96Mg Hnin Swe
97Mg Hone Wam (Lecturer)
98Mg Htin
99Mg Htin Aung
100Mg Htoo Chon
101Mg Htun Myaing
102Mg Htun Oo (Mogok)
103Mg Htun Thu
104Mg Kaung Htike
105Mg Kaung Myint
106Mg Khin Min (Danuphyu)
107Mg Khine Aung
108Mg Khine Khant
109Mg Khine Mar
110Mg Khit Tun
111Mg Ko Ko (Amarapura)
112Mg Ko Ni
113Mg Ko Yu
114Mg Kyau Oo
115Mg Kyaut Tie
116Mg Kyaw Yin
117Mg Kyi Lin
118Mg Kyi Pann(MyinKabar)
119Mg Kyi Thant
120Mg Kyi Thit
121Mg Loon Kyin
122Mg Mahar
123Mg Mg Aye
124Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
125Mg Mg Htun Aung
126Mg Mg Myint Thein (YIT)
127Mg Mg Nyunt
128Mg Mg Pyone
129Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
130Mg Min
131Mg Moe Si
132Mg Moe Thu
133Mg Myae Ni (Tamartaw)
134Mg Myat Moe
135Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
136Mg Myint Kywal
137Mg Myint Mar (Bogalay)
138Mg Nay Win
139Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
140Mg Nyan Htet
141Mg Nyan Kyal
142Mg Nyein Chan
143Mg Nyi Oo
144Mg Nyo Aye
145Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
146Mg Pann Mwae
147Mg Pann Yi
148Mg Phae Ngal
149Mg Por Tun
150Mg Pyae Chan
151Mg Pyue (Tan Twe)
152Mg Sanda(Lel Way)
153Mg Sane Ni
154Mg Sann Kyal
155Mg Saydanar
156Mg Sein Hlaing (Oatthar)
157Mg Sein Htwe
158Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
159Mg Shwe Khit
160Mg Si Thu
161Mg Soe Chain
162Mg Soe Htike(30)
163Mg Soe Maung (Targaya)
164Mg Soe Myat (Chaung Oo)
165Mg Soe Thit
166Mg Su Shin
167Mg Sue San
168Mg Swe
169Mg Swe Thet
170Mg Take Khar
171Mg Than Swe (Dawei)
172Mg Thant
173Mg Thar Cho
174Mg Thar Ma Nya
175Mg Thar Noe
176Mg Thar Pyae
177Mg Thar Ra
178Mg Thaw Ka
179Mg Thein Lwin
180Mg Thein Pae
181Mg Thein Sine
182Mg Thit Sein
183Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
184Mg Thwae Chun
185Mg Thway Yint
186Mg Thwe Thit
187Mg Tin Mon
188Mg Wai Phyo
189Mg Wanna
190Mg Wint Thu
191Mg Won Tha
192Mg Yan Pine
193Mg Yay Aye (Harvard University)
194Mg Ye Soe (Kyaukse)
195Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
196Mg Yin Nwe
197Mg Yin Win (Dau Pone)
198Mg Za Ni Ya
199Mg Zayyar
200Mhaw Ekari
201Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
202Mhawbi Sir Thein
203Mhu Tha Pyae
204Mhu Thet Pie
205Mi Chan Wai
206Mi Ko Zu Zin
207Mi Mann Lay
208Michael Swan
209Min Aung
210Min Aung Kyaw
211Min Aung Min
212Min Aung Naing
213Min Bay Dar (Pwint Phyu)
214Min Bu Ashin Kinsana
215Min Bu Aung Kyaing
216Min Bu Myo Thet Aung
217Min Din
218Min Eain Dar
219Min Htet Yarzar
220Min Kan Thar
221Min Khaung (EMPA-8)
222Min Khite Soe San
223Min Ko Naing
224Min Kun Sayardaw
225Min Kyaw
226Min La Pyae
227Min Lu
228Min Lu Lu
229Min Ma Gite
230Min Mahar Kyaw Khaun
231Min Myat ThuRa
232Min Myat Yar Za
233Min Nan
234Min Nay La
235Min Nay Thway
236Min Ni
237Min Nwe Soe
238Min Phone Htee
239Min Phone Thain Kha Thu
240Min Pone Nya
241Min San Ain
242Min San Eain
243Min Sate Tra
244Min Set Ka
245Min Set Kyar
246Min Shin
247Min Shwe Min
248Min Soe (Han Thar Nwe)
249Min Soe Yar Sar
250Min Soe Yar Zar
251Min Swe
252Min Ta Khit
253Min Thane Kha
254Min Thawdar
255Min Thein (Mechanical)
256Min Thein Khaing
257Min Thila
258Min Thit
259Min Thitsar Hlaing
260Min Thu Ra
261Min Thu Won
262Min Thway Thit Sar
263Min Win Htain
264Min Yae Kyaw
265Min Yu Pa
266Min Yu Wai
267Min Zaw
268Min Zin
269Mingalar Zin Aung
270Minister Padaytha Yar Zar
271Ministry of Construction
272Ministry of Culture
273Ministry of Education
274Ministry of Finance and Revenue
275Ministry of Health
276Ministry of Home Affairs
277Ministry of Information
278Ministry of Information and Communication
279Ministry of Religious Affairs
280Ministry of Religious Affairs
281MinPyar Min Thein Zan
282Mite Mite (Pyay)
283MMTH
284Mo Mo
285Mo Zar Hlan Wai
286Moe (Kyaut Sal)
287Moe Hein
288Moe Kyaw
289Moe Kyaw Thu
290Moe Lynn (Phoe Lay)
291Moe Ma Kha
292Moe Moe (Innyar)
293Moe Myint Oo
294Moe Ni Lwin
295Moe Nine Sayartaw U Pannita
296Moe Nyein Aye
297Moe Sat Pwint
298Moe Set Lin Htet
299Moe Set Y
300Moe Shin (I.M.T)
301Moe Si Thu
302Moe Tain (TaeBaeBoe)
303Moe Thae Phyu Soe
304Moe Thet Min Yin
305Moe Wai
306Moe Zay Nyein
307Moe(PyinMaNar)
308Moh Moh Sann
309Mone Ywae Sayartaw
310Mone Ywar Nay Zar
311Mone Ywar Win Pe
312Motion(I.M.T)
313Mr. Mg Mhine
314Mr.Tarot
315Mra Hnin Zi
316Mu Pine Hnin Si
317Muh Eain Zin
318Mya Aye
319Mya Han
320Mya Htun Aung
321Mya Kay Tu
322Mya Khwar Nyo
323Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
324Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
325Mya Mhuu Khin Khin
326Mya Nandar
327Mya Nhaung Nyo
328Mya Pearl Khin
329Mya Pearl Thwe
330Mya Phone Lu Lu
331Mya Sein Taung Sayardaw
332Mya Set Kyar Shin
333Mya Than San
334Mya Than Tint
335Mya Thandar
336Mya Tharr Twin
337Mya Thin Kyu
338Mya Tun Aung
339Mya Win
340Mya Win_Dathana
341Myae Latt Mg Myint Thu
342Myae Latt Myat Thu
343Myae Mhone Lwin
344Myae Yine
345Myaing Nann Swe
346Myanma A Lin Than Nyunt
347Myanmar Encyclopedia
348Myanmar Language Commission
349Myanmar Music Association
350Myanmar Thaing Federation
351Myanmar Translation Society
352Myanmar Writers Association
353Myar Sit The
354Myar Thu
355Myat Htay Maung
356Myat Khine
357Myat Noe Shinn
358Myat Nyein
359Myat Pann Ya Gone Group
360Myat Thet
361Myat Wai Toe (Education University)
362Myaun Mya Mg Ko
363Myaung Mya Mg Yin Tint
364Myaw Lint Chat (Medicine 2)
365Myawadi
366Myay Lat Maung Myint Thu
367Myay Lat Min Lwin
368Myay Lat Myat Thu
369Myay Lat Thein Lwin
370Myeik Win Htain
371Myin Mu Mg Naing Moe
372Myint Mo Myittar (Loikaw)
373Myint Myat Phyu Sin
374Myint O Two
375Myint Soe Hlaing
376Myint Than
377Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
378Myo Aung Swe (Medical Research)
379Myo Aung Swe (Say Thu)
380Myo Hein
381Myo Ko Myo
382Myo Lwin Aung
383Myo Man
384Myo Myint
385Myo Nyunt Htun
386Myo Set (Mr. Photo)
387Myo Thura
388Myoe Ma Myint Kywal
389Myoe Ma Than Lwin
390Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Khin(Tet Kala Myae)
25Nandar Moe Kyal
26Narainda
27Nat Nwe
28Nat Sat Yaung
29Nat Shin Naun
30Nat Tha Mee
31Nat Ywar Moe
32Naung Sit The
33Naw Htoo Aung
34Nay Ant Khaung
35Nay Aw Yar
36Nay Htet Thiha
37Nay Kha
38Nay Ko Latt
39Nay Lin (Dental)
40Nay Lin Aung
41Nay Linn (Inn Taw Kyi)
42Nay Min Naing
43Nay Min Thurain
44Nay Min Yarzar
45Nay Min Yaung Chi
46Nay Myo Thant
47Nay Nor
48Nay Nwe Zin Myint
49Nay Oo Wai
50Nay Paing
51Nay Phone Lat
52Nay Phone Oo
53Nay Phone Wai
54Nay Soe Htet
55Nay Soe Thaw
56Nay Win (London)
57Nay Win Aung
58Nay Win Myint
59Nay Ye Aung
60Nay Zaw Naing
61Nay Zin Latt
62Nga Lat Ma
63Ngar Bo Mg Mg Thet
64Ngwe Kyi
65Ngwe O Dawn - Kyee Maung
66Ngwe Tar Yi
67Nhin Wai Nyein
68Nhine Mahar
69Ni Ko Ye`
70Ni Ni Naing (Tha Hton)
71Ni Yint Yint
72Nine Nine Sanay
73No Ko Zu Zin
74Nor Tuu Aung
75Nu Nu Yi (Innwa)
76Nu Yin
77Nwae Ta Man
78Nwan Jar Thine
79Nway Ta Man
80Nwe Oo Hlaing
81Nwe Thit
82Nwe Zaw Aung
83Nyan Kywal
84Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
85Nyaung Yam Zayya Panita
86Nyay
87Nyein Aye Eain
88Nyein Chan May
89Nyein Chan Oo
90Nyein Kyaw
91Nyein Oo
92Nyi Aung Maw
93Nyi Aung Nyi
94Nyi Htet Aung
95Nyi Lynn Sat
96Nyi Myittar
97Nyi Naun
98Nyi Nyi Htwe
99Nyi Nyi Naing
100Nyi Pu Lay
101Nyi Thit
102Nyo Aung
103Nyo Aye
104Nyo Htet (Lin Thit Oo)
105Nyo Lwan Aung
106Nyo Mya
107Nyo Myint Thein
108Nyo Thaung
109Nyoe
110Nyunt Kyuu
111Nyunt Oo
112Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oattara Nay La
8Oattayar Khae Mar
9Ohn Ni Khae
10Oo
11Or Pi Kyal
12Other
13Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Thone Nya
33Phoe Wa Mg
34Phone Kywal
35Phone Mee Nay La
36Phone Nwe(YeySaKyo)
37Phone Pyae Tayzar
38Phone Tay Za
39Phone Wai (Medicinal Herbs)
40Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
41Phwar Lauk Kyi
42Phyar Pone Nadi
43Phyo Htain
44Phyo Khaing Latt
45Phyo Tharra
46Phyo Wai (M.A)
47Phyuu Sayardaw
48Poe Ko Ko
49Poe Ko Ko
50Poe Zar
51Politician
52Pone Na Ka
53Pone Na Mi
54Pone Na Nyo
55Pone Na Wati Tint Nhaung
56Pone Nya Khin
57Por Gyar Yit
58Por Lwin Kyaw
59Por Lwin Kyaw
60Por Oo Thit
61Prof Dr. Khin Maung Aye
62Prof Dr. Zay Soe
63Prof. Min Dar Tu
64Prof. U Aye Maung
65Prof. U Phae Mg Tin
66Professor Min Dar Tu
67Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
68Public Service Media Governing Body
69Pwint Lann (Mine)
70Pyae Pine Muu Aim
71Pyaung Phoo Yoe
72Pyay (UM 2)
73Pyi Kyaw Lwin
74Pyi Lone Mwae
75Pyi Myanmar Editor Group
76Pyi Pann Moe
77Pyin Nyar Di Pa
78Pyin Nyar Kyaw
79Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
80Pyin Sa Man D Yine
81Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12Salin U Sein Dar Termi
13San Chaung Ko Ko Aung
14San Hlaing
15San Kyaw Tun
16San Lwin
17San San Nwe`(Tharyarwaty)
18San Shwe Myint
19San Zar Ni Bo
20Sandi
21Sann Lynn
22Sann Tun
23Sar Taw Pyan Sayar Thein
24Sat Aung
25Sat Ka
26Sat Kaw Ma
27Sate Tra
28Sate Tra Agga
29Sate Tra Kha
30Saturngod
31Saung Lu Lin
32Saung Win Lat
33Saw Cary Win
34Saw Hlan
35Saw Htain Lynn
36Saw Khat
37Saw Lu
38Saw Mone Nyinn
39Saw Myint Zu
40Saw Ngu Wah
41Saw Nyo
42Saw Pyae Chan Thar
43Saw Pyae Mar Lar
44Saw Pyae Yadanar
45Saw Tin Maung
46Saw Wai
47Saw Yu Pa Thin
48Say Tan
49Say Tha Wun
50Say Tha Wun
51Saya Sundra
52Sayar Aung
53Sayar Aung Pine
54Sayar Dagon
55Sayar Gyi Myint Tharr
56Sayar Gyi U Goingar
57Sayar Gyi U Han Htun
58Sayar Gyi U Tin Oo
59Sayar Htwe
60Sayar Nu
61Sayar Nyo
62Sayar Sein Sann
63Sayar Thaung Lwin(BA)
64Sayar U Ba Hein
65Sayar U Maung Maung Than
66Sayar U Min Thein
67Sayar U Moe Myint
68Sayar U Sai Aung Win
69Sayar U San Lwin
70Sayar U Sein Myint
71Sayar U Thar No
72Sayar U Thein Lwin
73Sayar Yan Aung Hein
74Sayardaw Badanda Nay Main Da
75Sayardaw Badanta Waiponela
76Sayardaw Baddanda Kovida
77Sayardaw U Jotika
78Sayardaw U Thilar Sar Ya
79Sayardaw U Ya Tha Ka
80Sayartaw U Taw Bita
81Saytanar Hlaing
82Saytokedayar Chin Hla Htun
83Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
84Sein Hlaing
85Sein Lynn
86Sein Ngat Yoe
87Sein Sein
88Sein Tine Htun
89Sein Win Sein
90Set Htun Lynn
91Shanti Swaroop Baudh
92Shar
93Shate
94Shin Gwan Gweat
95Shin Htwe Yin (Manottha)
96Shin Lu Thit
97Shin Ma
98Shin May Yoon
99Shin Me Htae
100Shin Mi Yar
101Shin Moe
102Shin Myat Noe
103Shin Naw
104Shin Nhaung
105Shin Oakkahta
106Shin Own Nyo
107Shin Phone
108Shin R Sar Ra
109Shoon Ya Me Moe
110Show
111Shwe Ba Win
112Shwe Bo Barmahti Khin Aung
113Shwe Bo Mi Mi Gyi
114Shwe Bo Thet Mar
115Shwe Chan Thar
116Shwe Dar
117Shwe Daun Lu
118Shwe Hin Thar Sayartaw
119Shwe Htee Eindra
120Shwe Inzali
121Shwe Kaing Tar
122Shwe Kine Tharr
123Shwe Ku May Hnin
124Shwe Kyae Si
125Shwe Kyin Sayartaw Gyi
126Shwe Min Won Sayataw
127Shwe Min Wun U Phone Myint
128Shwe Myaing Pyone Lei Maw
129Shwe Nagar Tin Win
130Shwe Ngar Lay
131Shwe Nwe
132Shwe O Daung
133Shwe Phone Kan
134Shwe Satkyar U Soe Myint
135Shwe Taung Thiha Thu
136Shwe Thin Kha
137Shwe Yaun Ma Ma
138Shwe Yin Nhit
139Si Thu At Ga
140Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
141Silent Ghost
142Sin Phyu Kyne Aung Thein
143Sitagu Sayadaw
144Soe Chit Oo
145Soe Hein
146Soe Hnin Oo
147Soe Maung Maung
148Soe Myaing
149Soe Myat Thu Zar
150Soe Myint
151Soe Myint Latt
152Soe Myint Maung
153Soe Nay Lin
154Soe Soe
155Soe Thein
156Soe Thine
157Soe Thwae (Translator)
158Soe Thwae (Weitzar)
159Soe Tin Win
160Soe Win Htut
161Su Hla Phyu
162Su Htet
163Su Htoo Pan Sayar Han
164Su Htoo Pan U Kyaw
165Su Inzali
166Su Kyi Htwe
167Su Latt Tun
168Su Lay Nwe
169Su Myat Eain
170Su Myat Ko
171Su Myat Mon Mon
172Sue Hnget
173Sue Ma
174Sue Thit Ni
175Sut Htun Mhat Win
176Swal Mat Shin
177Swal Taw Min Than Aye
178Swam Htet Aung
179Swe Hlaing Oo
180Swe Min (Da Nu Phyu)
181Swe Myint
182Swe Swe Aung
183Swe Than

T

1Ta Ra Won(Pyi)
2Tae Taw Sayardaw
3Tagu Lay Pyay
4Take Hte Aung
5Talar Ko Lay Kyi
6Tam Tim
7Tamahta U Aung Myat
8Tar Manay Kyaw
9Tar Tay
10Tar Yar Min Wai
11Tate Ka Ma
12Taun Khoe
13Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
14Taw Ja Pway
15Taw Lu
16Taw Myint (Hnat Phyar)
17Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
18Taw Saw Hinn
19Taw Tharr Gyi Lu Naing
20Taw Win Nwe
21Te La Wa
22Tet Ka Tho Phone Naing
23Tet Ka Thol Hla Kywal
24Tet Ka Thol Khin Maung Aye
25Tet Ka Thol Ko Htay
26Tet Ka Thol Kyal Pwint
27Tet Ka Thol Min Thu
28Tet Ka Thol Mya Sein
29Tet Ka Thol Nandamate
30Tet Ka Thol Nay Win
31Tet Ka Thol Sein Tin
32Tet Ka Thol Shin Thiri
33Tet Ka Thol Soe Win
34Tet Ka Thol Tin Kha
35Tet Ka Thol Win Kywal
36Tet Ka Thol Ye Lin Aung
37Tet Toe
38Tha Doe Aung
39Tha Doe Nwe
40Tha Doe Tay Za
41Tha Doe Wi Ra
42Tha Kya Won Tha
43Tha Pyae Moe
44Tha Pyay (Korea)
45Thadinhtauk Khin
46Thakhin Aung Phae
47Thakhin Ba Thaung
48Thakhin Ba Tin
49Thakhin Mya Than
50Thakhin Myat Sine
51Thakhin Phae Htay
52Thakhin Than Htun
53Thakin Ko Taw Mhine
54Thame Chit
55Thame Pyo
56Thamudaya Po Mo
57Than Aung Khaing
58Than Aye
59Than Htike
60Than Myint Aung
61Than Myint Oo
62Than Myint Than(Khun Chan Kone)
63Than Nyein Aung (Education)
64Than Oo Hlaing
65Than Phae Myint
66Than Swe
67Than Than Tint
68Than Tun
69Than Twal Maung
70Than Win Hlaing
71Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
72Thant Sin
73Thant Zaw
74Thant Zaw Htun
75Thar Du
76Thar Ga Doe
77Thar GaRa Nga Soe
78Thar Lon Kyaw
79Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
80Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
81Tharmanay Kyaw
82Thate Pan Maung Wa
83Thate Pan Myo Thant
84Thate Pan Soe Hla
85ThaToe Tay Za
86Thaung Htike
87Thaung Nyunt Thit
88Thaung Wai Oo
89Thaw Ka
90Thawdar Aye Lei
91Thawdar Swe
92The Khit Nay
93Thein Myint Wai
94Thein Oo
95Thein Pae Myint
96Thein Pe
97Thein Sein
98Thein Than Win (Ma Hlaing)
99Thein Zaw (Shwe Li Oo)
100Theint Theint Nway
101Thet Hlar Shin Saw
102Thet La Sin
103Thet Min July
104Thet Oo Lwin
105Thet Pine Ye`
106Thet Tun (Medical Science)
107Thi Han Twin
108Thi La
109Thiha Aung
110Thiha Htate Tin Saw
111Thiha Kyaw Thu
112Thiha Naing (Pyi)
113Thike Phwar
114Thin Kha Thu
115Thin Khar
116Thin Myat Noe
117Thin Su Su Nyein
118Thin Tine Nyo
119Thine U Chit Than
120Thinn Thinn Naing
121Thinn Thinn Thar
122Thiri
123Thiri Kyae Sin
124Thiri Pyan Chi U Thar Myat
125Thit Htoo Eain
126Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
127Thit Sar Ni
128Thite Phwar
129Thoe
130Thoe Saung
131Thone Na Yi Thet Wai
132Thone Sal Htate Tin Myint
133Thonedara Win- Chaung Oo
134Thoon Nay Soe
135Thoon Sit
136Thu Kha
137Thu Kha Cho
138Thu Kha Mai Hlaing
139Thu Mg
140Thu Ra Htike
141Thu Ra Ni
142Thu Rain
143Thu Rain Myo Myint
144Thu Rain Swe
145Thu Tay Thi Myint Tun
146Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
147Thu Tay Thi Sayar Nyein
148Thu Tay Thi Sayar Zaw
149Thu Tay Thi Thet Tun Myint
150Thu Thain
151Thu Thu Ka
152Thu Way
153Thu Yaung Mae
154Thuritza
155Thuwanna Kyaw Sein
156Ti Ti Tun
157Tike Soe
158Tin Aung Htun
159Tin Aung Ni
160Tin Htwe
161Tin Maung Myint
162Tin Maung Than (Ywar Ma)
163Tin Maung Win
164Tin Maw (Chemistry)
165Tin Mg Toe
166Tin Moe
167Tin Myint
168Tin Myint Oo
169Tin Naing Toe
170Tin Nwe Mg
171Tin Nyunt
172Tin Soe (BawGa Gone)
173Tin Swe Moe
174Tin Than Oo
175Tin Tun (Taung Gote)
176Tint Htun Swe
177Tint Lu
178Tint Sann
179Tint Tal
180Tipetaka Yaw Sayartaw
181Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
182Tite Soe
183Today Editor Group
184Toe Htet
185Toe Nhaung Moe
186Toe Tet
187Tr. Daw Thet Thet
188Traffic Rule Committee
189Tri Set Ka
190Tri Set Kha
191Tri Setkyar
192Tri Thin Kha
193Tun Shwe Khine
194Tun Zaw Htay
195Tuya U Shwe Mann
196Twae Htar Nyo
197Twin Gyi One Mg
198Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Naing Maw
11U Aung Nyunt Win
12U Aung Than
13U Aye Cho(M.A)
14U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
15U Aye Mg
16U Aye Phae
17U Ba Jyan
18U Ba San
19U Ba Than(DamMiKa)
20U Ba Yin
21U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
22U Bo Kalay (BA)
23U Chain Myint
24U Goinga
25U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
26U Hla
27U Hla Aung
28U Hla Din
29U Hla Htun
30U Hla Htun Phyu
31U Hla Khin (San Nyunt Oo)
32U Hla Myint
33U Hla Myint (Gandamar)
34U Hla Win (A Pilot)
35U HLwar
36U Hote Sain
37U Htin Por
38U Htut
39U Ka Lar
40U Kan Min
41U Kan Nyunt
42U Kaung Htoo
43U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
44U Khaemar Sarra
45U Khin Aung
46U Khin Maung Saw (Berlin)
47U Khin Maung Swe
48U Khin Mg Gyi
49U Khin Mg Latt
50U Khin Mg Than (Shae Saung)
51U Khin Soe
52U Ko Ko (Solicitor)
53U Ko Ko Gyi
54U Ko Ko Lay
55U Ko Ko Lay (B.Sc)
56U Ko Lay - Zayyar Maung
57U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
58U Kyaw Naing
59U Kyaw Nyunt
60U Kyaw Yan
61U Kyaw Zay Ya
62U Kyi Myint
63U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
64U Maung Gyi
65U Maung Maung Lay
66U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
67U Mg Mg Than
68U Min Htet
69U Min Naing
70U Moe Myint
71U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
72U Myint Htun
73U Myint Lwin (Kan Baw Za)
74U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
75U Myint Swe (M.A London)
76U Myint Swe (MoeGok)
77U Myint Swe (Phyuu)
78U Myo Myint Wai
79U Myo Nyunt (Archaeologist)
80U Nanda
81U Nandar Sar Ya
82U Nu
83U Nyan Thin
84U Nyar Na
85U Nyein Aung (Sayar Bayda)
86U Nyi Hla Ngal
87U Nyunt Hlaing
88U Nyunt Wai
89U Oattaratharra
90U Ottamatharra
91U Own Kyaing
92U Own Myaing (Electronic)
93U Own Myint (Diesel)
94U Phae Thein
95U Phoe Kyar
96U Phone (Chemistry)
97U Phor Kyar(National Scholar)
98U Pone Nya
99U Por Oo
100U Pu Ka Lay
101U Pyi Thein
102U Pyin Nyar
103U Pyinnyar Won Tha
104U Pyone Cho
105U San Maung(Myat Zan)
106U San Myint Aung (B.A)
107U San Shwe Bu
108U San Thar Aung
109U Sann Oo (MIS, Mandalay)
110U Sein Myint(Lashio)
111U Sein Tun
112U Shwe Aung
113U Shwe Win
114U Soe Myint
115U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
116U Soe Win
117U Sut Su
118U Sway Tin (U.S.C)
119U Taung Lone
120U Taw
121U Taw Zin
122U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
123U Than (HaPheZee)
124U Than Daing
125U Than Hlaing
126U Than Htut
127U Than Maung (Pann Tine)
128U Than Phae (Ae Lann Nyun)
129U Than Sint (NL Elec)
130U Thar Htay Myint
131U Thar Tint
132U That Ka
133U Thaung Lwin
134U Thaung Win (Cherry Flower)
135U Thaw Zin
136U Thein
137U Thein Aung (Myanmar Sar)
138U Thet Htun
139U Thet Sein
140U Thit Lwin Soe
141U Thu Kha
142U Thu Riya
143U Tin Aye
144U Tin Aye (Dawei)
145U Tin Htut (B.E. Agri.)
146U Tin Ngwe
147U Tin Nyunt
148U Tin Oo (Myaung)
149U Tin Oo (Tution)
150U Tin Pae
151U Tin Win Shin
152U Tint Wai
153U Tint Win Naing
154U Tun Hla
155U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
156U Tun Thein(Dhamar Sariya)
157U U Par La
158U U Thar Htun
159U Uggasena (Chindwin)
160U Wam Htain
161U Waya Termi Biwonta
162U Win Htain
163U Win Myint
164U Win Tin
165U Win Zin (Myeik)
166U Wint Kyaw
167U Yar Zart
168U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Tint Htun
28Win Win Latt
29Win Win Myint
30Win Zaw (Thit Taw)
31Win Zaw (Thone Sal)
32Wine Lashio
33Wine Maw
34Wint Kywal
35Wint Pyone Myint
36Wut Yee (Food House)
37WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Myo Thant
14Yar Mar Phon
15Yar Wa Na
16Yar Za Ga Ni
17Yar Za Win Ko
18Yar Zar Bwar
19Yarza Thin Kha
20Yatkha
21Yaw Naka Phoe Htaung
22Yaw Sayardaw
23Yay Cham
24Yaynanmyae Kha Yay
25Yaynanthar Win Maung
26Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
27Ye Baw Phae Than
28Ye D Pa
29Ye Htet
30Ye Htun Win
31Ye Htut
32Ye Kaung Htet
33Ye Man
34Ye Man Aung
35Ye Min Aung (RAY Electronic)
36Ye Min Hein
37Ye Mon Htaw
38Ye Mya Lwin
39Ye Myat Tin
40Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
41Ye Naing Moe
42Ye Shan
43Ye Sky
44Ye Thaddi
45Ye Thu
46Ye Thway Htet
47Ye Win Aung
48Ye Yan Aung
49Ye Yin Aung
50Ye Yint Naing
51Ye Zarni Aung
52Ye Zaw Aung
53Ye` Baw Htun
54Ye` Baw Kyaw San
55Ye` Khaung
56Ye` Man
57Ye` Min Hein
58Ye` Ye` Oo
59Yi Yi Htay
60Yin A Nint
61Yin Min Oo (University of Medicine)
62Yin Wai Lwin
63Yin Yin Lei
64Yin Yin Nu (Mandalay)
65Yoma Lu
66Yoon Eain Drae
67Yuri Paing
68Yuwati Khin Oo
69Yuwati Khin Sein Hlaing
70Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zar Ga Nar
5Zar Ni
6Zar Ni Aung (Yamarwati)
7Zaw Bala
8Zaw Gyi
9Zaw Hein
10Zaw Htet
11Zaw Htet Aung
12Zaw Htut
13Zaw Lwin Oo (Hinthada)
14Zaw Lynn (Youth)
15Zaw Maung
16Zaw Min Than
17Zaw Nainggan Soe
18Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
19Zaw Thet Htwe
20Zaw Win (Thit Htwin)
21Zaw Zaw Aung
22Zaw Zin
23Zay Ya
24Zay Ya Thu
25Zay Yar Maung
26Zay Yar Min Shin
27Zay Yar Zaw
28Zayyar Moe
29Zin Aye
30Zin Ba Oo
31Zin Hnin
32Zin Lu
33Zin Mg Mg Htet
34Zin Min (Tha Main Htaw)
35Zin Thant
36Zin Wai Thaw
37Zin Yaw Ni
38Zu
39Zu Zu
40Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z