Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Pyone
30Akari Wai Wai
31Akazu Mizuha and Mimic
32Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
33Alinkar Myat Zar Ni
34Ambassador U Tint Swe
35Ann Kone Kyi
36Annawar Soe Moe
37Ant Mg
38Ant Phwal
39Aphauk Sayartaw
40Ar Kar Min
41Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
42Ashin Arsarrarlinkarra
43Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
44Ashin Awbartharbiwontha
45Ashin Awtada
46Ashin Candadhika
47Ashin Chekinda
48Ashin Dhama Parla
49Ashin Dhama Parlar Nanda
50Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
51Ashin Eiddhi Pala
52Ashin Eidikar Biwonta
53Ashin Gaw Thi Ta
54Ashin Gawthitharra
55Ashin GuNainDa
56Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
57Ashin Kawainda (Popa)
58Ashin KaWi TarYa
59Ashin Kelasa
60Ashin Khae Main Da
61Ashin Khae Main Da Tar Mi
62Ashin Khae Mar Nanda
63Ashin Khae Mar Sar Ra
64Ashin Kowida
65Ashin Kumarra
66Ashin Kuverasara
67Ashin Mahar Buddha Gawta
68Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
69Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
70Ashin Nar Ga Thane
71Ashin Narya Dar Bi Won Ta
72Ashin Pannita Htay
73Ashin Ponya Nanda
74Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
75Ashin Pyin Nyar Won Tha
76Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
77Ashin Revata
78Ashin Sandi Mar
79Ashin Sat Kain Da
80AShin Su Mingala Lankara
81Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
82Ashin Thaw Ma- Dawae
83Ashin Thaw Par Ka
84Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
85Ashin Thondaya
86Ashin Tilawkarbiwuntha
87Ashin U Oak Tama Tarya
88Ashin Warramar Bi Won Tha
89Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
90Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
91Ashin WiYiRa (Taung Soon)
92Ashin Won Tha Par La
93Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
94Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
95Ashin Zanakar Biwonta
96Ashin Zanar Depa
97Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
98Ashin Zayya Pannita
99Association of Myanmar Poets
100At Ga Yar Zar
101At Ta Kyaw
102Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
103Aung Chaint
104Aung Din
105Aung Din/ Dahta
106Aung Hein
107Aung Hnin Swe
108Aung Htike (Shwe Bo)
109Aung Htoo
110Aung Htun Paw
111Aung Htut
112Aung Khant
113Aung Khin (Kyarr)
114Aung Khin Soe
115Aung Ko Oo (UMK)
116Aung Kyaun Phyar
117Aung Kyaw Hein (Translator)
118Aung Kyaw Kyaw
119Aung Kyaw Swar
120Aung Lin
121Aung Lin Latt (Oakkalar)
122Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
123Aung Maun
124Aung May Ga
125Aung Min Aung
126Aung Min Oo
127Aung Min Tike
128Aung Myat Htay
129Aung Myat Oo
130Aung Myat Thu
131Aung Myint (M.E)
132Aung Myo Min
133Aung Na Mate
134Aung Nay Lin
135Aung Pin Lae
136Aung Pyae
137Aung San (Agriculture)
138Aung San Su Kyi
139Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
140Aung Saw Oo
141Aung Shein
142Aung Si Nay Myo
143Aung Soe
144Aung Soe (Agri/107)
145Aung Soe (Veterinary Physician)
146Aung Swam
147Aung Tay Za
148Aung Thin
149Aung Thit
150Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
151Aung Way
152Aung Weit
153Aung Win (Psychology)
154Aung Ye Lin
155Aung Zaw Latt
156Aung Zay Ya Tu
157Aung Zayya
158Aung Zin
159Ayam Than Nyunt
160Ayar
161Aye Aye Hlaing
162Aye Htun Min
163Aye Lwin Thant
164Aye Maung Kyaw
165Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Kyaw
4Ba Nyar Oo
5Ba Nyo Gyi
6Ba Oak Khine
7Ba Than - Dhammika
8Ba Thet Swe
9Badanda Sandarwara Biwuntha
10Badanda Sariya
11Badanda Thanwara
12Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
13Badanda Wi-Sat-Kha-Na
14Badanda Za Ga Rar Biwuntha
15Badanda Zawti Parla
16Badanda Zawtika
17Badandanar Kahlar Na
18BaMa Khit U Ba Yin
19Bamaw Thein Pae
20Bamaw Tin Aung
21Bar Bi Yar
22Bar Mae Sayadaw
23Bawathit U Aung Kyaw
24Bay Lu Wa Sayar Tin
25Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
26Bhikkhu Moneyya
27Bite Pu
28Bo Aye Maung
29Bo Bo
30Bo Bo (Shwe Kan Ku)
31Bo Gyi
32Bo Htet Min
33Bo Min Han
34Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
35Bo Thein Swe
36Bon Pauk Tar Kyaw
37Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
38Burma Research Society
39Burma U Ba Yin
40Buu Thee
41Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Su San
17Chit Ma
18Chit Min Thu
19Chit Myarr Shin
20Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
21Chit Nge (Dat Tha Na)
22Chit Nwe Moe
23Chit Oo Nyo
24Chit Oo Tin
25Chit Sa Yar
26Chit San Win
27Chit Sein Lwin
28Chit Tee
29Chit Win Nyut
30Cho Cho Lwin
31Cho Nwe
32Cho Tun
33Chu Thit
34Civil Service Selection and Training Board
35Colonel Ko Lay
36Colonel San Pwint
37Colonel Tin Maung (retired)
38Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa Set Kyar
33Day Wa Tar
34Day Wi
35Day Wor
36Daywar Min
37De Yay
38Detective Mg Yae Ke
39Dhamma Byuhar
40Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
41Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
42Dhamma Pi Ya Mahtay
43Dhamma Steka U Maung Maung
44Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
45Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
46Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
47Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
48Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
49Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
50Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
51Dhammar Sariya U Htay Hlaing
52Director Sayar Myint
53Do J San
54Doe
55Dr Ashin Rahula
56Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
57Dr Kyin Kyin Myint
58Dr Thi Thi
59Dr Thutar Sarya Linkar Ya
60Dr Tun Aung Kyaw (eye)
61Dr. Ar Law
62Dr. AShin Dhamma Pi Ya
63Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
64Dr. Aung Khin
65Dr. Aung Khin Sint
66Dr. Aung Ko Ko
67Dr. Aung Kyaw
68Dr. Aung Maw
69Dr. Aung Naing
70Dr. Aye Kyaw
71Dr. Ba Maw
72Dr. Ba Myint
73Dr. Chit
74Dr. Daw Thynn Thynn
75Dr. Dharmkirti
76Dr. Hla Kyi
77Dr. Hla Pe
78Dr. Hnin Waddy Maung
79Dr. Khin Aye Htwe
80Dr. Khin Hnin Yu
81Dr. Khin Lay Myint
82Dr. Khin Maung Lwin
83Dr. Khin Maung Nyo
84Dr. Khin Maung Nyunt
85Dr. Khin Moe Moe
86Dr. Khin Myo Han
87Dr. Khin Pan Hnin
88Dr. Khin Yi Win
89Dr. Khine Maung Nyunt
90Dr. Kyaw Myint
91Dr. Kyaw Sein
92Dr. La Min
93Dr. Lwan Wai
94Dr. Ma Tin Win
95Dr. Mar Mar Swe
96Dr. Maung Maung Nyo
97Dr. Mehm Tin Mon
98Dr. Mg Mg
99Dr. Mg Mg Thein
100Dr. Mg Thin
101Dr. Min Thein
102Dr. Min Tin Mon
103Dr. Mo Lar
104Dr. Moe Htun
105Dr. Myat Myint Moh
106Dr. Myat Thant
107Dr. Myint Lwin (Psychology)
108Dr. Myint Myint Khin
109Dr. Myint Oo
110Dr. Myint Zaw
111Dr. Myo Aung
112Dr. Nan Hlaing
113Dr. Nan Ohmmar
114Dr. Nandawbartha
115Dr. Nu Nu Yin
116Dr. Nwae Win
117Dr. Nyan Hein Latt
118Dr. Nyunt Shwe
119Dr. Ohn Maung
120Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
121Dr. Soe Lwin
122Dr. Soe Win Oo
123Dr. Than Htun
124Dr. Than Lwin
125Dr. Thein Lwin
126Dr. Thet Lwin
127Dr. Thiha
128Dr. Tin Aung Aye
129Dr. Tin Hlaing
130Dr. Tin Maung Kyi
131Dr. Tin Mg Htwe
132Dr. Tin Shwe
133Dr. Tin Thein (Geology)
134Dr. Toe Hla
135Dr. U Kan Nyunt
136Dr. U Swe Myint
137Dr. U Thein
138Dr. U Tint Swe Latt
139Dr. Walpola Rahula
140Dr. Win Maung Htet
141Dr. Ye Myint Kyaw
142Dr. Ye Naing
143Dr. Yi Yi
144Dr. Zaw Than
145Drum Publication Group
146Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
147Du Won
148Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Hot Line
34Htan Hlaing
35Htar Oak Thone
36Htate Tin Htut
37Htaung Muu Gyi Thein Win
38Htay Maung
39Htet Aung Zin
40Htet Htet Htun
41Htet Min Lwin
42Htet Moe
43Htet Myat
44Hti Lar Sithu
45Hti Lar Soe Myint Htal
46Htin Gyi
47Htin Lynn
48Htoo Ant
49Htoo Myat Kyal
50Htoo Swe Aung
51Htun Aung Kyaw
52Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
53Htun Lynn
54Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
55Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
56Htun Shwe Khaing (M.A)
57Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Satt Naing
22Kaung Thant
23Kaung Thar
24Kay (Taung Tann Pyar)
25Kay Tu Hla Naing
26Kay Tu Win Htut
27Kee Kee
28Key Collection
29Khin (Tine Yinn May)
30Khin Aung Soe
31Khin Cho Htun Publication
32Khin Hnin Yu
33Khin Khin Htoo
34Khin Khin Kyaw(Edu)
35Khin Khin Myat Noe
36Khin Khin Thin
37Khin La Pyae Won
38Khin Latt
39Khin Maung
40Khin Maung Myint
41Khin Maung Than (Psychology)
42Khin Maung Zaw
43Khin Mg Nyo - Economy
44Khin Mg Toe (Moe Mate)
45Khin Mya Zin
46Khin Myat Twal
47Khin Myo Chit
48Khin Nyo Nyo Myint
49Khin One
50Khin Oo Khin Khin
51Khin Saw Tint
52Khin Swe Oo
53Khin Thuzar
54Khin Thuzar Kyaw
55Khin Zaw Hein
56Khine Kyaw
57Khine Maung
58Khine Mi Mi Zin
59Khine Myat Thar
60Khine Thant Kyaw
61Khine Zin Thet
62Khit Pyo Phyu
63Khit Ta Yar Sein Wah
64Khoon Cho Nyein Chan
65Khu Khu
66Khun Cho Nyein Chan
67Khwar Nee
68Kin Wun Min Gyi
69Klash Chan Dar
70Ko (University)
71Ko Arkar (S/W and H/W)
72Ko Chit
73Ko Jay
74Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
75Ko Ko Gyi
76Ko Ko Hlaing
77Ko Ko Latt (Sae Myaun)
78Ko Ko Lay
79Ko Ko Maung
80Ko Ko Maung Gyi
81Ko Ko Zaw
82Ko Koe
83Ko Kyaw
84Ko Lwan Khine
85Ko Maung San Thein
86Ko Myo- Mingalar
87Ko Ngal
88Ko Nine (Chinn Mountain)
89Ko Nyein Oo
90Ko One
91Ko Phone Wai
92Ko Pike
93Ko Sa Sa
94Ko Sae(Pacific Ocean)
95Ko Saunn
96Ko Saw Nyein
97Ko Shwe Htoo (Pyay)
98Ko Shwe Taw Thar
99Ko Shwe Thein Min
100Ko Sun (R/O)
101Ko Swe (Panorama)
102Ko Tar
103Ko Thit
104Ko Yaw (Eco)
105Ko Yoe Kont
106Ko Zaw Htay (Culture)
107Ku Tha
108Kung Fu Soe Myint
109Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
110Kyae Ni
111Kyae Ri Lynn Sit
112Kyae Sin Mhoo Wai
113Kyai The Lay Htet Sayardaw
114Kyat Kalay
115Kyaut Belu Tin Maung Swe
116Kyaw Aung
117Kyaw Aung Maw
118Kyaw Hein
119Kyaw Hlaing
120Kyaw Hlaing Oo
121Kyaw Htet Tun
122Kyaw Htin Naw Ya Htar
123Kyaw Htoo
124Kyaw Kyaw
125Kyaw Kyaw Naing
126Kyaw Kyaw Swe
127Kyaw Kyi(MDY)
128Kyaw Moe Zaw
129Kyaw Mya Than
130Kyaw Myint Lwin
131Kyaw Naing
132Kyaw Nyein
133Kyaw Oo
134Kyaw Pyae Thein
135Kyaw San Kay
136Kyaw Soe Bo
137Kyaw Soe(Myin Mu)
138Kyaw Thet Han
139Kyaw Thet Khine
140Kyaw Thit
141Kyaw Thu
142Kyaw Thu Soe(Kalay)
143Kyaw Win
144Kyaw Yin Myint
145Kyaw Zau Oo
146Kyaw Zay Ya - Pathain
147Kyaw Zayyar Htun
148Kyee Kyee Saw
149Kyee Thae Nyunt Naing
150Kyi Aye
151Kyi Kyi Mar
152Kyi Lin (Myanmar)
153Kyi Lin Aye
154Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
155Kyi Min
156Kyi Mya
157Kyi Naing
158Kyi Nu Khit
159Kyi Oo
160Kyi Shoon
161Kyi Sin Thant
162Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
163Kyu Hnit
164Kyu Kyu Thin
165Kyu Mhway
166Kyune
167KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma Nwe (Kalaw)
27Ma O Zar
28Ma Sandar
29Ma Than (Edu)
30Ma Thanegi
31Ma Thet Zon
32Ma Thidar (San Chaung)
33Ma Win Myint
34Madi Khin Lay
35Mae Htee Sayardaw (2)
36Magwae Win Myint
37Maha Bawdi Myaing Sayardaw
38Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
39Main Ka Lay
40Main Main (Latha)
41Major Ba Shin
42Major Toe Aung
43Mal Khine
44Mal Kywi
45Mal Min Bone
46Mal Tain Kha
47Man Khinn Htan
48Man Myint
49Man Phoe Aye
50Man Tin
51Man Tint Naung
52Manawhari
53Mandalay Sayartaw Siri Artaba
54Mandalay U Win Hlaing
55Many Cartoonist
56Many Writers
57Mar Gati(TarSi)
58Mar Lay
59Mar Mar Aye
60Mar Mar Soe
61Mar Na Wa
62Mar Yainda (Pathain Gyi)
63Mar Yar
64Marcury
65MaTone Lone Sein Win
66Maung (Magway)
67Maung Htin Aung
68Maung Maung
69Maung Maung Htwe (Retired Professor)
70Maung Maung Moe Aung
71Maung Maung Sein Lynn
72Maung Maung Thein Hlaing
73Maung Maung Thiri
74Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
75May Aww
76May Myat Noe
77May Myot Moe Kyi
78May Pearl Oo
79May Theingar Soe
80May Thet Su
81Maymyo Chit Swe
82Me Ko Zuu Zin
83Member of Sabel Oo´s Editors
84Mercury
85Mg Ant
86Mg Aye Aung
87Mg Ba Thein
88Mg Bo Mwae
89Mg Chaint
90Mg Chaw Nwe
91Mg Chit Htwe (M.A)
92Mg Chit Nyo (Bago)
93Mg Chit Phae(MA)
94Mg Computer
95Mg D
96Mg Dagon
97Mg Daung
98Mg Day
99Mg Han Tint
100Mg Hla
101Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
102Mg Hla Soe
103Mg Hlaing Yi
104Mg Hnin Swe
105Mg Hone Wam (Lecturer)
106Mg Htin
107Mg Htin Aung
108Mg Htoo Chon
109Mg Htun Myaing
110Mg Htun Oo (Mogok)
111Mg Htun Thu
112Mg Kaung Htike
113Mg Kaung Myint
114Mg Khin Min (Danuphyu)
115Mg Khine Aung
116Mg Khine Khant
117Mg Khine Latt
118Mg Khine Mar
119Mg Khit Tun
120Mg Ko Ko (Amarapura)
121Mg Ko Ni
122Mg Ko Yu
123Mg Kyar Nyo
124Mg Kyau Oo
125Mg Kyaut Tie
126Mg Kyaw Yin
127Mg Kyi Lin
128Mg Kyi Pann(MyinKabar)
129Mg Kyi Thant
130Mg Kyi Thit
131Mg Loon Kyin
132Mg Lu Yae
133Mg Mahar
134Mg Mg Aye
135Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
136Mg Mg Htun Aung
137Mg Mg Myint Thein (YIT)
138Mg Mg Nyunt
139Mg Mg Pyone
140Mg Mg Sein Linn
141Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
142Mg Min
143Mg Moe Si
144Mg Moe Thu
145Mg Mya Htwe(Sea)
146Mg Myae Ni (Tamartaw)
147Mg Myat Moe
148Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
149Mg Myint Kywal
150Mg Myint Mar (Bogalay)
151Mg Nay Win
152Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
153Mg Nyan Htet
154Mg Nyan Kyal
155Mg Nyein Chan
156Mg Nyi Oo
157Mg Nyo Aye
158Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
159Mg Pann Mwae
160Mg Pann Yi
161Mg Phae Ngal
162Mg Por Tun
163Mg Pyae Chan
164Mg Pyue (Tan Twe)
165Mg San Phaw
166Mg Sanda(Lel Way)
167Mg Sane Ni
168Mg Sann Kyal
169Mg Saydanar
170Mg Sein Hlaing (Oatthar)
171Mg Sein Htwe
172Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
173Mg Shwe Khit
174Mg Si Thu
175Mg Soe Chain
176Mg Soe Htike(30)
177Mg Soe Maung (Targaya)
178Mg Soe Myat (Chaung Oo)
179Mg Soe Thit
180Mg Su Shin
181Mg Sue San
182Mg Swe
183Mg Swe Thet
184Mg Take Khar
185Mg Than Swe (Dawei)
186Mg Thant
187Mg Thar Cho
188Mg Thar Ma Nya
189Mg Thar Noe
190Mg Thar Pyae
191Mg Thar Ra
192Mg Thaw Ka
193Mg Thein Lwin
194Mg Thein Pae
195Mg Thein Sine
196Mg Thit Sein
197Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
198Mg Thwae Chun
199Mg Thway Yint
200Mg Thwe Thit
201Mg Tin Mon
202Mg Wai Phyo
203Mg Wanna
204Mg Wint Thu
205Mg Won Tha
206Mg Yan Pine
207Mg Yay Aye (Harvard University)
208Mg Ye Soe (Kyaukse)
209Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
210Mg Yin Nwe
211Mg Yin Win (Dau Pone)
212Mg Za Ni Ya
213Mg Zayyar
214Mhaw Ekari
215Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
216Mhawbi Sir Thein
217Mhu Tha Pyae
218Mhu Thet Pie
219Mhue Zaw
220Mi Chan Wai
221Mi Ko Zu Zin
222Mi Mann Lay
223Michael Swan
224Min At Ga
225Min Aung
226Min Aung Kyaw
227Min Aung Min
228Min Aung Naing
229Min Bay Dar (Pwint Phyu)
230Min Bu Ashin Kinsana
231Min Bu Aung Kyaing
232Min Bu Myo Thet Aung
233Min Din
234Min Eain Dar
235Min Htet Yarzar
236Min Kan Thar
237Min Khaung (EMPA-8)
238Min Khite Soe San
239Min Ko Naing
240Min Kun Sayardaw
241Min Kyaw
242Min La Pyae
243Min Lu
244Min Lu Lu
245Min Ma Gite
246Min Mahar Kyaw Khaun
247Min Myat ThuRa
248Min Myat Yar Za
249Min Nan
250Min Nay La
251Min Nay Thway
252Min Ni
253Min Nwe Soe
254Min Phone Htee
255Min Phone Thain Kha Thu
256Min Pone Nya
257Min San Ain
258Min San Eain
259Min Sate Tra
260Min Set Ka
261Min Set Kyar
262Min Shin
263Min Shwe Min
264Min Soe (Han Thar Nwe)
265Min Soe Yar Sar
266Min Soe Yar Zar
267Min Swe
268Min Ta Khit
269Min Thane Kha
270Min Thawdar
271Min Thein (Mechanical)
272Min Thein Khaing
273Min Thet Kha
274Min Thila
275Min Thit
276Min Thitsar Hlaing
277Min Thu Ra
278Min Thu Won
279Min Thway Thit Sar
280Min Tone Nya(Buddha University)
281Min Win Htain
282Min Yae Kaung Pone
283Min Yae Kyaw
284Min Yu Pa
285Min Yu Wai
286Min Zaw
287Min Zin
288Mingalar Zin Aung
289Minister Padaytha Yar Zar
290Ministry of Construction
291Ministry of Culture
292Ministry of Education
293Ministry of Finance and Revenue
294Ministry of Health
295Ministry of Home Affairs
296Ministry of Information
297Ministry of Information and Communication
298Ministry of Religious Affairs
299Ministry of Religious Affairs
300MinPyar Min Thein Zan
301Mite Mite (Pyay)
302MMTH
303Mo Mo
304Mo Zar Hlan Wai
305Moe (Kyaut Sal)
306Moe Hein
307Moe Kyaw
308Moe Kyaw Thu
309Moe Lynn (Phoe Lay)
310Moe Ma Kha
311Moe Moe (Innyar)
312Moe Myint Oo
313Moe Nat Shin
314Moe Ni Lwin
315Moe Nine Sayartaw U Pannita
316Moe Nyein Aye
317Moe Sat Pwint
318Moe Set Lin Htet
319Moe Set Y
320Moe Shin (I.M.T)
321Moe Si Thu
322Moe Tain (TaeBaeBoe)
323Moe Thae Phyu Soe
324Moe Thet Min Yin
325Moe Wai
326Moe Zat Paing
327Moe Zay Nyein
328Moe(PyinMaNar)
329Moh Moh Sann
330Mone Ywae Sayartaw
331Mone Ywar Nay Zar
332Mone Ywar Win Pe
333Motion(I.M.T)
334Mr. Mg Mhine
335Mr.Tarot
336Mra Hnin Zi
337Mu Pine Hnin Si
338Muh Eain Zin
339Mya Aye
340Mya Han
341Mya Han Thein Mg
342Mya Htun Aung
343Mya Kay Tu
344Mya Khwar Nyo
345Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
346Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
347Mya Mhuu Khin Khin
348Mya Nandar
349Mya Nhaung Nyo
350Mya Pearl Khin
351Mya Pearl Thwe
352Mya Phone Lu Lu
353Mya Sein Taung Sayardaw
354Mya Set Kyar Shin
355Mya Than San
356Mya Than Tint
357Mya Thandar
358Mya Tharr Twin
359Mya Thin Kyu
360Mya Tun Aung
361Mya Win
362Mya Win_Dathana
363Mya Yati
364Myae Latt Mg Myint Thu
365Myae Latt Myat Thu
366Myae Mhone Lwin
367Myae Mhone Lwin
368Myae Yine
369Myaing Nann Swe
370Myanma A Lin Than Nyunt
371Myanmar Encyclopedia
372Myanmar Language Commission
373Myanmar Music Association
374Myanmar Pyi Tar Ko Ko
375Myanmar Thaing Federation
376Myanmar Translation Society
377Myanmar Writers Association
378Myar Sit The
379Myar Thu
380Myat Htay Maung
381Myat Khine
382Myat Mingalar Editor
383Myat Noe Shinn
384Myat Nyein
385Myat Pann Ya Gone Group
386Myat Thet
387Myat Wai Toe (Education University)
388Myaun Mya Mg Ko
389Myaung Mya Mg Yin Tint
390Myaw Lint Chat (Medicine 2)
391Myawadi
392Myay Lat Maung Myint Thu
393Myay Lat Min Lwin
394Myay Lat Myat Thu
395Myay Lat Thein Lwin
396Myeik Win Htain
397Myin Mu Mg Naing Moe
398Myint Htun
399Myint Mo Myittar (Loikaw)
400Myint Myat Phyu Sin
401Myint O Two
402Myint Pyone Oo
403Myint Soe Hlaing
404Myint Than
405Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
406Myo Aung Swe (Medical Research)
407Myo Aung Swe (Say Thu)
408Myo Hein
409Myo Ko Myo
410Myo Lwin Aung
411Myo Man
412Myo Myint
413Myo Myo Zaw(Yay Oo)
414Myo Nyunt Htun
415Myo Set (Mr. Photo)
416Myo Thura
417Myoe Ma Myint Kywal
418Myoe Ma Than Lwin
419Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Aung Hlaing(Hlaing)
12Nan Ei Ei Zar
13Nan Ei Khine
14Nan Htike Soe
15Nan Kyawt Shin
16Nan Nyunt Swe
17Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
18Nan Su Kay Swam
19Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
20Nanda
21Nanda Kyaw Thu
22Nanda Soe
23Nanda Thein Zan
24Nanda Thu
25Nandar Khin(Tet Kala Myae)
26Nandar Moe Kyal
27Narainda
28Nat Day Wah
29Nat Min Kyi
30Nat Nwe
31Nat Sat Yaung
32Nat Shin Naun
33Nat Tha Mee
34Nat Ywar Moe
35Naung Sit The
36Naw Htoo Aung
37Nay Ant Khaung
38Nay Aw Yar
39Nay Htet Thiha
40Nay Kha
41Nay Ko Latt
42Nay Lin (Dental)
43Nay Lin Aung
44Nay Linn (Inn Taw Kyi)
45Nay Min Lu Lin
46Nay Min Naing
47Nay Min Thurain
48Nay Min Yarzar
49Nay Min Yaung Chi
50Nay Myo Thant
51Nay Nor
52Nay Nwe Zin Myint
53Nay Oo Wai
54Nay Paing
55Nay Phone Lat
56Nay Phone Oo
57Nay Phone Wai
58Nay Soe Aung(Taunggyi)
59Nay Soe Htet
60Nay Soe Thaw
61Nay Win (London)
62Nay Win Aung
63Nay Win Myint
64Nay Ye Aung
65Nay Zaw Naing
66Nay Zin Latt
67Nga Lat Ma
68Ngar Bo Mg Mg Thet
69Ngwe Kyi
70Ngwe O Dawn - Kyee Maung
71Ngwe Tar Yi
72Nhin Wai Nyein
73Nhine Mahar
74Ni Ko Ye`
75Ni Lay Mg
76Ni Ni Naing (Tha Hton)
77Ni Yint Yint
78Nine Nine Sanay
79No Ko Zu Zin
80Nor Tuu Aung
81Nu Nu Yi (Innwa)
82Nu Yin
83Nwae Ta Man
84Nwan Jar Thine
85Nway Ta Man
86Nwe Oo Hlaing
87Nwe Thit
88Nwe Zaw Aung
89Nyan Kywal
90Nyan Moe
91Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
92Nyaung Yam Zayya Panita
93Nyay
94Nyein Aye Eain
95Nyein Chan May
96Nyein Chan Oo
97Nyein Kyaw
98Nyein Oo
99Nyi Aung Maw
100Nyi Aung Nyi
101Nyi Htet Aung
102Nyi Lynn Sat
103Nyi Myittar
104Nyi Naun
105Nyi Nyi Htwe
106Nyi Nyi Naing
107Nyi Pu Lay
108Nyi Thit
109Nyo Aung
110Nyo Aye
111Nyo Htet (Lin Thit Oo)
112Nyo Lwan Aung
113Nyo Mya
114Nyo Myint Thein
115Nyo Thaung
116Nyoe
117Nyunt Kyuu
118Nyunt Oo
119Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oattara Nay La
8Oattayar Khae Mar
9Ohn Ni Khae
10Online Wanna
11Oo
12Or Pi Kyal
13Other
14Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Sai(Journalist)
33Phoe Thone Nya
34Phoe Wa Mg
35Phone Kywal
36Phone Mee Nay La
37Phone Nwe(YeySaKyo)
38Phone Pyae Tayzar
39Phone Tay Za
40Phone Wai (Medicinal Herbs)
41Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
42Phwar Lauk Kyi
43Phyar Pone Nadi
44Phyo Htain
45Phyo Khaing Latt
46Phyo Tharra
47Phyo Wai (M.A)
48Phyuu Sayardaw
49Pilot Sayartaw
50Poe Ko Ko
51Poe Ko Ko
52Poe Zar
53Politician
54Pone Na Ka
55Pone Na Mi
56Pone Na Nyo
57Pone Na Wati Tint Nhaung
58Pone Nya Khin
59Por Gyar Yit
60Por Lwin Kyaw
61Por Lwin Kyaw
62Por Oo Thit
63Prof Daw Tin Yi
64Prof Dr. Aung Tun Thet
65Prof Dr. Khin Maung Aye
66Prof Dr. Zay Soe
67Prof. Min Dar Tu
68Prof. U Aye Maung
69Prof. U Phae Mg Tin
70Professor Min Dar Tu
71Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
72Public Service Media Governing Body
73Pwint Lann (Mine)
74Pyae Pine Muu Aim
75Pyaung Phoo Yoe
76Pyay (UM 2)
77Pyi Kyaw Lwin
78Pyi Lone Mwae
79Pyi Myanmar Editor Group
80Pyi Pann Moe
81Pyin Nyar Di Pa
82Pyin Nyar Kyaw
83Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
84Pyin Sa Man D Yine
85Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing Sein Sein
9Sagaing U Boe Thin
10Sai Bayda
11Sai Lashio
12Sai Sai Kan Hlaing
13Saindarmani U Chit Maung
14Saint
15Salin U Sein Dar Termi
16San Chaung Ko Ko Aung
17San Hlaing
18San Kyaw Tun
19San Lwin
20San San Nwe`(Tharyarwaty)
21San Shwe Myint
22San Zar Ni Bo
23Sandi
24Sann Lynn
25Sann Tun
26Sar Ja Poe
27Sar Taw Pyan Sayar Thein
28Sat Aung
29Sat Ka
30Sat Kaw Ma
31Sate Dat Mya Than
32Sate Tra
33Sate Tra Agga
34Sate Tra Kha
35Saturngod
36Saung Lu Lin
37Saung Win Lat
38Saw Cary Win
39Saw Hlan
40Saw Htain Lynn
41Saw Khat
42Saw Lu
43Saw Mone Nyinn
44Saw Myat Phone San
45Saw Myint Zu
46Saw Ngu Wah
47Saw Nyo
48Saw Pyae Chan Thar
49Saw Pyae Mar Lar
50Saw Pyae Yadanar
51Saw Tin Maung
52Saw Wai
53Saw Yu Pa Thin
54Say Tan
55Say Tha Wun
56Say Tha Wun
57Saya Sundra
58Sayar Aung
59Sayar Aung Pine
60Sayar Dagon
61Sayar Gyi Myint Tharr
62Sayar Gyi U Goingar
63Sayar Gyi U Han Htun
64Sayar Gyi U Tin Oo
65Sayar Htwe
66Sayar Nu
67Sayar Nyo
68Sayar Sai(FEG)
69Sayar Sein Sann
70Sayar Thaung Lwin(BA)
71Sayar Tun(Takhoe Village)
72Sayar U Ba Hein
73Sayar U Maung Maung Than
74Sayar U Min Thein
75Sayar U Moe Myint
76Sayar U Sai Aung Win
77Sayar U San Lwin
78Sayar U Sein Myint
79Sayar U Thar No
80Sayar U Thein Lwin
81Sayar Yan Aung Hein
82Sayardaw Badanda Nay Main Da
83Sayardaw Badanta Waiponela
84Sayardaw Baddanda Kovida
85Sayardaw U Jotika
86Sayardaw U Thilar Sar Ya
87Sayardaw U Ya Tha Ka
88Sayartaw U Taw Bita
89Saytanar Hlaing
90Saytokedayar Chin Hla Htun
91Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
92Sein Hlaing
93Sein Lynn
94Sein Ngat Yoe
95Sein Sein
96Sein Tine Htun
97Sein Win Sein
98Set Htun Lynn
99Shanti Swaroop Baudh
100Shar
101Shate
102Shin Gwan Gweat
103Shin Htwe Yin (Manottha)
104Shin Lu Thit
105Shin Ma
106Shin May Yoon
107Shin Me Htae
108Shin Mi Yar
109Shin Moe
110Shin Myat Noe
111Shin Naw
112Shin Nhaung
113Shin Oakkahta
114Shin Own Nyo
115Shin Phone
116Shin R Sar Ra
117Shoon Ya Me Moe
118Show
119Shwe Ba Win
120Shwe Bo Barmahti Khin Aung
121Shwe Bo Mi Mi Gyi
122Shwe Bo Thet Mar
123Shwe Chan Thar
124Shwe Dar
125Shwe Daun Lu
126Shwe Hin Thar Sayartaw
127Shwe Htee Eindra
128Shwe Inzali
129Shwe Kaing Tar
130Shwe Kine Tharr
131Shwe Ku May Hnin
132Shwe Kyae Si
133Shwe Kyin Sayartaw Gyi
134Shwe Min Won Sayataw
135Shwe Min Wun U Phone Myint
136Shwe Myaing Pyone Lei Maw
137Shwe Nagar Tin Win
138Shwe Ngar Lay
139Shwe Nwe
140Shwe O Daung
141Shwe Phone Kan
142Shwe Satkyar U Soe Myint
143Shwe Taung Thiha Thu
144Shwe Thin Kha
145Shwe Yaun Ma Ma
146Shwe Yin Nhit
147Si Thu At Ga
148Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
149Silent Ghost
150Sin Phyu Kyne Aung Thein
151Sitagu Sayadaw
152Soe Chit Oo
153Soe Hein
154Soe Hnin Oo
155Soe Maung Maung
156Soe Myaing
157Soe Myat Thu Zar
158Soe Myint
159Soe Myint Latt
160Soe Myint Maung
161Soe Nay Lin
162Soe Soe
163Soe Thein
164Soe Thine
165Soe Thwae (Translator)
166Soe Thwae (Weitzar)
167Soe Tin Win
168Soe Win Htut
169Spirit Myo
170Su Hla Phyu
171Su Htet
172Su Htoo Pan Sayar Han
173Su Htoo Pan U Kyaw
174Su Inzali
175Su Kyi Htwe
176Su Latt Tun
177Su Lay Nwe
178Su Myat Eain
179Su Myat Ko
180Su Myat Mon Mon
181Sue Hnget
182Sue Ma
183Sue Sha Myat Myat
184Sue Thit Ni
185Sut Htun Mhat Win
186Swal Mat Shin
187Swal Taw Min Than Aye
188Swam Htet Aung
189Swe Hlaing Oo
190Swe Min (Da Nu Phyu)
191Swe Myint
192Swe Swe Aung
193Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Tae Taw Sayardaw
4Tagu Lay Pyay
5Take Hte Aung
6Talar Ko Lay Kyi
7Tam Tim
8Tamahta U Aung Myat
9Tar Manay Kyaw
10Tar Tay
11Tar Yar Min Wai
12Tate Ka Ma
13Taun Khoe
14Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
15Taw Ja Pway
16Taw Lu
17Taw Myint (Hnat Phyar)
18Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
19Taw Saw Hinn
20Taw Tharr Gyi Lu Naing
21Taw Win Nwe
22Te La Wa
23Tet Ka Tho Phone Naing
24Tet Ka Thol Hla Kywal
25Tet Ka Thol Khin Maung Aye
26Tet Ka Thol Ko Htay
27Tet Ka Thol Kyal Pwint
28Tet Ka Thol Min Thu
29Tet Ka Thol Mya Sein
30Tet Ka Thol Nandamate
31Tet Ka Thol Nay Win
32Tet Ka Thol Sein Tin
33Tet Ka Thol Shin Thiri
34Tet Ka Thol Soe Win
35Tet Ka Thol Tin Kha
36Tet Ka Thol Win Kywal
37Tet Ka Thol Ye Lin Aung
38Tet Toe
39Tha Doe Aung
40Tha Doe Nwe
41Tha Doe Tay Za
42Tha Doe Wi Ra
43Tha Kya Won Tha
44Tha Pyae Moe
45Tha Pyay (Korea)
46Thadinhtauk Khin
47Thakhin Aung Phae
48Thakhin Ba Thaung
49Thakhin Ba Tin
50Thakhin Mya Than
51Thakhin Myat Sine
52Thakhin Phae Htay
53Thakhin Than Htun
54Thakin Ko Taw Mhine
55Thame Chit
56Thame Pyo
57Thamudaya Po Mo
58Than Aung Khaing
59Than Aye
60Than Htike
61Than Myint Aung
62Than Myint Oo
63Than Myint Than(Khun Chan Kone)
64Than Nyein Aung (Education)
65Than Oo Hlaing
66Than Phae Myint
67Than Swe
68Than Than Tint
69Than Tun
70Than Twal Maung
71Than Win Hlaing
72Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
73Thant Sin
74Thant Zaw
75Thant Zaw Htun
76Thar Du
77Thar Ga Doe
78Thar GaRa Nga Soe
79Thar Lon Kyaw
80Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
81Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
82Tharmanay Kyaw
83Thate Pan Maung Wa
84Thate Pan Myo Thant
85Thate Pan Soe Hla
86ThaToe Tay Za
87Thaung Htike
88Thaung Nyunt Thit
89Thaung Wai Oo
90Thaw Ka
91Thawdar Aye Lei
92Thawdar Swe
93The Khit Nay
94Thein Myint Wai
95Thein Oo
96Thein Pae Myint
97Thein Pe
98Thein Sein
99Thein Than Win (Ma Hlaing)
100Thein Zaw (Shwe Li Oo)
101Theint Theint Nway
102Thet Hlar Shin Saw
103Thet La Sin
104Thet Min July
105Thet Oo Lwin
106Thet Pine Ye`
107Thet Tun (Medical Science)
108Thi Han Twin
109Thi La
110Thiha Aung
111Thiha Htate Tin Saw
112Thiha Kyaw Thu
113Thiha Naing (Pyi)
114Thike Phwar
115Thin Kha Thu
116Thin Khar
117Thin Myat Noe
118Thin Su Su Nyein
119Thin Tine Nyo
120Thine U Chit Than
121Thinn Thinn Naing
122Thinn Thinn Thar
123Thiri
124Thiri Kyae Sin
125Thiri Pyan Chi U Thar Myat
126Thit Htoo Eain
127Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
128Thit Sar Ni
129Thite Phwar
130Thoe
131Thoe Saung
132Thone Dayi Oo
133Thone Na Yi Thet Wai
134Thone Sal Htate Tin Myint
135Thonedara Win- Chaung Oo
136Thoon Nay Soe
137Thoon Sit
138Thu Kha
139Thu Kha Cho
140Thu Kha Mai Hlaing
141Thu Mg
142Thu Ra Htike
143Thu Ra Ni
144Thu Rain
145Thu Rain Myo Myint
146Thu Rain Swe
147Thu Tay Thi Myint Tun
148Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
149Thu Tay Thi Sayar Nyein
150Thu Tay Thi Sayar Zaw
151Thu Tay Thi Thet Tun Myint
152Thu Thain
153Thu Thu Ka
154Thu Way
155Thu Yaung Mae
156Thuritza
157Thuta Nyan
158Thuwanna Kyaw Sein
159Ti Ti Tun
160Tike Soe
161Tike Soe Htun
162Tin Aung Htun
163Tin Aung Ni
164Tin Htwe
165Tin Maung Myint
166Tin Maung Than (Ywar Ma)
167Tin Maung Win
168Tin Maw (Chemistry)
169Tin Mg Toe
170Tin Moe
171Tin Myint
172Tin Myint Oo
173Tin Naing Toe
174Tin Nwe Mg
175Tin Nyunt
176Tin Soe (BawGa Gone)
177Tin Swe Moe
178Tin Than Oo
179Tin Tun (Taung Gote)
180Tin Tun Oo(Culture)
181Tint Htun Swe
182Tint Lu
183Tint Sann
184Tint Tal
185Tipetaka Yaw Sayartaw
186Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
187Tite Soe
188Today Editor Group
189Toe Htet
190Toe Nhaung Moe
191Toe Tet
192Tr. Daw Thet Thet
193Traffic Rule Committee
194Tri Set Ka
195Tri Set Kha
196Tri Setkyar
197Tri Thin Kha
198Tun Shwe Khine
199Tun Zaw Htay
200Tuya U Shwe Mann
201Twae Htar Nyo
202Twin Gyi One Mg
203Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aye Cho(M.A)
15U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
16U Aye Mg
17U Aye Phae
18U Ba Jyan
19U Ba San
20U Ba Than(DamMiKa)
21U Ba Yin
22U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
23U Bo Kalay (BA)
24U Bo Thein
25U Chain Myint
26U Goinga
27U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
28U Hla
29U Hla Aung
30U Hla Din
31U Hla Htun
32U Hla Htun Phyu
33U Hla Khin (San Nyunt Oo)
34U Hla Myint
35U Hla Myint (Gandamar)
36U Hla Win (A Pilot)
37U HLwar
38U Hote Sain
39U Htin Por
40U Htut
41U Ka Lar
42U Kan Min
43U Kan Nyunt
44U Kaung Htoo
45U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
46U Khaemar Sarra
47U Khin Aung
48U Khin Maung Saw (Berlin)
49U Khin Maung Swe
50U Khin Mg Gyi
51U Khin Mg Latt
52U Khin Mg Than (Shae Saung)
53U Khin Soe
54U Ko Ko (Solicitor)
55U Ko Ko Gyi
56U Ko Ko Lay
57U Ko Ko Lay (B.Sc)
58U Ko Lay - Zayyar Maung
59U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
60U Kyaw Naing
61U Kyaw Nyunt
62U Kyaw Yan
63U Kyaw Zay Ya
64U Kyi Myint
65U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
66U Maung Gyi
67U Maung Maung Lay
68U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
69U Mg Mg Than
70U Min Htet
71U Min Naing
72U Moe Myint
73U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
74U Myint Htun
75U Myint Lwin (Kan Baw Za)
76U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
77U Myint Swe (M.A London)
78U Myint Swe (MoeGok)
79U Myint Swe (Phyuu)
80U Myo Myint Wai
81U Myo Nyunt (Archaeologist)
82U Nanda
83U Nandar Sar Ya
84U Nu
85U Nyan Thin
86U Nyar Na
87U Nyein Aung (Sayar Bayda)
88U Nyi Hla Ngal
89U Nyunt Hlaing
90U Nyunt Wai
91U Oattaratharra
92U Ottamatharra
93U Own Kyaing
94U Own Myaing (Electronic)
95U Own Myint (Diesel)
96U Pa Ni
97U Phae Thein
98U Phoe Kyar
99U Phone (Chemistry)
100U Phor Kyar(National Scholar)
101U Pone Nya
102U Por Oo
103U Pu Ka Lay
104U Pyi Thein
105U Pyin Nyar
106U Pyinnyar Won Tha
107U Pyone Cho
108U San Maung(Myat Zan)
109U San Myint Aung (B.A)
110U San Shwe Bu
111U San Thar Aung
112U Sann Oo (MIS, Mandalay)
113U Sein Myint(Lashio)
114U Sein Tun
115U Shwe Aung
116U Shwe Win
117U Soe Myint
118U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
119U Soe Win
120U Sut Su
121U Sway Tin (U.S.C)
122U Taung Lone
123U Taw
124U Taw Zin
125U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
126U Than (HaPheZee)
127U Than Daing
128U Than Hlaing
129U Than Htut
130U Than Maung (Pann Tine)
131U Than Phae (Ae Lann Nyun)
132U Than Sint (NL Elec)
133U Thar Htay Myint
134U Thar Tint
135U That Ka
136U Thaung Lwin
137U Thaung Win (Cherry Flower)
138U Thaw Zin
139U Thein
140U Thein Aung (Myanmar Sar)
141U Thein Han(Digest)
142U Thet Htun
143U Thet Sein
144U Thit Lwin Soe
145U Thu Kha
146U Thu Riya
147U Tin Aye
148U Tin Aye (Dawei)
149U Tin Htut (B.E. Agri.)
150U Tin Ngwe
151U Tin Nyunt
152U Tin Oo (Myaung)
153U Tin Oo (Tution)
154U Tin Pae
155U Tin Win Shin
156U Tint Wai
157U Tint Win Naing
158U Tun Aung Kyaw
159U Tun Hla
160U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
161U Tun Phae
162U Tun Thein(Dhamar Sariya)
163U U Par La
164U U Thar Htun
165U Uggasena (Chindwin)
166U Wam Htain
167U Waya Termi Biwonta
168U Win Htain
169U Win Myint
170U Win Tin
171U Win Zin (Myeik)
172U Wint Kyaw
173U Yar Zart
174U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Kyaw Htin U Ba Than
9Wanna Thiri
10Wanna Thiri (Mhan Taw)
11Weit Zar
12Win Hein
13Win Htet Win
14Win Htut Zaw
15Win Kyaw Oo
16Win Maung Htun
17Win Myat Than
18Win Myint
19Win Myint Aung
20Win Naing Oo (Yay Nan)
21Win Nyein
22Win Oo
23Win Phone Aung
24Win Shwe Naun
25Win Thein Oo
26Win Thit
27Win Tin
28Win Tint Htun
29Win Win Latt
30Win Win Myint
31Win Zaw (Thit Taw)
32Win Zaw (Thone Sal)
33Wine Lashio
34Wine Maw
35Wint Kywal
36Wint Pyone Myint
37Wut Yee (Food House)
38WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Buddha University
14Yangon Myo Thant
15Yar Mar Phon
16Yar Wa Na
17Yar Za Ga Ni
18Yar Za Win Ko
19Yar Zar Bwar
20Yarza Thin Kha
21Yatkha
22Yaw Naka Phoe Htaung
23Yaw Sayardaw
24Yay Cham
25Yaynan Myae Takhin Ba Tin
26Yaynanmyae Kha Yay
27Yaynanthar Win Maung
28Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
29Ye Baw Ba Khet
30Ye Baw Phae Than
31Ye Baw Phoe Tan Chaung
32Ye D Pa
33Ye Htet
34Ye Htun Win
35Ye Htut
36Ye Kaung Htet
37Ye Man
38Ye Man Aung
39Ye Min Aung (RAY Electronic)
40Ye Min Hein
41Ye Mon Htaw
42Ye Mya Lwin
43Ye Myat Tin
44Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
45Ye Naing Moe
46Ye Shan
47Ye Sky
48Ye Thaddi
49Ye Thu
50Ye Thway Htet
51Ye Win Aung
52Ye Yan Aung
53Ye Yin Aung
54Ye Yint Naing
55Ye Zarni Aung
56Ye Zaw Aung
57Ye` Baw Htun
58Ye` Baw Kyaw San
59Ye` Khaung
60Ye` Man
61Ye` Min Hein
62Ye` Ye` Oo
63Yi Yi Htay
64Yin A Nint
65Yin Min Oo (University of Medicine)
66Yin Wai Lwin
67Yin Yin Lei
68Yin Yin Nu (Mandalay)
69Yoe Yar Htoo
70Yoma Lu
71Yoon Eain Drae
72Yuri Paing
73Yuwati Khin Oo
74Yuwati Khin Sein Hlaing
75Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zan Khe
5Zar Ga Nar
6Zar Ni
7Zar Ni Aung (Yamarwati)
8Zaw Bala
9Zaw Gyi
10Zaw Hein
11Zaw Htet
12Zaw Htet Aung
13Zaw Htut
14Zaw Lwin Oo (Hinthada)
15Zaw Lynn (Youth)
16Zaw Maung
17Zaw Min Than
18Zaw Nainggan Soe
19Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
20Zaw Thet Htwe
21Zaw Win (Thit Htwin)
22Zaw Zaw Aung
23Zaw Zin
24Zay Ya
25Zay Ya Thu
26Zay Yar Maung
27Zay Yar Min Shin
28Zay Yar Zaw
29Zayyar Moe
30Zin Aye
31Zin Ba Oo
32Zin Hnin
33Zin Lu
34Zin Mg Mg Htet
35Zin Min (Tha Main Htaw)
36Zin Thant
37Zin Wai Thaw
38Zin Yaw Ni
39Zu
40Zu Zu
41Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z