Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htin Ka Ya
6A Kyi Taw
7A Kyin Nar
8A Lain Mar
9A Lo Taw Pyae Sayardaw
10A Lynn Thit
11A Phoe Phyu
12A Pilot
13A Rain Da Mar
14A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
15A Shin Kawnaynya
16A Shin Pone Nyar Nanda
17A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
18A Swe Taw
19A Thin
20A Yoe
21A Zat Hein
22Adatehtan Sayardaw
23Ae Kan Min
24Aekarit
25Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
26Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
27Akari Wai Wai
28Ambassador U Tint Swe
29Annawar Soe Moe
30Ant Mg
31Ar Kar Min
32Ashin Arsarrarlinkarra
33Ashin Awbartharbiwontha
34Ashin Candadhika
35Ashin Chekinda
36Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
37Ashin Eiddhi Pala
38Ashin Gaw Thi Ta
39Ashin Gawthitharra
40Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
41Ashin Kawainda (Popa)
42Ashin Kelasa
43Ashin Khae Mar Nanda
44Ashin Khae Mar Sar Ra
45Ashin Kowida
46Ashin Kumarra
47Ashin Kuverasara
48Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
49Ashin Nar Ga Thane
50Ashin Pannita Htay
51Ashin Ponya Nanda
52Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
53Ashin Pyin Nyar Won Tha
54AShin Su Mingala Lankara
55Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
56Ashin Thaw Ma- Dawae
57Ashin Thaw Par Ka
58Ashin Thondaya
59Ashin Tilawkarbiwuntha
60Ashin Warramar Bi Won Tha
61Ashin Won Tha Par La
62Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
63Ashin Zayya Pannita
64Association of Myanmar Poets
65At Ga Yar Zar
66At Ta Kyaw
67Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
68Aung Chaint
69Aung Din/ Dahta
70Aung Hein
71Aung Hnin Swe
72Aung Htike (Shwe Bo)
73Aung Khant
74Aung Khin (Kyarr)
75Aung Khin Soe
76Aung Ko Oo (UMK)
77Aung Kyaun Phyar
78Aung Kyaw Hein (Translator)
79Aung Kyaw Swar
80Aung Lin
81Aung Lin Latt (Oakkalar)
82Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
83Aung Maun
84Aung May Ga
85Aung Min Oo
86Aung Myat Htay
87Aung Myat Oo
88Aung Myat Thu
89Aung Myint (M.E)
90Aung Myo Min
91Aung Na Mate
92Aung Nay Lin
93Aung Pin Lae
94Aung San (Agriculture)
95Aung San Su Kyi
96Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
97Aung Shein
98Aung Si Nay Myo
99Aung Soe
100Aung Soe (Agri/107)
101Aung Soe (Veterinary Physician)
102Aung Tay Za
103Aung Thin
104Aung Thit
105Aung Way
106Aung Weit
107Aung Win (Psychology)
108Aung Ye Lin
109Aung Zaw Latt
110Aung Zay Ya Tu
111Aung Zayya
112Aung Zin
113Ayar
114Aye Aye Hlaing
115Aye Htun Min
116Aye Lwin Thant
117Aye Maung Kyaw
118Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Gyi
24Bo Min Han
25Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
26Bo Thein Swe
27Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
28Burma Research Society
29Burma U Ba Yin
30Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Tun Aung Kyaw (eye)
46Dr. Ar Law
47Dr. AShin Dhamma Pi Ya
48Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
49Dr. Aung Khin
50Dr. Aung Khin Sint
51Dr. Aung Ko Ko
52Dr. Aung Kyaw
53Dr. Aung Maw
54Dr. Aung Naing
55Dr. Aye Kyaw
56Dr. Ba Maw
57Dr. Ba Myint
58Dr. Chit
59Dr. Daw Thynn Thynn
60Dr. Dharmkirti
61Dr. Hla Kyi
62Dr. Hla Pe
63Dr. Hnin Waddy Maung
64Dr. Khin Hnin Yu
65Dr. Khin Lay Myint
66Dr. Khin Maung Lwin
67Dr. Khin Maung Nyo
68Dr. Khin Maung Nyunt
69Dr. Khin Moe Moe
70Dr. Khin Myo Han
71Dr. Khin Pan Hnin
72Dr. Khin Yi Win
73Dr. Khine Maung Nyunt
74Dr. Kyaw Myint
75Dr. Kyaw Sein
76Dr. La Min
77Dr. Lwan Wai
78Dr. Ma Tin Win
79Dr. Mar Mar Swe
80Dr. Maung Maung Nyo
81Dr. Mehm Tin Mon
82Dr. Mg Mg
83Dr. Mg Mg Thein
84Dr. Mg Thin
85Dr. Min Thein
86Dr. Mo Lar
87Dr. Myat Myint Moh
88Dr. Myint Lwin (Psychology)
89Dr. Myint Myint Khin
90Dr. Myint Oo
91Dr. Myo Aung
92Dr. Nan Hlaing
93Dr. Nan Ohmmar
94Dr. Nandawbartha
95Dr. Nu Nu Yin
96Dr. Nwae Win
97Dr. Nyan Hein Latt
98Dr. Nyunt Shwe
99Dr. Ohn Maung
100Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
101Dr. Soe Lwin
102Dr. Soe Win Oo
103Dr. Than Htun
104Dr. Than Lwin
105Dr. Thein Lwin
106Dr. Thet Lwin
107Dr. Thiha
108Dr. Tin Aung Aye
109Dr. Tin Maung Kyi
110Dr. Tin Mg Htwe
111Dr. Tin Shwe
112Dr. Tin Thein (Geology)
113Dr. Toe Hla
114Dr. U Swe Myint
115Dr. U Thein
116Dr. U Tint Swe Latt
117Dr. Walpola Rahula
118Dr. Win Maung Htet
119Dr. Ye Myint Kyaw
120Dr. Ye Naing
121Dr. Yi Yi
122Dr. Zaw Than
123Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
124Du Won
125Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Set
27Hnin Thiri Kyatthayay
28Hnin Win Than
29Hot Line
30Htan Hlaing
31Htar Oak Thone
32Htate Tin Htut
33Htaung Muu Gyi Thein Win
34Htay Maung
35Htet Aung Zin
36Htet Moe
37Htet Myat
38Hti Lar Sithu
39Hti Lar Soe Myint Htal
40Htin Gyi
41Htin Lynn
42Htoo Ant
43Htoo Myat Kyal
44Htoo Swe Aung
45Htun Aung Kyaw
46Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
47Htun Lynn
48Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
49Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
50Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Jimme
5Journal Kyaw Ma Ma Lay
6Journal Kyaw U Chit Mg
7Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Myat (2002 YAU)
18Kaung Myat Loon Thaw
19Kaung Myat Min
20Kaung Thant
21Kaung Thar
22Kay (Taung Tann Pyar)
23Kay Tu Win Htut
24Kee Kee
25Khin (Tine Yinn May)
26Khin Aung Soe
27Khin Cho Htun Publication
28Khin Hnin Yu
29Khin Khin Htoo
30Khin Khin Myat Noe
31Khin Khin Thin
32Khin La Pyae Won
33Khin Latt
34Khin Maung
35Khin Maung Myint
36Khin Maung Than (Psychology)
37Khin Maung Zaw
38Khin Mg Nyo - Economy
39Khin Mg Toe (Moe Mate)
40Khin Myo Chit
41Khin Nyo Nyo Myint
42Khin One
43Khin Oo Khin Khin
44Khin Saw Tint
45Khin Swe Oo
46Khin Thuzar
47Khin Thuzar Kyaw
48Khin Zaw Hein
49Khine Kyaw
50Khine Mi Mi Zin
51Khine Myat Thar
52Khine Thant Kyaw
53Khine Zin Thet
54Khit Pyo Phyu
55Khit Ta Yar Sein Wah
56Khoon Cho Nyein Chan
57Khu Khu
58Khun Cho Nyein Chan
59Khwar Nee
60Kin Wun Min Gyi
61Klash Chan Dar
62Ko (University)
63Ko Arkar (S/W and H/W)
64Ko Jay
65Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
66Ko Ko Gyi
67Ko Ko Latt (Sae Myaun)
68Ko Ko Lay
69Ko Ko Maung
70Ko Ko Maung Gyi
71Ko Ko Zaw
72Ko Koe
73Ko Kyaw
74Ko Lwan Khine
75Ko Maung San Thein
76Ko Myo- Mingalar
77Ko Ngal
78Ko Nine (Chinn Mountain)
79Ko Nyein Oo
80Ko One
81Ko Pike
82Ko Sa Sa
83Ko Saunn
84Ko Shwe Htoo (Pyay)
85Ko Shwe Taw Thar
86Ko Shwe Thein Min
87Ko Sun (R/O)
88Ko Swe (Panorama)
89Ko Tar
90Ko Yaw (Eco)
91Ko Yoe Kont
92Ko Zaw Htay (Culture)
93Ku Tha
94Kung Fu Soe Myint
95Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
96Kyae Ni
97Kyae Ri Lynn Sit
98Kyae Sin Mhoo Wai
99Kyai The Lay Htet Sayardaw
100Kyat Kalay
101Kyaut Belu Tin Maung Swe
102Kyaw Aung
103Kyaw Hein
104Kyaw Hlaing
105Kyaw Hlaing Oo
106Kyaw Htet Tun
107Kyaw Htin Naw Ya Htar
108Kyaw Htoo
109Kyaw Kyaw
110Kyaw Kyaw Naing
111Kyaw Kyaw Swe
112Kyaw Moe Zaw
113Kyaw Mya Than
114Kyaw Myint Lwin
115Kyaw Naing
116Kyaw Nyein
117Kyaw Oo
118Kyaw San Kay
119Kyaw Soe Bo
120Kyaw Thet Han
121Kyaw Thet Khine
122Kyaw Thit
123Kyaw Thu
124Kyaw Win
125Kyaw Yin Myint
126Kyaw Zau Oo
127Kyaw Zay Ya - Pathain
128Kyaw Zayyar Htun
129Kyee Kyee Saw
130Kyee Thae Nyunt Naing
131Kyi Aye
132Kyi Kyi Mar
133Kyi Lin (Myanmar)
134Kyi Lin Aye
135Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
136Kyi Min
137Kyi Mya
138Kyi Naing
139Kyi Nu Khit
140Kyi Oo
141Kyi Shoon
142Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
143Kyu Hnit
144Kyu Kyu Thin
145Kyu Mhway
146Kyune
147KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Lay Myint
15Lay Maung
16Lay Myaing
17Lay Thu San
18Lenin
19Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
20Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
21Lin Htate Shin
22Lin Htate Shin
23Lin Kar Yee Kyaw
24Lin Khant
25Lin Lin Htet
26Lin Nyo Thwae
27Lin Oo Khin
28Lin Oo Naing
29Lin Oo Taryar
30Lin Pa Wadi
31Lin San
32Lin Tae Oo
33Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
34Lin Thet Khine
35Lin Ti Oo
36Lin Tun
37Lin Wai Myaing
38Lin Yaun Tin
39Lin Yone Mg Mg
40Lin Yone Ni
41Lin Yone Ni
42Lin Yone Thit Lwin
43Literature and Intellectual Upgrading Group
44Lone Ma
45Loon Htar Htar
46Loon Sat No Myat
47Loon Ta Mhe
48Lu Aung
49Lu Htike
50Lu Htu Daw A Mar
51Lu Htu Sain Win
52Lu Htu U Hla
53Lu Lu
54Lu Maw
55Lu Min Thit
56Lu Nay
57Lu Nyo Chaw
58Lu Pant Nge
59Lu Thar Man
60Lu Zaw Thit
61Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kyae Ou
13Ma Kyi Pyar
14Ma Lay Lone
15Ma Lay Nyain
16Ma Li Kha
17Ma Lin Lin
18Ma Ma Lay
19Ma Ma Thadda Maung
20Ma Moe Myae
21Ma Ni Ni
22Ma Ni Zau Ta
23Ma Nor Ha Ri
24Ma O Zar
25Ma Sandar
26Ma Thanegi
27Ma Thet Zon
28Ma Thidar (San Chaung)
29Ma Win Myint
30Madi Khin Lay
31Mae Htee Sayardaw (2)
32Magwae Win Myint
33Maha Bawdi Myaing Sayardaw
34Main Ka Lay
35Main Main (Latha)
36Major Ba Shin
37Major Toe Aung
38Mal Khine
39Mal Min Bone
40Man Khinn Htan
41Man Myint
42Man Phoe Aye
43Man Tin
44Manawhari
45Mandalay U Win Hlaing
46Many Writers
47Mar Lay
48Mar Mar Aye
49Mar Mar Soe
50Mar Na Wa
51Mar Yainda (Pathain Gyi)
52Mar Yar
53Marcury
54Maung (Magway)
55Maung Htin Aung
56Maung Maung
57Maung Maung Htwe (Retired Professor)
58Maung Maung Moe Aung
59Maung Maung Sein Lynn
60Maung Maung Thein Hlaing
61Maung Maung Thiri
62Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
63May Aww
64May Myat Noe
65May Pearl Oo
66May Theingar Soe
67May Thet Su
68Me Ko Zuu Zin
69Member of Sabel Oo´s Editors
70Mg Ant
71Mg Aye Aung
72Mg Bo Mwae
73Mg Chaint
74Mg Chaw Nwe
75Mg Chit Htwe (M.A)
76Mg Chit Nyo (Bago)
77Mg Dagon
78Mg Daung
79Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
80Mg Hla Soe
81Mg Hlaing Yi
82Mg Hnin Swe
83Mg Hone Wam (Lecturer)
84Mg Htin
85Mg Htin Aung
86Mg Htun Myaing
87Mg Htun Oo (Mogok)
88Mg Htun Thu
89Mg Kaung Htike
90Mg Kaung Myint
91Mg Khin Min (Danuphyu)
92Mg Khine Khant
93Mg Khine Mar
94Mg Khit Tun
95Mg Ko Ko (Amarapura)
96Mg Ko Ni
97Mg Ko Yu
98Mg Kyau Oo
99Mg Kyaut Tie
100Mg Kyaw Yin
101Mg Kyi Lin
102Mg Kyi Thant
103Mg Loon Kyin
104Mg Mahar
105Mg Mg Aye
106Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
107Mg Mg Htun Aung
108Mg Mg Myint Thein (YIT)
109Mg Mg Nyunt
110Mg Mg Pyone
111Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
112Mg Min
113Mg Moe Si
114Mg Moe Thu
115Mg Myae Ni (Tamartaw)
116Mg Myat Moe
117Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
118Mg Myint Kywal
119Mg Myint Mar (Bogalay)
120Mg Nay Win
121Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
122Mg Nyan Htet
123Mg Nyan Kyal
124Mg Nyein Chan
125Mg Nyo Aye
126Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
127Mg Pann Mwae
128Mg Pann Yi
129Mg Phae Ngal
130Mg Por Tun
131Mg Pyae Chan
132Mg Sanda(Lel Way)
133Mg Sane Ni
134Mg Sann Kyal
135Mg Saydanar
136Mg Sein Hlaing (Oatthar)
137Mg Sein Htwe
138Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
139Mg Shwe Khit
140Mg Si Thu
141Mg Soe Chain
142Mg Soe Myat (Chaung Oo)
143Mg Soe Thit
144Mg Su Shin
145Mg Sue San
146Mg Swe
147Mg Swe Thet
148Mg Than Swe (Dawei)
149Mg Thant
150Mg Thar Cho
151Mg Thar Ma Nya
152Mg Thar Noe
153Mg Thar Pyae
154Mg Thar Ra
155Mg Thaw Ka
156Mg Thein Lwin
157Mg Thein Pae
158Mg Thein Sine
159Mg Thit Sein
160Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
161Mg Thwae Chun
162Mg Thway Yint
163Mg Thwe Thit
164Mg Tin Mon
165Mg Wai Phyo
166Mg Wanna
167Mg Wint Thu
168Mg Won Tha
169Mg Yan Pine
170Mg Yay Aye (Harvard University)
171Mg Ye Soe (Kyaukse)
172Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
173Mg Yin Nwe
174Mg Yin Win (Dau Pone)
175Mg Za Ni Ya
176Mg Zayyar
177Mhaw Ekari
178Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
179Mhawbi Sir Thein
180Mhu Tha Pyae
181Mhu Thet Pie
182Mi Chan Wai
183Mi Ko Zu Zin
184Mi Mann Lay
185Min Aung Kyaw
186Min Aung Min
187Min Aung Naing
188Min Bay Dar (Pwint Phyu)
189Min Bu Ashin Kinsana
190Min Bu Aung Kyaing
191Min Bu Myo Thet Aung
192Min Din
193Min Eain Dar
194Min Htet Yarzar
195Min Kan Thar
196Min Khaung (EMPA-8)
197Min Khite Soe San
198Min Ko Naing
199Min Kun Sayardaw
200Min Kyaw
201Min La Pyae
202Min Lu
203Min Lu Lu
204Min Ma Gite
205Min Mahar Kyaw Khaun
206Min Myat ThuRa
207Min Myat Yar Za
208Min Nan
209Min Nay La
210Min Nay Thway
211Min Ni
212Min Nwe Soe
213Min Phone Htee
214Min Pone Nya
215Min San Ain
216Min San Eain
217Min Sate Tra
218Min Set Ka
219Min Set Kyar
220Min Shin
221Min Soe (Han Thar Nwe)
222Min Soe Yar Sar
223Min Soe Yar Zar
224Min Swe
225Min Ta Khit
226Min Thane Kha
227Min Thawdar
228Min Thein (Mechanical)
229Min Thein Khaing
230Min Thila
231Min Thitsar Hlaing
232Min Thu Ra
233Min Thu Won
234Min Thway Thit Sar
235Min Win Htain
236Min Yae Kyaw
237Min Yu Pa
238Min Yu Wai
239Min Zaw
240Min Zin
241Mingalar Zin Aung
242Minister Padaytha Yar Zar
243Ministry of Construction
244Ministry of Culture
245Ministry of Education
246Ministry of Finance and Revenue
247Ministry of Health
248Ministry of Home Affairs
249Ministry of Information
250Ministry of Information and Communication
251Ministry of Religious Affairs
252Mite Mite (Pyay)
253MMTH
254Mo Mo
255Mo Zar Hlan Wai
256Moe (Kyaut Sal)
257Moe Hein
258Moe Kyaw Thu
259Moe Lynn (Phoe Lay)
260Moe Ma Kha
261Moe Moe (Innyar)
262Moe Myint Oo
263Moe Ni Lwin
264Moe Nine Sayartaw U Pannita
265Moe Nyein Aye
266Moe Sat Pwint
267Moe Set Lin Htet
268Moe Set Y
269Moe Shin (I.M.T)
270Moe Si Thu
271Moe Thae Phyu Soe
272Moe Thet Min Yin
273Moe Wai
274Moe Zay Nyein
275Moe(PyinMaNar)
276Moh Moh Sann
277Mone Ywae Sayartaw
278Mone Ywar Nay Zar
279Mone Ywar Win Pe
280Mr. Mg Mhine
281Mr.Tarot
282Mra Hnin Zi
283Mu Pine Hnin Si
284Muh Eain Zin
285Mya Aye
286Mya Han
287Mya Htun Aung
288Mya Kay Tu
289Mya Khwar Nyo
290Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
291Mya Mhuu Khin Khin
292Mya Nandar
293Mya Nhaung Nyo
294Mya Pearl Khin
295Mya Pearl Thwe
296Mya Phone Lu Lu
297Mya Sein Taung Sayardaw
298Mya Set Kyar Shin
299Mya Than San
300Mya Than Tint
301Mya Thandar
302Mya Tharr Twin
303Mya Thin Kyu
304Mya Win
305Mya Win_Dathana
306Myae Mhone Lwin
307Myae Yine
308Myaing Nann Swe
309Myanma A Lin Than Nyunt
310Myanmar Language Commission
311Myanmar Music Association
312Myanmar Thaing Federation
313Myanmar Translation Society
314Myanmar Writers Association
315Myar Sit The
316Myar Thu
317Myat Khine
318Myat Nyein
319Myat Pann Ya Gone Group
320Myat Thet
321Myat Wai Toe (Education University)
322Myaun Mya Mg Ko
323Myaung Mya Mg Yin Tint
324Myaw Lint Chat (Medicine 2)
325Myay Lat Maung Myint Thu
326Myay Lat Min Lwin
327Myay Lat Myat Thu
328Myay Lat Thein Lwin
329Myeik Win Htain
330Myin Mu Mg Naing Moe
331Myint Mo Myittar (Loikaw)
332Myint Myat Phyu Sin
333Myint O Two
334Myint Soe Hlaing
335Myint Than
336Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
337Myo Aung Swe (Medical Research)
338Myo Aung Swe (Say Thu)
339Myo Ko Myo
340Myo Lwin Aung
341Myo Man
342Myo Myint
343Myo Nyunt Htun
344Myo Set (Mr. Photo)
345Myo Thura
346Myoe Ma Myint Kywal
347Myoe Ma Than Lwin
348Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Min Naing
40Nay Min Thurain
41Nay Min Yarzar
42Nay Min Yaung Chi
43Nay Myo Thant
44Nay Nor
45Nay Nwe Zin Myint
46Nay Oo Wai
47Nay Paing
48Nay Phone Lat
49Nay Phone Oo
50Nay Phone Wai
51Nay Soe Htet
52Nay Soe Thaw
53Nay Win (London)
54Nay Win Aung
55Nay Win Myint
56Nay Ye Aung
57Nay Zaw Naing
58Nay Zin Latt
59Nga Lat Ma
60Ngwe Kyi
61Ngwe O Dawn - Kyee Maung
62Ngwe Tar Yi
63Nhin Wai Nyein
64Nhine Mahar
65Ni Ko Ye`
66Ni Ni Naing (Tha Hton)
67Ni Yint Yint
68Nine Nine Sanay
69No Ko Zu Zin
70Nor Tuu Aung
71Nu Nu Yi (Innwa)
72Nu Yin
73Nwae Ta Man
74Nwan Jar Thine
75Nway Ta Man
76Nwe Oo Hlaing
77Nwe Thit
78Nyan Kywal
79Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
80Nyay
81Nyein Aye Eain
82Nyein Chan May
83Nyein Chan Oo
84Nyein Kyaw
85Nyi Aung Maw
86Nyi Htet Aung
87Nyi Lynn Sat
88Nyi Naun
89Nyi Nyi Htwe
90Nyi Nyi Naing
91Nyi Pu Lay
92Nyi Thit
93Nyo Aung
94Nyo Aye
95Nyo Htet (Lin Thit Oo)
96Nyo Lwan Aung
97Nyo Mya
98Nyo Myint Thein
99Nyo Thaung
100Nyoe
101Nyunt Kyuu
102Nyunt Oo
103Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Peter Mya Oo
21Pha Auk Sayardaw
22Phae Myint
23Phae Thaw Yi
24Phoe Kyawt
25Phoe La Min
26Phoe Nyan
27Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
28Phoe Thone Nya
29Phoe Wa Mg
30Phone Kywal
31Phone Mee Nay La
32Phone Pyae Tayzar
33Phone Tay Za
34Phone Wai (Medicinal Herbs)
35Phwar Lauk Kyi
36Phyar Pone Nadi
37Phyo Htain
38Phyo Khaing Latt
39Phyo Tharra
40Phyo Wai (M.A)
41Phyuu Sayardaw
42Poe Ko Ko
43Poe Ko Ko
44Poe Zar
45Politician
46Pone Na Ka
47Pone Na Mi
48Pone Na Nyo
49Pone Na Wati Tint Nhaung
50Pone Nya Khin
51Por Gyar Yit
52Por Lwin Kyaw
53Por Lwin Kyaw
54Por Oo Thit
55Prof Dr. Khin Maung Aye
56Prof. Min Dar Tu
57Prof. U Aye Maung
58Professor Min Dar Tu
59Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
60Public Service Media Governing Body
61Pwint Lann (Mine)
62Pyae Pine Muu Aim
63Pyay (UM 2)
64Pyi Kyaw Lwin
65Pyi Lone Mwae
66Pyi Myanmar Editor Group
67Pyi Pann Moe
68Pyin Nyar Di Pa
69Pyin Nyar Kyaw
70Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
71Pyin Sa Man D Yine
72Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Lai Shwe Lin
4Sa Ma Paut Sein
5Sabae Phyu Nu
6Sagaing Hla Shwe
7Sagaing U Boe Thin
8Sai Sai Kan Hlaing
9Saindarmani U Chit Maung
10Saint
11San Chaung Ko Ko Aung
12San Hlaing
13San Lwin
14San San Nwe`(Tharyarwaty)
15San Shwe Myint
16San Zar Ni Bo
17Sann Lynn
18Sann Tun
19Sar Taw Pyan Sayar Thein
20Sat Aung
21Sat Ka
22Sat Kaw Ma
23Sate Tra
24Sate Tra Agga
25Sate Tra Kha
26Saturngod
27Saung Lu Lin
28Saung Win Lat
29Saw Cary Win
30Saw Hlan
31Saw Htain Lynn
32Saw Khat
33Saw Mone Nyinn
34Saw Myint Zu
35Saw Ngu Wah
36Saw Nyo
37Saw Pyae Chan Thar
38Saw Pyae Mar Lar
39Saw Pyae Yadanar
40Saw Tin Maung
41Saw Yu Pa Thin
42Say Tan
43Say Tha Wun
44Say Tha Wun
45Saya Sundra
46Sayar Aung
47Sayar Aung Pine
48Sayar Dagon
49Sayar Gyi Myint Tharr
50Sayar Gyi U Goingar
51Sayar Gyi U Han Htun
52Sayar Gyi U Tin Oo
53Sayar Htwe
54Sayar Nu
55Sayar Nyo
56Sayar Sein Sann
57Sayar U Ba Hein
58Sayar U Maung Maung Than
59Sayar U Min Thein
60Sayar U Moe Myint
61Sayar U Sai Aung Win
62Sayar U San Lwin
63Sayar U Sein Myint
64Sayar U Thar No
65Sayar U Thein Lwin
66Sayardaw Badanda Nay Main Da
67Sayardaw Badanta Waiponela
68Sayardaw Baddanda Kovida
69Sayardaw U Jotika
70Sayardaw U Ya Tha Ka
71Saytanar Hlaing
72Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
73Sein Hlaing
74Sein Lynn
75Sein Ngat Yoe
76Sein Sein
77Sein Win Sein
78Set Htun Lynn
79Shanti Swaroop Baudh
80Shar
81Shate
82Shin Gwan Gweat
83Shin Htwe Yin (Manottha)
84Shin Lu Thit
85Shin Ma
86Shin May Yoon
87Shin Me Htae
88Shin Mi Yar
89Shin Moe
90Shin Myat Noe
91Shin Naw
92Shin Nhaung
93Shin Oakkahta
94Shin Phone
95Shin R Sar Ra
96Shoon Ya Me Moe
97Show
98Shwe Ba Win
99Shwe Bo Barmahti Khin Aung
100Shwe Bo Mi Mi Gyi
101Shwe Bo Thet Mar
102Shwe Chan Thar
103Shwe Dar
104Shwe Daun Lu
105Shwe Inzali
106Shwe Kine Tharr
107Shwe Ku May Hnin
108Shwe Kyae Si
109Shwe Kyin Sayartaw Gyi
110Shwe Min Won Sayataw
111Shwe Min Wun U Phone Myint
112Shwe Myaing Pyone Lei Maw
113Shwe Nagar Tin Win
114Shwe Ngar Lay
115Shwe Nwe
116Shwe O Daung
117Shwe Phone Kan
118Shwe Taung Thiha Thu
119Shwe Thin Kha
120Shwe Yaun Ma Ma
121Shwe Yin Nhit
122Si Thu At Ga
123Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
124Silent Ghost
125Sin Phyu Kyne Aung Thein
126Sitagu Sayadaw
127Soe Chit Oo
128Soe Hnin Oo
129Soe Maung Maung
130Soe Myaing
131Soe Myat Thu Zar
132Soe Myint
133Soe Myint Latt
134Soe Myint Maung
135Soe Nay Lin
136Soe Soe
137Soe Thein
138Soe Thine
139Soe Thwae (Translator)
140Soe Thwae (Weitzar)
141Soe Tin Win
142Soe Win Htut
143Su Hla Phyu
144Su Htet
145Su Htoo Pan Sayar Han
146Su Htoo Pan U Kyaw
147Su Inzali
148Su Kyi Htwe
149Su Latt Tun
150Su Lay Nwe
151Su Myat Eain
152Su Myat Mon Mon
153Sue Hnget
154Sue Ma
155Sue Thit Ni
156Sut Htun Mhat Win
157Swal Mat Shin
158Swal Taw Min Than Aye
159Swam Htet Aung
160Swe Hlaing Oo
161Swe Min (Da Nu Phyu)
162Swe Myint
163Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Lu
11Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
12Taw Saw Hinn
13Taw Tharr Gyi Lu Naing
14Taw Win Nwe
15Tet Ka Tho Phone Naing
16Tet Ka Thol Hla Kywal
17Tet Ka Thol Khin Maung Aye
18Tet Ka Thol Ko Htay
19Tet Ka Thol Min Thu
20Tet Ka Thol Mya Sein
21Tet Ka Thol Nandamate
22Tet Ka Thol Nay Win
23Tet Ka Thol Sein Tin
24Tet Ka Thol Shin Thiri
25Tet Ka Thol Soe Win
26Tet Ka Thol Tin Kha
27Tet Ka Thol Win Kywal
28Tet Ka Thol Ye Lin Aung
29Tet Toe
30Tha Doe Aung
31Tha Doe Nwe
32Tha Doe Tay Za
33Tha Doe Wi Ra
34Tha Kya Won Tha
35Tha Pyae Moe
36Tha Pyay (Korea)
37Thadinhtauk Khin
38Thakhin Aung Phae
39Thakhin Ba Thaung
40Thakhin Ba Tin
41Thakhin Mya Than
42Thakhin Myat Sine
43Thakhin Phae Htay
44Thakhin Than Htun
45Thakin Ko Taw Mhine
46Thame Chit
47Thame Pyo
48Thamudaya Po Mo
49Than Aung Khaing
50Than Aye
51Than Htike
52Than Myint Aung
53Than Myint Oo
54Than Nyein Aung (Education)
55Than Oo Hlaing
56Than Phae Myint
57Than Swe
58Than Tun
59Than Twal Maung
60Than Win Hlaing
61Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
62Thant Sin
63Thant Zaw Htun
64Thar Du
65Thar Ga Doe
66Thar GaRa Nga Soe
67Thar Lon Kyaw
68Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
69Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
70Tharmanay Kyaw
71Thate Pan Maung Wa
72Thate Pan Myo Thant
73Thate Pan Soe Hla
74ThaToe Tay Za
75Thaung Htike
76Thaung Nyunt Thit
77Thaung Wai Oo
78Thaw Ka
79Thawdar Aye Lei
80Thawdar Swe
81The Khit Nay
82Thein Myint Wai
83Thein Oo
84Thein Pae Myint
85Thein Pe
86Thein Than Win (Ma Hlaing)
87Thein Zaw (Shwe Li Oo)
88Theint Theint Nway
89Thet Hlar Shin Saw
90Thet La Sin
91Thet Min July
92Thet Oo Lwin
93Thet Pine Ye`
94Thet Tun (Medical Science)
95Thi Han Twin
96Thi La
97Thiha Aung
98Thiha Htate Tin Saw
99Thiha Kyaw Thu
100Thiha Naing (Pyi)
101Thike Phwar
102Thin Kha Thu
103Thin Khar
104Thin Myat Noe
105Thin Su Su Nyein
106Thin Tine Nyo
107Thine U Chit Than
108Thinn Thinn Naing
109Thinn Thinn Thar
110Thiri Kyae Sin
111Thiri Pyan Chi U Thar Myat
112Thit Htoo Eain
113Thit Sar Ni
114Thite Phwar
115Thoe
116Thoe Saung
117Thone Na Yi Thet Wai
118Thone Sal Htate Tin Myint
119Thonedara Win- Chaung Oo
120Thoon Nay Soe
121Thoon Sit
122Thu Kha Cho
123Thu Kha Mai Hlaing
124Thu Mg
125Thu Ra Htike
126Thu Ra Ni
127Thu Rain
128Thu Rain Swe
129Thu Tay Thi Myint Tun
130Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
131Thu Tay Thi Sayar Nyein
132Thu Tay Thi Sayar Zaw
133Thu Tay Thi Thet Tun Myint
134Thu Thain
135Thu Thu Ka
136Thu Way
137Thu Yaung Mae
138Thuritza
139Thuwanna Kyaw Sein
140Ti Ti Tun
141Tin Aung Htun
142Tin Aung Ni
143Tin Htwe
144Tin Maung Myint
145Tin Maung Than (Ywar Ma)
146Tin Maung Win
147Tin Maw (Chemistry)
148Tin Mg Toe
149Tin Moe
150Tin Myint
151Tin Myint Oo
152Tin Naing Toe
153Tin Soe (BawGa Gone)
154Tin Swe Moe
155Tin Than Oo
156Tin Tun (Taung Gote)
157Tint Htun Swe
158Tint Sann
159Tint Tal
160Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
161Tite Soe
162Today Editor Group
163Toe Htet
164Toe Nhaung Moe
165Toe Tet
166Tr. Daw Thet Thet
167Traffic Rule Committee
168Tri Set Ka
169Tri Set Kha
170Tri Setkyar
171Tri Thin Kha
172Twae Htar Nyo
173Twin Gyi One Mg
174Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (A Pilot)
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
33U Khaemar Sarra
34U Khin Aung
35U Khin Maung Saw (Berlin)
36U Khin Maung Swe
37U Khin Mg Gyi
38U Khin Soe
39U Ko Ko (Solicitor)
40U Ko Ko Gyi
41U Ko Ko Lay (B.Sc)
42U Ko Lay - Zayyar Maung
43U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
44U Kyaw Naing
45U Kyaw Nyunt
46U Kyaw Yan
47U Kyaw Zay Ya
48U Kyi Myint
49U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
50U Maung Gyi
51U Maung Maung Lay
52U Mg Mg Than
53U Min Htet
54U Min Naing
55U Moe Myint
56U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
57U Myint Htun
58U Myint Lwin (Kan Baw Za)
59U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
60U Myint Swe (M.A London)
61U Myint Swe (MoeGok)
62U Myint Swe (Phyuu)
63U Myo Myint Wai
64U Myo Nyunt (Archaeologist)
65U Nanda
66U Nu
67U Nyan Thin
68U Nyar Na
69U Nyein Aung (Sayar Bayda)
70U Nyi Hla Ngal
71U Nyunt Hlaing
72U Oattaratharra
73U Ottamatharra
74U Own Kyaing
75U Own Myaing (Electronic)
76U Own Myint (Diesel)
77U Phae Thein
78U Phoe Kyar
79U Phone (Chemistry)
80U Pone Nya
81U Por Oo
82U Pu Ka Lay
83U Pyi Thein
84U Pyin Nyar
85U Pyinnyar Won Tha
86U Pyone Cho
87U San Myint Aung (B.A)
88U San Shwe Bu
89U San Thar Aung
90U Sann Oo (MIS, Mandalay)
91U Sein Tun
92U Shwe Aung
93U Shwe Win
94U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
95U Sut Su
96U Sway Tin (U.S.C)
97U Taung Lone
98U Taw
99U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
100U Than (HaPheZee)
101U Than Daing
102U Than Hlaing
103U Than Htut
104U Than Phae (Ae Lann Nyun)
105U Than Sint (NL Elec)
106U Thar Tint
107U That Ka
108U Thaung Lwin
109U Thaung Win (Cherry Flower)
110U Thaw Zin
111U Thein Aung (Myanmar Sar)
112U Thet Htun
113U Thet Sein
114U Thit Lwin Soe
115U Thu Kha
116U Tin Aye
117U Tin Aye (Dawei)
118U Tin Htut (B.E. Agri.)
119U Tin Ngwe
120U Tin Nyunt
121U Tin Oo (Myaung)
122U Tin Oo (Tution)
123U Tin Pae
124U Tin Win Shin
125U Tint Wai
126U Tint Win Naing
127U Tun Hla
128U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
129U Uggasena (Chindwin)
130U Wam Htain
131U Win Htain
132U Win Myint
133U Win Zin (Myeik)
134U Wint Kyaw
135U Yar Zart
136U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Win Latt
28Win Win Myint
29Win Zaw (Thit Taw)
30Win Zaw (Thone Sal)
31Wine Lashio
32Wine Maw
33Wint Kywal
34Wint Pyone Myint
35Wut Yee (Food House)
36WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Sayardaw
20Yay Cham
21Yaynanthar Win Maung
22Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
23Ye Baw Phae Than
24Ye D Pa
25Ye Htet
26Ye Htun Win
27Ye Htut
28Ye Kaung Htet
29Ye Man
30Ye Man Aung
31Ye Min Aung (RAY Electronic)
32Ye Min Hein
33Ye Mon Htaw
34Ye Mya Lwin
35Ye Myat Tin
36Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
37Ye Naing Moe
38Ye Shan
39Ye Sky
40Ye Thaddi
41Ye Thu
42Ye Thway Htet
43Ye Win Aung
44Ye Yan Aung
45Ye Yin Aung
46Ye Yint Naing
47Ye Zarni Aung
48Ye Zaw Aung
49Ye` Baw Htun
50Ye` Baw Kyaw San
51Ye` Khaung
52Ye` Man
53Ye` Min Hein
54Ye` Ye` Oo
55Yi Yi Htay
56Yin A Nint
57Yin Min Oo (University of Medicine)
58Yin Wai Lwin
59Yin Yin Lei
60Yin Yin Nu (Mandalay)
61Yoon Eain Drae
62Yuri Paing
63Yuwati Khin Oo
64Yuwati Khin Sein Hlaing
65Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lwin Oo (Hinthada)
12Zaw Lynn (Youth)
13Zaw Maung
14Zaw Min Than
15Zaw Nainggan Soe
16Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
17Zaw Thet Htwe
18Zaw Win (Thit Htwin)
19Zaw Zaw Aung
20Zaw Zin
21Zay Ya
22Zay Ya Thu
23Zay Yar Maung
24Zay Yar Min Shin
25Zay Yar Zaw
26Zayyar Moe
27Zin Aye
28Zin Ba Oo
29Zin Hnin
30Zin Lu
31Zin Mg Mg Htet
32Zin Min (Tha Main Htaw)
33Zin Thant
34Zin Wai Thaw
35Zin Yaw Ni
36Zu
37Zu Zu
38Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z