Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Akazu Mizuha and Mimic
30Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
31Ambassador U Tint Swe
32Annawar Soe Moe
33Ant Mg
34Ant Phwal
35Ar Kar Min
36Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
37Ashin Arsarrarlinkarra
38Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
39Ashin Awbartharbiwontha
40Ashin Awtada
41Ashin Candadhika
42Ashin Chekinda
43Ashin Dhama Parla
44Ashin Dhama Parlar Nanda
45Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
46Ashin Eiddhi Pala
47Ashin Eidikar Biwonta
48Ashin Gaw Thi Ta
49Ashin Gawthitharra
50Ashin GuNainDa
51Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
52Ashin Kawainda (Popa)
53Ashin KaWi TarYa
54Ashin Kelasa
55Ashin Khae Main Da Tar Mi
56Ashin Khae Mar Nanda
57Ashin Khae Mar Sar Ra
58Ashin Kowida
59Ashin Kumarra
60Ashin Kuverasara
61Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
62Ashin Nar Ga Thane
63Ashin Pannita Htay
64Ashin Ponya Nanda
65Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
66Ashin Pyin Nyar Won Tha
67Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
68Ashin Revata
69Ashin Sat Kain Da
70AShin Su Mingala Lankara
71Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
72Ashin Thaw Ma- Dawae
73Ashin Thaw Par Ka
74Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
75Ashin Thondaya
76Ashin Tilawkarbiwuntha
77Ashin Warramar Bi Won Tha
78Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
79Ashin WiYiRa (Taung Soon)
80Ashin Won Tha Par La
81Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
82Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
83Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
84Ashin Zayya Pannita
85Association of Myanmar Poets
86At Ga Yar Zar
87At Ta Kyaw
88Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
89Aung Chaint
90Aung Din
91Aung Din/ Dahta
92Aung Hein
93Aung Hnin Swe
94Aung Htike (Shwe Bo)
95Aung Htut
96Aung Khant
97Aung Khin (Kyarr)
98Aung Khin Soe
99Aung Ko Oo (UMK)
100Aung Kyaun Phyar
101Aung Kyaw Hein (Translator)
102Aung Kyaw Swar
103Aung Lin
104Aung Lin Latt (Oakkalar)
105Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
106Aung Maun
107Aung May Ga
108Aung Min Aung
109Aung Min Oo
110Aung Min Tike
111Aung Myat Htay
112Aung Myat Oo
113Aung Myat Thu
114Aung Myint (M.E)
115Aung Myo Min
116Aung Na Mate
117Aung Nay Lin
118Aung Pin Lae
119Aung Pyae
120Aung San (Agriculture)
121Aung San Su Kyi
122Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
123Aung Shein
124Aung Si Nay Myo
125Aung Soe
126Aung Soe (Agri/107)
127Aung Soe (Veterinary Physician)
128Aung Swam
129Aung Tay Za
130Aung Thin
131Aung Thit
132Aung Way
133Aung Weit
134Aung Win (Psychology)
135Aung Ye Lin
136Aung Zaw Latt
137Aung Zay Ya Tu
138Aung Zayya
139Aung Zin
140Ayam Than Nyunt
141Ayar
142Aye Aye Hlaing
143Aye Htun Min
144Aye Lwin Thant
145Aye Maung Kyaw
146Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Ji Aung Soe
3Ba Nyar Oo
4Ba Nyo Gyi
5Ba Oak Khine
6Ba Than - Dhammika
7Ba Thet Swe
8Badanda Sandarwara Biwuntha
9Badanda Sariya
10Badanda Thanwara
11Badanda Wi-Sat-Kha-Na
12Badanda Za Ga Rar Biwuntha
13Badanda Zawti Parla
14Badanda Zawtika
15Badandanar Kahlar Na
16BaMa Khit U Ba Yin
17Bamaw Thein Pae
18Bamaw Tin Aung
19Bar Bi Yar
20Bar Mae Sayadaw
21Bay Lu Wa Sayar Tin
22Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
23Bhikkhu Moneyya
24Bite Pu
25Bo Aye Maung
26Bo Bo
27Bo Bo (Shwe Kan Ku)
28Bo Gyi
29Bo Min Han
30Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
31Bo Thein Swe
32Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
33Burma Research Society
34Burma U Ba Yin
35Buu Thee
36Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Myint Thein
4Cartoon Nyi Pu Che
5Cartoon Sein Gyi
6Chan Min Eain
7Chan Myae Ashin Eaindaka
8Chan Myae Sayartaw
9Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
10Chan Myae Win
11Charlie Wone
12Chateau Man
13Chaw Su San
14Chit Ma
15Chit Min Thu
16Chit Myarr Shin
17Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
18Chit Nge (Dat Tha Na)
19Chit Nwe Moe
20Chit Oo Nyo
21Chit Oo Tin
22Chit Sa Yar
23Chit San Win
24Chit Sein Lwin
25Chit Tee
26Chit Win Nyut
27Cho Cho Lwin
28Cho Nwe
29Cho Tun
30Chu Thit
31Civil Service Selection and Training Board
32Colonel Ko Lay
33Colonel San Pwint
34Colonel Tin Maung (retired)
35Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thein Tin
26Daw Thidar Tun
27Daw War War
28Daw Yin Yin Aye
29Day Wa Set Kyar
30Day Wa Tar
31Day Wi
32Day Wor
33Daywar Min
34Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
35Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
36Dhamma Pi Ya Mahtay
37Dhamma Steka U Maung Maung
38Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
39Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
40Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
41Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
42Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
43Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
44Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
45Dhammar Sariya U Htay Hlaing
46Director Sayar Myint
47Do J San
48Dr Ashin Rahula
49Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
50Dr Thutar Sarya Linkar Ya
51Dr Tun Aung Kyaw (eye)
52Dr. Ar Law
53Dr. AShin Dhamma Pi Ya
54Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
55Dr. Aung Khin
56Dr. Aung Khin Sint
57Dr. Aung Ko Ko
58Dr. Aung Kyaw
59Dr. Aung Maw
60Dr. Aung Naing
61Dr. Aye Kyaw
62Dr. Ba Maw
63Dr. Ba Myint
64Dr. Chit
65Dr. Daw Thynn Thynn
66Dr. Dharmkirti
67Dr. Hla Kyi
68Dr. Hla Pe
69Dr. Hnin Waddy Maung
70Dr. Khin Aye Htwe
71Dr. Khin Hnin Yu
72Dr. Khin Lay Myint
73Dr. Khin Maung Lwin
74Dr. Khin Maung Nyo
75Dr. Khin Maung Nyunt
76Dr. Khin Moe Moe
77Dr. Khin Myo Han
78Dr. Khin Pan Hnin
79Dr. Khin Yi Win
80Dr. Khine Maung Nyunt
81Dr. Kyaw Myint
82Dr. Kyaw Sein
83Dr. La Min
84Dr. Lwan Wai
85Dr. Ma Tin Win
86Dr. Mar Mar Swe
87Dr. Maung Maung Nyo
88Dr. Mehm Tin Mon
89Dr. Mg Mg
90Dr. Mg Mg Thein
91Dr. Mg Thin
92Dr. Min Thein
93Dr. Mo Lar
94Dr. Myat Myint Moh
95Dr. Myat Thant
96Dr. Myint Lwin (Psychology)
97Dr. Myint Myint Khin
98Dr. Myint Oo
99Dr. Myo Aung
100Dr. Nan Hlaing
101Dr. Nan Ohmmar
102Dr. Nandawbartha
103Dr. Nu Nu Yin
104Dr. Nwae Win
105Dr. Nyan Hein Latt
106Dr. Nyunt Shwe
107Dr. Ohn Maung
108Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
109Dr. Soe Lwin
110Dr. Soe Win Oo
111Dr. Than Htun
112Dr. Than Lwin
113Dr. Thein Lwin
114Dr. Thet Lwin
115Dr. Thiha
116Dr. Tin Aung Aye
117Dr. Tin Hlaing
118Dr. Tin Maung Kyi
119Dr. Tin Mg Htwe
120Dr. Tin Shwe
121Dr. Tin Thein (Geology)
122Dr. Toe Hla
123Dr. U Swe Myint
124Dr. U Thein
125Dr. U Tint Swe Latt
126Dr. Walpola Rahula
127Dr. Win Maung Htet
128Dr. Ye Myint Kyaw
129Dr. Ye Naing
130Dr. Yi Yi
131Dr. Zaw Than
132Drum Publication Group
133Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
134Du Won
135Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Kalay
11Hla Moe (Education)
12Hla Myint Aung (White Love)
13Hla Tha Main
14Hla Thein Win (Ka Ni)
15Hla Thit Aung (Inn Lyar)
16Hla Tun (Myanmar)
17Hlae Kuu Than Htun
18Hlaing Bwar
19Hlaing Phyu
20Hlaing Win Swe
21Hlan Htet
22Hline Kyar Phyu
23Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
24Hnin Hnin Aye
25Hnin Ko
26Hnin Nwae Hlaing
27Hnin Oo
28Hnin Pann Eain
29Hnin Set
30Hnin Thiri Kyatthayay
31Hnin Win Than
32Hot Line
33Htan Hlaing
34Htar Oak Thone
35Htate Tin Htut
36Htaung Muu Gyi Thein Win
37Htay Maung
38Htet Aung Zin
39Htet Htet Htun
40Htet Moe
41Htet Myat
42Hti Lar Sithu
43Hti Lar Soe Myint Htal
44Htin Gyi
45Htin Lynn
46Htoo Ant
47Htoo Myat Kyal
48Htoo Swe Aung
49Htun Aung Kyaw
50Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
51Htun Lynn
52Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
53Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
54Htun Shwe Khaing (M.A)
55Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Journal Kyaw Ma Ma Lay
7Journal Kyaw U Chit Mg
8Jue
9Jue Zin Myint
10Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Kyaw(Edu)
33Khin Khin Myat Noe
34Khin Khin Thin
35Khin La Pyae Won
36Khin Latt
37Khin Maung
38Khin Maung Myint
39Khin Maung Than (Psychology)
40Khin Maung Zaw
41Khin Mg Nyo - Economy
42Khin Mg Toe (Moe Mate)
43Khin Myat Twal
44Khin Myo Chit
45Khin Nyo Nyo Myint
46Khin One
47Khin Oo Khin Khin
48Khin Saw Tint
49Khin Swe Oo
50Khin Thuzar
51Khin Thuzar Kyaw
52Khin Zaw Hein
53Khine Kyaw
54Khine Maung
55Khine Mi Mi Zin
56Khine Myat Thar
57Khine Thant Kyaw
58Khine Zin Thet
59Khit Pyo Phyu
60Khit Ta Yar Sein Wah
61Khoon Cho Nyein Chan
62Khu Khu
63Khun Cho Nyein Chan
64Khwar Nee
65Kin Wun Min Gyi
66Klash Chan Dar
67Ko (University)
68Ko Arkar (S/W and H/W)
69Ko Jay
70Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
71Ko Ko Gyi
72Ko Ko Latt (Sae Myaun)
73Ko Ko Lay
74Ko Ko Maung
75Ko Ko Maung Gyi
76Ko Ko Zaw
77Ko Koe
78Ko Kyaw
79Ko Lwan Khine
80Ko Maung San Thein
81Ko Myo- Mingalar
82Ko Ngal
83Ko Nine (Chinn Mountain)
84Ko Nyein Oo
85Ko One
86Ko Pike
87Ko Sa Sa
88Ko Saunn
89Ko Saw Nyein
90Ko Shwe Htoo (Pyay)
91Ko Shwe Taw Thar
92Ko Shwe Thein Min
93Ko Sun (R/O)
94Ko Swe (Panorama)
95Ko Tar
96Ko Yaw (Eco)
97Ko Yoe Kont
98Ko Zaw Htay (Culture)
99Ku Tha
100Kung Fu Soe Myint
101Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
102Kyae Ni
103Kyae Ri Lynn Sit
104Kyae Sin Mhoo Wai
105Kyai The Lay Htet Sayardaw
106Kyat Kalay
107Kyaut Belu Tin Maung Swe
108Kyaw Aung
109Kyaw Hein
110Kyaw Hlaing
111Kyaw Hlaing Oo
112Kyaw Htet Tun
113Kyaw Htin Naw Ya Htar
114Kyaw Htoo
115Kyaw Kyaw
116Kyaw Kyaw Naing
117Kyaw Kyaw Swe
118Kyaw Kyi(MDY)
119Kyaw Moe Zaw
120Kyaw Mya Than
121Kyaw Myint Lwin
122Kyaw Naing
123Kyaw Nyein
124Kyaw Oo
125Kyaw San Kay
126Kyaw Soe Bo
127Kyaw Thet Han
128Kyaw Thet Khine
129Kyaw Thit
130Kyaw Thu
131Kyaw Thu Soe(Kalay)
132Kyaw Win
133Kyaw Yin Myint
134Kyaw Zau Oo
135Kyaw Zay Ya - Pathain
136Kyaw Zayyar Htun
137Kyee Kyee Saw
138Kyee Thae Nyunt Naing
139Kyi Aye
140Kyi Kyi Mar
141Kyi Lin (Myanmar)
142Kyi Lin Aye
143Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
144Kyi Min
145Kyi Mya
146Kyi Naing
147Kyi Nu Khit
148Kyi Oo
149Kyi Shoon
150Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
151Kyu Hnit
152Kyu Kyu Thin
153Kyu Mhway
154Kyune
155KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12LalTe Ashin K Lar Ta
13Lat Won Tha
14Latkyar Lynn Pyar
15Latt Tay Za Aung
16Law Researcher
17Lay Ko Tin
18Lay Lay Myint
19Lay Maung
20Lay Myaing
21Lay Thu San
22Lenin
23Lian H. Sakhong
24Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
25Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
26Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
27Lin Htate Shin
28Lin Htate Shin
29Lin Kar Yee Kyaw
30Lin Khant
31Lin Lin Htet
32Lin Nyo Thwae
33Lin Oo Khin
34Lin Oo Naing
35Lin Oo Taryar
36Lin Pa Wadi
37Lin San
38Lin Tae Oo
39Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
40Lin Thet Khine
41Lin Ti Oo
42Lin Tun
43Lin Wai Myaing
44Lin Yaun Tin
45Lin Yone Mg Mg
46Lin Yone Ni
47Lin Yone Ni
48Lin Yone Thit Lwin
49Linn Yaung Sin
50Literature and Intellectual Upgrading Group
51Lone Ma
52Loon Htar Htar
53Loon Sat No Myat
54Loon Ta Mhe
55Lu Aung
56Lu Htike
57Lu Htu Daw A Mar
58Lu Htu Sain Win
59Lu Htu U Hla
60Lu Lu
61Lu Maw
62Lu Min Thit
63Lu Nay
64Lu Nyo Chaw
65Lu Pant Nge
66Lu Thar Man
67Lu Zaw Thit
68Lum Tam Kae
69Lwin Mg Mg
70Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma O Zar
27Ma Sandar
28Ma Thanegi
29Ma Thet Zon
30Ma Thidar (San Chaung)
31Ma Win Myint
32Madi Khin Lay
33Mae Htee Sayardaw (2)
34Magwae Win Myint
35Maha Bawdi Myaing Sayardaw
36Main Ka Lay
37Main Main (Latha)
38Major Ba Shin
39Major Toe Aung
40Mal Khine
41Mal Min Bone
42Mal Tain Kha
43Man Khinn Htan
44Man Myint
45Man Phoe Aye
46Man Tin
47Man Tint Naung
48Manawhari
49Mandalay Sayartaw Siri Artaba
50Mandalay U Win Hlaing
51Many Cartoonist
52Many Writers
53Mar Lay
54Mar Mar Aye
55Mar Mar Soe
56Mar Na Wa
57Mar Yainda (Pathain Gyi)
58Mar Yar
59Marcury
60Maung (Magway)
61Maung Htin Aung
62Maung Maung
63Maung Maung Htwe (Retired Professor)
64Maung Maung Moe Aung
65Maung Maung Sein Lynn
66Maung Maung Thein Hlaing
67Maung Maung Thiri
68Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
69May Aww
70May Myat Noe
71May Myot Moe Kyi
72May Pearl Oo
73May Theingar Soe
74May Thet Su
75Me Ko Zuu Zin
76Member of Sabel Oo´s Editors
77Mg Ant
78Mg Aye Aung
79Mg Ba Thein
80Mg Bo Mwae
81Mg Chaint
82Mg Chaw Nwe
83Mg Chit Htwe (M.A)
84Mg Chit Nyo (Bago)
85Mg Computer
86Mg D
87Mg Dagon
88Mg Daung
89Mg Day
90Mg Hla
91Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
92Mg Hla Soe
93Mg Hlaing Yi
94Mg Hnin Swe
95Mg Hone Wam (Lecturer)
96Mg Htin
97Mg Htin Aung
98Mg Htoo Chon
99Mg Htun Myaing
100Mg Htun Oo (Mogok)
101Mg Htun Thu
102Mg Kaung Htike
103Mg Kaung Myint
104Mg Khin Min (Danuphyu)
105Mg Khine Khant
106Mg Khine Mar
107Mg Khit Tun
108Mg Ko Ko (Amarapura)
109Mg Ko Ni
110Mg Ko Yu
111Mg Kyau Oo
112Mg Kyaut Tie
113Mg Kyaw Yin
114Mg Kyi Lin
115Mg Kyi Pann(MyinKabar)
116Mg Kyi Thant
117Mg Loon Kyin
118Mg Mahar
119Mg Mg Aye
120Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
121Mg Mg Htun Aung
122Mg Mg Myint Thein (YIT)
123Mg Mg Nyunt
124Mg Mg Pyone
125Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
126Mg Min
127Mg Moe Si
128Mg Moe Thu
129Mg Myae Ni (Tamartaw)
130Mg Myat Moe
131Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
132Mg Myint Kywal
133Mg Myint Mar (Bogalay)
134Mg Nay Win
135Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
136Mg Nyan Htet
137Mg Nyan Kyal
138Mg Nyein Chan
139Mg Nyo Aye
140Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
141Mg Pann Mwae
142Mg Pann Yi
143Mg Phae Ngal
144Mg Por Tun
145Mg Pyae Chan
146Mg Sanda(Lel Way)
147Mg Sane Ni
148Mg Sann Kyal
149Mg Saydanar
150Mg Sein Hlaing (Oatthar)
151Mg Sein Htwe
152Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
153Mg Shwe Khit
154Mg Si Thu
155Mg Soe Chain
156Mg Soe Htike(30)
157Mg Soe Maung (Targaya)
158Mg Soe Myat (Chaung Oo)
159Mg Soe Thit
160Mg Su Shin
161Mg Sue San
162Mg Swe
163Mg Swe Thet
164Mg Take Khar
165Mg Than Swe (Dawei)
166Mg Thant
167Mg Thar Cho
168Mg Thar Ma Nya
169Mg Thar Noe
170Mg Thar Pyae
171Mg Thar Ra
172Mg Thaw Ka
173Mg Thein Lwin
174Mg Thein Pae
175Mg Thein Sine
176Mg Thit Sein
177Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
178Mg Thwae Chun
179Mg Thway Yint
180Mg Thwe Thit
181Mg Tin Mon
182Mg Wai Phyo
183Mg Wanna
184Mg Wint Thu
185Mg Won Tha
186Mg Yan Pine
187Mg Yay Aye (Harvard University)
188Mg Ye Soe (Kyaukse)
189Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
190Mg Yin Nwe
191Mg Yin Win (Dau Pone)
192Mg Za Ni Ya
193Mg Zayyar
194Mhaw Ekari
195Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
196Mhawbi Sir Thein
197Mhu Tha Pyae
198Mhu Thet Pie
199Mi Chan Wai
200Mi Ko Zu Zin
201Mi Mann Lay
202Min Aung Kyaw
203Min Aung Min
204Min Aung Naing
205Min Bay Dar (Pwint Phyu)
206Min Bu Ashin Kinsana
207Min Bu Aung Kyaing
208Min Bu Myo Thet Aung
209Min Din
210Min Eain Dar
211Min Htet Yarzar
212Min Kan Thar
213Min Khaung (EMPA-8)
214Min Khite Soe San
215Min Ko Naing
216Min Kun Sayardaw
217Min Kyaw
218Min La Pyae
219Min Lu
220Min Lu Lu
221Min Ma Gite
222Min Mahar Kyaw Khaun
223Min Myat ThuRa
224Min Myat Yar Za
225Min Nan
226Min Nay La
227Min Nay Thway
228Min Ni
229Min Nwe Soe
230Min Phone Htee
231Min Phone Thain Kha Thu
232Min Pone Nya
233Min San Ain
234Min San Eain
235Min Sate Tra
236Min Set Ka
237Min Set Kyar
238Min Shin
239Min Shwe Min
240Min Soe (Han Thar Nwe)
241Min Soe Yar Sar
242Min Soe Yar Zar
243Min Swe
244Min Ta Khit
245Min Thane Kha
246Min Thawdar
247Min Thein (Mechanical)
248Min Thein Khaing
249Min Thila
250Min Thit
251Min Thitsar Hlaing
252Min Thu Ra
253Min Thu Won
254Min Thway Thit Sar
255Min Win Htain
256Min Yae Kyaw
257Min Yu Pa
258Min Yu Wai
259Min Zaw
260Min Zin
261Mingalar Zin Aung
262Minister Padaytha Yar Zar
263Ministry of Construction
264Ministry of Culture
265Ministry of Education
266Ministry of Finance and Revenue
267Ministry of Health
268Ministry of Home Affairs
269Ministry of Information
270Ministry of Information and Communication
271Ministry of Religious Affairs
272Ministry of Religious Affairs
273MinPyar Min Thein Zan
274Mite Mite (Pyay)
275MMTH
276Mo Mo
277Mo Zar Hlan Wai
278Moe (Kyaut Sal)
279Moe Hein
280Moe Kyaw
281Moe Kyaw Thu
282Moe Lynn (Phoe Lay)
283Moe Ma Kha
284Moe Moe (Innyar)
285Moe Myint Oo
286Moe Ni Lwin
287Moe Nine Sayartaw U Pannita
288Moe Nyein Aye
289Moe Sat Pwint
290Moe Set Lin Htet
291Moe Set Y
292Moe Shin (I.M.T)
293Moe Si Thu
294Moe Thae Phyu Soe
295Moe Thet Min Yin
296Moe Wai
297Moe Zay Nyein
298Moe(PyinMaNar)
299Moh Moh Sann
300Mone Ywae Sayartaw
301Mone Ywar Nay Zar
302Mone Ywar Win Pe
303Motion(I.M.T)
304Mr. Mg Mhine
305Mr.Tarot
306Mra Hnin Zi
307Mu Pine Hnin Si
308Muh Eain Zin
309Mya Aye
310Mya Han
311Mya Htun Aung
312Mya Kay Tu
313Mya Khwar Nyo
314Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
315Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
316Mya Mhuu Khin Khin
317Mya Nandar
318Mya Nhaung Nyo
319Mya Pearl Khin
320Mya Pearl Thwe
321Mya Phone Lu Lu
322Mya Sein Taung Sayardaw
323Mya Set Kyar Shin
324Mya Than San
325Mya Than Tint
326Mya Thandar
327Mya Tharr Twin
328Mya Thin Kyu
329Mya Tun Aung
330Mya Win
331Mya Win_Dathana
332Myae Mhone Lwin
333Myae Yine
334Myaing Nann Swe
335Myanma A Lin Than Nyunt
336Myanmar Encyclopedia
337Myanmar Language Commission
338Myanmar Music Association
339Myanmar Thaing Federation
340Myanmar Translation Society
341Myanmar Writers Association
342Myar Sit The
343Myar Thu
344Myat Htay Maung
345Myat Khine
346Myat Nyein
347Myat Pann Ya Gone Group
348Myat Thet
349Myat Wai Toe (Education University)
350Myaun Mya Mg Ko
351Myaung Mya Mg Yin Tint
352Myaw Lint Chat (Medicine 2)
353Myawadi
354Myay Lat Maung Myint Thu
355Myay Lat Min Lwin
356Myay Lat Myat Thu
357Myay Lat Thein Lwin
358Myeik Win Htain
359Myin Mu Mg Naing Moe
360Myint Mo Myittar (Loikaw)
361Myint Myat Phyu Sin
362Myint O Two
363Myint Soe Hlaing
364Myint Than
365Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
366Myo Aung Swe (Medical Research)
367Myo Aung Swe (Say Thu)
368Myo Ko Myo
369Myo Lwin Aung
370Myo Man
371Myo Myint
372Myo Nyunt Htun
373Myo Set (Mr. Photo)
374Myo Thura
375Myoe Ma Myint Kywal
376Myoe Ma Than Lwin
377Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Ei Ei Zar
12Nan Ei Khine
13Nan Htike Soe
14Nan Kyawt Shin
15Nan Nyunt Swe
16Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
17Nan Su Kay Swam
18Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
19Nanda
20Nanda Kyaw Thu
21Nanda Soe
22Nanda Thein Zan
23Nanda Thu
24Nandar Khin(Tet Kala Myae)
25Nandar Moe Kyal
26Narainda
27Nat Nwe
28Nat Sat Yaung
29Nat Shin Naun
30Nat Tha Mee
31Nat Ywar Moe
32Naung Sit The
33Naw Htoo Aung
34Nay Ant Khaung
35Nay Aw Yar
36Nay Htet Thiha
37Nay Kha
38Nay Ko Latt
39Nay Lin (Dental)
40Nay Lin Aung
41Nay Linn (Inn Taw Kyi)
42Nay Min Naing
43Nay Min Thurain
44Nay Min Yarzar
45Nay Min Yaung Chi
46Nay Myo Thant
47Nay Nor
48Nay Nwe Zin Myint
49Nay Oo Wai
50Nay Paing
51Nay Phone Lat
52Nay Phone Oo
53Nay Phone Wai
54Nay Soe Htet
55Nay Soe Thaw
56Nay Win (London)
57Nay Win Aung
58Nay Win Myint
59Nay Ye Aung
60Nay Zaw Naing
61Nay Zin Latt
62Nga Lat Ma
63Ngar Bo Mg Mg Thet
64Ngwe Kyi
65Ngwe O Dawn - Kyee Maung
66Ngwe Tar Yi
67Nhin Wai Nyein
68Nhine Mahar
69Ni Ko Ye`
70Ni Ni Naing (Tha Hton)
71Ni Yint Yint
72Nine Nine Sanay
73No Ko Zu Zin
74Nor Tuu Aung
75Nu Nu Yi (Innwa)
76Nu Yin
77Nwae Ta Man
78Nwan Jar Thine
79Nway Ta Man
80Nwe Oo Hlaing
81Nwe Thit
82Nwe Zaw Aung
83Nyan Kywal
84Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
85Nyay
86Nyein Aye Eain
87Nyein Chan May
88Nyein Chan Oo
89Nyein Kyaw
90Nyein Oo
91Nyi Aung Maw
92Nyi Aung Nyi
93Nyi Htet Aung
94Nyi Lynn Sat
95Nyi Naun
96Nyi Nyi Htwe
97Nyi Nyi Naing
98Nyi Pu Lay
99Nyi Thit
100Nyo Aung
101Nyo Aye
102Nyo Htet (Lin Thit Oo)
103Nyo Lwan Aung
104Nyo Mya
105Nyo Myint Thein
106Nyo Thaung
107Nyoe
108Nyunt Kyuu
109Nyunt Oo
110Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Thone Nya
33Phoe Wa Mg
34Phone Kywal
35Phone Mee Nay La
36Phone Nwe(YeySaKyo)
37Phone Pyae Tayzar
38Phone Tay Za
39Phone Wai (Medicinal Herbs)
40Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
41Phwar Lauk Kyi
42Phyar Pone Nadi
43Phyo Htain
44Phyo Khaing Latt
45Phyo Tharra
46Phyo Wai (M.A)
47Phyuu Sayardaw
48Poe Ko Ko
49Poe Ko Ko
50Poe Zar
51Politician
52Pone Na Ka
53Pone Na Mi
54Pone Na Nyo
55Pone Na Wati Tint Nhaung
56Pone Nya Khin
57Por Gyar Yit
58Por Lwin Kyaw
59Por Lwin Kyaw
60Por Oo Thit
61Prof Dr. Khin Maung Aye
62Prof Dr. Zay Soe
63Prof. Min Dar Tu
64Prof. U Aye Maung
65Prof. U Phae Mg Tin
66Professor Min Dar Tu
67Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
68Public Service Media Governing Body
69Pwint Lann (Mine)
70Pyae Pine Muu Aim
71Pyay (UM 2)
72Pyi Kyaw Lwin
73Pyi Lone Mwae
74Pyi Myanmar Editor Group
75Pyi Pann Moe
76Pyin Nyar Di Pa
77Pyin Nyar Kyaw
78Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
79Pyin Sa Man D Yine
80Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Kyaw Tun
15San Lwin
16San San Nwe`(Tharyarwaty)
17San Shwe Myint
18San Zar Ni Bo
19Sann Lynn
20Sann Tun
21Sar Taw Pyan Sayar Thein
22Sat Aung
23Sat Ka
24Sat Kaw Ma
25Sate Tra
26Sate Tra Agga
27Sate Tra Kha
28Saturngod
29Saung Lu Lin
30Saung Win Lat
31Saw Cary Win
32Saw Hlan
33Saw Htain Lynn
34Saw Khat
35Saw Lu
36Saw Mone Nyinn
37Saw Myint Zu
38Saw Ngu Wah
39Saw Nyo
40Saw Pyae Chan Thar
41Saw Pyae Mar Lar
42Saw Pyae Yadanar
43Saw Tin Maung
44Saw Yu Pa Thin
45Say Tan
46Say Tha Wun
47Say Tha Wun
48Saya Sundra
49Sayar Aung
50Sayar Aung Pine
51Sayar Dagon
52Sayar Gyi Myint Tharr
53Sayar Gyi U Goingar
54Sayar Gyi U Han Htun
55Sayar Gyi U Tin Oo
56Sayar Htwe
57Sayar Nu
58Sayar Nyo
59Sayar Sein Sann
60Sayar Thaung Lwin(BA)
61Sayar U Ba Hein
62Sayar U Maung Maung Than
63Sayar U Min Thein
64Sayar U Moe Myint
65Sayar U Sai Aung Win
66Sayar U San Lwin
67Sayar U Sein Myint
68Sayar U Thar No
69Sayar U Thein Lwin
70Sayar Yan Aung Hein
71Sayardaw Badanda Nay Main Da
72Sayardaw Badanta Waiponela
73Sayardaw Baddanda Kovida
74Sayardaw U Jotika
75Sayardaw U Thilar Sar Ya
76Sayardaw U Ya Tha Ka
77Sayartaw U Taw Bita
78Saytanar Hlaing
79Saytokedayar Chin Hla Htun
80Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
81Sein Hlaing
82Sein Lynn
83Sein Ngat Yoe
84Sein Sein
85Sein Win Sein
86Set Htun Lynn
87Shanti Swaroop Baudh
88Shar
89Shate
90Shin Gwan Gweat
91Shin Htwe Yin (Manottha)
92Shin Lu Thit
93Shin Ma
94Shin May Yoon
95Shin Me Htae
96Shin Mi Yar
97Shin Moe
98Shin Myat Noe
99Shin Naw
100Shin Nhaung
101Shin Oakkahta
102Shin Phone
103Shin R Sar Ra
104Shoon Ya Me Moe
105Show
106Shwe Ba Win
107Shwe Bo Barmahti Khin Aung
108Shwe Bo Mi Mi Gyi
109Shwe Bo Thet Mar
110Shwe Chan Thar
111Shwe Dar
112Shwe Daun Lu
113Shwe Hin Thar Sayartaw
114Shwe Htee Eindra
115Shwe Inzali
116Shwe Kaing Tar
117Shwe Kine Tharr
118Shwe Ku May Hnin
119Shwe Kyae Si
120Shwe Kyin Sayartaw Gyi
121Shwe Min Won Sayataw
122Shwe Min Wun U Phone Myint
123Shwe Myaing Pyone Lei Maw
124Shwe Nagar Tin Win
125Shwe Ngar Lay
126Shwe Nwe
127Shwe O Daung
128Shwe Phone Kan
129Shwe Satkyar U Soe Myint
130Shwe Taung Thiha Thu
131Shwe Thin Kha
132Shwe Yaun Ma Ma
133Shwe Yin Nhit
134Si Thu At Ga
135Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
136Silent Ghost
137Sin Phyu Kyne Aung Thein
138Sitagu Sayadaw
139Soe Chit Oo
140Soe Hein
141Soe Hnin Oo
142Soe Maung Maung
143Soe Myaing
144Soe Myat Thu Zar
145Soe Myint
146Soe Myint Latt
147Soe Myint Maung
148Soe Nay Lin
149Soe Soe
150Soe Thein
151Soe Thine
152Soe Thwae (Translator)
153Soe Thwae (Weitzar)
154Soe Tin Win
155Soe Win Htut
156Su Hla Phyu
157Su Htet
158Su Htoo Pan Sayar Han
159Su Htoo Pan U Kyaw
160Su Inzali
161Su Kyi Htwe
162Su Latt Tun
163Su Lay Nwe
164Su Myat Eain
165Su Myat Ko
166Su Myat Mon Mon
167Sue Hnget
168Sue Ma
169Sue Thit Ni
170Sut Htun Mhat Win
171Swal Mat Shin
172Swal Taw Min Than Aye
173Swam Htet Aung
174Swe Hlaing Oo
175Swe Min (Da Nu Phyu)
176Swe Myint
177Swe Swe Aung

T

1Ta Ra Won(Pyi)
2Tae Taw Sayardaw
3Tagu Lay Pyay
4Take Hte Aung
5Talar Ko Lay Kyi
6Tamahta U Aung Myat
7Tar Tay
8Tar Yar Min Wai
9Tate Ka Ma
10Taun Khoe
11Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
12Taw Ja Pway
13Taw Lu
14Taw Myint (Hnat Phyar)
15Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
16Taw Saw Hinn
17Taw Tharr Gyi Lu Naing
18Taw Win Nwe
19Te La Wa
20Tet Ka Tho Phone Naing
21Tet Ka Thol Hla Kywal
22Tet Ka Thol Khin Maung Aye
23Tet Ka Thol Ko Htay
24Tet Ka Thol Kyal Pwint
25Tet Ka Thol Min Thu
26Tet Ka Thol Mya Sein
27Tet Ka Thol Nandamate
28Tet Ka Thol Nay Win
29Tet Ka Thol Sein Tin
30Tet Ka Thol Shin Thiri
31Tet Ka Thol Soe Win
32Tet Ka Thol Tin Kha
33Tet Ka Thol Win Kywal
34Tet Ka Thol Ye Lin Aung
35Tet Toe
36Tha Doe Aung
37Tha Doe Nwe
38Tha Doe Tay Za
39Tha Doe Wi Ra
40Tha Kya Won Tha
41Tha Pyae Moe
42Tha Pyay (Korea)
43Thadinhtauk Khin
44Thakhin Aung Phae
45Thakhin Ba Thaung
46Thakhin Ba Tin
47Thakhin Mya Than
48Thakhin Myat Sine
49Thakhin Phae Htay
50Thakhin Than Htun
51Thakin Ko Taw Mhine
52Thame Chit
53Thame Pyo
54Thamudaya Po Mo
55Than Aung Khaing
56Than Aye
57Than Htike
58Than Myint Aung
59Than Myint Oo
60Than Myint Than(Khun Chan Kone)
61Than Nyein Aung (Education)
62Than Oo Hlaing
63Than Phae Myint
64Than Swe
65Than Than Tint
66Than Tun
67Than Twal Maung
68Than Win Hlaing
69Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
70Thant Sin
71Thant Zaw
72Thant Zaw Htun
73Thar Du
74Thar Ga Doe
75Thar GaRa Nga Soe
76Thar Lon Kyaw
77Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
78Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
79Tharmanay Kyaw
80Thate Pan Maung Wa
81Thate Pan Myo Thant
82Thate Pan Soe Hla
83ThaToe Tay Za
84Thaung Htike
85Thaung Nyunt Thit
86Thaung Wai Oo
87Thaw Ka
88Thawdar Aye Lei
89Thawdar Swe
90The Khit Nay
91Thein Myint Wai
92Thein Oo
93Thein Pae Myint
94Thein Pe
95Thein Than Win (Ma Hlaing)
96Thein Zaw (Shwe Li Oo)
97Theint Theint Nway
98Thet Hlar Shin Saw
99Thet La Sin
100Thet Min July
101Thet Oo Lwin
102Thet Pine Ye`
103Thet Tun (Medical Science)
104Thi Han Twin
105Thi La
106Thiha Aung
107Thiha Htate Tin Saw
108Thiha Kyaw Thu
109Thiha Naing (Pyi)
110Thike Phwar
111Thin Kha Thu
112Thin Khar
113Thin Myat Noe
114Thin Su Su Nyein
115Thin Tine Nyo
116Thine U Chit Than
117Thinn Thinn Naing
118Thinn Thinn Thar
119Thiri
120Thiri Kyae Sin
121Thiri Pyan Chi U Thar Myat
122Thit Htoo Eain
123Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
124Thit Sar Ni
125Thite Phwar
126Thoe
127Thoe Saung
128Thone Na Yi Thet Wai
129Thone Sal Htate Tin Myint
130Thonedara Win- Chaung Oo
131Thoon Nay Soe
132Thoon Sit
133Thu Kha
134Thu Kha Cho
135Thu Kha Mai Hlaing
136Thu Mg
137Thu Ra Htike
138Thu Ra Ni
139Thu Rain
140Thu Rain Myo Myint
141Thu Rain Swe
142Thu Tay Thi Myint Tun
143Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
144Thu Tay Thi Sayar Nyein
145Thu Tay Thi Sayar Zaw
146Thu Tay Thi Thet Tun Myint
147Thu Thain
148Thu Thu Ka
149Thu Way
150Thu Yaung Mae
151Thuritza
152Thuwanna Kyaw Sein
153Ti Ti Tun
154Tike Soe
155Tin Aung Htun
156Tin Aung Ni
157Tin Htwe
158Tin Maung Myint
159Tin Maung Than (Ywar Ma)
160Tin Maung Win
161Tin Maw (Chemistry)
162Tin Mg Toe
163Tin Moe
164Tin Myint
165Tin Myint Oo
166Tin Naing Toe
167Tin Nyunt
168Tin Soe (BawGa Gone)
169Tin Swe Moe
170Tin Than Oo
171Tin Tun (Taung Gote)
172Tint Htun Swe
173Tint Lu
174Tint Sann
175Tint Tal
176Tipetaka Yaw Sayartaw
177Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
178Tite Soe
179Today Editor Group
180Toe Htet
181Toe Nhaung Moe
182Toe Tet
183Tr. Daw Thet Thet
184Traffic Rule Committee
185Tri Set Ka
186Tri Set Kha
187Tri Setkyar
188Tri Thin Kha
189Tun Zaw Htay
190Tuya U Shwe Mann
191Twae Htar Nyo
192Twin Gyi One Mg
193Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
9U Aung Naing Maw
10U Aung Nyunt Win
11U Aung Than
12U Aye Cho(M.A)
13U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
14U Aye Mg
15U Ba Jyan
16U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
17U Bo Kalay (BA)
18U Chain Myint
19U Goinga
20U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
21U Hla
22U Hla Aung
23U Hla Din
24U Hla Htun
25U Hla Khin (San Nyunt Oo)
26U Hla Myint
27U Hla Myint (Gandamar)
28U Hla Win (A Pilot)
29U HLwar
30U Hote Sain
31U Htin Por
32U Htut
33U Ka Lar
34U Kan Nyunt
35U Kaung Htoo
36U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
37U Khaemar Sarra
38U Khin Aung
39U Khin Maung Saw (Berlin)
40U Khin Maung Swe
41U Khin Mg Gyi
42U Khin Mg Than (Shae Saung)
43U Khin Soe
44U Ko Ko (Solicitor)
45U Ko Ko Gyi
46U Ko Ko Lay (B.Sc)
47U Ko Lay - Zayyar Maung
48U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
49U Kyaw Naing
50U Kyaw Nyunt
51U Kyaw Yan
52U Kyaw Zay Ya
53U Kyi Myint
54U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
55U Maung Gyi
56U Maung Maung Lay
57U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
58U Mg Mg Than
59U Min Htet
60U Min Naing
61U Moe Myint
62U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
63U Myint Htun
64U Myint Lwin (Kan Baw Za)
65U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
66U Myint Swe (M.A London)
67U Myint Swe (MoeGok)
68U Myint Swe (Phyuu)
69U Myo Myint Wai
70U Myo Nyunt (Archaeologist)
71U Nanda
72U Nandar Sar Ya
73U Nu
74U Nyan Thin
75U Nyar Na
76U Nyein Aung (Sayar Bayda)
77U Nyi Hla Ngal
78U Nyunt Hlaing
79U Nyunt Wai
80U Oattaratharra
81U Ottamatharra
82U Own Kyaing
83U Own Myaing (Electronic)
84U Own Myint (Diesel)
85U Phae Thein
86U Phoe Kyar
87U Phone (Chemistry)
88U Phor Kyar(National Scholar)
89U Pone Nya
90U Por Oo
91U Pu Ka Lay
92U Pyi Thein
93U Pyin Nyar
94U Pyinnyar Won Tha
95U Pyone Cho
96U San Maung(Myat Zan)
97U San Myint Aung (B.A)
98U San Shwe Bu
99U San Thar Aung
100U Sann Oo (MIS, Mandalay)
101U Sein Tun
102U Shwe Aung
103U Shwe Win
104U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
105U Sut Su
106U Sway Tin (U.S.C)
107U Taung Lone
108U Taw
109U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
110U Than (HaPheZee)
111U Than Daing
112U Than Hlaing
113U Than Htut
114U Than Maung (Pann Tine)
115U Than Phae (Ae Lann Nyun)
116U Than Sint (NL Elec)
117U Thar Tint
118U That Ka
119U Thaung Lwin
120U Thaung Win (Cherry Flower)
121U Thaw Zin
122U Thein
123U Thein Aung (Myanmar Sar)
124U Thet Htun
125U Thet Sein
126U Thit Lwin Soe
127U Thu Kha
128U Tin Aye
129U Tin Aye (Dawei)
130U Tin Htut (B.E. Agri.)
131U Tin Ngwe
132U Tin Nyunt
133U Tin Oo (Myaung)
134U Tin Oo (Tution)
135U Tin Pae
136U Tin Win Shin
137U Tint Wai
138U Tint Win Naing
139U Tun Hla
140U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
141U U Par La
142U U Thar Htun
143U Uggasena (Chindwin)
144U Wam Htain
145U Win Htain
146U Win Myint
147U Win Tin
148U Win Zin (Myeik)
149U Wint Kyaw
150U Yar Zart
151U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Tint Htun
28Win Win Latt
29Win Win Myint
30Win Zaw (Thit Taw)
31Win Zaw (Thone Sal)
32Wine Lashio
33Wine Maw
34Wint Kywal
35Wint Pyone Myint
36Wut Yee (Food House)
37WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zar Ga Nar
5Zar Ni
6Zar Ni Aung (Yamarwati)
7Zaw Bala
8Zaw Gyi
9Zaw Hein
10Zaw Htet
11Zaw Htet Aung
12Zaw Htut
13Zaw Lwin Oo (Hinthada)
14Zaw Lynn (Youth)
15Zaw Maung
16Zaw Min Than
17Zaw Nainggan Soe
18Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
19Zaw Thet Htwe
20Zaw Win (Thit Htwin)
21Zaw Zaw Aung
22Zaw Zin
23Zay Ya
24Zay Ya Thu
25Zay Yar Maung
26Zay Yar Min Shin
27Zay Yar Zaw
28Zayyar Moe
29Zin Aye
30Zin Ba Oo
31Zin Hnin
32Zin Lu
33Zin Mg Mg Htet
34Zin Min (Tha Main Htaw)
35Zin Thant
36Zin Wai Thaw
37Zin Yaw Ni
38Zu
39Zu Zu
40Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z