Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htaut Taw U Myat Hla
6A Htin Ka Ya
7A Kyi Taw
8A Kyin Nar
9A Lain Mar
10A Lo Taw Pyae Sayardaw
11A Lynn Thit
12A Phoe Phyu
13A Pilot
14A Rain Da Mar
15A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
16A Shin Kawnaynya
17A Shin Pone Nyar Nanda
18A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
19A Swe Taw
20A Thin
21A Yoe
22A Zat Hein
23Adatehtan Sayardaw
24Ae Kan Min
25Aekarit
26Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
27Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
28Akari Wai Wai
29Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
30Ambassador U Tint Swe
31Annawar Soe Moe
32Ant Mg
33Ar Kar Min
34Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
35Ashin Arsarrarlinkarra
36Ashin Awbartharbiwontha
37Ashin Candadhika
38Ashin Chekinda
39Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
40Ashin Eiddhi Pala
41Ashin Gaw Thi Ta
42Ashin Gawthitharra
43Ashin GuNainDa
44Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
45Ashin Kawainda (Popa)
46Ashin Kelasa
47Ashin Khae Main Da Tar Mi
48Ashin Khae Mar Nanda
49Ashin Khae Mar Sar Ra
50Ashin Kowida
51Ashin Kumarra
52Ashin Kuverasara
53Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
54Ashin Nar Ga Thane
55Ashin Pannita Htay
56Ashin Ponya Nanda
57Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
58Ashin Pyin Nyar Won Tha
59Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
60Ashin Revata
61AShin Su Mingala Lankara
62Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
63Ashin Thaw Ma- Dawae
64Ashin Thaw Par Ka
65Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
66Ashin Thondaya
67Ashin Tilawkarbiwuntha
68Ashin Warramar Bi Won Tha
69Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
70Ashin WiYiRa (Taung Soon)
71Ashin Won Tha Par La
72Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
73Ashin Zayya Pannita
74Association of Myanmar Poets
75At Ga Yar Zar
76At Ta Kyaw
77Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
78Aung Chaint
79Aung Din
80Aung Din/ Dahta
81Aung Hein
82Aung Hnin Swe
83Aung Htike (Shwe Bo)
84Aung Khant
85Aung Khin (Kyarr)
86Aung Khin Soe
87Aung Ko Oo (UMK)
88Aung Kyaun Phyar
89Aung Kyaw Hein (Translator)
90Aung Kyaw Swar
91Aung Lin
92Aung Lin Latt (Oakkalar)
93Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
94Aung Maun
95Aung May Ga
96Aung Min Aung
97Aung Min Oo
98Aung Min Tike
99Aung Myat Htay
100Aung Myat Oo
101Aung Myat Thu
102Aung Myint (M.E)
103Aung Myo Min
104Aung Na Mate
105Aung Nay Lin
106Aung Pin Lae
107Aung San (Agriculture)
108Aung San Su Kyi
109Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
110Aung Shein
111Aung Si Nay Myo
112Aung Soe
113Aung Soe (Agri/107)
114Aung Soe (Veterinary Physician)
115Aung Tay Za
116Aung Thin
117Aung Thit
118Aung Way
119Aung Weit
120Aung Win (Psychology)
121Aung Ye Lin
122Aung Zaw Latt
123Aung Zay Ya Tu
124Aung Zayya
125Aung Zin
126Ayam Than Nyunt
127Ayar
128Aye Aye Hlaing
129Aye Htun Min
130Aye Lwin Thant
131Aye Maung Kyaw
132Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Wi-Sat-Kha-Na
11Badanda Za Ga Rar Biwuntha
12BaMa Khit U Ba Yin
13Bamaw Thein Pae
14Bamaw Tin Aung
15Bar Bi Yar
16Bar Mae Sayadaw
17Bay Lu Wa Sayar Tin
18Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
19Bhikkhu Moneyya
20Bite Pu
21Bo Aye Maung
22Bo Bo
23Bo Bo (Shwe Kan Ku)
24Bo Gyi
25Bo Min Han
26Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
27Bo Thein Swe
28Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
29Burma Research Society
30Burma U Ba Yin
31Buu Thee
32Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Cho Lwin
27Cho Nwe
28Cho Tun
29Chu Thit
30Civil Service Selection and Training Board
31Colonel Ko Lay
32Colonel San Pwint
33Colonel Tin Maung (retired)
34Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Danote Hein Zaw
12Danote Ko Ko Zaw
13Dat Sayar U Kyaw Lin
14Dat Ta Kyaw Swar
15Dat Tha Kyaw Swar
16Dat Tha Ma Hai Di
17Date Ba Kyaw Swar
18Dathana Kyaw Swar
19Daun Nwe Sa Kyar
20Daw Khin Hla Tin
21Daw Moe
22Daw Ohn Kyi Thar
23Daw Saw Mya Aye Kyi
24Daw Swan Kyi
25Daw Thidar Tun
26Daw War War
27Daw Yin Yin Aye
28Day Wa Set Kyar
29Day Wa Tar
30Day Wi
31Day Wor
32Daywar Min
33Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
34Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
35Dhamma Pi Ya Mahtay
36Dhamma Steka U Maung Maung
37Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
38Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
39Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
40Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
41Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
42Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
43Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
44Director Sayar Myint
45Do J San
46Dr Ashin Rahula
47Dr Tun Aung Kyaw (eye)
48Dr. Ar Law
49Dr. AShin Dhamma Pi Ya
50Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
51Dr. Aung Khin
52Dr. Aung Khin Sint
53Dr. Aung Ko Ko
54Dr. Aung Kyaw
55Dr. Aung Maw
56Dr. Aung Naing
57Dr. Aye Kyaw
58Dr. Ba Maw
59Dr. Ba Myint
60Dr. Chit
61Dr. Daw Thynn Thynn
62Dr. Dharmkirti
63Dr. Hla Kyi
64Dr. Hla Pe
65Dr. Hnin Waddy Maung
66Dr. Khin Aye Htwe
67Dr. Khin Hnin Yu
68Dr. Khin Lay Myint
69Dr. Khin Maung Lwin
70Dr. Khin Maung Nyo
71Dr. Khin Maung Nyunt
72Dr. Khin Moe Moe
73Dr. Khin Myo Han
74Dr. Khin Pan Hnin
75Dr. Khin Yi Win
76Dr. Khine Maung Nyunt
77Dr. Kyaw Myint
78Dr. Kyaw Sein
79Dr. La Min
80Dr. Lwan Wai
81Dr. Ma Tin Win
82Dr. Mar Mar Swe
83Dr. Maung Maung Nyo
84Dr. Mehm Tin Mon
85Dr. Mg Mg
86Dr. Mg Mg Thein
87Dr. Mg Thin
88Dr. Min Thein
89Dr. Mo Lar
90Dr. Myat Myint Moh
91Dr. Myat Thant
92Dr. Myint Lwin (Psychology)
93Dr. Myint Myint Khin
94Dr. Myint Oo
95Dr. Myo Aung
96Dr. Nan Hlaing
97Dr. Nan Ohmmar
98Dr. Nandawbartha
99Dr. Nu Nu Yin
100Dr. Nwae Win
101Dr. Nyan Hein Latt
102Dr. Nyunt Shwe
103Dr. Ohn Maung
104Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
105Dr. Soe Lwin
106Dr. Soe Win Oo
107Dr. Than Htun
108Dr. Than Lwin
109Dr. Thein Lwin
110Dr. Thet Lwin
111Dr. Thiha
112Dr. Tin Aung Aye
113Dr. Tin Maung Kyi
114Dr. Tin Mg Htwe
115Dr. Tin Shwe
116Dr. Tin Thein (Geology)
117Dr. Toe Hla
118Dr. U Swe Myint
119Dr. U Thein
120Dr. U Tint Swe Latt
121Dr. Walpola Rahula
122Dr. Win Maung Htet
123Dr. Ye Myint Kyaw
124Dr. Ye Naing
125Dr. Yi Yi
126Dr. Zaw Than
127Drum Publication Group
128Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
129Du Won
130Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9General Aung San
10Giacomo
11Gone Win
12Green
13Grievance Committee
14Group of Dhammar Sariya Parli Editors
15Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hlan Htet
21Hline Kyar Phyu
22Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
23Hnin Hnin Aye
24Hnin Ko
25Hnin Nwae Hlaing
26Hnin Oo
27Hnin Pann Eain
28Hnin Set
29Hnin Thiri Kyatthayay
30Hnin Win Than
31Hot Line
32Htan Hlaing
33Htar Oak Thone
34Htate Tin Htut
35Htaung Muu Gyi Thein Win
36Htay Maung
37Htet Aung Zin
38Htet Htet Htun
39Htet Moe
40Htet Myat
41Hti Lar Sithu
42Hti Lar Soe Myint Htal
43Htin Gyi
44Htin Lynn
45Htoo Ant
46Htoo Myat Kyal
47Htoo Swe Aung
48Htun Aung Kyaw
49Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
50Htun Lynn
51Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
52Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
53Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Jimme
5Journal Kyaw Ma Ma Lay
6Journal Kyaw U Chit Mg
7Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Kin Ko
18Kaung Myat (2002 YAU)
19Kaung Myat Loon Thaw
20Kaung Myat Min
21Kaung Thant
22Kaung Thar
23Kay (Taung Tann Pyar)
24Kay Tu Win Htut
25Kee Kee
26Key Collection
27Khin (Tine Yinn May)
28Khin Aung Soe
29Khin Cho Htun Publication
30Khin Hnin Yu
31Khin Khin Htoo
32Khin Khin Myat Noe
33Khin Khin Thin
34Khin La Pyae Won
35Khin Latt
36Khin Maung
37Khin Maung Myint
38Khin Maung Than (Psychology)
39Khin Maung Zaw
40Khin Mg Nyo - Economy
41Khin Mg Toe (Moe Mate)
42Khin Myo Chit
43Khin Nyo Nyo Myint
44Khin One
45Khin Oo Khin Khin
46Khin Saw Tint
47Khin Swe Oo
48Khin Thuzar
49Khin Thuzar Kyaw
50Khin Zaw Hein
51Khine Kyaw
52Khine Maung
53Khine Mi Mi Zin
54Khine Myat Thar
55Khine Thant Kyaw
56Khine Zin Thet
57Khit Pyo Phyu
58Khit Ta Yar Sein Wah
59Khoon Cho Nyein Chan
60Khu Khu
61Khun Cho Nyein Chan
62Khwar Nee
63Kin Wun Min Gyi
64Klash Chan Dar
65Ko (University)
66Ko Arkar (S/W and H/W)
67Ko Jay
68Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
69Ko Ko Gyi
70Ko Ko Latt (Sae Myaun)
71Ko Ko Lay
72Ko Ko Maung
73Ko Ko Maung Gyi
74Ko Ko Zaw
75Ko Koe
76Ko Kyaw
77Ko Lwan Khine
78Ko Maung San Thein
79Ko Myo- Mingalar
80Ko Ngal
81Ko Nine (Chinn Mountain)
82Ko Nyein Oo
83Ko One
84Ko Pike
85Ko Sa Sa
86Ko Saunn
87Ko Shwe Htoo (Pyay)
88Ko Shwe Taw Thar
89Ko Shwe Thein Min
90Ko Sun (R/O)
91Ko Swe (Panorama)
92Ko Tar
93Ko Yaw (Eco)
94Ko Yoe Kont
95Ko Zaw Htay (Culture)
96Ku Tha
97Kung Fu Soe Myint
98Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
99Kyae Ni
100Kyae Ri Lynn Sit
101Kyae Sin Mhoo Wai
102Kyai The Lay Htet Sayardaw
103Kyat Kalay
104Kyaut Belu Tin Maung Swe
105Kyaw Aung
106Kyaw Hein
107Kyaw Hlaing
108Kyaw Hlaing Oo
109Kyaw Htet Tun
110Kyaw Htin Naw Ya Htar
111Kyaw Htoo
112Kyaw Kyaw
113Kyaw Kyaw Naing
114Kyaw Kyaw Swe
115Kyaw Moe Zaw
116Kyaw Mya Than
117Kyaw Myint Lwin
118Kyaw Naing
119Kyaw Nyein
120Kyaw Oo
121Kyaw San Kay
122Kyaw Soe Bo
123Kyaw Thet Han
124Kyaw Thet Khine
125Kyaw Thit
126Kyaw Thu
127Kyaw Win
128Kyaw Yin Myint
129Kyaw Zau Oo
130Kyaw Zay Ya - Pathain
131Kyaw Zayyar Htun
132Kyee Kyee Saw
133Kyee Thae Nyunt Naing
134Kyi Aye
135Kyi Kyi Mar
136Kyi Lin (Myanmar)
137Kyi Lin Aye
138Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
139Kyi Min
140Kyi Mya
141Kyi Naing
142Kyi Nu Khit
143Kyi Oo
144Kyi Shoon
145Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
146Kyu Hnit
147Kyu Kyu Thin
148Kyu Mhway
149Kyune
150KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lat Won Tha
13Latkyar Lynn Pyar
14Latt Tay Za Aung
15Law Researcher
16Lay Lay Myint
17Lay Maung
18Lay Myaing
19Lay Thu San
20Lenin
21Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
22Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
23Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
24Lin Htate Shin
25Lin Htate Shin
26Lin Kar Yee Kyaw
27Lin Khant
28Lin Lin Htet
29Lin Nyo Thwae
30Lin Oo Khin
31Lin Oo Naing
32Lin Oo Taryar
33Lin Pa Wadi
34Lin San
35Lin Tae Oo
36Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
37Lin Thet Khine
38Lin Ti Oo
39Lin Tun
40Lin Wai Myaing
41Lin Yaun Tin
42Lin Yone Mg Mg
43Lin Yone Ni
44Lin Yone Ni
45Lin Yone Thit Lwin
46Linn Yaung Sin
47Literature and Intellectual Upgrading Group
48Lone Ma
49Loon Htar Htar
50Loon Sat No Myat
51Loon Ta Mhe
52Lu Aung
53Lu Htike
54Lu Htu Daw A Mar
55Lu Htu Sain Win
56Lu Htu U Hla
57Lu Lu
58Lu Maw
59Lu Min Thit
60Lu Nay
61Lu Nyo Chaw
62Lu Pant Nge
63Lu Thar Man
64Lu Zaw Thit
65Lwin Mg Mg
66Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kite
13Ma Kyae Ou
14Ma Kyi Pyar
15Ma Lay Lone
16Ma Lay Nyain
17Ma Li Kha
18Ma Lin Lin
19Ma Ma Lay
20Ma Ma Thadda Maung
21Ma Moe Myae
22Ma Ni Ni
23Ma Ni Zau Ta
24Ma Nor Ha Ri
25Ma O Zar
26Ma Sandar
27Ma Thanegi
28Ma Thet Zon
29Ma Thidar (San Chaung)
30Ma Win Myint
31Madi Khin Lay
32Mae Htee Sayardaw (2)
33Magwae Win Myint
34Maha Bawdi Myaing Sayardaw
35Main Ka Lay
36Main Main (Latha)
37Major Ba Shin
38Major Toe Aung
39Mal Khine
40Mal Min Bone
41Man Khinn Htan
42Man Myint
43Man Phoe Aye
44Man Tin
45Man Tint Naung
46Manawhari
47Mandalay U Win Hlaing
48Many Cartoonist
49Many Writers
50Mar Lay
51Mar Mar Aye
52Mar Mar Soe
53Mar Na Wa
54Mar Yainda (Pathain Gyi)
55Mar Yar
56Marcury
57Maung (Magway)
58Maung Htin Aung
59Maung Maung
60Maung Maung Htwe (Retired Professor)
61Maung Maung Moe Aung
62Maung Maung Sein Lynn
63Maung Maung Thein Hlaing
64Maung Maung Thiri
65Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
66May Aww
67May Myat Noe
68May Myot Moe Kyi
69May Pearl Oo
70May Theingar Soe
71May Thet Su
72Me Ko Zuu Zin
73Member of Sabel Oo´s Editors
74Mg Ant
75Mg Aye Aung
76Mg Bo Mwae
77Mg Chaint
78Mg Chaw Nwe
79Mg Chit Htwe (M.A)
80Mg Chit Nyo (Bago)
81Mg Computer
82Mg Dagon
83Mg Daung
84Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
85Mg Hla Soe
86Mg Hlaing Yi
87Mg Hnin Swe
88Mg Hone Wam (Lecturer)
89Mg Htin
90Mg Htin Aung
91Mg Htun Myaing
92Mg Htun Oo (Mogok)
93Mg Htun Thu
94Mg Kaung Htike
95Mg Kaung Myint
96Mg Khin Min (Danuphyu)
97Mg Khine Khant
98Mg Khine Mar
99Mg Khit Tun
100Mg Ko Ko (Amarapura)
101Mg Ko Ni
102Mg Ko Yu
103Mg Kyau Oo
104Mg Kyaut Tie
105Mg Kyaw Yin
106Mg Kyi Lin
107Mg Kyi Thant
108Mg Loon Kyin
109Mg Mahar
110Mg Mg Aye
111Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
112Mg Mg Htun Aung
113Mg Mg Myint Thein (YIT)
114Mg Mg Nyunt
115Mg Mg Pyone
116Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
117Mg Min
118Mg Moe Si
119Mg Moe Thu
120Mg Myae Ni (Tamartaw)
121Mg Myat Moe
122Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
123Mg Myint Kywal
124Mg Myint Mar (Bogalay)
125Mg Nay Win
126Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
127Mg Nyan Htet
128Mg Nyan Kyal
129Mg Nyein Chan
130Mg Nyo Aye
131Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
132Mg Pann Mwae
133Mg Pann Yi
134Mg Phae Ngal
135Mg Por Tun
136Mg Pyae Chan
137Mg Sanda(Lel Way)
138Mg Sane Ni
139Mg Sann Kyal
140Mg Saydanar
141Mg Sein Hlaing (Oatthar)
142Mg Sein Htwe
143Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
144Mg Shwe Khit
145Mg Si Thu
146Mg Soe Chain
147Mg Soe Myat (Chaung Oo)
148Mg Soe Thit
149Mg Su Shin
150Mg Sue San
151Mg Swe
152Mg Swe Thet
153Mg Than Swe (Dawei)
154Mg Thant
155Mg Thar Cho
156Mg Thar Ma Nya
157Mg Thar Noe
158Mg Thar Pyae
159Mg Thar Ra
160Mg Thaw Ka
161Mg Thein Lwin
162Mg Thein Pae
163Mg Thein Sine
164Mg Thit Sein
165Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
166Mg Thwae Chun
167Mg Thway Yint
168Mg Thwe Thit
169Mg Tin Mon
170Mg Wai Phyo
171Mg Wanna
172Mg Wint Thu
173Mg Won Tha
174Mg Yan Pine
175Mg Yay Aye (Harvard University)
176Mg Ye Soe (Kyaukse)
177Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
178Mg Yin Nwe
179Mg Yin Win (Dau Pone)
180Mg Za Ni Ya
181Mg Zayyar
182Mhaw Ekari
183Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
184Mhawbi Sir Thein
185Mhu Tha Pyae
186Mhu Thet Pie
187Mi Chan Wai
188Mi Ko Zu Zin
189Mi Mann Lay
190Min Aung Kyaw
191Min Aung Min
192Min Aung Naing
193Min Bay Dar (Pwint Phyu)
194Min Bu Ashin Kinsana
195Min Bu Aung Kyaing
196Min Bu Myo Thet Aung
197Min Din
198Min Eain Dar
199Min Htet Yarzar
200Min Kan Thar
201Min Khaung (EMPA-8)
202Min Khite Soe San
203Min Ko Naing
204Min Kun Sayardaw
205Min Kyaw
206Min La Pyae
207Min Lu
208Min Lu Lu
209Min Ma Gite
210Min Mahar Kyaw Khaun
211Min Myat ThuRa
212Min Myat Yar Za
213Min Nan
214Min Nay La
215Min Nay Thway
216Min Ni
217Min Nwe Soe
218Min Phone Htee
219Min Phone Thain Kha Thu
220Min Pone Nya
221Min San Ain
222Min San Eain
223Min Sate Tra
224Min Set Ka
225Min Set Kyar
226Min Shin
227Min Soe (Han Thar Nwe)
228Min Soe Yar Sar
229Min Soe Yar Zar
230Min Swe
231Min Ta Khit
232Min Thane Kha
233Min Thawdar
234Min Thein (Mechanical)
235Min Thein Khaing
236Min Thila
237Min Thit
238Min Thitsar Hlaing
239Min Thu Ra
240Min Thu Won
241Min Thway Thit Sar
242Min Win Htain
243Min Yae Kyaw
244Min Yu Pa
245Min Yu Wai
246Min Zaw
247Min Zin
248Mingalar Zin Aung
249Minister Padaytha Yar Zar
250Ministry of Construction
251Ministry of Culture
252Ministry of Education
253Ministry of Finance and Revenue
254Ministry of Health
255Ministry of Home Affairs
256Ministry of Information
257Ministry of Information and Communication
258Ministry of Religious Affairs
259Ministry of Religious Affairs
260Mite Mite (Pyay)
261MMTH
262Mo Mo
263Mo Zar Hlan Wai
264Moe (Kyaut Sal)
265Moe Hein
266Moe Kyaw
267Moe Kyaw Thu
268Moe Lynn (Phoe Lay)
269Moe Ma Kha
270Moe Moe (Innyar)
271Moe Myint Oo
272Moe Ni Lwin
273Moe Nine Sayartaw U Pannita
274Moe Nyein Aye
275Moe Sat Pwint
276Moe Set Lin Htet
277Moe Set Y
278Moe Shin (I.M.T)
279Moe Si Thu
280Moe Thae Phyu Soe
281Moe Thet Min Yin
282Moe Wai
283Moe Zay Nyein
284Moe(PyinMaNar)
285Moh Moh Sann
286Mone Ywae Sayartaw
287Mone Ywar Nay Zar
288Mone Ywar Win Pe
289Motion(I.M.T)
290Mr. Mg Mhine
291Mr.Tarot
292Mra Hnin Zi
293Mu Pine Hnin Si
294Muh Eain Zin
295Mya Aye
296Mya Han
297Mya Htun Aung
298Mya Kay Tu
299Mya Khwar Nyo
300Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
301Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
302Mya Mhuu Khin Khin
303Mya Nandar
304Mya Nhaung Nyo
305Mya Pearl Khin
306Mya Pearl Thwe
307Mya Phone Lu Lu
308Mya Sein Taung Sayardaw
309Mya Set Kyar Shin
310Mya Than San
311Mya Than Tint
312Mya Thandar
313Mya Tharr Twin
314Mya Thin Kyu
315Mya Win
316Mya Win_Dathana
317Myae Mhone Lwin
318Myae Yine
319Myaing Nann Swe
320Myanma A Lin Than Nyunt
321Myanmar Encyclopedia
322Myanmar Language Commission
323Myanmar Music Association
324Myanmar Thaing Federation
325Myanmar Translation Society
326Myanmar Writers Association
327Myar Sit The
328Myar Thu
329Myat Htay Maung
330Myat Khine
331Myat Nyein
332Myat Pann Ya Gone Group
333Myat Thet
334Myat Wai Toe (Education University)
335Myaun Mya Mg Ko
336Myaung Mya Mg Yin Tint
337Myaw Lint Chat (Medicine 2)
338Myawadi
339Myay Lat Maung Myint Thu
340Myay Lat Min Lwin
341Myay Lat Myat Thu
342Myay Lat Thein Lwin
343Myeik Win Htain
344Myin Mu Mg Naing Moe
345Myint Mo Myittar (Loikaw)
346Myint Myat Phyu Sin
347Myint O Two
348Myint Soe Hlaing
349Myint Than
350Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
351Myo Aung Swe (Medical Research)
352Myo Aung Swe (Say Thu)
353Myo Ko Myo
354Myo Lwin Aung
355Myo Man
356Myo Myint
357Myo Nyunt Htun
358Myo Set (Mr. Photo)
359Myo Thura
360Myoe Ma Myint Kywal
361Myoe Ma Than Lwin
362Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Min Naing
40Nay Min Thurain
41Nay Min Yarzar
42Nay Min Yaung Chi
43Nay Myo Thant
44Nay Nor
45Nay Nwe Zin Myint
46Nay Oo Wai
47Nay Paing
48Nay Phone Lat
49Nay Phone Oo
50Nay Phone Wai
51Nay Soe Htet
52Nay Soe Thaw
53Nay Win (London)
54Nay Win Aung
55Nay Win Myint
56Nay Ye Aung
57Nay Zaw Naing
58Nay Zin Latt
59Nga Lat Ma
60Ngwe Kyi
61Ngwe O Dawn - Kyee Maung
62Ngwe Tar Yi
63Nhin Wai Nyein
64Nhine Mahar
65Ni Ko Ye`
66Ni Ni Naing (Tha Hton)
67Ni Yint Yint
68Nine Nine Sanay
69No Ko Zu Zin
70Nor Tuu Aung
71Nu Nu Yi (Innwa)
72Nu Yin
73Nwae Ta Man
74Nwan Jar Thine
75Nway Ta Man
76Nwe Oo Hlaing
77Nwe Thit
78Nwe Zaw Aung
79Nyan Kywal
80Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
81Nyay
82Nyein Aye Eain
83Nyein Chan May
84Nyein Chan Oo
85Nyein Kyaw
86Nyi Aung Maw
87Nyi Htet Aung
88Nyi Lynn Sat
89Nyi Naun
90Nyi Nyi Htwe
91Nyi Nyi Naing
92Nyi Pu Lay
93Nyi Thit
94Nyo Aung
95Nyo Aye
96Nyo Htet (Lin Thit Oo)
97Nyo Lwan Aung
98Nyo Mya
99Nyo Myint Thein
100Nyo Thaung
101Nyoe
102Nyunt Kyuu
103Nyunt Oo
104Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Perpiyon
21Peter Mya Oo
22Pha Auk Sayardaw
23Phae Myint
24Phae Thaw Yi
25Phoe Kyawt
26Phoe La Min
27Phoe Nyan
28Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
29Phoe Thone Nya
30Phoe Wa Mg
31Phone Kywal
32Phone Mee Nay La
33Phone Pyae Tayzar
34Phone Tay Za
35Phone Wai (Medicinal Herbs)
36Phwar Lauk Kyi
37Phyar Pone Nadi
38Phyo Htain
39Phyo Khaing Latt
40Phyo Tharra
41Phyo Wai (M.A)
42Phyuu Sayardaw
43Poe Ko Ko
44Poe Ko Ko
45Poe Zar
46Politician
47Pone Na Ka
48Pone Na Mi
49Pone Na Nyo
50Pone Na Wati Tint Nhaung
51Pone Nya Khin
52Por Gyar Yit
53Por Lwin Kyaw
54Por Lwin Kyaw
55Por Oo Thit
56Prof Dr. Khin Maung Aye
57Prof Dr. Zay Soe
58Prof. Min Dar Tu
59Prof. U Aye Maung
60Prof. U Phae Mg Tin
61Professor Min Dar Tu
62Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
63Public Service Media Governing Body
64Pwint Lann (Mine)
65Pyae Pine Muu Aim
66Pyay (UM 2)
67Pyi Kyaw Lwin
68Pyi Lone Mwae
69Pyi Myanmar Editor Group
70Pyi Pann Moe
71Pyin Nyar Di Pa
72Pyin Nyar Kyaw
73Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
74Pyin Sa Man D Yine
75Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing U Boe Thin
9Sai Sai Kan Hlaing
10Saindarmani U Chit Maung
11Saint
12San Chaung Ko Ko Aung
13San Hlaing
14San Lwin
15San San Nwe`(Tharyarwaty)
16San Shwe Myint
17San Zar Ni Bo
18Sann Lynn
19Sann Tun
20Sar Taw Pyan Sayar Thein
21Sat Aung
22Sat Ka
23Sat Kaw Ma
24Sate Tra
25Sate Tra Agga
26Sate Tra Kha
27Saturngod
28Saung Lu Lin
29Saung Win Lat
30Saw Cary Win
31Saw Hlan
32Saw Htain Lynn
33Saw Khat
34Saw Lu
35Saw Mone Nyinn
36Saw Myint Zu
37Saw Ngu Wah
38Saw Nyo
39Saw Pyae Chan Thar
40Saw Pyae Mar Lar
41Saw Pyae Yadanar
42Saw Tin Maung
43Saw Yu Pa Thin
44Say Tan
45Say Tha Wun
46Say Tha Wun
47Saya Sundra
48Sayar Aung
49Sayar Aung Pine
50Sayar Dagon
51Sayar Gyi Myint Tharr
52Sayar Gyi U Goingar
53Sayar Gyi U Han Htun
54Sayar Gyi U Tin Oo
55Sayar Htwe
56Sayar Nu
57Sayar Nyo
58Sayar Sein Sann
59Sayar U Ba Hein
60Sayar U Maung Maung Than
61Sayar U Min Thein
62Sayar U Moe Myint
63Sayar U Sai Aung Win
64Sayar U San Lwin
65Sayar U Sein Myint
66Sayar U Thar No
67Sayar U Thein Lwin
68Sayardaw Badanda Nay Main Da
69Sayardaw Badanta Waiponela
70Sayardaw Baddanda Kovida
71Sayardaw U Jotika
72Sayardaw U Ya Tha Ka
73Saytanar Hlaing
74Saytokedayar Chin Hla Htun
75Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
76Sein Hlaing
77Sein Lynn
78Sein Ngat Yoe
79Sein Sein
80Sein Win Sein
81Set Htun Lynn
82Shanti Swaroop Baudh
83Shar
84Shate
85Shin Gwan Gweat
86Shin Htwe Yin (Manottha)
87Shin Lu Thit
88Shin Ma
89Shin May Yoon
90Shin Me Htae
91Shin Mi Yar
92Shin Moe
93Shin Myat Noe
94Shin Naw
95Shin Nhaung
96Shin Oakkahta
97Shin Phone
98Shin R Sar Ra
99Shoon Ya Me Moe
100Show
101Shwe Ba Win
102Shwe Bo Barmahti Khin Aung
103Shwe Bo Mi Mi Gyi
104Shwe Bo Thet Mar
105Shwe Chan Thar
106Shwe Dar
107Shwe Daun Lu
108Shwe Hin Thar Sayartaw
109Shwe Inzali
110Shwe Kine Tharr
111Shwe Ku May Hnin
112Shwe Kyae Si
113Shwe Kyin Sayartaw Gyi
114Shwe Min Won Sayataw
115Shwe Min Wun U Phone Myint
116Shwe Myaing Pyone Lei Maw
117Shwe Nagar Tin Win
118Shwe Ngar Lay
119Shwe Nwe
120Shwe O Daung
121Shwe Phone Kan
122Shwe Taung Thiha Thu
123Shwe Thin Kha
124Shwe Yaun Ma Ma
125Shwe Yin Nhit
126Si Thu At Ga
127Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
128Silent Ghost
129Sin Phyu Kyne Aung Thein
130Sitagu Sayadaw
131Soe Chit Oo
132Soe Hnin Oo
133Soe Maung Maung
134Soe Myaing
135Soe Myat Thu Zar
136Soe Myint
137Soe Myint Latt
138Soe Myint Maung
139Soe Nay Lin
140Soe Soe
141Soe Thein
142Soe Thine
143Soe Thwae (Translator)
144Soe Thwae (Weitzar)
145Soe Tin Win
146Soe Win Htut
147Su Hla Phyu
148Su Htet
149Su Htoo Pan Sayar Han
150Su Htoo Pan U Kyaw
151Su Inzali
152Su Kyi Htwe
153Su Latt Tun
154Su Lay Nwe
155Su Myat Eain
156Su Myat Mon Mon
157Sue Hnget
158Sue Ma
159Sue Thit Ni
160Sut Htun Mhat Win
161Swal Mat Shin
162Swal Taw Min Than Aye
163Swam Htet Aung
164Swe Hlaing Oo
165Swe Min (Da Nu Phyu)
166Swe Myint
167Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Take Hte Aung
4Talar Ko Lay Kyi
5Tar Tay
6Tar Yar Min Wai
7Tate Ka Ma
8Taun Khoe
9Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
10Taw Ja Pway
11Taw Lu
12Taw Myint (Hnat Phyar)
13Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
14Taw Saw Hinn
15Taw Tharr Gyi Lu Naing
16Taw Win Nwe
17Tet Ka Tho Phone Naing
18Tet Ka Thol Hla Kywal
19Tet Ka Thol Khin Maung Aye
20Tet Ka Thol Ko Htay
21Tet Ka Thol Min Thu
22Tet Ka Thol Mya Sein
23Tet Ka Thol Nandamate
24Tet Ka Thol Nay Win
25Tet Ka Thol Sein Tin
26Tet Ka Thol Shin Thiri
27Tet Ka Thol Soe Win
28Tet Ka Thol Tin Kha
29Tet Ka Thol Win Kywal
30Tet Ka Thol Ye Lin Aung
31Tet Toe
32Tha Doe Aung
33Tha Doe Nwe
34Tha Doe Tay Za
35Tha Doe Wi Ra
36Tha Kya Won Tha
37Tha Pyae Moe
38Tha Pyay (Korea)
39Thadinhtauk Khin
40Thakhin Aung Phae
41Thakhin Ba Thaung
42Thakhin Ba Tin
43Thakhin Mya Than
44Thakhin Myat Sine
45Thakhin Phae Htay
46Thakhin Than Htun
47Thakin Ko Taw Mhine
48Thame Chit
49Thame Pyo
50Thamudaya Po Mo
51Than Aung Khaing
52Than Aye
53Than Htike
54Than Myint Aung
55Than Myint Oo
56Than Nyein Aung (Education)
57Than Oo Hlaing
58Than Phae Myint
59Than Swe
60Than Tun
61Than Twal Maung
62Than Win Hlaing
63Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
64Thant Sin
65Thant Zaw
66Thant Zaw Htun
67Thar Du
68Thar Ga Doe
69Thar GaRa Nga Soe
70Thar Lon Kyaw
71Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
72Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
73Tharmanay Kyaw
74Thate Pan Maung Wa
75Thate Pan Myo Thant
76Thate Pan Soe Hla
77ThaToe Tay Za
78Thaung Htike
79Thaung Nyunt Thit
80Thaung Wai Oo
81Thaw Ka
82Thawdar Aye Lei
83Thawdar Swe
84The Khit Nay
85Thein Myint Wai
86Thein Oo
87Thein Pae Myint
88Thein Pe
89Thein Than Win (Ma Hlaing)
90Thein Zaw (Shwe Li Oo)
91Theint Theint Nway
92Thet Hlar Shin Saw
93Thet La Sin
94Thet Min July
95Thet Oo Lwin
96Thet Pine Ye`
97Thet Tun (Medical Science)
98Thi Han Twin
99Thi La
100Thiha Aung
101Thiha Htate Tin Saw
102Thiha Kyaw Thu
103Thiha Naing (Pyi)
104Thike Phwar
105Thin Kha Thu
106Thin Khar
107Thin Myat Noe
108Thin Su Su Nyein
109Thin Tine Nyo
110Thine U Chit Than
111Thinn Thinn Naing
112Thinn Thinn Thar
113Thiri
114Thiri Kyae Sin
115Thiri Pyan Chi U Thar Myat
116Thit Htoo Eain
117Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
118Thit Sar Ni
119Thite Phwar
120Thoe
121Thoe Saung
122Thone Na Yi Thet Wai
123Thone Sal Htate Tin Myint
124Thonedara Win- Chaung Oo
125Thoon Nay Soe
126Thoon Sit
127Thu Kha Cho
128Thu Kha Mai Hlaing
129Thu Mg
130Thu Ra Htike
131Thu Ra Ni
132Thu Rain
133Thu Rain Myo Myint
134Thu Rain Swe
135Thu Tay Thi Myint Tun
136Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
137Thu Tay Thi Sayar Nyein
138Thu Tay Thi Sayar Zaw
139Thu Tay Thi Thet Tun Myint
140Thu Thain
141Thu Thu Ka
142Thu Way
143Thu Yaung Mae
144Thuritza
145Thuwanna Kyaw Sein
146Ti Ti Tun
147Tike Soe
148Tin Aung Htun
149Tin Aung Ni
150Tin Htwe
151Tin Maung Myint
152Tin Maung Than (Ywar Ma)
153Tin Maung Win
154Tin Maw (Chemistry)
155Tin Mg Toe
156Tin Moe
157Tin Myint
158Tin Myint Oo
159Tin Naing Toe
160Tin Nyunt
161Tin Soe (BawGa Gone)
162Tin Swe Moe
163Tin Than Oo
164Tin Tun (Taung Gote)
165Tint Htun Swe
166Tint Lu
167Tint Sann
168Tint Tal
169Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
170Tite Soe
171Today Editor Group
172Toe Htet
173Toe Nhaung Moe
174Toe Tet
175Tr. Daw Thet Thet
176Traffic Rule Committee
177Tri Set Ka
178Tri Set Kha
179Tri Setkyar
180Tri Thin Kha
181Twae Htar Nyo
182Twin Gyi One Mg
183Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (A Pilot)
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
33U Khaemar Sarra
34U Khin Aung
35U Khin Maung Saw (Berlin)
36U Khin Maung Swe
37U Khin Mg Gyi
38U Khin Mg Than (Shae Saung)
39U Khin Soe
40U Ko Ko (Solicitor)
41U Ko Ko Gyi
42U Ko Ko Lay (B.Sc)
43U Ko Lay - Zayyar Maung
44U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
45U Kyaw Naing
46U Kyaw Nyunt
47U Kyaw Yan
48U Kyaw Zay Ya
49U Kyi Myint
50U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
51U Maung Gyi
52U Maung Maung Lay
53U Mg Mg Than
54U Min Htet
55U Min Naing
56U Moe Myint
57U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
58U Myint Htun
59U Myint Lwin (Kan Baw Za)
60U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
61U Myint Swe (M.A London)
62U Myint Swe (MoeGok)
63U Myint Swe (Phyuu)
64U Myo Myint Wai
65U Myo Nyunt (Archaeologist)
66U Nanda
67U Nu
68U Nyan Thin
69U Nyar Na
70U Nyein Aung (Sayar Bayda)
71U Nyi Hla Ngal
72U Nyunt Hlaing
73U Nyunt Wai
74U Oattaratharra
75U Ottamatharra
76U Own Kyaing
77U Own Myaing (Electronic)
78U Own Myint (Diesel)
79U Phae Thein
80U Phoe Kyar
81U Phone (Chemistry)
82U Pone Nya
83U Por Oo
84U Pu Ka Lay
85U Pyi Thein
86U Pyin Nyar
87U Pyinnyar Won Tha
88U Pyone Cho
89U San Myint Aung (B.A)
90U San Shwe Bu
91U San Thar Aung
92U Sann Oo (MIS, Mandalay)
93U Sein Tun
94U Shwe Aung
95U Shwe Win
96U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
97U Sut Su
98U Sway Tin (U.S.C)
99U Taung Lone
100U Taw
101U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
102U Than (HaPheZee)
103U Than Daing
104U Than Hlaing
105U Than Htut
106U Than Maung (Pann Tine)
107U Than Phae (Ae Lann Nyun)
108U Than Sint (NL Elec)
109U Thar Tint
110U That Ka
111U Thaung Lwin
112U Thaung Win (Cherry Flower)
113U Thaw Zin
114U Thein Aung (Myanmar Sar)
115U Thet Htun
116U Thet Sein
117U Thit Lwin Soe
118U Thu Kha
119U Tin Aye
120U Tin Aye (Dawei)
121U Tin Htut (B.E. Agri.)
122U Tin Ngwe
123U Tin Nyunt
124U Tin Oo (Myaung)
125U Tin Oo (Tution)
126U Tin Pae
127U Tin Win Shin
128U Tint Wai
129U Tint Win Naing
130U Tun Hla
131U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
132U U Par La
133U Uggasena (Chindwin)
134U Wam Htain
135U Win Htain
136U Win Myint
137U Win Zin (Myeik)
138U Wint Kyaw
139U Yar Zart
140U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Kyaw Oo
15Win Maung Htun
16Win Myat Than
17Win Myint
18Win Myint Aung
19Win Naing Oo (Yay Nan)
20Win Nyein
21Win Oo
22Win Phone Aung
23Win Shwe Naun
24Win Thein Oo
25Win Thit
26Win Tin
27Win Win Latt
28Win Win Myint
29Win Zaw (Thit Taw)
30Win Zaw (Thone Sal)
31Wine Lashio
32Wine Maw
33Wint Kywal
34Wint Pyone Myint
35Wut Yee (Food House)
36WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Naka Phoe Htaung
20Yaw Sayardaw
21Yay Cham
22Yaynanmyae Kha Yay
23Yaynanthar Win Maung
24Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
25Ye Baw Phae Than
26Ye D Pa
27Ye Htet
28Ye Htun Win
29Ye Htut
30Ye Kaung Htet
31Ye Man
32Ye Man Aung
33Ye Min Aung (RAY Electronic)
34Ye Min Hein
35Ye Mon Htaw
36Ye Mya Lwin
37Ye Myat Tin
38Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
39Ye Naing Moe
40Ye Shan
41Ye Sky
42Ye Thaddi
43Ye Thu
44Ye Thway Htet
45Ye Win Aung
46Ye Yan Aung
47Ye Yin Aung
48Ye Yint Naing
49Ye Zarni Aung
50Ye Zaw Aung
51Ye` Baw Htun
52Ye` Baw Kyaw San
53Ye` Khaung
54Ye` Man
55Ye` Min Hein
56Ye` Ye` Oo
57Yi Yi Htay
58Yin A Nint
59Yin Min Oo (University of Medicine)
60Yin Wai Lwin
61Yin Yin Lei
62Yin Yin Nu (Mandalay)
63Yoon Eain Drae
64Yuri Paing
65Yuwati Khin Oo
66Yuwati Khin Sein Hlaing
67Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Hein
9Zaw Htet
10Zaw Htet Aung
11Zaw Htut
12Zaw Lwin Oo (Hinthada)
13Zaw Lynn (Youth)
14Zaw Maung
15Zaw Min Than
16Zaw Nainggan Soe
17Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
18Zaw Thet Htwe
19Zaw Win (Thit Htwin)
20Zaw Zaw Aung
21Zaw Zin
22Zay Ya
23Zay Ya Thu
24Zay Yar Maung
25Zay Yar Min Shin
26Zay Yar Zaw
27Zayyar Moe
28Zin Aye
29Zin Ba Oo
30Zin Hnin
31Zin Lu
32Zin Mg Mg Htet
33Zin Min (Tha Main Htaw)
34Zin Thant
35Zin Wai Thaw
36Zin Yaw Ni
37Zu
38Zu Zu
39Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z