Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Police Officer
16A Rain Da Mar
17A Retired Bank Officer
18A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
19A Shin Kawnaynya
20A Shin Pone Nyar Nanda
21A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
22A Swe Taw
23A Thin
24A Yoe
25A Zat Hein
26Abhidhamma University
27Adatehtan Sayardaw
28Ae Kan Min
29Aekarit
30Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
31Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
32Akari Pyone
33Akari Wai Wai
34Akazu Mizuha and Mimic
35Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
36Alinkar Myat Zar Ni
37Ambassador U Tint Swe
38Anaw Mar
39Ann Kone Kyi
40Annawar Soe Moe
41Ant Mg
42Ant Phwal
43Anthropologist Kyaw Win
44Aphauk Sayartaw
45Ar Kar Min
46Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
47Ashin Arsarrarlinkarra
48Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
49Ashin Awbartharbiwontha
50Ashin Awtada
51Ashin Candadhika
52Ashin Chekinda
53Ashin Dhama Parla
54Ashin Dhama Parlar Nanda
55Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
56Ashin Eiddhi Pala
57Ashin Eidikar Biwonta
58Ashin Gaw Thi Ta
59Ashin Gawthitharra
60Ashin GuNainDa
61Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
62Ashin Kawainda (Popa)
63Ashin KaWi TarYa
64Ashin Kelasa
65Ashin Khae Main Da
66Ashin Khae Main Da Tar Mi
67Ashin Khae Mar Nanda
68Ashin Khae Mar Sar Ra
69Ashin Khutala(Zalon)
70Ashin Kowida
71Ashin Kumarra
72Ashin Kuverasara
73Ashin Mahar Buddha Gawta
74Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
75Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
76Ashin Nar Ga Thane
77Ashin Narya Dar Bi Won Ta
78Ashin Nyar Nain Da
79Ashin Pannita Htay
80Ashin Ponya Nanda
81Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
82Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
83Ashin Pyin Nyar Won Tha
84Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
85Ashin Revata
86Ashin Sandar Tika
87Ashin Sandi Mar
88Ashin Sat Kain Da
89AShin Su Mingala Lankara
90Ashin Tay Zani Ya
91Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
92Ashin Thaw Ma- Dawae
93Ashin Thaw Par Ka
94Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
95Ashin Thondaya
96Ashin Tilawkarbiwuntha
97Ashin U Oak Tama Tarya
98Ashin Warramar Bi Won Tha
99Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
100Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
101Ashin WiYiRa (Taung Soon)
102Ashin Won Tha Par La
103Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
104Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
105Ashin Zanakar Biwonta
106Ashin Zanar Depa
107Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
108Ashin Zayya Pannita
109Association of Myanmar Poets
110At Ga Yar Zar
111At Ta Kyaw
112Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
113Aung Chaint
114Aung Din
115Aung Din/ Dahta
116Aung Hein
117Aung Hnin Swe
118Aung Htike (Shwe Bo)
119Aung Htoo
120Aung Htun Paw
121Aung Htut
122Aung Khant
123Aung Khin (Kyarr)
124Aung Khin Soe
125Aung Ko Oo (UMK)
126Aung Kyaun Phyar
127Aung Kyaw Hein (Translator)
128Aung Kyaw Kyaw
129Aung Kyaw Swar
130Aung Lin
131Aung Lin Latt (Oakkalar)
132Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
133Aung Maun
134Aung May Ga
135Aung Min Aung
136Aung Min Oo
137Aung Min Tike
138Aung Myat Htay
139Aung Myat Oo
140Aung Myat Thu
141Aung Myint (M.E)
142Aung Myo Min
143Aung Na Mate
144Aung Nay Lin
145Aung Pin Lae
146Aung Pyae
147Aung San (Agriculture)
148Aung San myint
149Aung San Su Kyi
150Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
151Aung Saw Oo
152Aung Shein
153Aung Si Nay Myo
154Aung Si Tar
155Aung Soe
156Aung Soe (Agri/107)
157Aung Soe (Veterinary Physician)
158Aung Swam
159Aung Tay Za
160Aung Thin
161Aung Thit
162Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
163Aung Way
164Aung Weit
165Aung Win (Psychology)
166Aung Ye Lin
167Aung Zaw Latt
168Aung Zay Ya Tu
169Aung Zayya
170Aung Zin
171Ayam Than Nyunt
172Ayar
173Ayarwaddy Lwan Naung
174Aye Aye Hlaing
175Aye Htun Min
176Aye Lwin Thant
177Aye Maung Kyaw
178Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wanita
15Badanda Wi-Sat-Kha-Na
16Badanda Za Ga Rar Biwuntha
17Badanda Zawti Parla
18Badanda Zawtika
19Badandanar Kahlar Na
20BaMa Khit U Ba Yin
21Bamaw Thein Pae
22Bamaw Tin Aung
23Bar Bi Yar
24Bar Mae Sayadaw
25Bawathit U Aung Kyaw
26Bay Lu Wa Sayar Tin
27Bayar Naka
28Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
29Bhikkhu Moneyya
30Bite Pu
31Bo Aye Maung
32Bo Bo
33Bo Bo (Shwe Kan Ku)
34Bo Gyi
35Bo Htet Min
36Bo Min Han
37Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
38Bo Thein Swe
39Bon Pauk Tar Kyaw
40Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
41Burma Re-Education Association
42Burma Research Society
43Burma Socialist Party
44Burma U Ba Yin
45Buu Thee
46Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Mya Aung
10Chan Myae Ashin Eaindaka
11Chan Myae Myaing Sayartw
12Chan Myae Sayartaw
13Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
14Chan Myae Win
15Charlie Wone
16Chateau Man
17Chaw Ei Mhan(Mandalay)
18Chaw Su San
19Chit Ko Ko Yu
20Chit Ma
21Chit Min Thu
22Chit Myarr Shin
23Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
24Chit Nge (Dat Tha Na)
25Chit Nwe Moe
26Chit Oo Nyo
27Chit Oo Tin
28Chit Sa Yar
29Chit San Win
30Chit Sein Lwin
31Chit Tee
32Chit Win Nyut
33Cho Cho Lwin
34Cho Nwe
35Cho Tun
36Chu Thit
37Civil Service Selection and Training Board
38Colonel Ko Lay
39Colonel San Pwint
40Colonel Tin Maung (retired)
41Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhama Duta Ashin Kawtala(Mudon)
42Dhama Duta AshinArsate Khana
43Dhama Gingar
44Dhamma Byuhar
45Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
46Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
47Dhamma Pi Ya Mahtay
48Dhamma Steka U Maung Maung
49Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
50Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
51Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
52Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
53Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
54Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
55Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
56Dhammar Sariya U Htay Hlaing
57Director Sayar Myint
58Do J San
59Doc Htwe
60Doe
61Dr Ashin Rahula
62Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
63Dr Khin Mg Win
64Dr Kyin Kyin Myint
65Dr Mya Mya
66Dr Thi Thi
67Dr Thutar Sarya Linkar Ya
68Dr Tun Aung Kyaw (eye)
69Dr. Ar Law
70Dr. AShin Dhamma Pi Ya
71Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
72Dr. Aung Khin
73Dr. Aung Khin Sint
74Dr. Aung Ko Ko
75Dr. Aung Kyaw
76Dr. Aung Maw
77Dr. Aung Naing
78Dr. Aung Than
79Dr. Aye Kyaw
80Dr. Ba Maw
81Dr. Ba Myint
82Dr. Chit
83Dr. Chit Soe
84Dr. Dagon Khin Thazin
85Dr. Daw Thynn Thynn
86Dr. Dharmkirti
87Dr. Hla Kyi
88Dr. Hla Pe
89Dr. Hnin Waddy Maung
90Dr. Khin Aye Htwe
91Dr. Khin Hnin Yu
92Dr. Khin Lay Myint
93Dr. Khin Maung Lwin
94Dr. Khin Maung Nyo
95Dr. Khin Maung Nyunt
96Dr. Khin Mg Aye
97Dr. Khin Moe Moe
98Dr. Khin Myo Han
99Dr. Khin Pan Hnin
100Dr. Khin Yi Win
101Dr. Khine Maung Nyunt
102Dr. Kyaw Kyaw
103Dr. Kyaw Myint
104Dr. Kyaw Sein
105Dr. La Min
106Dr. Lwan Wai
107Dr. Ma Tin Win
108Dr. Mar Mar Swe
109Dr. Maung Maung Nyo
110Dr. Mehm Tin Mon
111Dr. Mg Mg
112Dr. Mg Mg Thein
113Dr. Mg Thin
114Dr. Min Thein
115Dr. Min Tin Mon
116Dr. Mo Lar
117Dr. Moe Htun
118Dr. Mya Mya Thet
119Dr. Myat Myint Moh
120Dr. Myat Thant
121Dr. Myint Lwin (Psychology)
122Dr. Myint Myint Khin
123Dr. Myint Oo
124Dr. Myint Zaw
125Dr. Myo Aung
126Dr. Nan Hlaing
127Dr. Nan Ohmmar
128Dr. Nandawbartha
129Dr. Nay
130Dr. Nu Nu Yin
131Dr. Nwae Win
132Dr. Nyan Hein Latt
133Dr. Nyunt Shwe
134Dr. Ohn Kyaw
135Dr. Ohn Maung
136Dr. Phyu Phyu Myint
137Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
138Dr. Soe Lwin
139Dr. Soe Win Oo
140Dr. Than Htun
141Dr. Than Lwin
142Dr. Thein Htun
143Dr. Thein Lwin
144Dr. Thet Lwin
145Dr. Thiha
146Dr. Tin Aung Aye
147Dr. Tin Hlaing
148Dr. Tin Maung Kyi
149Dr. Tin Mg Htwe
150Dr. Tin Shwe
151Dr. Tin Thein (Geology)
152Dr. Toe Hla
153Dr. U Kan Nyunt
154Dr. U Swe Myint
155Dr. U Thein
156Dr. U Tint Swe Latt
157Dr. Walpola Rahula
158Dr. Win Maung Htet
159Dr. Win Naing
160Dr. Ye Myint Kyaw
161Dr. Ye Naing
162Dr. Yi Yi
163Dr. Zaw Than
164Drum Publication Group
165Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
166Du Won
167Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlaing(Peer)
23Hlan Htet
24Hline Kyar Phyu
25Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
26Hnin Hnin Aye
27Hnin Ko
28Hnin Nwae Hlaing
29Hnin Oo
30Hnin Pann Eain
31Hnin Set
32Hnin Thiri Kyatthayay
33Hnin Win Than
34Holy Ghost
35Hot Line
36Htan Hlaing
37Htar Oak Thone
38Htate Tin Htut
39Htaung Muu Gyi Thein Win
40Htay Htay Myint(Philosophy)
41Htay Maung
42Htet Aung Zin
43Htet Htet Htun
44Htet Min Lwin
45Htet Moe
46Htet Myat
47Hti Lar Sithu
48Hti Lar Soe Myint Htal
49Htike Tazin
50Htin Gyi
51Htin Lynn
52Htoo Ant
53Htoo Myat Kyal
54Htoo Swe Aung
55Htun Aung Kyaw
56Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
57Htun Lynn
58Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
59Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
60Htun Shwe Khaing (M.A)
61Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khayae Ta Khin
31Khin (Tine Yinn May)
32Khin Aung Soe
33Khin Cho Htun Publication
34Khin Hnin Yu
35Khin Khin Htoo
36Khin Khin Kyaw(Edu)
37Khin Khin Myat Noe
38Khin Khin Thin
39Khin La Pyae Won
40Khin Latt
41Khin Lay Myint
42Khin Maung
43Khin Maung Myint
44Khin Maung Than (Psychology)
45Khin Maung Zaw
46Khin Mg Nyo - Economy
47Khin Mg Toe (Moe Mate)
48Khin Mg Tun(Lanmadaw)
49Khin Mg Zaw
50Khin Mya Swe Nyo(London)
51Khin Mya Zin
52Khin Myat Twal
53Khin Myo Chit
54Khin Nyo Nyo Myint
55Khin One
56Khin Oo Khin Khin
57Khin Saw Tint
58Khin Swe Oo
59Khin Thuzar
60Khin Thuzar Kyaw
61Khin Zaw Hein
62Khine Kyaw
63Khine Maung
64Khine Mi Mi Zin
65Khine Myat Thar
66Khine Thant Kyaw
67Khine Zin Thet
68Khit Pyo Phyu
69Khit Ta Yar Sein Wah
70Khoon Cho Nyein Chan
71Khoon Sint Thu Thu
72Khu Khu
73Khun Cho Nyein Chan
74Khwar Nee
75Kin Wun Min Gyi
76Klash Chan Dar
77Ko (University)
78Ko Arkar (S/W and H/W)
79Ko Chit
80Ko Jay
81Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
82Ko Ko Gyi
83Ko Ko Hlaing
84Ko Ko Latt (Sae Myaun)
85Ko Ko Lay
86Ko Ko Linn
87Ko Ko Maung
88Ko Ko Maung Gyi
89Ko Ko Zaw
90Ko Koe
91Ko Kyaw
92Ko Lwan Khine
93Ko Maung San Thein
94Ko Myo- Mingalar
95Ko Nay(Mandalay)
96Ko Ngal
97Ko Nine (Chinn Mountain)
98Ko Nyein Oo
99Ko One
100Ko Phone Wai
101Ko Pike
102Ko Sa Sa
103Ko Sae(Pacific Ocean)
104Ko Saunn
105Ko Saw Nyein
106Ko Shwe Htoo (Pyay)
107Ko Shwe Taw Thar
108Ko Shwe Thein Min
109Ko Sun (R/O)
110Ko Swe (Panorama)
111Ko Tan Ngar
112Ko Tar
113Ko Taung(Edu)
114Ko Thit
115Ko Tin Win Hlaing
116Ko Yaw (Eco)
117Ko Yoe Kont
118Ko Zaw Htay (Culture)
119Ku Tha
120Kung Fu Soe Myint
121Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
122Kyae Ni
123Kyae Ri Lynn Sit
124Kyae Sin Mhoo Wai
125Kyai The Lay Htet Sayardaw
126Kyat Kalay
127Kyaung Kone Ae Mhue
128Kyaut Belu Tin Maung Swe
129Kyaw Aung
130Kyaw Aung Maw
131Kyaw Hein
132Kyaw Hlaing
133Kyaw Hlaing Oo
134Kyaw Htet Tun
135Kyaw Htin Naw Ya Htar
136Kyaw Htoo
137Kyaw Khine
138Kyaw Kyaw
139Kyaw Kyaw Naing
140Kyaw Kyaw Swe
141Kyaw Kyi(MDY)
142Kyaw Moe Zaw
143Kyaw Mya Than
144Kyaw Myint Lwin
145Kyaw Naing
146Kyaw Nyein
147Kyaw Oo
148Kyaw Pyae Thein
149Kyaw San Kay
150Kyaw Soe Bo
151Kyaw Soe(Myin Mu)
152Kyaw Swe Oo
153Kyaw Thet Han
154Kyaw Thet Khine
155Kyaw Thit
156Kyaw Thu
157Kyaw Thu Soe(Kalay)
158Kyaw Tint Swe
159Kyaw Win
160Kyaw Yin Myint
161Kyaw Zau Oo
162Kyaw Zay Ya - Pathain
163Kyaw Zayar Hlaing
164Kyaw Zayyar Htun
165Kyee Kyee Saw
166Kyee Thae Nyunt Naing
167Kyi Aye
168Kyi Kyi Mar
169Kyi Lin (Myanmar)
170Kyi Lin Aye
171Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
172Kyi Min
173Kyi Mya
174Kyi Naing
175Kyi Nu Khit
176Kyi Oo
177Kyi Shoon
178Kyi Sin Thant
179Kyi Soe Htun
180Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
181Kyu Hnit
182Kyu Kyu Thin
183Kyu Mhway
184Kyune
185KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Min Nge
5La Won Thar Thar
6La Yaun Min Kha
7La Yaung Cho
8La Yaung Kyu Yint
9Lady Zaw
10Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
11Lae Te Sayartaw
12Lae Twin Thar Saw Chit
13Lal Te U Hla Paing
14LalTe Ashin K Lar Ta
15Lat Won Tha
16Latkyar Lynn Pyar
17Latt Tay Za Aung
18Law Researcher
19Lawka Thitsar
20Lay Ko Tin
21Lay Lay Myint
22Lay Maung
23Lay Myaing
24Lay Thu San
25Lenin
26Lian H. Sakhong
27Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
28Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
29Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
30Lin Htate Shin
31Lin Htate Shin
32Lin Kar Yee Kyaw
33Lin Khant
34Lin Lin Htet
35Lin Myat Wai Mon
36Lin Nyo Thwae
37Lin Oo Khin
38Lin Oo Naing
39Lin Oo Taryar
40Lin Pa Wadi
41Lin San
42Lin Tae Oo
43Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
44Lin Thet Khine
45Lin Ti Oo
46Lin Tun
47Lin Wai Myaing
48Lin Yaun Tin
49Lin Yone Mg Mg
50Lin Yone Ni
51Lin Yone Ni
52Lin Yone Thit Lwin
53Linn Ko Ko
54Linn Yaung Sin
55Literature and Intellectual Upgrading Group
56Lone Ma
57Loon Htar Htar
58Loon Sat No Myat
59Loon Ta Mhe
60Lu Aung
61Lu Htike
62Lu Htu Daw A Mar
63Lu Htu Sain Win
64Lu Htu U Hla
65Lu Lu
66Lu Maw
67Lu Min Thit
68Lu Nay
69Lu Nyo Chaw
70Lu Pant Nge
71Lu Thar Man
72Lu Zaw Thit
73Lum Tam Kae
74Lwin Mg Mg
75Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Ei
7Ma Har Mi
8Ma Har Si Sayardaw
9Ma Har Swe
10Ma Har Wira
11Ma Hnin Pwint
12Ma Hu Yar (Loi Kor)
13Ma Khine
14Ma Kite
15Ma Kyae Ou
16Ma Kyi Pyar
17Ma Lay Lone
18Ma Lay Nyain
19Ma Li Kha
20Ma Lin Lin
21Ma Ma Lay
22Ma Ma Thadda Maung
23Ma Moe Myae
24Ma Myint Mon
25Ma Ni Ni
26Ma Ni Zau Ta
27Ma Nor Ha Ri
28Ma Nwe (Kalaw)
29Ma O Zar
30Ma Sandar
31Ma Than (Edu)
32Ma Thanegi
33Ma Thet Zon
34Ma Thidar (San Chaung)
35Ma Win Myint
36Madi Khin Lay
37Mae Htee Sayardaw (2)
38Magwae Win Myint
39Maha Bawdi Myaing Sayardaw
40Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
41Main Ka Lay
42Main Main (Latha)
43Major Ba Shin
44Major Toe Aung
45Mal Khine
46Mal Kywi
47Mal Min Bone
48Mal Tain Kha
49Man Khinn Htan
50Man Myint
51Man Phoe Aye
52Man Tin
53Man Tint Naung
54Manawhari
55Mandalay Sayartaw Siri Artaba
56Mandalay U Win Hlaing
57Many Cartoonist
58Many Poet
59Many Writers
60Mar Gati(TarSi)
61Mar Lay
62Mar Mar Aye
63Mar Mar Soe
64Mar Na Wa
65Mar Yainda (Pathain Gyi)
66Mar Yar
67Mar Yin Yin
68Marcury
69MaTone Lone Sein Win
70Maung (Magway)
71Maung Htin Aung
72Maung Maung
73Maung Maung Htwe (Retired Professor)
74Maung Maung Moe Aung
75Maung Maung Sein Lynn
76Maung Maung Thein Hlaing
77Maung Maung Thiri
78Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
79May Aww
80May Myat Noe
81May Myot Moe Kyi
82May Nyein
83May Pearl Oo
84May Tara Wun Oo
85May Theingar Soe
86May Thet Su
87Maymyo Chit Swe
88Me Ko Zuu Zin
89Member of Sabel Oo´s Editors
90Mercury
91Mg Ant
92Mg Aye Aung
93Mg Ba Kyaw(Bagan)
94Mg Ba Thein
95Mg Bo Mwae
96Mg Chaint
97Mg Chaw Nwe
98Mg Chit Htwe (M.A)
99Mg Chit Nyo (Bago)
100Mg Chit Phae(MA)
101Mg Cho
102Mg Computer
103Mg D
104Mg Dagon
105Mg Daung
106Mg Day
107Mg Han Tint
108Mg Hla
109Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
110Mg Hla Soe
111Mg Hlaing Yi
112Mg Hnin Swe
113Mg Hone Wam (Lecturer)
114Mg Htin
115Mg Htin Aung
116Mg Htoo Chon
117Mg Htun Myaing
118Mg Htun Oo (Mogok)
119Mg Htun Thu
120Mg Kaung Htike
121Mg Kaung Myint
122Mg Khin Min (Danuphyu)
123Mg Khine Aung
124Mg Khine Khant
125Mg Khine Latt
126Mg Khine Mar
127Mg Khit Tun
128Mg Ko Ko (Amarapura)
129Mg Ko Ni
130Mg Ko Yu
131Mg Kyar Nyo
132Mg Kyau Oo
133Mg Kyaut Tie
134Mg Kyaw Yin
135Mg Kyi Lin
136Mg Kyi Pann(MyinKabar)
137Mg Kyi Thant
138Mg Kyi Thit
139Mg Loon Kyin
140Mg Lu Yae
141Mg Mahar
142Mg Mg Aye
143Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
144Mg Mg Htun Aung
145Mg Mg Kyaw
146Mg Mg Moe Aung
147Mg Mg Myint Thein (YIT)
148Mg Mg Nyunt
149Mg Mg Pyone
150Mg Mg Sein Linn
151Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
152Mg Mhwe Kyu(Taung Zalat)
153Mg Min
154Mg Min Soe
155Mg Moe Si
156Mg Moe Thu
157Mg Mya Htwe(Sea)
158Mg Myae Ni (Tamartaw)
159Mg Myat Moe
160Mg Myat Mon(Sue Lay)
161Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
162Mg Myint Kywal
163Mg Myint Mar (Bogalay)
164Mg Myint Zaw
165Mg Nay Win
166Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
167Mg Nyan Htet
168Mg Nyan Kyal
169Mg Nyein Chan
170Mg Nyi Oo
171Mg Nyo Aye
172Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
173Mg Pann Mwae
174Mg Pann Yi
175Mg Phae Ngal
176Mg Por Tun
177Mg Pyae Chan
178Mg Pyue (Tan Twe)
179Mg San Phaw
180Mg Sanda(Lel Way)
181Mg Sane Ni
182Mg Sann Kyal
183Mg Saydanar
184Mg Sein Hlaing (Oatthar)
185Mg Sein Htwe
186Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
187Mg Shwe Khit
188Mg Si Thu
189Mg Soe Chain
190Mg Soe Htike(30)
191Mg Soe Maung (Targaya)
192Mg Soe Myat (Chaung Oo)
193Mg Soe Thit
194Mg Su Shin
195Mg Sue San
196Mg Swam Yi
197Mg Swe
198Mg Swe Thet
199Mg Take Khar
200Mg Than Swe (Dawei)
201Mg Thant
202Mg Thar Cho
203Mg Thar Ma Nya
204Mg Thar Noe
205Mg Thar Pyae
206Mg Thar Ra
207Mg Thaw Ka
208Mg Thein Lwin
209Mg Thein Pae
210Mg Thein Sine
211Mg Thet Naung
212Mg Thit Sein
213Mg Thit Sinn
214Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
215Mg Thwae Chun
216Mg Thway Yint
217Mg Thwe Thit
218Mg Tin Mon
219Mg Tin Oo(Bot)
220Mg Tine Pin
221Mg Wai Phyo
222Mg Wanna
223Mg Wint Thu
224Mg Won Tha
225Mg Yan Pine
226Mg Yay Aye (Harvard University)
227Mg Ye Naing
228Mg Ye Soe (Kyaukse)
229Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
230Mg Yin Nwe
231Mg Yin Win (Dau Pone)
232Mg Za Ni Ya
233Mg Zayyar
234Mhaw Ekari
235Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
236Mhawbi Sir Thein
237Mhu Tha Pyae
238Mhu Thet Pie
239Mhue Zaw
240Mi Chan Wai
241Mi Ko Zu Zin
242Mi Mann Lay
243Michael Swan
244Min At Ga
245Min Aung
246Min Aung Kyaw
247Min Aung Min
248Min Aung Naing
249Min Bay Dar (Pwint Phyu)
250Min Bu Ashin Kinsana
251Min Bu Aung Kyaing
252Min Bu Myo Thet Aung
253Min Chan Mon
254Min Chit Htun
255Min Chit Koon
256Min Din
257Min Eain Dar
258Min Htet Mon
259Min Htet Yarzar
260Min Kan Thar
261Min Khaung (EMPA-8)
262Min Khite Soe San
263Min Ko Naing
264Min Kun Sayardaw
265Min Kyaw
266Min La Pyae
267Min Lu
268Min Lu Lu
269Min Ma Gite
270Min Mahar Kyaw Khaun
271Min Mahaw Nyunt
272Min Myat Noe
273Min Myat ThuRa
274Min Myat Yar Za
275Min Nan
276Min Nay La
277Min Nay Thway
278Min Ni
279Min Nwe Soe
280Min Oak Soe
281Min Phone Htee
282Min Phone Thain Kha Thu
283Min Pone Nya
284Min San Ain
285Min San Eain
286Min Sate Tra
287Min Set Ka
288Min Set Kyar
289Min Shin
290Min Shwe Min
291Min Soe (Han Thar Nwe)
292Min Soe Yar Sar
293Min Soe Yar Zar
294Min Swe
295Min Ta Khit
296Min Thane Kha
297Min Thawdar
298Min Thein (Mechanical)
299Min Thein Khaing
300Min Thet Kha
301Min Thila
302Min Thit
303Min Thitsar Hlaing
304Min Thu Hein(Edu)
305Min Thu Ra
306Min Thu Won
307Min Thway Thit Sar
308Min Tone Nya(Buddha University)
309Min Win Htain
310Min Yae Kaung Pone
311Min Yae Kyaw
312Min Yu Pa
313Min Yu Wai
314Min Zaw
315Min Zin
316Mingalar U Aung Myint
317Mingalar Zin Aung
318Minister Padaytha Yar Zar
319Ministry of Construction
320Ministry of Culture
321Ministry of Education
322Ministry of Finance and Revenue
323Ministry of Health
324Ministry of Home Affairs
325Ministry of Information
326Ministry of Information and Communication
327Ministry of Religious Affairs
328Ministry of Religious Affairs
329MinPyar Min Thein Zan
330Mite Mite (Pyay)
331MMTH
332Mo Linn(Phoe Lay)
333Mo Mo
334Mo Zar Hlan Wai
335Moe (Kyaut Sal)
336Moe Hein
337Moe Kot Sayartaw
338Moe Kyaw
339Moe Kyaw Thu
340Moe Lynn (Phoe Lay)
341Moe Ma Kha
342Moe Mate Min Yi
343Moe Moe (Innyar)
344Moe Myint Mg
345Moe Myint Oo
346Moe Nat Shin
347Moe Ni Lwin
348Moe Nine Sayartaw U Pannita
349Moe Nyein Aye
350Moe Sat Pwint
351Moe Set
352Moe Set Lin Htet
353Moe Set Y
354Moe Shin (I.M.T)
355Moe Si Thu
356Moe Tain (TaeBaeBoe)
357Moe Thae Phyu Soe
358Moe Thet Min Yin
359Moe Tu(Mandalay)
360Moe Wai
361Moe Zat Paing
362Moe Zay Nyein
363Moe(PyinMaNar)
364Moh Moh Sann
365Mone Ywae Sayartaw
366Mone Ywar Nay Zar
367Mone Ywar Win Pe
368Motion(I.M.T)
369Mr. Mg Mhine
370Mr.Tarot
371Mra Hnin Zi
372Mu Pine Hnin Si
373Muh Eain Zin
374Mya Aye
375Mya Han
376Mya Han Thein Mg
377Mya Hnin Si
378Mya Htun Aung
379Mya Kay Tu
380Mya Khwar Nyo
381Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
382Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
383Mya Mhuu Khin Khin
384Mya Nandar
385Mya Nhaung Nyo
386Mya Pearl Khin
387Mya Pearl Thwe
388Mya Phone Lu Lu
389Mya Sein Taung Sayardaw
390Mya Set Kyar Shin
391Mya Than San
392Mya Than Tint
393Mya Thandar
394Mya Tharr Twin
395Mya Thin Kyu
396Mya Tun Aung
397Mya Win
398Mya Win_Dathana
399Mya Yati
400Myae Latt Mg Myint Thu
401Myae Latt Myat Thu
402Myae Mhone Lwin
403Myae Mhone Lwin
404Myae Yine
405Myaing Nann Swe
406Myanma A Lin Than Nyunt
407Myanmar Encyclopedia
408Myanmar Language Commission
409Myanmar Music Association
410Myanmar Pyi Tar Ko Ko
411Myanmar Thaing Federation
412Myanmar Translation Society
413Myanmar Writers Association
414Myar Sit The
415Myar Thu
416Myat Htay Maung
417Myat Khine
418Myat Mingalar Editor
419Myat Noe Shinn
420Myat Nyein
421Myat Pann Ya Gone Group
422Myat Thet
423Myat Thin
424Myat Wai Toe (Education University)
425Myaun Mya Mg Ko
426Myaung Mya Mg Yin Tint
427Myaw Lint Chat (Medicine 2)
428Myawadi
429Myay Lat Maung Myint Thu
430Myay Lat Min Lwin
431Myay Lat Myat Thu
432Myay Lat Thein Lwin
433Myeik Win Htain
434Myin Mu Mg Naing Moe
435Myint Htun
436Myint Mo Myittar (Loikaw)
437Myint Moe Aung
438Myint Myat Phyu Sin
439Myint O Two
440Myint Pyone Oo
441Myint Soe Hlaing
442Myint Than
443Myint Win Mg(AZ)
444Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
445Myo Aung Swe (Medical Research)
446Myo Aung Swe (Say Thu)
447Myo Hein
448Myo Ko Myo
449Myo Lwin Aung
450Myo Man
451Myo Myint
452Myo Myo Zaw(Yay Oo)
453Myo Nyunt Htun
454Myo Set (Mr. Photo)
455Myo Thura
456Myoe Ma Myint Kywal
457Myoe Ma Than Lwin
458Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naga Hill Mg Kyi Zin
4Naing Bateman
5Naing Khin Maung Lay
6Naing Ko Ko
7Naing Moe
8Naing Myint
9Naing Myo Tun
10Naing Oo
11Naing Pan Hla
12Naing Thit
13Naing Win Swe
14Naing Ye Kyaw
15Naing Zaw
16Naing Zaw (Lazy Club)
17Nan Aung Hlaing(Hlaing)
18Nan Ei Ei Zar
19Nan Ei Khine
20Nan Htike Soe
21Nan Kyawt Shin
22Nan Nwe Nwe
23Nan Nyunt Swe
24Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
25Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
26Nan Su Kay Swam
27Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
28Nanda
29Nanda Kyaw Thu
30Nanda Moe Kyal
31Nanda Soe
32Nanda Thein Zan
33Nanda Thu
34Nandar Khin(Tet Kala Myae)
35Nandar Moe Kyal
36Narainda
37Nat Day Wah
38Nat Min Kyi
39Nat Nwe
40Nat Sat Yaung
41Nat Shin Naun
42Nat Tha Mee
43Nat Ywar Moe
44Naung Sit The
45Naw Htoo Aung
46Nay Ant Khaung
47Nay Aw Yar
48Nay Htet Thiha
49Nay Kha
50Nay Ko Latt
51Nay Lin (Dental)
52Nay Lin Aung
53Nay Linn (Inn Taw Kyi)
54Nay Min Lu Lin
55Nay Min Naing
56Nay Min Thurain
57Nay Min Yarzar
58Nay Min Yaung Chi
59Nay Moe Kyaw
60Nay Myo Thant
61Nay Nor
62Nay Nwe Zin Myint
63Nay Oo Wai
64Nay Paing
65Nay Phone Lat
66Nay Phone Oo
67Nay Phone Wai
68Nay Soe Aung(Taunggyi)
69Nay Soe Htet
70Nay Soe Thaw
71Nay Win (London)
72Nay Win Aung
73Nay Win Myint
74Nay Ye Aung
75Nay Zaw Naing
76Nay Zin Latt
77Nga Lat Ma
78Ngar Bo Mg Mg Thet
79Ngwe Kyi
80Ngwe Linn
81Ngwe O Dawn - Kyee Maung
82Ngwe Tar Yi
83Nhin Wai Nyein
84Nhine Mahar
85Ni Ko Ye`
86Ni Lay Mg
87Ni Min Swe
88Ni Ni Naing (Tha Hton)
89Ni Yint Yint
90Nine Nine Sanay
91No Ko Zu Zin
92Nor Tuu Aung
93Nu Nu Yi (Innwa)
94Nu Yin
95Nwae Ta Man
96Nwan Jar Thine
97Nway Ta Man
98Nwe Oo Hlaing
99Nwe Soe
100Nwe Thit
101Nwe Zaw Aung
102Nyan Kywal
103Nyan Moe
104Nyan Tun
105Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
106Nyaung Yam Zayya Panita
107Nyay
108Nyein Aye Eain
109Nyein Chan May
110Nyein Chan Oo
111Nyein Kyaw
112Nyein Oo
113Nyi Aung Maw
114Nyi Aung Nyi
115Nyi Htet Aung
116Nyi Lynn Sat
117Nyi Myittar
118Nyi Naun
119Nyi Nyi Htwe
120Nyi Nyi Naing
121Nyi Pu Lay
122Nyi Thit
123Nyo Aung
124Nyo Aye
125Nyo Htet (Lin Thit Oo)
126Nyo Lwan Aung
127Nyo Mya
128Nyo Myint Thein
129Nyo Thaung
130Nyoe
131Nyunt Hlaing Wi (Khun Cah Kone)
132Nyunt Kyuu
133Nyunt Oo
134Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oakkar San
8Oattara Nay La
9Oattayar Khae Mar
10October Aung Gyi
11Ohn Ni Khae
12Online Wanna
13Oo
14Or Pi Kyal
15Other
16Own Sein (Kyarr)
17Oxford Sayartaw

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Da Shin
18Par Ra Gu
19Parmautkha Ye` Myint Kyaw
20PD Kyaw Swar
21Pearl Khin Khin
22Pearl Thi
23Pen Myanmar
24Perpiyon
25Peter Mya Oo
26Pha Auk Sayardaw
27Phae Linn Thit
28Phae Myint
29Phae Thaw Yi
30Phoe Kyawt
31Phoe La Min
32Phoe Nyan
33Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
34Phoe Sai(Journalist)
35Phoe Thone Nya
36Phoe Wa Mg
37Phone Kywal
38Phone Mee Nay La
39Phone Nwe(YeySaKyo)
40Phone Pyae Tayzar
41Phone Tay Za
42Phone Wai (Medicinal Herbs)
43Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
44Phwar Lauk Kyi
45Phyar Pone Nadi
46Phyo Htain
47Phyo Khaing Latt
48Phyo Tharra
49Phyo Wai (M.A)
50Phyuu Sayardaw
51Pilot Sayartaw
52Platinum
53Poe Ko Ko
54Poe Ko Ko
55Poe Zar
56Politician
57Pone Na Ka
58Pone Na Mi
59Pone Na Nyo
60Pone Na Wati Tint Nhaung
61Pone Nya Khin
62Por Gyar Yit
63Por Lwin Kyaw
64Por Lwin Kyaw
65Por Oo Thit
66Prof Daw Aye Than
67Prof Daw Tin Yi
68Prof Dr. Aung Tun Thet
69Prof Dr. Khin Maung Aye
70Prof Dr. Zay Soe
71Prof. Min Dar Tu
72Prof. U Aye Maung
73Prof. U Khin Mg Than
74Prof. U Phae Mg Tin
75Professor Min Dar Tu
76Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
77Public Service Media Governing Body
78Pwint Lann (Mine)
79Pyae Pine Muu Aim
80Pyae Sone
81Pyan Chi
82Pyapon Ni Lone Oo
83Pyaung Phoo Yoe
84Pyay (UM 2)
85Pyi Kyaw Lwin
86Pyi Lone Mwae
87Pyi Myanmar Editor Group
88Pyi Pann Moe
89Pyin Nyar Di Pa
90Pyin Nyar Kyaw
91Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
92Pyin Sa Man D Yine
93Pyinmanar Mg Ni Thin
94Pyinmanar Mg Ni Thinn
95Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruby Mo Mo
10Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Pauk Sein
6Sa Ma Paut Sein
7Sabae Phyu Nu
8Sagaing Hla Shwe
9Sagaing Sein Sein
10Sagaing U Boe Thin
11Sai Bayda
12Sai Lashio
13Sai Sai Kan Hlaing
14Saindarmani U Chit Maung
15Saint
16Salin U Sein Dar Termi
17Samar Nyi Nyi
18San Chaung Ko Ko Aung
19San Hlaing
20San Htun Taung
21San Kyaw Tun
22San Lwin
23San San (BA)
24San San Nwe`(Tharyarwaty)
25San Shwe Myint
26San Zar Ni Bo
27Sandi
28Sann Lynn
29Sann Sann(BA)
30Sann Tun
31Sar Ja Poe
32Sar Taw Pyan Sayar Thein
33Sat Aung
34Sat Ka
35Sat Kaw Ma
36Sat Kyar Daywi
37Sat Kyar Kaung San
38Sat Naing Min
39Sate Dat Mya Than
40Sate Tra
41Sate Tra Agga
42Sate Tra Kha
43Satu Wali
44Saturngod
45Saung Lu Lin
46Saung Win Lat
47Saw Cary Win
48Saw David
49Saw Hlan
50Saw Htain Lynn
51Saw Karry Win
52Saw Khat
53Saw Lu
54Saw Mone Nyinn
55Saw Myat Phone San
56Saw Myint Zu
57Saw Ngu Wah
58Saw Nyo
59Saw Pyae Chan Thar
60Saw Pyae Mar Lar
61Saw Pyae Yadanar
62Saw San(B.A)
63Saw Tin Maung
64Saw Wai
65Saw Yu Pa Thin
66Say Tan
67Say Tha Wun
68Say Tha Wun
69Saya Sundra
70Sayar Aung
71Sayar Aung Pine
72Sayar Dagon
73Sayar Gyi Myint Tharr
74Sayar Gyi U Goingar
75Sayar Gyi U Han Htun
76Sayar Gyi U Tin Oo
77Sayar Htwe
78Sayar Ka
79Sayar Nu
80Sayar Nyo
81Sayar Sai(FEG)
82Sayar Sein Sann
83Sayar Thaung Lwin(BA)
84Sayar ThutaeThi Myint Htun
85Sayar Tun(Takhoe Village)
86Sayar U Ba Hein
87Sayar U Maung Maung Than
88Sayar U Min Thein
89Sayar U Moe Myint
90Sayar U Sai Aung Win
91Sayar U San Lwin
92Sayar U Sein Myint
93Sayar U Thar No
94Sayar U Thein Lwin
95Sayar U Tin Shein
96Sayar Yan Aung Hein
97Sayardaw Badanda Nay Main Da
98Sayardaw Badanta Waiponela
99Sayardaw Baddanda Kovida
100Sayardaw U Jotika
101Sayardaw U Thilar Sar Ya
102Sayardaw U Ya Tha Ka
103Sayartaw U Taw Bita
104Saytanar Hlaing
105Saytokedayar Chin Hla Htun
106Science Writer Ko Ko Aung
107Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
108Sein Hlaing
109Sein Khin Mg Yi
110Sein Lynn
111Sein Ngat Yoe
112Sein Sein
113Sein Tine Htun
114Sein Win Sein
115Set Htun Lynn
116Shanti Swaroop Baudh
117Shar
118Shate
119Shin Gwan Gweat
120Shin Htwe Yin (Manottha)
121Shin Lu Thit
122Shin Ma
123Shin May Yoon
124Shin Me Htae
125Shin Mi Yar
126Shin Moe
127Shin Myat Noe
128Shin Naw
129Shin Nhaung
130Shin Oakkahta
131Shin Own Nyo
132Shin Phone
133Shin R Sar Ra
134Shoon Ya Me Moe
135Show
136Shwe Ba Win
137Shwe Bo Barmahti Khin Aung
138Shwe Bo Mi Mi Gyi
139Shwe Bo Thet Mar
140Shwe Chan Thar
141Shwe Dar
142Shwe Daun Lu
143Shwe Hin Thar Sayartaw
144Shwe Htee Eindra
145Shwe Inzali
146Shwe Kaing Tar
147Shwe Kine Tharr
148Shwe Ku May Hnin
149Shwe Kyae Si
150Shwe Kyin Sayartaw Gyi
151Shwe Min Won Sayataw
152Shwe Min Wun U Phone Myint
153Shwe Myaing Pyone Lei Maw
154Shwe Nagar Tin Win
155Shwe Ngar Lay
156Shwe Nwe
157Shwe O Daung
158Shwe Oak Aw
159Shwe Phone Kan
160Shwe Satkyar U Soe Myint
161Shwe Taung Thiha Thu
162Shwe Thin Kha
163Shwe Tine Lwin
164Shwe Wal Ae
165Shwe Yaun Ma Ma
166Shwe Yin Nhit
167Si Thu At Ga
168Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
169Silent Ghost
170Sin Phyu Kyne Aung Thein
171Sitagu Sayadaw
172Soe Chit Oo
173Soe Hein
174Soe Hnin Oo
175Soe Maung Maung
176Soe Myaing
177Soe Myat Thu Zar
178Soe Myint
179Soe Myint Latt
180Soe Myint Maung
181Soe Nay Lin
182Soe Soe
183Soe Thein
184Soe Thine
185Soe Thwae (Translator)
186Soe Thwae (Weitzar)
187Soe Tin Win
188Soe Win Htut
189Soon(GTI)
190Spirit Myo
191Su Hla Phyu
192Su Htet
193Su Htoo Pan Sayar Han
194Su Htoo Pan U Kyaw
195Su Inzali
196Su Kyi Htwe
197Su Latt Tun
198Su Lay Nwe
199Su Myat Eain
200Su Myat Ko
201Su Myat Mon Mon
202Sue Hnget
203Sue Ma
204Sue Sha Myat Myat
205Sue Thit Ni
206Sut Htun Mhat Win
207Swal Mat Shin
208Swal Taw Min Than Aye
209Swam Htet Aung
210Swe Hlaing Oo
211Swe Min (Da Nu Phyu)
212Swe Myint
213Swe Swe Aung
214Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Ta Yat Ashin Pyin Nyar Waya
4Tadoe Nwe
5Tae In Gu Sayartaw
6Tae Taw Sayardaw
7Tagu Lay Pyay
8Take Hte Aung
9Talar Ko Lay Kyi
10Tam Tim
11Tamahta U Aung Myat
12Tar Manay Kyaw
13Tar Tay
14Tar Yar Min Wai
15Tate Ka Ma
16Taun Khoe
17Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
18Taw Ja Pway
19Taw Lu
20Taw Myint (Hnat Phyar)
21Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
22Taw Saw Hinn
23Taw Tharr Gyi Lu Naing
24Taw Win Nwe
25Te La Wa
26Teacher Hlaing
27Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
28Tet Ka Tho Phone Naing
29Tet Ka Thol Hla Kywal
30Tet Ka Thol Khin Maung Aye
31Tet Ka Thol Ko Htay
32Tet Ka Thol Kyal Pwint
33Tet Ka Thol Min Thu
34Tet Ka Thol Mya Sein
35Tet Ka Thol Nandamate
36Tet Ka Thol Nay Win
37Tet Ka Thol Sein Tin
38Tet Ka Thol Shin Thiri
39Tet Ka Thol Shwe Yi Win
40Tet Ka Thol Soe Naung
41Tet Ka Thol Soe Win
42Tet Ka Thol Soe Yin
43Tet Ka Thol Tin Kha
44Tet Ka Thol Win Kywal
45Tet Ka Thol Win Mon
46Tet Ka Thol Ye Lin Aung
47Tet Toe
48Tha Doe Aung
49Tha Doe Nwe
50Tha Doe Tay Za
51Tha Doe Wi Ra
52Tha Kya Won Tha
53Tha Pyae Moe
54Tha Pyay (Korea)
55Thadinhtauk Khin
56Thakhin Aung Phae
57Thakhin Ba Thaung
58Thakhin Ba Tin
59Thakhin Mya Than
60Thakhin Myat Sine
61Thakhin Phae Htay
62Thakhin Than Htun
63Thakin Ko Taw Mhine
64Thame Chit
65Thame Pyo
66Thamudaya Po Mo
67Than Aung Khaing
68Than Aye
69Than Htike
70Than Myint Aung
71Than Myint Oo
72Than Myint Than(Khun Chan Kone)
73Than Nyein Aung (Education)
74Than Oo Hlaing
75Than Phae Myint
76Than Swe
77Than Than Tint
78Than Tun
79Than Twal Maung
80Than Win Hlaing
81Thanhlin Mg Mg Oo
82Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
83Thant Sin
84Thant Zaw
85Thant Zaw Htun
86Thar Du
87Thar Ga Doe
88Thar GaRa Nga Soe
89Thar Lon Kyaw
90Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
91Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
92Tharmanay Kyaw
93Thate Pan Maung Wa
94Thate Pan Myo Thant
95Thate Pan Soe Hla
96ThaToe Tay Za
97Thaung Htike
98Thaung Nyunt Thit
99Thaung Wai Oo
100Thaw Ka
101Thawdar Aye Lae
102Thawdar Aye Lei
103Thawdar Swe
104The Key Collection
105The Khit Nay
106Thein Myint Wai
107Thein Oo
108Thein Pae Myint
109Thein Paing
110Thein Pe
111Thein Sein
112Thein Than Win (Ma Hlaing)
113Thein Zaw (Shwe Li Oo)
114Theint Theint Nway
115Thet Hlar Shin Saw
116Thet La Sin
117Thet Lone
118Thet Min July
119Thet Oo Lwin
120Thet Pine Ye`
121Thet Tun (Medical Science)
122Thet Wai Mg
123Thi Han Twin
124Thi La
125Thiha Aung
126Thiha Htate Tin Saw
127Thiha Kyaw Thu
128Thiha Naing (Pyi)
129Thike Phwar
130Thin Kha Thu
131Thin Khar
132Thin Myat Noe
133Thin Su Su Nyein
134Thin Tine Nyo
135Thine U Chit Than
136Thinn Thinn Naing
137Thinn Thinn Thar
138Thiri
139Thiri Kyae Sin
140Thiri Pyan Chi U Thar Myat
141Thit Htoo Eain
142Thit Oo Zin
143Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
144Thit Sar Ni
145Thite Phwar
146Thoe
147Thoe Saung
148Thone Dayi Oo
149Thone Na Yi Thet Wai
150Thone Sal Htate Tin Myint
151Thonedara Win- Chaung Oo
152Thoon Nay Soe
153Thoon Sit
154Thu Kha
155Thu Kha Cho
156Thu Kha Mai Hlaing
157Thu Ko Ko(Kyone Ma Ngay)
158Thu Mg
159Thu Myat(Mahar Aung Myae)
160Thu Ra Htike
161Thu Ra Ni
162Thu Rain
163Thu Rain Myo Myint
164Thu Rain Swe
165Thu Tay Thi Myint Tun
166Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
167Thu Tay Thi Sayar Nyein
168Thu Tay Thi Sayar Zaw
169Thu Tay Thi Thet Tun Myint
170Thu Thain
171Thu Thu Ka
172Thu Way
173Thu Yaung Mae
174Thuritza
175Thuta Nyan
176Thuwanna Kyaw Sein
177Ti Ti Tun
178Tike Soe
179Tike Soe Htun
180Tin Aung Htun
181Tin Aung Ni
182Tin Aung Twin
183Tin Htoo Sein
184Tin Htwe
185Tin Maung Myint
186Tin Maung Than (Ywar Ma)
187Tin Maung Win
188Tin Maw (Chemistry)
189Tin Mg Toe
190Tin Moe
191Tin Myint
192Tin Myint Oo
193Tin Naing Toe
194Tin Nwe Mg
195Tin Nyunt
196Tin Sein(Med-1)
197Tin Soe (BawGa Gone)
198Tin Swe Moe
199Tin Than Oo
200Tin Tun (Taung Gote)
201Tin Tun Oo(Culture)
202Tint Htun Swe
203Tint Lu
204Tint Sann
205Tint Tal
206Tipetaka Yaw Sayartaw
207Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
208Tite Soe
209Today Editor Group
210Toe Htet
211Toe Nhaung Moe
212Toe Tet
213Tr. Daw Thet Thet
214Traffic Rule Committee
215Tri Set Ka
216Tri Set Kha
217Tri Setkyar
218Tri Thin Kha
219Tun Lwin
220Tun Shwe Khine
221Tun Zaw Htay
222Tuya U Shwe Mann
223Twae Htar Nyo
224Twin Gyi One Mg
225Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htay Oo
41U Htin Por
42U Htut
43U Ka Lar
44U Kan Min
45U Kan Nyunt
46U Kaung Htoo
47U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
48U Khaemar Sarra
49U Khin Aung
50U Khin Maung Saw (Berlin)
51U Khin Maung Swe
52U Khin Mg Gyi
53U Khin Mg Latt
54U Khin Mg Than (Shae Saung)
55U Khin Soe
56U Khin Zaw(Mayankone)
57U Ko Ko (Solicitor)
58U Ko Ko Gyi
59U Ko Ko Lay
60U Ko Ko Lay (B.Sc)
61U Ko Lay - Zayyar Maung
62U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
63U Kyaw Naing
64U Kyaw Nyunt
65U Kyaw San Linn
66U Kyaw Yan
67U Kyaw Zay Ya
68U Kyi Myint
69U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
70U Maung Gyi
71U Maung Maung Lay
72U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
73U Mg Mg Than
74U Min Htet
75U Min Naing
76U Moe Myint
77U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
78U Myint Htun
79U Myint Lwin (Kan Baw Za)
80U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
81U Myint Swe (M.A London)
82U Myint Swe (MoeGok)
83U Myint Swe (Phyuu)
84U Myo Myint Wai
85U Myo Nyunt (Archaeologist)
86U Nanda
87U Nandar Sar Ya
88U Ngwe Aung Mon
89U Nu
90U Nyan Thin
91U Nyar Na
92U Nyein Aung (Sayar Bayda)
93U Nyi Hla Ngal
94U Nyunt Hlaing
95U Nyunt Wai
96U Oattaratharra
97U Ottamatharra
98U Own Kyaing
99U Own Myaing (Electronic)
100U Own Myint (Diesel)
101U Pa Ni
102U Phae Thein
103U Phoe Kyar
104U Phone (Chemistry)
105U Phor Kyar(National Scholar)
106U Pone Nya
107U Por Oo
108U Pu Ka Lay
109U Pyi Thein
110U Pyin Nyar
111U Pyinnyar Won Tha
112U Pyone Cho
113U San Maung(Myat Zan)
114U San Myint Aung (B.A)
115U San Shwe Bu
116U San Thar Aung
117U Sann Oo (MIS, Mandalay)
118U Sein Myint(Lashio)
119U Sein Tun
120U Shwe Aung
121U Shwe Win
122U Soe Myint
123U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
124U Soe Win
125U Sut Su
126U Sway Tin (U.S.C)
127U Taung Lone
128U Taw
129U Taw Zin
130U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
131U Than (HaPheZee)
132U Than Daing
133U Than Hlaing
134U Than Htut
135U Than Lwin
136U Than Maung (Pann Tine)
137U Than Phae (Ae Lann Nyun)
138U Than Sint (NL Elec)
139U Thar Htay Myint
140U Thar Tint
141U That Ka
142U Thaung Lwin
143U Thaung Ngwe
144U Thaung Win (Cherry Flower)
145U Thaw Zin
146U Thein
147U Thein Aung (Myanmar Sar)
148U Thein Han(Digest)
149U Thein Mg
150U Thet Htun
151U Thet Sein
152U Thit Lwin Soe
153U Thu Kha
154U Thu Riya
155U Tin Aye
156U Tin Aye (Dawei)
157U Tin Htut (B.E. Agri.)
158U Tin Ngwe
159U Tin Nyunt
160U Tin Oo (Myaung)
161U Tin Oo (Tution)
162U Tin Pae
163U Tin Tun
164U Tin Win Shin
165U Tint Wai
166U Tint Win Naing
167U Tun Aung Kyaw
168U Tun Aye(Dhamar Sariya)
169U Tun Hla
170U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
171U Tun Phae
172U Tun Thein(Dhamar Sariya)
173U U Par La
174U U Thar Htun
175U Uggasena (Chindwin)
176U Wam Htain
177U Waya Termi Biwonta
178U Win Htain
179U Win Myint
180U Win Tin
181U Win Zin (Myeik)
182U Wint Kyaw
183U Yar Zart
184U Zaw Myo (Yangon University)
185UTA(Ygn Unversity)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
14Win Hein
15Win Htet Win
16Win Htut Zaw
17Win Kyaw Oo
18Win Lwin(Latt Pa Dan)
19Win Maung Htun
20Win Mg
21Win Myat Than
22Win Myint
23Win Myint Aung
24Win Naing Oo (Yay Nan)
25Win Naing Thaung
26Win Nyein
27Win Oo
28Win Phone Aung
29Win Shwe Naun
30Win Thein Oo
31Win Thit
32Win Tin
33Win Tint Htun
34Win Win Latt
35Win Win Myint
36Win Zaw (Thit Taw)
37Win Zaw (Thone Sal)
38Wine Lashio
39Wine Maw
40Wint Kywal
41Wint Pyone Myint
42Won Tar Nu U Pyaing
43Wut Yee (Food House)
44WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Soe
4Yadanar Tain Ga
5Yae Baw Pho Tan Chaung
6Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
7Yammarwati Mg Hlaing Ye
8Yan Aung
9Yan Aung Mg Mg
10Yan Myo Aung
11Yan Naun Oo
12Yangon Ba Ba Gyi
13Yangon Ba Swe
14Yangon Buddha University
15Yangon Myo Thant
16Yar Mar Phon
17Yar Thet Pan(Taungnoo)
18Yar Wa Na
19Yar Za Ga Ni
20Yar Za Win Ko
21Yar Zar Bwar
22Yarza Thin Kha
23Yatkha
24Yaw Naka Phoe Htaung
25Yaw Sayardaw
26Yay Cham
27Yaynan Myae Takhin Ba Tin
28Yaynanmyae Kha Yay
29Yaynanthar Win Maung
30Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
31Ye Baw Ba Khet
32Ye Baw Phae Than
33Ye Baw Phoe Tan Chaung
34Ye D Pa
35Ye Htet
36Ye Htet Aung
37Ye Htun Win
38Ye Htut
39Ye Kaung Htet
40Ye Man
41Ye Man Aung
42Ye Min Aung (RAY Electronic)
43Ye Min Hein
44Ye Mon Htaw
45Ye Mya Lwin
46Ye Myat Tin
47Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
48Ye Naing Moe
49Ye Shan
50Ye Sky
51Ye Thaddi
52Ye Thu
53Ye Thway Htet
54Ye Win Aung
55Ye Yan Aung
56Ye Yin Aung
57Ye Yint Naing
58Ye Zarni Aung
59Ye Zaw Aung
60Ye` Baw Htun
61Ye` Baw Kyaw San
62Ye` Khaung
63Ye` Man
64Ye` Min Hein
65Ye` Ye` Oo
66Yi Yi Htay
67Yin A Nint
68Yin Min Oo (University of Medicine)
69Yin Wai Lwin
70Yin Yin Lei
71Yin Yin Nu (Mandalay)
72Yoe Yar Htoo
73Yoma Lu
74Yoon Eain Drae
75Yu Waddy Jin Phaw Mal
76Yu Waddy Marlar Thein
77Yuri Paing
78Yuwati Khin Oo
79Yuwati Khin Sein Hlaing
80Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Bu Nyunt
3Za Wa Na
4Zakar Kyi Htate Tin
5Zalon Kyaw Oo
6Zan Khe
7Zar Ga Nar
8Zar Kyal
9Zar Ni
10Zar Ni Aung (Yamarwati)
11Zar Ni Aung(Yammar Wadi)
12Zaw Bala
13Zaw Gyi
14Zaw Hein
15Zaw Htet
16Zaw Htet Aung
17Zaw Htut
18Zaw Lwin Oo (Hinthada)
19Zaw Lynn (Youth)
20Zaw Maung
21Zaw Min Than
22Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
23Zaw Nainggan Soe
24Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
25Zaw Thet Htwe
26Zaw Win (Thit Htwin)
27Zaw Zaw Aung
28Zaw Zin
29Zay Ya
30Zay Ya Thu
31Zay Yar Maung
32Zay Yar Min Shin
33Zay Yar Zaw
34Zayyar Moe
35Zin Aye
36Zin Ba Oo
37Zin Hnin
38Zin Lu
39Zin Mg Mg Htet
40Zin Min (Tha Main Htaw)
41Zin Thant
42Zin Wai Thaw
43Zin Yaw Ni
44ZinYaw(Mann)
45Zu
46Zu Zu
47Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192

1
2
3
4
5
6

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z