Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Rain Da Mar
16A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
17A Shin Kawnaynya
18A Shin Pone Nyar Nanda
19A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
20A Swe Taw
21A Thin
22A Yoe
23A Zat Hein
24Adatehtan Sayardaw
25Ae Kan Min
26Aekarit
27Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
28Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
29Akari Pyone
30Akari Wai Wai
31Akazu Mizuha and Mimic
32Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
33Alinkar Myat Zar Ni
34Ambassador U Tint Swe
35Ann Kone Kyi
36Annawar Soe Moe
37Ant Mg
38Ant Phwal
39Aphauk Sayartaw
40Ar Kar Min
41Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
42Ashin Arsarrarlinkarra
43Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
44Ashin Awbartharbiwontha
45Ashin Awtada
46Ashin Candadhika
47Ashin Chekinda
48Ashin Dhama Parla
49Ashin Dhama Parlar Nanda
50Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
51Ashin Eiddhi Pala
52Ashin Eidikar Biwonta
53Ashin Gaw Thi Ta
54Ashin Gawthitharra
55Ashin GuNainDa
56Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
57Ashin Kawainda (Popa)
58Ashin KaWi TarYa
59Ashin Kelasa
60Ashin Khae Main Da
61Ashin Khae Main Da Tar Mi
62Ashin Khae Mar Nanda
63Ashin Khae Mar Sar Ra
64Ashin Kowida
65Ashin Kumarra
66Ashin Kuverasara
67Ashin Mahar Buddha Gawta
68Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
69Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
70Ashin Nar Ga Thane
71Ashin Narya Dar Bi Won Ta
72Ashin Pannita Htay
73Ashin Ponya Nanda
74Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
75Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
76Ashin Pyin Nyar Won Tha
77Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
78Ashin Revata
79Ashin Sandi Mar
80Ashin Sat Kain Da
81AShin Su Mingala Lankara
82Ashin Tay Zani Ya
83Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
84Ashin Thaw Ma- Dawae
85Ashin Thaw Par Ka
86Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
87Ashin Thondaya
88Ashin Tilawkarbiwuntha
89Ashin U Oak Tama Tarya
90Ashin Warramar Bi Won Tha
91Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
92Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
93Ashin WiYiRa (Taung Soon)
94Ashin Won Tha Par La
95Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
96Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
97Ashin Zanakar Biwonta
98Ashin Zanar Depa
99Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
100Ashin Zayya Pannita
101Association of Myanmar Poets
102At Ga Yar Zar
103At Ta Kyaw
104Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
105Aung Chaint
106Aung Din
107Aung Din/ Dahta
108Aung Hein
109Aung Hnin Swe
110Aung Htike (Shwe Bo)
111Aung Htoo
112Aung Htun Paw
113Aung Htut
114Aung Khant
115Aung Khin (Kyarr)
116Aung Khin Soe
117Aung Ko Oo (UMK)
118Aung Kyaun Phyar
119Aung Kyaw Hein (Translator)
120Aung Kyaw Kyaw
121Aung Kyaw Swar
122Aung Lin
123Aung Lin Latt (Oakkalar)
124Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
125Aung Maun
126Aung May Ga
127Aung Min Aung
128Aung Min Oo
129Aung Min Tike
130Aung Myat Htay
131Aung Myat Oo
132Aung Myat Thu
133Aung Myint (M.E)
134Aung Myo Min
135Aung Na Mate
136Aung Nay Lin
137Aung Pin Lae
138Aung Pyae
139Aung San (Agriculture)
140Aung San myint
141Aung San Su Kyi
142Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
143Aung Saw Oo
144Aung Shein
145Aung Si Nay Myo
146Aung Si Tar
147Aung Soe
148Aung Soe (Agri/107)
149Aung Soe (Veterinary Physician)
150Aung Swam
151Aung Tay Za
152Aung Thin
153Aung Thit
154Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
155Aung Way
156Aung Weit
157Aung Win (Psychology)
158Aung Ye Lin
159Aung Zaw Latt
160Aung Zay Ya Tu
161Aung Zayya
162Aung Zin
163Ayam Than Nyunt
164Ayar
165Aye Aye Hlaing
166Aye Htun Min
167Aye Lwin Thant
168Aye Maung Kyaw
169Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wi-Sat-Kha-Na
15Badanda Za Ga Rar Biwuntha
16Badanda Zawti Parla
17Badanda Zawtika
18Badandanar Kahlar Na
19BaMa Khit U Ba Yin
20Bamaw Thein Pae
21Bamaw Tin Aung
22Bar Bi Yar
23Bar Mae Sayadaw
24Bawathit U Aung Kyaw
25Bay Lu Wa Sayar Tin
26Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
27Bhikkhu Moneyya
28Bite Pu
29Bo Aye Maung
30Bo Bo
31Bo Bo (Shwe Kan Ku)
32Bo Gyi
33Bo Htet Min
34Bo Min Han
35Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
36Bo Thein Swe
37Bon Pauk Tar Kyaw
38Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
39Burma Research Society
40Burma U Ba Yin
41Buu Thee
42Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Su San
17Chit Ma
18Chit Min Thu
19Chit Myarr Shin
20Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
21Chit Nge (Dat Tha Na)
22Chit Nwe Moe
23Chit Oo Nyo
24Chit Oo Tin
25Chit Sa Yar
26Chit San Win
27Chit Sein Lwin
28Chit Tee
29Chit Win Nyut
30Cho Cho Lwin
31Cho Nwe
32Cho Tun
33Chu Thit
34Civil Service Selection and Training Board
35Colonel Ko Lay
36Colonel San Pwint
37Colonel Tin Maung (retired)
38Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhamma Byuhar
42Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
43Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
44Dhamma Pi Ya Mahtay
45Dhamma Steka U Maung Maung
46Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
47Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
48Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
49Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
50Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
51Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
52Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
53Dhammar Sariya U Htay Hlaing
54Director Sayar Myint
55Do J San
56Doe
57Dr Ashin Rahula
58Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
59Dr Kyin Kyin Myint
60Dr Thi Thi
61Dr Thutar Sarya Linkar Ya
62Dr Tun Aung Kyaw (eye)
63Dr. Ar Law
64Dr. AShin Dhamma Pi Ya
65Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
66Dr. Aung Khin
67Dr. Aung Khin Sint
68Dr. Aung Ko Ko
69Dr. Aung Kyaw
70Dr. Aung Maw
71Dr. Aung Naing
72Dr. Aye Kyaw
73Dr. Ba Maw
74Dr. Ba Myint
75Dr. Chit
76Dr. Daw Thynn Thynn
77Dr. Dharmkirti
78Dr. Hla Kyi
79Dr. Hla Pe
80Dr. Hnin Waddy Maung
81Dr. Khin Aye Htwe
82Dr. Khin Hnin Yu
83Dr. Khin Lay Myint
84Dr. Khin Maung Lwin
85Dr. Khin Maung Nyo
86Dr. Khin Maung Nyunt
87Dr. Khin Moe Moe
88Dr. Khin Myo Han
89Dr. Khin Pan Hnin
90Dr. Khin Yi Win
91Dr. Khine Maung Nyunt
92Dr. Kyaw Myint
93Dr. Kyaw Sein
94Dr. La Min
95Dr. Lwan Wai
96Dr. Ma Tin Win
97Dr. Mar Mar Swe
98Dr. Maung Maung Nyo
99Dr. Mehm Tin Mon
100Dr. Mg Mg
101Dr. Mg Mg Thein
102Dr. Mg Thin
103Dr. Min Thein
104Dr. Min Tin Mon
105Dr. Mo Lar
106Dr. Moe Htun
107Dr. Myat Myint Moh
108Dr. Myat Thant
109Dr. Myint Lwin (Psychology)
110Dr. Myint Myint Khin
111Dr. Myint Oo
112Dr. Myint Zaw
113Dr. Myo Aung
114Dr. Nan Hlaing
115Dr. Nan Ohmmar
116Dr. Nandawbartha
117Dr. Nu Nu Yin
118Dr. Nwae Win
119Dr. Nyan Hein Latt
120Dr. Nyunt Shwe
121Dr. Ohn Kyaw
122Dr. Ohn Maung
123Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
124Dr. Soe Lwin
125Dr. Soe Win Oo
126Dr. Than Htun
127Dr. Than Lwin
128Dr. Thein Lwin
129Dr. Thet Lwin
130Dr. Thiha
131Dr. Tin Aung Aye
132Dr. Tin Hlaing
133Dr. Tin Maung Kyi
134Dr. Tin Mg Htwe
135Dr. Tin Shwe
136Dr. Tin Thein (Geology)
137Dr. Toe Hla
138Dr. U Kan Nyunt
139Dr. U Swe Myint
140Dr. U Thein
141Dr. U Tint Swe Latt
142Dr. Walpola Rahula
143Dr. Win Maung Htet
144Dr. Ye Myint Kyaw
145Dr. Ye Naing
146Dr. Yi Yi
147Dr. Zaw Than
148Drum Publication Group
149Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
150Du Won
151Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Hot Line
34Htan Hlaing
35Htar Oak Thone
36Htate Tin Htut
37Htaung Muu Gyi Thein Win
38Htay Maung
39Htet Aung Zin
40Htet Htet Htun
41Htet Min Lwin
42Htet Moe
43Htet Myat
44Hti Lar Sithu
45Hti Lar Soe Myint Htal
46Htike Tazin
47Htin Gyi
48Htin Lynn
49Htoo Ant
50Htoo Myat Kyal
51Htoo Swe Aung
52Htun Aung Kyaw
53Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
54Htun Lynn
55Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
56Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
57Htun Shwe Khaing (M.A)
58Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khin (Tine Yinn May)
31Khin Aung Soe
32Khin Cho Htun Publication
33Khin Hnin Yu
34Khin Khin Htoo
35Khin Khin Kyaw(Edu)
36Khin Khin Myat Noe
37Khin Khin Thin
38Khin La Pyae Won
39Khin Latt
40Khin Maung
41Khin Maung Myint
42Khin Maung Than (Psychology)
43Khin Maung Zaw
44Khin Mg Nyo - Economy
45Khin Mg Toe (Moe Mate)
46Khin Mya Zin
47Khin Myat Twal
48Khin Myo Chit
49Khin Nyo Nyo Myint
50Khin One
51Khin Oo Khin Khin
52Khin Saw Tint
53Khin Swe Oo
54Khin Thuzar
55Khin Thuzar Kyaw
56Khin Zaw Hein
57Khine Kyaw
58Khine Maung
59Khine Mi Mi Zin
60Khine Myat Thar
61Khine Thant Kyaw
62Khine Zin Thet
63Khit Pyo Phyu
64Khit Ta Yar Sein Wah
65Khoon Cho Nyein Chan
66Khu Khu
67Khun Cho Nyein Chan
68Khwar Nee
69Kin Wun Min Gyi
70Klash Chan Dar
71Ko (University)
72Ko Arkar (S/W and H/W)
73Ko Chit
74Ko Jay
75Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
76Ko Ko Gyi
77Ko Ko Hlaing
78Ko Ko Latt (Sae Myaun)
79Ko Ko Lay
80Ko Ko Maung
81Ko Ko Maung Gyi
82Ko Ko Zaw
83Ko Koe
84Ko Kyaw
85Ko Lwan Khine
86Ko Maung San Thein
87Ko Myo- Mingalar
88Ko Ngal
89Ko Nine (Chinn Mountain)
90Ko Nyein Oo
91Ko One
92Ko Phone Wai
93Ko Pike
94Ko Sa Sa
95Ko Sae(Pacific Ocean)
96Ko Saunn
97Ko Saw Nyein
98Ko Shwe Htoo (Pyay)
99Ko Shwe Taw Thar
100Ko Shwe Thein Min
101Ko Sun (R/O)
102Ko Swe (Panorama)
103Ko Tar
104Ko Thit
105Ko Tin Win Hlaing
106Ko Yaw (Eco)
107Ko Yoe Kont
108Ko Zaw Htay (Culture)
109Ku Tha
110Kung Fu Soe Myint
111Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
112Kyae Ni
113Kyae Ri Lynn Sit
114Kyae Sin Mhoo Wai
115Kyai The Lay Htet Sayardaw
116Kyat Kalay
117Kyaung Kone Ae Mhue
118Kyaut Belu Tin Maung Swe
119Kyaw Aung
120Kyaw Aung Maw
121Kyaw Hein
122Kyaw Hlaing
123Kyaw Hlaing Oo
124Kyaw Htet Tun
125Kyaw Htin Naw Ya Htar
126Kyaw Htoo
127Kyaw Kyaw
128Kyaw Kyaw Naing
129Kyaw Kyaw Swe
130Kyaw Kyi(MDY)
131Kyaw Moe Zaw
132Kyaw Mya Than
133Kyaw Myint Lwin
134Kyaw Naing
135Kyaw Nyein
136Kyaw Oo
137Kyaw Pyae Thein
138Kyaw San Kay
139Kyaw Soe Bo
140Kyaw Soe(Myin Mu)
141Kyaw Thet Han
142Kyaw Thet Khine
143Kyaw Thit
144Kyaw Thu
145Kyaw Thu Soe(Kalay)
146Kyaw Win
147Kyaw Yin Myint
148Kyaw Zau Oo
149Kyaw Zay Ya - Pathain
150Kyaw Zayyar Htun
151Kyee Kyee Saw
152Kyee Thae Nyunt Naing
153Kyi Aye
154Kyi Kyi Mar
155Kyi Lin (Myanmar)
156Kyi Lin Aye
157Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
158Kyi Min
159Kyi Mya
160Kyi Naing
161Kyi Nu Khit
162Kyi Oo
163Kyi Shoon
164Kyi Sin Thant
165Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
166Kyu Hnit
167Kyu Kyu Thin
168Kyu Mhway
169Kyune
170KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma Nwe (Kalaw)
27Ma O Zar
28Ma Sandar
29Ma Than (Edu)
30Ma Thanegi
31Ma Thet Zon
32Ma Thidar (San Chaung)
33Ma Win Myint
34Madi Khin Lay
35Mae Htee Sayardaw (2)
36Magwae Win Myint
37Maha Bawdi Myaing Sayardaw
38Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
39Main Ka Lay
40Main Main (Latha)
41Major Ba Shin
42Major Toe Aung
43Mal Khine
44Mal Kywi
45Mal Min Bone
46Mal Tain Kha
47Man Khinn Htan
48Man Myint
49Man Phoe Aye
50Man Tin
51Man Tint Naung
52Manawhari
53Mandalay Sayartaw Siri Artaba
54Mandalay U Win Hlaing
55Many Cartoonist
56Many Writers
57Mar Gati(TarSi)
58Mar Lay
59Mar Mar Aye
60Mar Mar Soe
61Mar Na Wa
62Mar Yainda (Pathain Gyi)
63Mar Yar
64Marcury
65MaTone Lone Sein Win
66Maung (Magway)
67Maung Htin Aung
68Maung Maung
69Maung Maung Htwe (Retired Professor)
70Maung Maung Moe Aung
71Maung Maung Sein Lynn
72Maung Maung Thein Hlaing
73Maung Maung Thiri
74Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
75May Aww
76May Myat Noe
77May Myot Moe Kyi
78May Nyein
79May Pearl Oo
80May Theingar Soe
81May Thet Su
82Maymyo Chit Swe
83Me Ko Zuu Zin
84Member of Sabel Oo´s Editors
85Mercury
86Mg Ant
87Mg Aye Aung
88Mg Ba Kyaw(Bagan)
89Mg Ba Thein
90Mg Bo Mwae
91Mg Chaint
92Mg Chaw Nwe
93Mg Chit Htwe (M.A)
94Mg Chit Nyo (Bago)
95Mg Chit Phae(MA)
96Mg Computer
97Mg D
98Mg Dagon
99Mg Daung
100Mg Day
101Mg Han Tint
102Mg Hla
103Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
104Mg Hla Soe
105Mg Hlaing Yi
106Mg Hnin Swe
107Mg Hone Wam (Lecturer)
108Mg Htin
109Mg Htin Aung
110Mg Htoo Chon
111Mg Htun Myaing
112Mg Htun Oo (Mogok)
113Mg Htun Thu
114Mg Kaung Htike
115Mg Kaung Myint
116Mg Khin Min (Danuphyu)
117Mg Khine Aung
118Mg Khine Khant
119Mg Khine Latt
120Mg Khine Mar
121Mg Khit Tun
122Mg Ko Ko (Amarapura)
123Mg Ko Ni
124Mg Ko Yu
125Mg Kyar Nyo
126Mg Kyau Oo
127Mg Kyaut Tie
128Mg Kyaw Yin
129Mg Kyi Lin
130Mg Kyi Pann(MyinKabar)
131Mg Kyi Thant
132Mg Kyi Thit
133Mg Loon Kyin
134Mg Lu Yae
135Mg Mahar
136Mg Mg Aye
137Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
138Mg Mg Htun Aung
139Mg Mg Kyaw
140Mg Mg Moe Aung
141Mg Mg Myint Thein (YIT)
142Mg Mg Nyunt
143Mg Mg Pyone
144Mg Mg Sein Linn
145Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
146Mg Min
147Mg Moe Si
148Mg Moe Thu
149Mg Mya Htwe(Sea)
150Mg Myae Ni (Tamartaw)
151Mg Myat Moe
152Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
153Mg Myint Kywal
154Mg Myint Mar (Bogalay)
155Mg Nay Win
156Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
157Mg Nyan Htet
158Mg Nyan Kyal
159Mg Nyein Chan
160Mg Nyi Oo
161Mg Nyo Aye
162Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
163Mg Pann Mwae
164Mg Pann Yi
165Mg Phae Ngal
166Mg Por Tun
167Mg Pyae Chan
168Mg Pyue (Tan Twe)
169Mg San Phaw
170Mg Sanda(Lel Way)
171Mg Sane Ni
172Mg Sann Kyal
173Mg Saydanar
174Mg Sein Hlaing (Oatthar)
175Mg Sein Htwe
176Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
177Mg Shwe Khit
178Mg Si Thu
179Mg Soe Chain
180Mg Soe Htike(30)
181Mg Soe Maung (Targaya)
182Mg Soe Myat (Chaung Oo)
183Mg Soe Thit
184Mg Su Shin
185Mg Sue San
186Mg Swam Yi
187Mg Swe
188Mg Swe Thet
189Mg Take Khar
190Mg Than Swe (Dawei)
191Mg Thant
192Mg Thar Cho
193Mg Thar Ma Nya
194Mg Thar Noe
195Mg Thar Pyae
196Mg Thar Ra
197Mg Thaw Ka
198Mg Thein Lwin
199Mg Thein Pae
200Mg Thein Sine
201Mg Thit Sein
202Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
203Mg Thwae Chun
204Mg Thway Yint
205Mg Thwe Thit
206Mg Tin Mon
207Mg Wai Phyo
208Mg Wanna
209Mg Wint Thu
210Mg Won Tha
211Mg Yan Pine
212Mg Yay Aye (Harvard University)
213Mg Ye Soe (Kyaukse)
214Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
215Mg Yin Nwe
216Mg Yin Win (Dau Pone)
217Mg Za Ni Ya
218Mg Zayyar
219Mhaw Ekari
220Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
221Mhawbi Sir Thein
222Mhu Tha Pyae
223Mhu Thet Pie
224Mhue Zaw
225Mi Chan Wai
226Mi Ko Zu Zin
227Mi Mann Lay
228Michael Swan
229Min At Ga
230Min Aung
231Min Aung Kyaw
232Min Aung Min
233Min Aung Naing
234Min Bay Dar (Pwint Phyu)
235Min Bu Ashin Kinsana
236Min Bu Aung Kyaing
237Min Bu Myo Thet Aung
238Min Chan Mon
239Min Chit Koon
240Min Din
241Min Eain Dar
242Min Htet Yarzar
243Min Kan Thar
244Min Khaung (EMPA-8)
245Min Khite Soe San
246Min Ko Naing
247Min Kun Sayardaw
248Min Kyaw
249Min La Pyae
250Min Lu
251Min Lu Lu
252Min Ma Gite
253Min Mahar Kyaw Khaun
254Min Mahaw Nyunt
255Min Myat ThuRa
256Min Myat Yar Za
257Min Nan
258Min Nay La
259Min Nay Thway
260Min Ni
261Min Nwe Soe
262Min Oak Soe
263Min Phone Htee
264Min Phone Thain Kha Thu
265Min Pone Nya
266Min San Ain
267Min San Eain
268Min Sate Tra
269Min Set Ka
270Min Set Kyar
271Min Shin
272Min Shwe Min
273Min Soe (Han Thar Nwe)
274Min Soe Yar Sar
275Min Soe Yar Zar
276Min Swe
277Min Ta Khit
278Min Thane Kha
279Min Thawdar
280Min Thein (Mechanical)
281Min Thein Khaing
282Min Thet Kha
283Min Thila
284Min Thit
285Min Thitsar Hlaing
286Min Thu Hein(Edu)
287Min Thu Ra
288Min Thu Won
289Min Thway Thit Sar
290Min Tone Nya(Buddha University)
291Min Win Htain
292Min Yae Kaung Pone
293Min Yae Kyaw
294Min Yu Pa
295Min Yu Wai
296Min Zaw
297Min Zin
298Mingalar Zin Aung
299Minister Padaytha Yar Zar
300Ministry of Construction
301Ministry of Culture
302Ministry of Education
303Ministry of Finance and Revenue
304Ministry of Health
305Ministry of Home Affairs
306Ministry of Information
307Ministry of Information and Communication
308Ministry of Religious Affairs
309Ministry of Religious Affairs
310MinPyar Min Thein Zan
311Mite Mite (Pyay)
312MMTH
313Mo Mo
314Mo Zar Hlan Wai
315Moe (Kyaut Sal)
316Moe Hein
317Moe Kyaw
318Moe Kyaw Thu
319Moe Lynn (Phoe Lay)
320Moe Ma Kha
321Moe Moe (Innyar)
322Moe Myint Oo
323Moe Nat Shin
324Moe Ni Lwin
325Moe Nine Sayartaw U Pannita
326Moe Nyein Aye
327Moe Sat Pwint
328Moe Set Lin Htet
329Moe Set Y
330Moe Shin (I.M.T)
331Moe Si Thu
332Moe Tain (TaeBaeBoe)
333Moe Thae Phyu Soe
334Moe Thet Min Yin
335Moe Wai
336Moe Zat Paing
337Moe Zay Nyein
338Moe(PyinMaNar)
339Moh Moh Sann
340Mone Ywae Sayartaw
341Mone Ywar Nay Zar
342Mone Ywar Win Pe
343Motion(I.M.T)
344Mr. Mg Mhine
345Mr.Tarot
346Mra Hnin Zi
347Mu Pine Hnin Si
348Muh Eain Zin
349Mya Aye
350Mya Han
351Mya Han Thein Mg
352Mya Htun Aung
353Mya Kay Tu
354Mya Khwar Nyo
355Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
356Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
357Mya Mhuu Khin Khin
358Mya Nandar
359Mya Nhaung Nyo
360Mya Pearl Khin
361Mya Pearl Thwe
362Mya Phone Lu Lu
363Mya Sein Taung Sayardaw
364Mya Set Kyar Shin
365Mya Than San
366Mya Than Tint
367Mya Thandar
368Mya Tharr Twin
369Mya Thin Kyu
370Mya Tun Aung
371Mya Win
372Mya Win_Dathana
373Mya Yati
374Myae Latt Mg Myint Thu
375Myae Latt Myat Thu
376Myae Mhone Lwin
377Myae Mhone Lwin
378Myae Yine
379Myaing Nann Swe
380Myanma A Lin Than Nyunt
381Myanmar Encyclopedia
382Myanmar Language Commission
383Myanmar Music Association
384Myanmar Pyi Tar Ko Ko
385Myanmar Thaing Federation
386Myanmar Translation Society
387Myanmar Writers Association
388Myar Sit The
389Myar Thu
390Myat Htay Maung
391Myat Khine
392Myat Mingalar Editor
393Myat Noe Shinn
394Myat Nyein
395Myat Pann Ya Gone Group
396Myat Thet
397Myat Thin
398Myat Wai Toe (Education University)
399Myaun Mya Mg Ko
400Myaung Mya Mg Yin Tint
401Myaw Lint Chat (Medicine 2)
402Myawadi
403Myay Lat Maung Myint Thu
404Myay Lat Min Lwin
405Myay Lat Myat Thu
406Myay Lat Thein Lwin
407Myeik Win Htain
408Myin Mu Mg Naing Moe
409Myint Htun
410Myint Mo Myittar (Loikaw)
411Myint Myat Phyu Sin
412Myint O Two
413Myint Pyone Oo
414Myint Soe Hlaing
415Myint Than
416Myint Win Mg(AZ)
417Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
418Myo Aung Swe (Medical Research)
419Myo Aung Swe (Say Thu)
420Myo Hein
421Myo Ko Myo
422Myo Lwin Aung
423Myo Man
424Myo Myint
425Myo Myo Zaw(Yay Oo)
426Myo Nyunt Htun
427Myo Set (Mr. Photo)
428Myo Thura
429Myoe Ma Myint Kywal
430Myoe Ma Than Lwin
431Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Ye Kyaw
10Naing Zaw (Lazy Club)
11Nan Aung Hlaing(Hlaing)
12Nan Ei Ei Zar
13Nan Ei Khine
14Nan Htike Soe
15Nan Kyawt Shin
16Nan Nyunt Swe
17Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
18Nan Su Kay Swam
19Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
20Nanda
21Nanda Kyaw Thu
22Nanda Soe
23Nanda Thein Zan
24Nanda Thu
25Nandar Khin(Tet Kala Myae)
26Nandar Moe Kyal
27Narainda
28Nat Day Wah
29Nat Min Kyi
30Nat Nwe
31Nat Sat Yaung
32Nat Shin Naun
33Nat Tha Mee
34Nat Ywar Moe
35Naung Sit The
36Naw Htoo Aung
37Nay Ant Khaung
38Nay Aw Yar
39Nay Htet Thiha
40Nay Kha
41Nay Ko Latt
42Nay Lin (Dental)
43Nay Lin Aung
44Nay Linn (Inn Taw Kyi)
45Nay Min Lu Lin
46Nay Min Naing
47Nay Min Thurain
48Nay Min Yarzar
49Nay Min Yaung Chi
50Nay Myo Thant
51Nay Nor
52Nay Nwe Zin Myint
53Nay Oo Wai
54Nay Paing
55Nay Phone Lat
56Nay Phone Oo
57Nay Phone Wai
58Nay Soe Aung(Taunggyi)
59Nay Soe Htet
60Nay Soe Thaw
61Nay Win (London)
62Nay Win Aung
63Nay Win Myint
64Nay Ye Aung
65Nay Zaw Naing
66Nay Zin Latt
67Nga Lat Ma
68Ngar Bo Mg Mg Thet
69Ngwe Kyi
70Ngwe O Dawn - Kyee Maung
71Ngwe Tar Yi
72Nhin Wai Nyein
73Nhine Mahar
74Ni Ko Ye`
75Ni Lay Mg
76Ni Min Swe
77Ni Ni Naing (Tha Hton)
78Ni Yint Yint
79Nine Nine Sanay
80No Ko Zu Zin
81Nor Tuu Aung
82Nu Nu Yi (Innwa)
83Nu Yin
84Nwae Ta Man
85Nwan Jar Thine
86Nway Ta Man
87Nwe Oo Hlaing
88Nwe Thit
89Nwe Zaw Aung
90Nyan Kywal
91Nyan Moe
92Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
93Nyaung Yam Zayya Panita
94Nyay
95Nyein Aye Eain
96Nyein Chan May
97Nyein Chan Oo
98Nyein Kyaw
99Nyein Oo
100Nyi Aung Maw
101Nyi Aung Nyi
102Nyi Htet Aung
103Nyi Lynn Sat
104Nyi Myittar
105Nyi Naun
106Nyi Nyi Htwe
107Nyi Nyi Naing
108Nyi Pu Lay
109Nyi Thit
110Nyo Aung
111Nyo Aye
112Nyo Htet (Lin Thit Oo)
113Nyo Lwan Aung
114Nyo Mya
115Nyo Myint Thein
116Nyo Thaung
117Nyoe
118Nyunt Kyuu
119Nyunt Oo
120Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oattara Nay La
8Oattayar Khae Mar
9Ohn Ni Khae
10Online Wanna
11Oo
12Or Pi Kyal
13Other
14Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Sai(Journalist)
33Phoe Thone Nya
34Phoe Wa Mg
35Phone Kywal
36Phone Mee Nay La
37Phone Nwe(YeySaKyo)
38Phone Pyae Tayzar
39Phone Tay Za
40Phone Wai (Medicinal Herbs)
41Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
42Phwar Lauk Kyi
43Phyar Pone Nadi
44Phyo Htain
45Phyo Khaing Latt
46Phyo Tharra
47Phyo Wai (M.A)
48Phyuu Sayardaw
49Pilot Sayartaw
50Poe Ko Ko
51Poe Ko Ko
52Poe Zar
53Politician
54Pone Na Ka
55Pone Na Mi
56Pone Na Nyo
57Pone Na Wati Tint Nhaung
58Pone Nya Khin
59Por Gyar Yit
60Por Lwin Kyaw
61Por Lwin Kyaw
62Por Oo Thit
63Prof Daw Tin Yi
64Prof Dr. Aung Tun Thet
65Prof Dr. Khin Maung Aye
66Prof Dr. Zay Soe
67Prof. Min Dar Tu
68Prof. U Aye Maung
69Prof. U Phae Mg Tin
70Professor Min Dar Tu
71Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
72Public Service Media Governing Body
73Pwint Lann (Mine)
74Pyae Pine Muu Aim
75Pyae Sone
76Pyapon Ni Lone Oo
77Pyaung Phoo Yoe
78Pyay (UM 2)
79Pyi Kyaw Lwin
80Pyi Lone Mwae
81Pyi Myanmar Editor Group
82Pyi Pann Moe
83Pyin Nyar Di Pa
84Pyin Nyar Kyaw
85Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
86Pyin Sa Man D Yine
87Pyinmanar Mg Ni Thinn
88Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing Sein Sein
9Sagaing U Boe Thin
10Sai Bayda
11Sai Lashio
12Sai Sai Kan Hlaing
13Saindarmani U Chit Maung
14Saint
15Salin U Sein Dar Termi
16San Chaung Ko Ko Aung
17San Hlaing
18San Kyaw Tun
19San Lwin
20San San Nwe`(Tharyarwaty)
21San Shwe Myint
22San Zar Ni Bo
23Sandi
24Sann Lynn
25Sann Tun
26Sar Ja Poe
27Sar Taw Pyan Sayar Thein
28Sat Aung
29Sat Ka
30Sat Kaw Ma
31Sat Kyar Daywi
32Sat Naing Min
33Sate Dat Mya Than
34Sate Tra
35Sate Tra Agga
36Sate Tra Kha
37Saturngod
38Saung Lu Lin
39Saung Win Lat
40Saw Cary Win
41Saw Hlan
42Saw Htain Lynn
43Saw Khat
44Saw Lu
45Saw Mone Nyinn
46Saw Myat Phone San
47Saw Myint Zu
48Saw Ngu Wah
49Saw Nyo
50Saw Pyae Chan Thar
51Saw Pyae Mar Lar
52Saw Pyae Yadanar
53Saw San(B.A)
54Saw Tin Maung
55Saw Wai
56Saw Yu Pa Thin
57Say Tan
58Say Tha Wun
59Say Tha Wun
60Saya Sundra
61Sayar Aung
62Sayar Aung Pine
63Sayar Dagon
64Sayar Gyi Myint Tharr
65Sayar Gyi U Goingar
66Sayar Gyi U Han Htun
67Sayar Gyi U Tin Oo
68Sayar Htwe
69Sayar Nu
70Sayar Nyo
71Sayar Sai(FEG)
72Sayar Sein Sann
73Sayar Thaung Lwin(BA)
74Sayar Tun(Takhoe Village)
75Sayar U Ba Hein
76Sayar U Maung Maung Than
77Sayar U Min Thein
78Sayar U Moe Myint
79Sayar U Sai Aung Win
80Sayar U San Lwin
81Sayar U Sein Myint
82Sayar U Thar No
83Sayar U Thein Lwin
84Sayar Yan Aung Hein
85Sayardaw Badanda Nay Main Da
86Sayardaw Badanta Waiponela
87Sayardaw Baddanda Kovida
88Sayardaw U Jotika
89Sayardaw U Thilar Sar Ya
90Sayardaw U Ya Tha Ka
91Sayartaw U Taw Bita
92Saytanar Hlaing
93Saytokedayar Chin Hla Htun
94Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
95Sein Hlaing
96Sein Lynn
97Sein Ngat Yoe
98Sein Sein
99Sein Tine Htun
100Sein Win Sein
101Set Htun Lynn
102Shanti Swaroop Baudh
103Shar
104Shate
105Shin Gwan Gweat
106Shin Htwe Yin (Manottha)
107Shin Lu Thit
108Shin Ma
109Shin May Yoon
110Shin Me Htae
111Shin Mi Yar
112Shin Moe
113Shin Myat Noe
114Shin Naw
115Shin Nhaung
116Shin Oakkahta
117Shin Own Nyo
118Shin Phone
119Shin R Sar Ra
120Shoon Ya Me Moe
121Show
122Shwe Ba Win
123Shwe Bo Barmahti Khin Aung
124Shwe Bo Mi Mi Gyi
125Shwe Bo Thet Mar
126Shwe Chan Thar
127Shwe Dar
128Shwe Daun Lu
129Shwe Hin Thar Sayartaw
130Shwe Htee Eindra
131Shwe Inzali
132Shwe Kaing Tar
133Shwe Kine Tharr
134Shwe Ku May Hnin
135Shwe Kyae Si
136Shwe Kyin Sayartaw Gyi
137Shwe Min Won Sayataw
138Shwe Min Wun U Phone Myint
139Shwe Myaing Pyone Lei Maw
140Shwe Nagar Tin Win
141Shwe Ngar Lay
142Shwe Nwe
143Shwe O Daung
144Shwe Phone Kan
145Shwe Satkyar U Soe Myint
146Shwe Taung Thiha Thu
147Shwe Thin Kha
148Shwe Yaun Ma Ma
149Shwe Yin Nhit
150Si Thu At Ga
151Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
152Silent Ghost
153Sin Phyu Kyne Aung Thein
154Sitagu Sayadaw
155Soe Chit Oo
156Soe Hein
157Soe Hnin Oo
158Soe Maung Maung
159Soe Myaing
160Soe Myat Thu Zar
161Soe Myint
162Soe Myint Latt
163Soe Myint Maung
164Soe Nay Lin
165Soe Soe
166Soe Thein
167Soe Thine
168Soe Thwae (Translator)
169Soe Thwae (Weitzar)
170Soe Tin Win
171Soe Win Htut
172Spirit Myo
173Su Hla Phyu
174Su Htet
175Su Htoo Pan Sayar Han
176Su Htoo Pan U Kyaw
177Su Inzali
178Su Kyi Htwe
179Su Latt Tun
180Su Lay Nwe
181Su Myat Eain
182Su Myat Ko
183Su Myat Mon Mon
184Sue Hnget
185Sue Ma
186Sue Sha Myat Myat
187Sue Thit Ni
188Sut Htun Mhat Win
189Swal Mat Shin
190Swal Taw Min Than Aye
191Swam Htet Aung
192Swe Hlaing Oo
193Swe Min (Da Nu Phyu)
194Swe Myint
195Swe Swe Aung
196Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Tae Taw Sayardaw
4Tagu Lay Pyay
5Take Hte Aung
6Talar Ko Lay Kyi
7Tam Tim
8Tamahta U Aung Myat
9Tar Manay Kyaw
10Tar Tay
11Tar Yar Min Wai
12Tate Ka Ma
13Taun Khoe
14Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
15Taw Ja Pway
16Taw Lu
17Taw Myint (Hnat Phyar)
18Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
19Taw Saw Hinn
20Taw Tharr Gyi Lu Naing
21Taw Win Nwe
22Te La Wa
23Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
24Tet Ka Tho Phone Naing
25Tet Ka Thol Hla Kywal
26Tet Ka Thol Khin Maung Aye
27Tet Ka Thol Ko Htay
28Tet Ka Thol Kyal Pwint
29Tet Ka Thol Min Thu
30Tet Ka Thol Mya Sein
31Tet Ka Thol Nandamate
32Tet Ka Thol Nay Win
33Tet Ka Thol Sein Tin
34Tet Ka Thol Shin Thiri
35Tet Ka Thol Soe Win
36Tet Ka Thol Soe Yin
37Tet Ka Thol Tin Kha
38Tet Ka Thol Win Kywal
39Tet Ka Thol Win Mon
40Tet Ka Thol Ye Lin Aung
41Tet Toe
42Tha Doe Aung
43Tha Doe Nwe
44Tha Doe Tay Za
45Tha Doe Wi Ra
46Tha Kya Won Tha
47Tha Pyae Moe
48Tha Pyay (Korea)
49Thadinhtauk Khin
50Thakhin Aung Phae
51Thakhin Ba Thaung
52Thakhin Ba Tin
53Thakhin Mya Than
54Thakhin Myat Sine
55Thakhin Phae Htay
56Thakhin Than Htun
57Thakin Ko Taw Mhine
58Thame Chit
59Thame Pyo
60Thamudaya Po Mo
61Than Aung Khaing
62Than Aye
63Than Htike
64Than Myint Aung
65Than Myint Oo
66Than Myint Than(Khun Chan Kone)
67Than Nyein Aung (Education)
68Than Oo Hlaing
69Than Phae Myint
70Than Swe
71Than Than Tint
72Than Tun
73Than Twal Maung
74Than Win Hlaing
75Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
76Thant Sin
77Thant Zaw
78Thant Zaw Htun
79Thar Du
80Thar Ga Doe
81Thar GaRa Nga Soe
82Thar Lon Kyaw
83Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
84Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
85Tharmanay Kyaw
86Thate Pan Maung Wa
87Thate Pan Myo Thant
88Thate Pan Soe Hla
89ThaToe Tay Za
90Thaung Htike
91Thaung Nyunt Thit
92Thaung Wai Oo
93Thaw Ka
94Thawdar Aye Lei
95Thawdar Swe
96The Khit Nay
97Thein Myint Wai
98Thein Oo
99Thein Pae Myint
100Thein Pe
101Thein Sein
102Thein Than Win (Ma Hlaing)
103Thein Zaw (Shwe Li Oo)
104Theint Theint Nway
105Thet Hlar Shin Saw
106Thet La Sin
107Thet Min July
108Thet Oo Lwin
109Thet Pine Ye`
110Thet Tun (Medical Science)
111Thi Han Twin
112Thi La
113Thiha Aung
114Thiha Htate Tin Saw
115Thiha Kyaw Thu
116Thiha Naing (Pyi)
117Thike Phwar
118Thin Kha Thu
119Thin Khar
120Thin Myat Noe
121Thin Su Su Nyein
122Thin Tine Nyo
123Thine U Chit Than
124Thinn Thinn Naing
125Thinn Thinn Thar
126Thiri
127Thiri Kyae Sin
128Thiri Pyan Chi U Thar Myat
129Thit Htoo Eain
130Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
131Thit Sar Ni
132Thite Phwar
133Thoe
134Thoe Saung
135Thone Dayi Oo
136Thone Na Yi Thet Wai
137Thone Sal Htate Tin Myint
138Thonedara Win- Chaung Oo
139Thoon Nay Soe
140Thoon Sit
141Thu Kha
142Thu Kha Cho
143Thu Kha Mai Hlaing
144Thu Mg
145Thu Ra Htike
146Thu Ra Ni
147Thu Rain
148Thu Rain Myo Myint
149Thu Rain Swe
150Thu Tay Thi Myint Tun
151Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
152Thu Tay Thi Sayar Nyein
153Thu Tay Thi Sayar Zaw
154Thu Tay Thi Thet Tun Myint
155Thu Thain
156Thu Thu Ka
157Thu Way
158Thu Yaung Mae
159Thuritza
160Thuta Nyan
161Thuwanna Kyaw Sein
162Ti Ti Tun
163Tike Soe
164Tike Soe Htun
165Tin Aung Htun
166Tin Aung Ni
167Tin Htwe
168Tin Maung Myint
169Tin Maung Than (Ywar Ma)
170Tin Maung Win
171Tin Maw (Chemistry)
172Tin Mg Toe
173Tin Moe
174Tin Myint
175Tin Myint Oo
176Tin Naing Toe
177Tin Nwe Mg
178Tin Nyunt
179Tin Soe (BawGa Gone)
180Tin Swe Moe
181Tin Than Oo
182Tin Tun (Taung Gote)
183Tin Tun Oo(Culture)
184Tint Htun Swe
185Tint Lu
186Tint Sann
187Tint Tal
188Tipetaka Yaw Sayartaw
189Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
190Tite Soe
191Today Editor Group
192Toe Htet
193Toe Nhaung Moe
194Toe Tet
195Tr. Daw Thet Thet
196Traffic Rule Committee
197Tri Set Ka
198Tri Set Kha
199Tri Setkyar
200Tri Thin Kha
201Tun Shwe Khine
202Tun Zaw Htay
203Tuya U Shwe Mann
204Twae Htar Nyo
205Twin Gyi One Mg
206Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htin Por
41U Htut
42U Ka Lar
43U Kan Min
44U Kan Nyunt
45U Kaung Htoo
46U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
47U Khaemar Sarra
48U Khin Aung
49U Khin Maung Saw (Berlin)
50U Khin Maung Swe
51U Khin Mg Gyi
52U Khin Mg Latt
53U Khin Mg Than (Shae Saung)
54U Khin Soe
55U Ko Ko (Solicitor)
56U Ko Ko Gyi
57U Ko Ko Lay
58U Ko Ko Lay (B.Sc)
59U Ko Lay - Zayyar Maung
60U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
61U Kyaw Naing
62U Kyaw Nyunt
63U Kyaw Yan
64U Kyaw Zay Ya
65U Kyi Myint
66U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
67U Maung Gyi
68U Maung Maung Lay
69U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
70U Mg Mg Than
71U Min Htet
72U Min Naing
73U Moe Myint
74U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
75U Myint Htun
76U Myint Lwin (Kan Baw Za)
77U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
78U Myint Swe (M.A London)
79U Myint Swe (MoeGok)
80U Myint Swe (Phyuu)
81U Myo Myint Wai
82U Myo Nyunt (Archaeologist)
83U Nanda
84U Nandar Sar Ya
85U Nu
86U Nyan Thin
87U Nyar Na
88U Nyein Aung (Sayar Bayda)
89U Nyi Hla Ngal
90U Nyunt Hlaing
91U Nyunt Wai
92U Oattaratharra
93U Ottamatharra
94U Own Kyaing
95U Own Myaing (Electronic)
96U Own Myint (Diesel)
97U Pa Ni
98U Phae Thein
99U Phoe Kyar
100U Phone (Chemistry)
101U Phor Kyar(National Scholar)
102U Pone Nya
103U Por Oo
104U Pu Ka Lay
105U Pyi Thein
106U Pyin Nyar
107U Pyinnyar Won Tha
108U Pyone Cho
109U San Maung(Myat Zan)
110U San Myint Aung (B.A)
111U San Shwe Bu
112U San Thar Aung
113U Sann Oo (MIS, Mandalay)
114U Sein Myint(Lashio)
115U Sein Tun
116U Shwe Aung
117U Shwe Win
118U Soe Myint
119U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
120U Soe Win
121U Sut Su
122U Sway Tin (U.S.C)
123U Taung Lone
124U Taw
125U Taw Zin
126U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
127U Than (HaPheZee)
128U Than Daing
129U Than Hlaing
130U Than Htut
131U Than Lwin
132U Than Maung (Pann Tine)
133U Than Phae (Ae Lann Nyun)
134U Than Sint (NL Elec)
135U Thar Htay Myint
136U Thar Tint
137U That Ka
138U Thaung Lwin
139U Thaung Win (Cherry Flower)
140U Thaw Zin
141U Thein
142U Thein Aung (Myanmar Sar)
143U Thein Han(Digest)
144U Thet Htun
145U Thet Sein
146U Thit Lwin Soe
147U Thu Kha
148U Thu Riya
149U Tin Aye
150U Tin Aye (Dawei)
151U Tin Htut (B.E. Agri.)
152U Tin Ngwe
153U Tin Nyunt
154U Tin Oo (Myaung)
155U Tin Oo (Tution)
156U Tin Pae
157U Tin Tun
158U Tin Win Shin
159U Tint Wai
160U Tint Win Naing
161U Tun Aung Kyaw
162U Tun Hla
163U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
164U Tun Phae
165U Tun Thein(Dhamar Sariya)
166U U Par La
167U U Thar Htun
168U Uggasena (Chindwin)
169U Wam Htain
170U Waya Termi Biwonta
171U Win Htain
172U Win Myint
173U Win Tin
174U Win Zin (Myeik)
175U Wint Kyaw
176U Yar Zart
177U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
14Win Hein
15Win Htet Win
16Win Htut Zaw
17Win Kyaw Oo
18Win Maung Htun
19Win Myat Than
20Win Myint
21Win Myint Aung
22Win Naing Oo (Yay Nan)
23Win Nyein
24Win Oo
25Win Phone Aung
26Win Shwe Naun
27Win Thein Oo
28Win Thit
29Win Tin
30Win Tint Htun
31Win Win Latt
32Win Win Myint
33Win Zaw (Thit Taw)
34Win Zaw (Thone Sal)
35Wine Lashio
36Wine Maw
37Wint Kywal
38Wint Pyone Myint
39Wut Yee (Food House)
40WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Buddha University
14Yangon Myo Thant
15Yar Mar Phon
16Yar Wa Na
17Yar Za Ga Ni
18Yar Za Win Ko
19Yar Zar Bwar
20Yarza Thin Kha
21Yatkha
22Yaw Naka Phoe Htaung
23Yaw Sayardaw
24Yay Cham
25Yaynan Myae Takhin Ba Tin
26Yaynanmyae Kha Yay
27Yaynanthar Win Maung
28Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
29Ye Baw Ba Khet
30Ye Baw Phae Than
31Ye Baw Phoe Tan Chaung
32Ye D Pa
33Ye Htet
34Ye Htet Aung
35Ye Htun Win
36Ye Htut
37Ye Kaung Htet
38Ye Man
39Ye Man Aung
40Ye Min Aung (RAY Electronic)
41Ye Min Hein
42Ye Mon Htaw
43Ye Mya Lwin
44Ye Myat Tin
45Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
46Ye Naing Moe
47Ye Shan
48Ye Sky
49Ye Thaddi
50Ye Thu
51Ye Thway Htet
52Ye Win Aung
53Ye Yan Aung
54Ye Yin Aung
55Ye Yint Naing
56Ye Zarni Aung
57Ye Zaw Aung
58Ye` Baw Htun
59Ye` Baw Kyaw San
60Ye` Khaung
61Ye` Man
62Ye` Min Hein
63Ye` Ye` Oo
64Yi Yi Htay
65Yin A Nint
66Yin Min Oo (University of Medicine)
67Yin Wai Lwin
68Yin Yin Lei
69Yin Yin Nu (Mandalay)
70Yoe Yar Htoo
71Yoma Lu
72Yoon Eain Drae
73Yuri Paing
74Yuwati Khin Oo
75Yuwati Khin Sein Hlaing
76Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zalon Kyaw Oo
4Zan Khe
5Zar Ga Nar
6Zar Ni
7Zar Ni Aung (Yamarwati)
8Zaw Bala
9Zaw Gyi
10Zaw Hein
11Zaw Htet
12Zaw Htet Aung
13Zaw Htut
14Zaw Lwin Oo (Hinthada)
15Zaw Lynn (Youth)
16Zaw Maung
17Zaw Min Than
18Zaw Nainggan Soe
19Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
20Zaw Thet Htwe
21Zaw Win (Thit Htwin)
22Zaw Zaw Aung
23Zaw Zin
24Zay Ya
25Zay Ya Thu
26Zay Yar Maung
27Zay Yar Min Shin
28Zay Yar Zaw
29Zayyar Moe
30Zin Aye
31Zin Ba Oo
32Zin Hnin
33Zin Lu
34Zin Mg Mg Htet
35Zin Min (Tha Main Htaw)
36Zin Thant
37Zin Wai Thaw
38Zin Yaw Ni
39Zu
40Zu Zu
41Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z