Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Police Officer
16A Rain Da Mar
17A Retired Bank Officer
18A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
19A Shin Kawnaynya
20A Shin Pone Nyar Nanda
21A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
22A Swe Taw
23A Thin
24A Yoe
25A Zat Hein
26Abhidhamma University
27Adatehtan Sayardaw
28Ae Kan Min
29Aekarit
30Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
31Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
32Akari Pyone
33Akari Wai Wai
34Akazu Mizuha and Mimic
35Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
36Alinkar Myat Zar Ni
37Ambassador U Tint Swe
38Anaw Mar
39Ann Kone Kyi
40Annawar Soe Moe
41Ant Mg
42Ant Phwal
43Anthropologist Kyaw Win
44Aphauk Sayartaw
45Ar Kar Min
46Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
47Ashin Arsarrarlinkarra
48Ashin Atehti Parla
49Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
50Ashin Awbartharbiwontha
51Ashin Awtada
52Ashin Candadhika
53Ashin Chekinda
54Ashin Dhama Parla
55Ashin Dhama Parlar Nanda
56Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
57Ashin Eiddhi Pala
58Ashin Eidikar Biwonta
59Ashin Gaw Thi Ta
60Ashin Gawthitharra
61Ashin GuNainDa
62Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
63Ashin Kawainda (Popa)
64Ashin KaWi TarYa
65Ashin Kelasa
66Ashin Khae Main Da
67Ashin Khae Main Da Tar Mi
68Ashin Khae Mar Nanda
69Ashin Khae Mar Sar Ra
70Ashin Khutala(Zalon)
71Ashin Kowida
72Ashin Kumarra
73Ashin Kuverasara
74Ashin Mahar Buddha Gawta
75Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
76Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
77Ashin Nar Ga Thane
78Ashin Narya Dar Bi Won Ta
79Ashin Nyar Nain Da
80Ashin Pannita Htay
81Ashin Ponya Nanda
82Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
83Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
84Ashin Pyin Nyar Won Tha
85Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
86Ashin Revata
87Ashin Sandar Tika
88Ashin Sandi Mar
89Ashin Sat Kain Da
90AShin Su Mingala Lankara
91Ashin Tay Zani Ya
92Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
93Ashin Thaw Ma- Dawae
94Ashin Thaw Par Ka
95Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
96Ashin Thondaya
97Ashin Tilawkarbiwuntha
98Ashin U Oak Tama Tarya
99Ashin Warramar Bi Won Tha
100Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
101Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
102Ashin WiYiRa (Taung Soon)
103Ashin Won Tha Par La
104Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
105Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
106Ashin Zanakar Biwonta
107Ashin Zanar Depa
108Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
109Ashin Zayya Pannita
110Association of Myanmar Poets
111At Ga Yar Zar
112At Ta Kyaw
113Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
114Aung Chaint
115Aung Din
116Aung Din/ Dahta
117Aung Hein
118Aung Hnin Swe
119Aung Htike (Shwe Bo)
120Aung Htoo
121Aung Htun Paw
122Aung Htut
123Aung Khant
124Aung Khin (Kyarr)
125Aung Khin Soe
126Aung Ko Oo (UMK)
127Aung Kyaun Phyar
128Aung Kyaw Hein (Translator)
129Aung Kyaw Kyaw
130Aung Kyaw Swar
131Aung Lin
132Aung Lin Latt (Oakkalar)
133Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
134Aung Maun
135Aung Maw San Sayartaw(Kachin)
136Aung May Ga
137Aung Min Aung
138Aung Min Oo
139Aung Min Tike
140Aung Myat Htay
141Aung Myat Oo
142Aung Myat Thu
143Aung Myint (M.E)
144Aung Myo Min
145Aung Na Mate
146Aung Naing
147Aung Nay Lin
148Aung Pin Lae
149Aung Pyae
150Aung San (Agriculture)
151Aung San myint
152Aung San Su Kyi
153Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
154Aung Saw Oo
155Aung Shein
156Aung Si Nay Myo
157Aung Si Tar
158Aung Soe
159Aung Soe (Agri/107)
160Aung Soe (Veterinary Physician)
161Aung Swam
162Aung Tay Za
163Aung Thin
164Aung Thit
165Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
166Aung Way
167Aung Weit
168Aung Win (Psychology)
169Aung Yarzar(Oakkalar)
170Aung Ye Lin
171Aung Zaw Latt
172Aung Zay Ya Tu
173Aung Zayya
174Aung Zin
175Ayam Than Nyunt
176Ayar
177Ayarwaddy Lwan Naung
178Aye Aye Hlaing
179Aye Htun Min
180Aye Lwin Thant
181Aye Maung Kyaw
182Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Kaw Tala
11Badanda Sandarwara Biwuntha
12Badanda Sariya
13Badanda Telar Sarya(Tae Kone Sayartaw)
14Badanda Thanwara
15Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
16Badanda Wanita
17Badanda Wi-Sat-Kha-Na
18Badanda Za Ga Rar Biwuntha
19Badanda Zawti Parla
20Badanda Zawtika
21Badandanar Kahlar Na
22BaMa Khit U Ba Yin
23Bamaw Thein Pae
24Bamaw Tin Aung
25Bar Bi Yar
26Bar Mae Sayadaw
27Bawathit U Aung Kyaw
28Bay Lu Wa Sayar Tin
29Bayar Naka
30Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
31Bhikkhu Moneyya
32Bite Pu
33Bo Aye Maung
34Bo Bo
35Bo Bo (Shwe Kan Ku)
36Bo Gyi
37Bo Htet Min
38Bo Min Han
39Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
40Bo Thein Swe
41Bon Pauk Tar Kyaw
42Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
43Burma Re-Education Association
44Burma Research Society
45Burma Socialist Party
46Burma U Ba Yin
47Buu Thee
48Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Captain Thar Sein
4Cartoon Aung Zin
5Cartoon Myint Thein
6Cartoon Nyi Pu Che
7Cartoon Sein Gyi
8Chaint Tae
9Chan Min Eain
10Chan Mya Aung
11Chan Myae Ashin Eaindaka
12Chan Myae Myaing Sayartw
13Chan Myae Sayartaw
14Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
15Chan Myae Win
16Charlie Wone
17Chateau Man
18Chaw Ei Mhan(Mandalay)
19Chaw Su San
20Chit Ko Ko Yu
21Chit Ma
22Chit Min Thu
23Chit Myarr Shin
24Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
25Chit Nge (Dat Tha Na)
26Chit Nwe Moe
27Chit Oo Nyo
28Chit Oo Tin
29Chit Sa Yar
30Chit San Win
31Chit Sein Lwin
32Chit Tee
33Chit Win Nyut
34Cho Cho Lwin
35Cho Nwe
36Cho Tun
37Chu Thit
38Civil Service Selection and Training Board
39Colonel Ko Lay
40Colonel San Pwint
41Colonel Tin Maung (retired)
42Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Bar Yati
23Daw Khin Hla Tin
24Daw Moe
25Daw Mya Nyein
26Daw Ohn Kyi Thar
27Daw Sann Lay
28Daw Saw Mya Aye Kyi
29Daw Swan Kyi
30Daw Thein Tin
31Daw Thidar Tun
32Daw War War
33Daw Yin Yin Aye
34Day Wa
35Day Wa Set Kyar
36Day Wa Tar
37Day Wi
38Day Wor
39Daywar Min
40De Yay
41Department of Petition and Public Relation
42Detective Mg Yae Ke
43Dhama Duta Ashin Kawtala(Mudon)
44Dhama Duta AshinArsate Khana
45Dhama Gingar
46Dhamma Byuhar
47Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
48Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
49Dhamma Pi Ya Mahtay
50Dhamma Steka U Maung Maung
51Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
52Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
53Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
54Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
55Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
56Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
57Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
58Dhammar Sariya U Htay Hlaing
59Director Sayar Myint
60Do J San
61Doc Htwe
62Doe
63Dr Ashin Rahula
64Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
65Dr Khin Mg Win
66Dr Kyin Kyin Myint
67Dr Mya Mya
68Dr Thi Thi
69Dr Thutar Sarya Linkar Ya
70Dr Tun Aung Kyaw (eye)
71Dr. Ar Law
72Dr. AShin Dhamma Pi Ya
73Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
74Dr. Aung Khin
75Dr. Aung Khin Sint
76Dr. Aung Ko Ko
77Dr. Aung Kyaw
78Dr. Aung Maw
79Dr. Aung Naing
80Dr. Aung Than
81Dr. Aye Kyaw
82Dr. Ba Maw
83Dr. Ba Myint
84Dr. Chit
85Dr. Chit Soe
86Dr. Dagon Khin Thazin
87Dr. Daw Thynn Thynn
88Dr. Dharmkirti
89Dr. Hla Kyi
90Dr. Hla Pe
91Dr. Hnin Waddy Maung
92Dr. Khin Aye Htwe
93Dr. Khin Hnin Yu
94Dr. Khin Lay Myint
95Dr. Khin Maung Lwin
96Dr. Khin Maung Nyo
97Dr. Khin Maung Nyunt
98Dr. Khin Mg Aye
99Dr. Khin Moe Moe
100Dr. Khin Myo Han
101Dr. Khin Pan Hnin
102Dr. Khin Yi Win
103Dr. Khine Maung Nyunt
104Dr. Kyaw Kyaw
105Dr. Kyaw Myint
106Dr. Kyaw Sein
107Dr. La Min
108Dr. Lwan Wai
109Dr. Ma Tin Win
110Dr. Mar Mar Swe
111Dr. Maung Maung Nyo
112Dr. Mehm Tin Mon
113Dr. Mg Mg
114Dr. Mg Mg Thein
115Dr. Mg Thin
116Dr. Min Thein
117Dr. Min Tin Mon
118Dr. Mo Lar
119Dr. Moe Htun
120Dr. Mya Mya Thet
121Dr. Myat Myint Moh
122Dr. Myat Thant
123Dr. Myint Lwin (Psychology)
124Dr. Myint Myint Khin
125Dr. Myint Oo
126Dr. Myint Zaw
127Dr. Myo Aung
128Dr. Nan Hlaing
129Dr. Nan Ohmmar
130Dr. Nandawbartha
131Dr. Nay
132Dr. Nilar Thein
133Dr. Nu Nu Yin
134Dr. Nwae Win
135Dr. Nyan Hein Latt
136Dr. Nyan Win Kyaw
137Dr. Nyunt Shwe
138Dr. Ohn Kyaw
139Dr. Ohn Maung
140Dr. Phyu Phyu Myint
141Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
142Dr. Soe Lwin
143Dr. Soe Win Oo
144Dr. Than Htun
145Dr. Than Lwin
146Dr. Thein Htun
147Dr. Thein Lwin
148Dr. Thet Lwin
149Dr. Thiha
150Dr. Tin Aung Aye
151Dr. Tin Hlaing
152Dr. Tin Maung Kyi
153Dr. Tin Mg Htwe
154Dr. Tin Shwe
155Dr. Tin Thein (Geology)
156Dr. Toe Hla
157Dr. U Kan Nyunt
158Dr. U Swe Myint
159Dr. U Thein
160Dr. U Tint Swe Latt
161Dr. Walpola Rahula
162Dr. Win Maung Htet
163Dr. Win Naing
164Dr. Ye Myint Kyaw
165Dr. Ye Naing
166Dr. Yi Yi
167Dr. Zaw Than
168Drum Publication Group
169Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
170Du Won
171Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Editor of Quality
5Ei Maung
6Eii Kyar Kway
7Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlaing(Peer)
23Hlan Htet
24Hline Kyar Phyu
25Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
26Hnin Hnin Aye
27Hnin Ko
28Hnin Nu Lwin(Medicine)
29Hnin Nwae Hlaing
30Hnin Oo
31Hnin Pann Eain
32Hnin Set
33Hnin Thiri Kyatthayay
34Hnin Win Than
35Holy Ghost
36Honey Oo
37Hot Line
38Htan Hlaing
39Htar Oak Thone
40Htate Tin Htut
41Htaung Muu Gyi Thein Win
42Htay Htay Myint(Philosophy)
43Htay Maung
44Htet Aung Zin
45Htet Htet Htun
46Htet Min Lwin
47Htet Moe
48Htet Myat
49Hti Lar Sithu
50Hti Lar Soe Myint Htal
51Htike Tazin
52Htin Gyi
53Htin Lynn
54Htoo Ant
55Htoo Myat Kyal
56Htoo Swe Aung
57Htun Aung Kyaw
58Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
59Htun Lynn
60Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
61Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
62Htun Shwe Khaing (M.A)
63Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Journalist Win Myint Kyi
11Jue
12Jue Zin Myint
13Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khayae Ta Khin
31Khin (Tine Yinn May)
32Khin Aung Soe
33Khin Cho Htun Publication
34Khin Hnin Yu
35Khin Khin Htoo
36Khin Khin Kyaw(Edu)
37Khin Khin Myat Noe
38Khin Khin Thin
39Khin La Pyae Won
40Khin Latt
41Khin Lay Myint
42Khin Maung
43Khin Maung Myint
44Khin Maung Than (Psychology)
45Khin Maung Zaw
46Khin Mg Nyo - Economy
47Khin Mg Swe
48Khin Mg Toe (Moe Mate)
49Khin Mg Tun(Lanmadaw)
50Khin Mg Zaw
51Khin Mya Swe Nyo(London)
52Khin Mya Zin
53Khin Myat Twal
54Khin Myo Chit
55Khin Nyo Nyo Myint
56Khin One
57Khin Oo Khin Khin
58Khin Saw Tint
59Khin Swe Oo
60Khin Thuzar
61Khin Thuzar Kyaw
62Khin Zaw Hein
63Khine Kyaw
64Khine Maung
65Khine Mi Mi Zin
66Khine Myat Thar
67Khine Thant Kyaw
68Khine Zin Thet
69Khit Pyo Phyu
70Khit Ta Yar Sein Wah
71Khoon Cho Nyein Chan
72Khoon Sint Thu Thu
73Khu Khu
74Khun Cho Nyein Chan
75Khwar Nee
76Kin Wun Min Gyi
77Klash Chan Dar
78Ko (University)
79Ko Arkar (S/W and H/W)
80Ko Chit
81Ko Jay
82Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
83Ko Ko Gyi
84Ko Ko Hlaing
85Ko Ko Latt (Sae Myaun)
86Ko Ko Lay
87Ko Ko Linn
88Ko Ko Maung
89Ko Ko Maung Gyi
90Ko Ko Zaw
91Ko Koe
92Ko Kyaw
93Ko Lwan Khine
94Ko Maung San Thein
95Ko Myint Htun(Quality)
96Ko Myo- Mingalar
97Ko Nay(Mandalay)
98Ko Ngal
99Ko Nine (Chinn Mountain)
100Ko Nyein Oo
101Ko One
102Ko Phone Wai
103Ko Pike
104Ko Sa Sa
105Ko Sae(Pacific Ocean)
106Ko Saunn
107Ko Saw Nyein
108Ko Shwe Htoo (Pyay)
109Ko Shwe Taw Thar
110Ko Shwe Thein Min
111Ko Sun (R/O)
112Ko Swe (Panorama)
113Ko Tan Ngar
114Ko Tar
115Ko Taung(Edu)
116Ko Thit
117Ko Tin Win Hlaing
118Ko Yaw (Eco)
119Ko Yoe Kont
120Ko Zaw Htay (Culture)
121Ku Tha
122Kung Fu Soe Myint
123Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
124Kyae Ni
125Kyae Ri Lynn Sit
126Kyae Sin Mhoo Wai
127Kyai The Lay Htet Sayardaw
128Kyat Kalay
129Kyaung Kone Ae Mhue
130Kyaut Belu Tin Maung Swe
131Kyaw Aung
132Kyaw Aung Maw
133Kyaw Hein
134Kyaw Hlaing
135Kyaw Hlaing Oo
136Kyaw Htet Tun
137Kyaw Htin Naw Ya Htar
138Kyaw Htoo
139Kyaw Khine
140Kyaw Kyaw
141Kyaw Kyaw Naing
142Kyaw Kyaw Swe
143Kyaw Kyi(MDY)
144Kyaw Moe Zaw
145Kyaw Mya Than
146Kyaw Myint Lwin
147Kyaw Naing
148Kyaw Nanda Aung
149Kyaw Nyein
150Kyaw Oo
151Kyaw Pyae Thein
152Kyaw San Kay
153Kyaw Soe Bo
154Kyaw Soe(Myin Mu)
155Kyaw Swe Oo
156Kyaw Thet Han
157Kyaw Thet Khine
158Kyaw Thit
159Kyaw Thu
160Kyaw Thu Soe(Kalay)
161Kyaw Tint Swe
162Kyaw Win
163Kyaw Yin Myint
164Kyaw Zau Oo
165Kyaw Zay Ya - Pathain
166Kyaw Zayar Hlaing
167Kyaw Zayyar Htun
168Kyee Kyee Saw
169Kyee Thae Nyunt Naing
170Kyi Aye
171Kyi Kyi Mar
172Kyi Lin (Myanmar)
173Kyi Lin Aye
174Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
175Kyi Min
176Kyi Mya
177Kyi Naing
178Kyi Nu Khit
179Kyi Oo
180Kyi Shoon
181Kyi Sin Thant
182Kyi Soe Htun
183Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
184Kyu Hnit
185Kyu Kyu Thin
186Kyu Mhway
187Kyune
188KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Min Nge
5La Won Thar Thar
6La Yaun Min Kha
7La Yaung Cho
8La Yaung Kyu Yint
9Lady Zaw
10Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
11Lae Te Sayartaw
12Lae Twin Thar Saw Chit
13Lal Te U Hla Paing
14LalTe Ashin K Lar Ta
15Lat Won Tha
16Latkyar Lynn Pyar
17Latt Tay Za Aung
18Law Researcher
19Lawka Thitsar
20Lay Ko Tin
21Lay Lay Myint
22Lay Maung
23Lay Myaing
24Lay Thu San
25Lenin
26Lian H. Sakhong
27Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
28Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
29Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
30Lin Htate Shin
31Lin Htate Shin
32Lin Kar Yee Kyaw
33Lin Khant
34Lin Lin Htet
35Lin Myat Wai Mon
36Lin Nyo Thwae
37Lin Oo Khin
38Lin Oo Naing
39Lin Oo Taryar
40Lin Pa Wadi
41Lin San
42Lin Tae Oo
43Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
44Lin Thet Khine
45Lin Ti Oo
46Lin Tun
47Lin Wai Myaing
48Lin Yaun Tin
49Lin Yone Mg Mg
50Lin Yone Ni
51Lin Yone Ni
52Lin Yone Thit Lwin
53Linn Ko Ko
54Linn Yaung Sin
55Literature and Intellectual Upgrading Group
56Lone Ma
57Loon Htar Htar
58Loon Sat No Myat
59Loon Ta Mhe
60Lu Aung
61Lu Cho
62Lu Htike
63Lu Htu Daw A Mar
64Lu Htu Sain Win
65Lu Htu U Hla
66Lu Lu
67Lu Maw
68Lu Min Thit
69Lu Nay
70Lu Nyo Chaw
71Lu Pant Nge
72Lu Thar Man
73Lu Zaw Thit
74Lum Tam Kae
75Lwin Mg Mg
76Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Ei
7Ma Har Mi
8Ma Har Si Sayardaw
9Ma Har Swe
10Ma Har Wira
11Ma Hnin Pwint
12Ma Hu Yar (Loi Kor)
13Ma Khine
14Ma Kite
15Ma Kyae Ou
16Ma Kyi Pyar
17Ma Lay Lone
18Ma Lay Nyain
19Ma Li Kha
20Ma Lin Lin
21Ma Ma Lay
22Ma Ma Thadda Maung
23Ma Moe Myae
24Ma Myint Mon
25Ma Ni Ni
26Ma Ni Zau Ta
27Ma Nor Ha Ri
28Ma Nwe (Kalaw)
29Ma O Zar
30Ma Sandar
31Ma Than (Edu)
32Ma Thanegi
33Ma Thet Zon
34Ma Thidar (San Chaung)
35Ma Win Myint
36Madi Khin Lay
37Mae Htee Sayardaw (2)
38Magwae Win Myint
39Magway Nyo Seint
40Maha Bawdi Myaing Sayardaw
41Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
42Main Ka Lay
43Main Main (Latha)
44Major Ba Shin
45Major Toe Aung
46Mal Khine
47Mal Kywi
48Mal Min Bone
49Mal Tain Kha
50Man Khinn Htan
51Man Myint
52Man Phoe Aye
53Man Tin
54Man Tint Naung
55Manawhari
56Mandalay Sayartaw Siri Artaba
57Mandalay U Win Hlaing
58Mandalay University
59Many Cartoonist
60Many Poet
61Many Writers
62Mar Gati(TarSi)
63Mar Lay
64Mar Mar Aye
65Mar Mar Soe
66Mar Na Wa
67Mar Yainda (Pathain Gyi)
68Mar Yar
69Mar Yin Yin
70Marcury
71MaTone Lone Sein Win
72Maung (Magway)
73Maung Htin Aung
74Maung Maung
75Maung Maung Htwe (Retired Professor)
76Maung Maung Moe Aung
77Maung Maung Sein Lynn
78Maung Maung Thein Hlaing
79Maung Maung Thiri
80Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
81May Aww
82May Myat Noe
83May Myot Moe Kyi
84May Nyein
85May Pearl Oo
86May Tara Wun Oo
87May Theingar Soe
88May Thet Su
89May Thu Zar
90Maymyo Chit Swe
91Me Ko Zuu Zin
92Member of Sabel Oo´s Editors
93Mercury
94Mg Ant
95Mg Aye Aung
96Mg Ba Kyaw(Bagan)
97Mg Ba Thein
98Mg Bo Mwae
99Mg Chaint
100Mg Chaw Nwe
101Mg Chit Htwe (M.A)
102Mg Chit Nyo (Bago)
103Mg Chit Phae(MA)
104Mg Cho
105Mg Computer
106Mg D
107Mg Dagon
108Mg Daung
109Mg Day
110Mg Han Tint
111Mg Hla
112Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
113Mg Hla Soe
114Mg Hlaing Yi
115Mg Hnin Swe
116Mg Hone Wam (Lecturer)
117Mg Htin
118Mg Htin Aung
119Mg Htoo Chon
120Mg Htun Myaing
121Mg Htun Oo (Mogok)
122Mg Htun Thu
123Mg Kaung Htike
124Mg Kaung Myint
125Mg Khin Min (Danuphyu)
126Mg Khine Aung
127Mg Khine Khant
128Mg Khine Latt
129Mg Khine Mar
130Mg Khit Tun
131Mg Ko Ko (Amarapura)
132Mg Ko Ni
133Mg Ko Yu
134Mg Kyar Nyo
135Mg Kyau Oo
136Mg Kyaut Tie
137Mg Kyaw Yin
138Mg Kyi Lin
139Mg Kyi Pann(MyinKabar)
140Mg Kyi Thant
141Mg Kyi Thit
142Mg Loon Kyin
143Mg Lu Yae
144Mg Mahar
145Mg Mg Aye
146Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
147Mg Mg Htun Aung
148Mg Mg Kyaw
149Mg Mg Moe Aung
150Mg Mg Myint Thein (YIT)
151Mg Mg Nyunt
152Mg Mg Pyone
153Mg Mg Sein Linn
154Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
155Mg Mhwe Kyu(Taung Zalat)
156Mg Min
157Mg Min Han
158Mg Min Soe
159Mg Moe Si
160Mg Moe Thu
161Mg Mya Htwe(Sea)
162Mg Myae Ni (Tamartaw)
163Mg Myat Moe
164Mg Myat Mon(Sue Lay)
165Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
166Mg Myint Kywal
167Mg Myint Mar (Bogalay)
168Mg Myint Zaw
169Mg Nay Win
170Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
171Mg Nyan Htet
172Mg Nyan Kyal
173Mg Nyein Chan
174Mg Nyi Oo
175Mg Nyo Aye
176Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
177Mg Pann Mwae
178Mg Pann Yi
179Mg Phae Ngal
180Mg Por Tun
181Mg Pyae Chan
182Mg Pyue (Tan Twe)
183Mg San Phaw
184Mg Sanda(Lel Way)
185Mg Sane Ni
186Mg Sann Kyal
187Mg Saydanar
188Mg Sein Hlaing (Oatthar)
189Mg Sein Htwe
190Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
191Mg Shwe Khit
192Mg Si Thu
193Mg Soe Chain
194Mg Soe Htike(30)
195Mg Soe Maung (Targaya)
196Mg Soe Myat (Chaung Oo)
197Mg Soe Thit
198Mg Su Shin
199Mg Sue San
200Mg Swam Yi
201Mg Swe
202Mg Swe Thet
203Mg Take Khar
204Mg Than Swe (Dawei)
205Mg Thant
206Mg Thar Cho
207Mg Thar Ma Nya
208Mg Thar Noe
209Mg Thar Pyae
210Mg Thar Ra
211Mg Thaw Ka
212Mg Thein Lwin
213Mg Thein Pae
214Mg Thein Sine
215Mg Thet Naung
216Mg Thit Sein
217Mg Thit Sinn
218Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
219Mg Thwae Chun
220Mg Thway Yint
221Mg Thwe Thit
222Mg Tin Mon
223Mg Tin Oo(Bot)
224Mg Tine Pin
225Mg Wai Phyo
226Mg Wanna
227Mg Wint Thu
228Mg Won Tha
229Mg Yan Pine
230Mg Yay Aye (Harvard University)
231Mg Ye Naing
232Mg Ye Soe (Kyaukse)
233Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
234Mg Yin Nwe
235Mg Yin Win (Dau Pone)
236Mg Za Ni Ya
237Mg Zayyar
238Mhaw Ekari
239Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
240Mhawbi Sir Thein
241Mhu Tha Pyae
242Mhu Thet Pie
243Mhue Zaw
244Mi Chan Wai
245Mi Ko Zu Zin
246Mi Mann Lay
247Michael Swan
248Min At Ga
249Min Aung
250Min Aung Kyaw
251Min Aung Min
252Min Aung Naing
253Min Bay Dar (Pwint Phyu)
254Min Bu Ashin Kinsana
255Min Bu Aung Kyaing
256Min Bu Myo Thet Aung
257Min Chan Mon
258Min Chit Htun
259Min Chit Koon
260Min Din
261Min Eain Dar
262Min Htet Mon
263Min Htet Yarzar
264Min Kan Thar
265Min Khaung (EMPA-8)
266Min Khite Soe San
267Min Ko Naing
268Min Kun Sayardaw
269Min Kyaw
270Min La Pyae
271Min Lu
272Min Lu Lu
273Min Ma Gite
274Min Mahar Kyaw Khaun
275Min Mahaw Nyunt
276Min Myat Noe
277Min Myat ThuRa
278Min Myat Yar Za
279Min Nan
280Min Nay La
281Min Nay Thway
282Min Ni
283Min Nwe Soe
284Min Oak Soe
285Min Phone Htee
286Min Phone Thain Kha Thu
287Min Pone Nya
288Min San Ain
289Min San Eain
290Min Sate Tra
291Min Set Ka
292Min Set Kyar
293Min Shin
294Min Shin Aung(Tomtae)
295Min Shwe Min
296Min Soe (Han Thar Nwe)
297Min Soe Yar Sar
298Min Soe Yar Zar
299Min Swe
300Min Ta Khit
301Min Thane Kha
302Min Thawdar
303Min Thein (Mechanical)
304Min Thein Khaing
305Min Thet Kha
306Min Thila
307Min Thit
308Min Thitsar Hlaing
309Min Thu Hein(Edu)
310Min Thu Ra
311Min Thu Won
312Min Thway Thit Sar
313Min Tone Nya(Buddha University)
314Min Win Htain
315Min Yae Kaung Pone
316Min Yae Kyaw
317Min Yu Pa
318Min Yu Wai
319Min Zaw
320Min Zin
321Mingalar U Aung Myint
322Mingalar Zin Aung
323Minister Padaytha Yar Zar
324Ministry of Construction
325Ministry of Culture
326Ministry of Education
327Ministry of Finance and Revenue
328Ministry of Health
329Ministry of Home Affairs
330Ministry of Information
331Ministry of Information and Communication
332Ministry of Religious Affairs
333Ministry of Religious Affairs
334MinPyar Min Thein Zan
335Mite Mite (Pyay)
336MMTH
337Mo Linn(Phoe Lay)
338Mo Mo
339Mo Zar Hlan Wai
340Moe (Kyaut Sal)
341Moe Hein
342Moe Kot Sayartaw
343Moe Kyaw
344Moe Kyaw Thu
345Moe Lynn (Phoe Lay)
346Moe Ma Kha
347Moe Mate Min Yi
348Moe Moe (Innyar)
349Moe Myint Mg
350Moe Myint Oo
351Moe Nat Shin
352Moe Ni Lwin
353Moe Nine Sayartaw U Pannita
354Moe Nyein Aye
355Moe Sat Pwint
356Moe Set
357Moe Set Lin Htet
358Moe Set Y
359Moe Shin (I.M.T)
360Moe Si Thu
361Moe Tain (TaeBaeBoe)
362Moe Thae Phyu Soe
363Moe Thet Min Yin
364Moe Tu(Mandalay)
365Moe Wai
366Moe Zat Paing
367Moe Zay Nyein
368Moe(PyinMaNar)
369Moh Moh Sann
370Mone Ywae Sayartaw
371Mone Ywar Nay Zar
372Mone Ywar Win Pe
373Motion(I.M.T)
374Mr. Mg Mhine
375Mr.Tarot
376Mra Hnin Zi
377Mu Pine Hnin Si
378Muh Eain Zin
379Mya Aye
380Mya Han
381Mya Han Thein Mg
382Mya Hnin Si
383Mya Htun Aung
384Mya Kay Tu
385Mya Khwar Nyo
386Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
387Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
388Mya Mhuu Khin Khin
389Mya Mya Swe (Psychology)
390Mya Nandar
391Mya Nhaung Nyo
392Mya Pearl Khin
393Mya Pearl Thwe
394Mya Phone Lu Lu
395Mya Sein Taung Sayardaw
396Mya Set Kyar Shin
397Mya Than San
398Mya Than Tint
399Mya Thandar
400Mya Tharr Twin
401Mya Thin Kyu
402Mya Tun Aung
403Mya Win
404Mya Win_Dathana
405Mya Yati
406Myae Latt Mg Myint Thu
407Myae Latt Myat Thu
408Myae Mhone Lwin
409Myae Mhone Lwin
410Myae Yine
411Myaing Nann Swe
412Myanma A Lin Than Nyunt
413Myanmar Encyclopedia
414Myanmar Language Commission
415Myanmar Music Association
416Myanmar Pyi Tar Ko Ko
417Myanmar Thaing Federation
418Myanmar Translation Society
419Myanmar Writers Association
420Myar Sit The
421Myar Thu
422Myat Htay Maung
423Myat Khine
424Myat Mingalar Editor
425Myat Noe Shinn
426Myat Nyein
427Myat Pann Ya Gone Group
428Myat Thet
429Myat Thin
430Myat Wai Toe (Education University)
431Myaun Mya Mg Ko
432Myaung Mya Mg Yin Tint
433Myaw Lint Chat (Medicine 2)
434Myawadi
435Myay Lat Maung Myint Thu
436Myay Lat Min Lwin
437Myay Lat Myat Thu
438Myay Lat Thein Lwin
439Myeik Win Htain
440Myin Mu Mg Naing Moe
441Myint Htun
442Myint Mo Myittar (Loikaw)
443Myint Moe Aung
444Myint Myat Phyu Sin
445Myint O Two
446Myint Pyone Oo
447Myint Soe Aung
448Myint Soe Hlaing
449Myint Than
450Myint Win Mg(AZ)
451Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
452Myo Aung Swe (Medical Research)
453Myo Aung Swe (Say Thu)
454Myo Hein
455Myo Ko Myo
456Myo Lwin Aung
457Myo Man
458Myo Myint
459Myo Myo Zaw(Yay Oo)
460Myo Nyunt Htun
461Myo Set (Mr. Photo)
462Myo Taw Htun Yi
463Myo Thura
464Myoe Ma Myint Kywal
465Myoe Ma Than Lwin
466Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naga Hill Mg Kyi Zin
4Naing Bateman
5Naing Khin Maung Lay
6Naing Ko Ko
7Naing Moe
8Naing Myint
9Naing Myo Tun
10Naing Oo
11Naing Pan Hla
12Naing Thit
13Naing Win Swe
14Naing Ye Kyaw
15Naing Zaw
16Naing Zaw (Lazy Club)
17Nan Aung Hlaing(Hlaing)
18Nan Ei Ei Zar
19Nan Ei Khine
20Nan Htike Soe
21Nan Kyawt Shin
22Nan Nwe Nwe
23Nan Nyunt Swe
24Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
25Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
26Nan Su Kay Swam
27Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
28Nanda
29Nanda Kyaw Thu
30Nanda Moe Kyal
31Nanda Soe
32Nanda Thein Zan
33Nanda Thu
34Nandar Khin(Tet Kala Myae)
35Nandar Moe Kyal
36Narainda
37Nat Day Wah
38Nat Min Kyi
39Nat Nwe
40Nat Sat Yaung
41Nat Shin Naun
42Nat Tha Mee
43Nat Ywar Moe
44Naung Cho Kyaw Lwin
45Naung Sit The
46Naw Htoo Aung
47Nay Ant Khaung
48Nay Aw Yar
49Nay Htet Thiha
50Nay Kha
51Nay Ko Latt
52Nay Lin (Dental)
53Nay Lin Aung
54Nay Linn (Inn Taw Kyi)
55Nay Min Lu Lin
56Nay Min Naing
57Nay Min Thurain
58Nay Min Yarzar
59Nay Min Yaung Chi
60Nay Moe Kyaw
61Nay Myo Thant
62Nay Nor
63Nay Nwe Zin Myint
64Nay Oo Wai
65Nay Paing
66Nay Phone Lat
67Nay Phone Oo
68Nay Phone Wai
69Nay Soe Aung(Taunggyi)
70Nay Soe Htet
71Nay Soe Thaw
72Nay Win (London)
73Nay Win Aung
74Nay Win Myint
75Nay Ye Aung
76Nay Zaw Naing
77Nay Zin Latt
78Nga Lat Ma
79Ngar Bo Mg Mg Thet
80Ngwe Kyi
81Ngwe Linn
82Ngwe O Dawn - Kyee Maung
83Ngwe Tar Yi
84Nhin Wai Nyein
85Nhine Mahar
86Ni Ko Ye`
87Ni Lay Mg
88Ni Min Swe
89Ni Ni Naing (Tha Hton)
90Ni Yint Yint
91Nine Nine Sanay
92No Ko Zu Zin
93Nor Tuu Aung
94Nu Nu Yi (Innwa)
95Nu Yin
96Nwae Ta Man
97Nwan Jar Thine
98Nway Ta Man
99Nwe Oo Hlaing
100Nwe Soe
101Nwe Thit
102Nwe Zaw Aung
103Nyan Kywal
104Nyan Moe
105Nyan Tun
106Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
107Nyaung Yam Zayya Panita
108Nyay
109Nyein Aye Eain
110Nyein Chan May
111Nyein Chan Oo
112Nyein Ei Ei Htwe
113Nyein Kyaw
114Nyein Oo
115Nyi Aung Maw
116Nyi Aung Nyi
117Nyi Htet Aung
118Nyi Lynn Sat
119Nyi Myittar
120Nyi Naun
121Nyi Nyi Htwe
122Nyi Nyi Naing
123Nyi Pu Lay
124Nyi Thet Paing
125Nyi Thit
126Nyo Aung
127Nyo Aye
128Nyo Htet (Lin Thit Oo)
129Nyo Lwan Aung
130Nyo Mya
131Nyo Myint Thein
132Nyo Thaung
133Nyoe
134Nyunt Hlaing Win (Khun Cah Kone)
135Nyunt Kyuu
136Nyunt Oo
137Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oakkar San
8Oattara Nay La
9Oattayar Khae Mar
10October Aung Gyi
11Ohn Ni Khae
12Online Wanna
13Oo
14Or Pi Kyal
15Other
16Own Sein (Kyarr)
17Oxford Sayartaw

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Hla Phyu
16Pann Myat Hay Thi
17Pann Myat Ingyin
18Par Da Shin
19Par Ra Gu
20Parmautkha Ye` Myint Kyaw
21PD Kyaw Swar
22Pearl Khin Khin
23Pearl Thi
24Pen Myanmar
25Perpiyon
26Peter Mya Oo
27Pha Auk Sayardaw
28Phae Linn Thit
29Phae Myint
30Phae Thaw Yi
31Phoe Kyawt
32Phoe La Min
33Phoe Nyan
34Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
35Phoe Sai(Journalist)
36Phoe Thone Nya
37Phoe Wa Mg
38Phone Kywal
39Phone Mee Nay La
40Phone Nwe(YeySaKyo)
41Phone Pyae Tayzar
42Phone Tay Za
43Phone Wai (Medicinal Herbs)
44Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
45Phwar Lauk Kyi
46Phyar Pone Nadi
47Phyo Htain
48Phyo Khaing Latt
49Phyo Tharra
50Phyo Wai (M.A)
51Phyuu Sayardaw
52Pilot Sayartaw
53Platinum
54Poe Ko Ko
55Poe Ko Ko
56Poe Zar
57Politician
58Pone Na Ka
59Pone Na Mi
60Pone Na Nyo
61Pone Na Wati Tint Nhaung
62Pone Nya Khin
63Por Gyar Yit
64Por Lwin Kyaw
65Por Lwin Kyaw
66Por Oo Thit
67Prof Daw Aye Than
68Prof Daw Tin Yi
69Prof Dr. Aung Tun Thet
70Prof Dr. Khin Maung Aye
71Prof Dr. Zay Soe
72Prof. Min Dar Tu
73Prof. U Aye Maung
74Prof. U Khin Mg Than
75Prof. U Kyaw Nyunt
76Prof. U Phae Mg Tin
77Professor Min Dar Tu
78Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
79Public Service Media Governing Body
80Pwint Lann (Mine)
81Pyae Pine Muu Aim
82Pyae Sone
83Pyan Chi
84Pyapon Ni Lone Oo
85Pyaung Phoo Yoe
86Pyay (UM 2)
87Pyi Kyaw Lwin
88Pyi Lone Mwae
89Pyi Myanmar Editor Group
90Pyi Pann Moe
91Pyin Nyar Di Pa
92Pyin Nyar Kyaw
93Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
94Pyin Sa Man D Yine
95Pyinmanar Mg Ni Thin
96Pyinmanar Mg Ni Thinn
97Pyo Khit
98Pyone Cho

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruby Mo Mo
10Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Pauk Sein
6Sa Ma Paut Sein
7Sabae Phyu Nu
8Sagaing Hla Shwe
9Sagaing Sein Sein
10Sagaing U Boe Thin
11Sai Bayda
12Sai Lashio
13Sai Sai Kan Hlaing
14Saindarmani U Chit Maung
15Saint
16Salin U Sein Dar Termi
17Samar Nyi Nyi
18San Chaung Ko Ko Aung
19San Hlaing
20San Htun Taung
21San Kyaw Tun
22San Lwin
23San San (BA)
24San San Nwe`(Tharyarwaty)
25San Shwe Myint
26San Zar Ni Bo
27Sandi
28Sann Lynn
29Sann Sann(BA)
30Sann Tun
31Sar Ja Poe
32Sar Taw Pyan Sayar Thein
33Sat Aung
34Sat Ka
35Sat Kaw Ma
36Sat Kyar Daywi
37Sat Kyar Kaung San
38Sat Naing Min
39Sate Dat Mya Than
40Sate Kue Cho Cho
41Sate Tra
42Sate Tra Agga
43Sate Tra Kha
44Satu Wali
45Saturngod
46Saung Lu Lin
47Saung Win Lat
48Saw Cary Win
49Saw David
50Saw Hlan
51Saw Htain Lynn
52Saw Karry Win
53Saw Khat
54Saw Lu
55Saw Mone Nyinn
56Saw Myat Phone San
57Saw Myint Zu
58Saw Ngu Wah
59Saw Nyo
60Saw Pyae Chan Thar
61Saw Pyae Mar Lar
62Saw Pyae Yadanar
63Saw San(B.A)
64Saw Tin Maung
65Saw Wai
66Saw Yu Pa Thin
67Say Tan
68Say Tha Wun
69Say Tha Wun
70Saya Sundra
71Sayar Aung
72Sayar Aung Pine
73Sayar Dagon
74Sayar Gyi Myint Tharr
75Sayar Gyi U Goingar
76Sayar Gyi U Han Htun
77Sayar Gyi U Tin Oo
78Sayar Htwe
79Sayar Ka
80Sayar Nu
81Sayar Nyo
82Sayar Sai(FEG)
83Sayar Sein Sann
84Sayar Thaung Lwin(BA)
85Sayar ThutaeThi Myint Htun
86Sayar Tun(Takhoe Village)
87Sayar U Ba Hein
88Sayar U Khin Mg Than
89Sayar U Maung Maung Than
90Sayar U Min Thein
91Sayar U Moe Myint
92Sayar U Sai Aung Win
93Sayar U San Lwin
94Sayar U Sein Myint
95Sayar U Thar No
96Sayar U Thein Lwin
97Sayar U Thet Shae
98Sayar U Tin Shein
99Sayar Yan Aung Hein
100Sayardaw Badanda Nay Main Da
101Sayardaw Badanta Waiponela
102Sayardaw Baddanda Kovida
103Sayardaw U Jotika
104Sayardaw U Thilar Sar Ya
105Sayardaw U Ya Tha Ka
106Sayartaw Badanta Eaindar Sarya
107Sayartaw U Taw Bita
108Saytanar Hlaing
109Saytokedayar Chin Hla Htun
110Science Writer Ko Ko Aung
111Scientist Soe Hla
112Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
113Sein Hlaing
114Sein Khin Mg Yi
115Sein Lynn
116Sein Ngat Yoe
117Sein Sein
118Sein Tine Htun
119Sein Win Sein
120Set Htun Lynn
121Shanti Swaroop Baudh
122Shar
123Shar Tu
124Shate
125Shin Gwan Gweat
126Shin Htwe Yin (Manottha)
127Shin Lu Thit
128Shin Ma
129Shin May Yoon
130Shin Me Htae
131Shin Mi Yar
132Shin Moe
133Shin Myat Noe
134Shin Naw
135Shin Nhaung
136Shin Oakkahta
137Shin Own Nyo
138Shin Phone
139Shin R Sar Ra
140Shoon Ya Me Moe
141Show
142Shwe Ba Win
143Shwe Bo Barmahti Khin Aung
144Shwe Bo Mi Mi Gyi
145Shwe Bo Thet Mar
146Shwe Chan Thar
147Shwe Dar
148Shwe Daun Lu
149Shwe Hin Thar Sayartaw
150Shwe Htee Eindra
151Shwe Inzali
152Shwe Kaing Tar
153Shwe Kine Tharr
154Shwe Ko Lay
155Shwe Ku May Hnin
156Shwe Kyae Si
157Shwe Kyin Sayartaw Gyi
158Shwe Min Won Sayataw
159Shwe Min Wun U Phone Myint
160Shwe Myaing Pyone Lei Maw
161Shwe Nagar Tin Win
162Shwe Ngar Lay
163Shwe Nwe
164Shwe O Daung
165Shwe Oak Aw
166Shwe Phone Kan
167Shwe Satkyar U Soe Myint
168Shwe Taung Thiha Thu
169Shwe Thin Kha
170Shwe Tine Lwin
171Shwe Wal Ae
172Shwe Yaun Ma Ma
173Shwe Yin Nhit
174Si Thu At Ga
175Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
176Silent Ghost
177Sin Phyu Kyne Aung Thein
178Sitagu Sayadaw
179Slime Hlan Mhone
180Soe Chit Oo
181Soe Hein
182Soe Hnin Oo
183Soe Maung Maung
184Soe Myaing
185Soe Myat Thu Zar
186Soe Myint
187Soe Myint Latt
188Soe Myint Maung
189Soe Nay Lin
190Soe Soe
191Soe Thein
192Soe Thine
193Soe Thwae (Translator)
194Soe Thwae (Weitzar)
195Soe Tin Win
196Soe Win Htut
197Soon(GTI)
198Spirit Myo
199Su Hla Phyu
200Su Htet
201Su Htoo Pan Sayar Han
202Su Htoo Pan U Kyaw
203Su Inzali
204Su Kyi Htwe
205Su Latt Tun
206Su Lay Nwe
207Su Myat Eain
208Su Myat Ko
209Su Myat Mon Mon
210Sue Hnget
211Sue Ma
212Sue Sha Myat Myat
213Sue Thit Ni
214Sut Htun Mhat Win
215Swal Mat Shin
216Swal Taw Min Than Aye
217Swam Htet Aung
218Swe Hlaing Oo
219Swe Min (Da Nu Phyu)
220Swe Myint
221Swe Swe Aung
222Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Ta Yat Ashin Pyin Nyar Waya
4Tadoe Nwe
5Tae In Gu Sayartaw
6Tae Taw Sayardaw
7Tagu Lay Pyay
8Take Hte Aung
9Takya Won Ta
10Talar Ko Lay Kyi
11Tam Tim
12Tamahta U Aung Myat
13Tar Manay Kyaw
14Tar Tay
15Tar Yar Min Wai
16Tate Ka Ma
17Taun Khoe
18Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
19Taw Ja Pway
20Taw Lu
21Taw Myint (Hnat Phyar)
22Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
23Taw Saw Hinn
24Taw Tharr Gyi Lu Naing
25Taw Win Nwe
26Te La Wa
27Teacher Hlaing
28Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
29Tet Ka Tho Phone Naing
30Tet Ka Tho Soe Moe Naing
31Tet Ka Thol Hla Kywal
32Tet Ka Thol Khin Maung Aye
33Tet Ka Thol Ko Htay
34Tet Ka Thol Kyal Pwint
35Tet Ka Thol Mg Tu Hlaing
36Tet Ka Thol Min Thu
37Tet Ka Thol Mya Sein
38Tet Ka Thol Nandamate
39Tet Ka Thol Nay Win
40Tet Ka Thol Sein Tin
41Tet Ka Thol Shin Thiri
42Tet Ka Thol Shwe Yi Win
43Tet Ka Thol Soe Naung
44Tet Ka Thol Soe Win
45Tet Ka Thol Soe Yin
46Tet Ka Thol Tin Kha
47Tet Ka Thol Win Kywal
48Tet Ka Thol Win Mon
49Tet Ka Thol Ye Lin Aung
50Tet Toe
51Tha Doe Aung
52Tha Doe Nwe
53Tha Doe Tay Za
54Tha Doe Wi Ra
55Tha Kya Won Tha
56Tha Pyae Moe
57Tha Pyay (Korea)
58Thadinhtauk Khin
59Thakhin Aung Phae
60Thakhin Ba Thaung
61Thakhin Ba Tin
62Thakhin Mya Than
63Thakhin Myat Sine
64Thakhin Phae Htay
65Thakhin Than Htun
66Thakin Ko Taw Mhine
67Thame Chit
68Thame Pyo
69Thamudaya Po Mo
70Than Aung Khaing
71Than Aye
72Than Htike
73Than Myint Aung
74Than Myint Oo
75Than Myint Than(Khun Chan Kone)
76Than Nyein Aung (Education)
77Than Oo Hlaing
78Than Phae Myint
79Than Swe
80Than Than Tint
81Than Tun
82Than Twal Maung
83Than Win Hlaing
84Thanhlin Mg Mg Oo
85Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
86Thant Sin
87Thant Zaw
88Thant Zaw Htun
89Thar Du
90Thar Ga Doe
91Thar GaRa Nga Soe
92Thar Lon Kyaw
93Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
94Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
95Tharmanay Kyaw
96Thate Pan Maung Wa
97Thate Pan Myo Thant
98Thate Pan Soe Hla
99ThaToe Tay Za
100Thaung Htike
101Thaung Nyunt Thit
102Thaung Wai Oo
103Thaw Ka
104Thawdar Aye Lae
105Thawdar Aye Lei
106Thawdar Swe
107The Key Collection
108The Khit Nay
109Thein Myint Wai
110Thein Oo
111Thein Pae Myint
112Thein Paing
113Thein Pe
114Thein Sein
115Thein Than Win (Ma Hlaing)
116Thein Zaw (Shwe Li Oo)
117Theint Theint Nway
118Thet Hlar Shin Saw
119Thet La Sin
120Thet Lone
121Thet Min July
122Thet Oo Lwin
123Thet Pine Ye`
124Thet Tun (Medical Science)
125Thet Wai Mg
126Thi Han Twin
127Thi La
128Thiha Aung
129Thiha Htate Tin Saw
130Thiha Kyaw Thu
131Thiha Naing (Pyi)
132Thike Phwar
133Thin Kha Thu
134Thin Khar
135Thin Myat Noe
136Thin Su Su Nyein
137Thin Tine Nyo
138Thine U Chit Than
139Thinn Thinn Naing
140Thinn Thinn Thar
141Thiri
142Thiri Kyae Sin
143Thiri Pyan Chi U Thar Myat
144Thit Htoo Eain
145Thit Oo Zin
146Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
147Thit Sar Ni
148Thite Phwar
149Thoe
150Thoe Saung
151Thone Dayi Oo
152Thone Na Yi Thet Wai
153Thone Sal Htate Tin Myint
154Thonedara Win- Chaung Oo
155Thoon Nay Soe
156Thoon Sit
157Thu Kha
158Thu Kha Cho
159Thu Kha Mai Hlaing
160Thu Ko Ko(Kyone Ma Ngay)
161Thu Mg
162Thu Myat(Mahar Aung Myae)
163Thu Ra Htike
164Thu Ra Ni
165Thu Rain
166Thu Rain Myo Myint
167Thu Rain Swe
168Thu Tay Thi Myint Tun
169Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
170Thu Tay Thi Sayar Nyein
171Thu Tay Thi Sayar Zaw
172Thu Tay Thi Thet Tun Myint
173Thu Thain
174Thu Thu Ka
175Thu Way
176Thu Yaung Mae
177Thuritza
178Thuta Nyan
179Thuwanna Kyaw Sein
180Ti Ti Tun
181Tike Soe
182Tike Soe Htun
183Tin Aung Htun
184Tin Aung Ni
185Tin Aung Twin
186Tin Htoo Sein
187Tin Htwe
188Tin Lay Oo
189Tin Maung Myint
190Tin Maung Than (Ywar Ma)
191Tin Maung Win
192Tin Maw (Chemistry)
193Tin Mg Toe
194Tin Moe
195Tin Myint
196Tin Myint Oo
197Tin Naing Toe
198Tin Nwe Mg
199Tin Nyunt
200Tin Sein(Med-1)
201Tin Soe (BawGa Gone)
202Tin Swe Moe
203Tin Than Oo
204Tin Tun (Taung Gote)
205Tin Tun Oo(Culture)
206Tint Htun Swe
207Tint Lu
208Tint Sann
209Tint Tal
210Tipetaka Yaw Sayartaw
211Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
212Tite Soe
213Today Editor Group
214Toe Htet
215Toe Nhaung Moe
216Toe Tet
217Tr. Daw Thet Thet
218Traffic Rule Committee
219Tri Set Ka
220Tri Set Kha
221Tri Setkyar
222Tri Thin Kha
223Tun Lwin
224Tun Shwe Khine
225Tun Zaw Htay
226Tuya U Shwe Mann
227Twae Htar Nyo
228Twin Gyi One Mg
229Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htay Oo
41U Htin Por
42U Htut
43U Ka Lar
44U Kan Min
45U Kan Nyunt
46U Kaung Htoo
47U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
48U Khaemar Sarra
49U Khin Aung
50U Khin Maung Saw (Berlin)
51U Khin Maung Swe
52U Khin Mg Gyi
53U Khin Mg Latt
54U Khin Mg Than (Shae Saung)
55U Khin Soe
56U Khin Zaw(Mayankone)
57U Ko Ko (Solicitor)
58U Ko Ko Gyi
59U Ko Ko Lay
60U Ko Ko Lay (B.Sc)
61U Ko Lay - Zayyar Maung
62U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
63U Kyaw Naing
64U Kyaw Nyunt
65U Kyaw San Linn
66U Kyaw Yan
67U Kyaw Zay Ya
68U Kyi Myint
69U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
70U Maung Gyi
71U Maung Maung Lay
72U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
73U Mg Mg Than
74U Min Han
75U Min Htet
76U Min Naing
77U Moe Myint
78U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
79U Myint Htun
80U Myint Lwin (Kan Baw Za)
81U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
82U Myint Swe (M.A London)
83U Myint Swe (MoeGok)
84U Myint Swe (Phyuu)
85U Myo Myint Wai
86U Myo Nyunt (Archaeologist)
87U Nanda
88U Nandar Sar Ya
89U Ngwe Aung Mon
90U Nu
91U Nyan Thin
92U Nyar Na
93U Nyein Aung (Sayar Bayda)
94U Nyi Hla Ngal
95U Nyunt Hlaing
96U Nyunt Mg (UCL)
97U Nyunt Wai
98U Oattaratharra
99U Ottamatharra
100U Own Kyaing
101U Own Myaing (Electronic)
102U Own Myint (Diesel)
103U Pa Ni
104U Phae Thein
105U Phoe Kyar
106U Phone (Chemistry)
107U Phor Kyar(National Scholar)
108U Pone Nya
109U Por Oo
110U Pu Ka Lay
111U Pyi Thein
112U Pyin Nyar
113U Pyinnyar Won Tha
114U Pyone Cho
115U San Maung(Myat Zan)
116U San Myint Aung (B.A)
117U San Shwe Bu
118U San Thar Aung
119U Sann Oo (MIS, Mandalay)
120U Sein Myint(Lashio)
121U Sein Tun
122U Shin Kyi
123U Shwe Aung
124U Shwe Win
125U Soe Myint
126U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
127U Soe Win
128U Sut Su
129U Sway Tin (U.S.C)
130U Taung Lone
131U Taw
132U Taw Zin
133U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
134U Than (HaPheZee)
135U Than Daing
136U Than Hlaing
137U Than Htut
138U Than Lwin
139U Than Maung (Pann Tine)
140U Than Phae (Ae Lann Nyun)
141U Than Sint (NL Elec)
142U Thant
143U Thar Htay Myint
144U Thar Tint
145U That Ka
146U Thaung Lwin
147U Thaung Ngwe
148U Thaung Win (Cherry Flower)
149U Thaw Zin
150U Thein
151U Thein Aung (Myanmar Sar)
152U Thein Han(Digest)
153U Thein Mg
154U Thet Htun
155U Thet Sein
156U Thit Lwin Soe
157U Thu Kha
158U Thu Riya
159U Tin Aye
160U Tin Aye (Dawei)
161U Tin Htut (B.E. Agri.)
162U Tin Ngwe
163U Tin Nyunt
164U Tin Oo (Myaung)
165U Tin Oo (Tution)
166U Tin Pae
167U Tin Tun
168U Tin Win Shin
169U Tint Wai
170U Tint Win Naing
171U Tun Aung Kyaw
172U Tun Aye(Dhamar Sariya)
173U Tun Hla
174U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
175U Tun Phae
176U Tun Thein(Dhamar Sariya)
177U U Par La
178U U Thar Htun
179U Uggasena (Chindwin)
180U Wam Htain
181U Waya Termi Biwonta
182U Win Htain
183U Win Myint
184U Win Tin
185U Win Zin (Myeik)
186U Wint Kyaw
187U Yar Zart
188U Zaw Myo (Yangon University)
189UTA(Ygn Unversity)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Watone Hein Htet
13Weit Zar
14Wi Tha Zaka(Bago)
15Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
16Win Hein
17Win Htet Win
18Win Htut Zaw
19Win Kyaw Oo
20Win Lwin(Latt Pa Dan)
21Win Maung Htun
22Win Mg
23Win Myat Than
24Win Myint
25Win Myint Aung
26Win Naing Oo (Yay Nan)
27Win Naing Thaung
28Win Nyein
29Win Oo
30Win Phone Aung
31Win Shwe Naun
32Win Thein Oo
33Win Thit
34Win Tin
35Win Tint Htun
36Win Win Latt
37Win Win Myint
38Win Zaw (Thit Taw)
39Win Zaw (Thone Sal)
40Wine Lashio
41Wine Maw
42Wint Kywal
43Wint Pyone Myint
44Won Tar Nu U Pyaing
45Wut Yee (Food House)
46WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Soe
4Yadanar Tain Ga
5Yae Baw Pho Tan Chaung
6Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
7Yammarwati Mg Hlaing Ye
8Yan Aung
9Yan Aung Mg Mg
10Yan Myo Aung
11Yan Naun Oo
12Yangon Ba Ba Gyi
13Yangon Ba Swe
14Yangon Buddha University
15Yangon Myo Thant
16Yar Mar Phon
17Yar Thet Pan(Taungnoo)
18Yar Wa Na
19Yar Za Ga Ni
20Yar Za Win Ko
21Yar Zar Bwar
22Yar Zar Wizaya
23Yarza Thin Kha
24Yatkha
25Yaw Naka Phoe Htaung
26Yaw Sayardaw
27Yay Cham
28Yaynan Myae Takhin Ba Tin
29Yaynanmyae Kha Yay
30Yaynanthar Win Maung
31Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
32Ye Baw Ba Khet
33Ye Baw Phae Than
34Ye Baw Phoe Tan Chaung
35Ye D Pa
36Ye Htet
37Ye Htet Aung
38Ye Htun Win
39Ye Htut
40Ye Kaung Htet
41Ye Man
42Ye Man Aung
43Ye Min Aung (RAY Electronic)
44Ye Min Hein
45Ye Mon Htaw
46Ye Mya Lwin
47Ye Myat Tin
48Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
49Ye Naing Moe
50Ye Shan
51Ye Sky
52Ye Thaddi
53Ye Thu
54Ye Thway Htet
55Ye Win Aung
56Ye Yan Aung
57Ye Yin Aung
58Ye Yint Naing
59Ye Zarni Aung
60Ye Zaw Aung
61Ye` Baw Htun
62Ye` Baw Kyaw San
63Ye` Khaung
64Ye` Man
65Ye` Min Hein
66Ye` Ye` Oo
67Yi Yi Htay
68Yin A Nint
69Yin Min Oo (University of Medicine)
70Yin Wai Lwin
71Yin Yin Lei
72Yin Yin Nu (Mandalay)
73Yoe Yar Htoo
74Yoma Lu
75Yoon Eain Drae
76Yu Waddy Jin Phaw Mal
77Yu Waddy Marlar Thein
78Yuri Paing
79Yuwati Khin Oo
80Yuwati Khin Sein Hlaing
81Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Bu Nyunt
3Za Wa Na
4Zakar Kyi Htate Tin
5Zalon Kyaw Oo
6Zan Khe
7Zar Ga Nar
8Zar Kyal
9Zar Ni
10Zar Ni Aung (Yamarwati)
11Zar Ni Aung(Yammar Wadi)
12Zaw Bala
13Zaw Gyi
14Zaw Hein
15Zaw Htet
16Zaw Htet Aung
17Zaw Htut
18Zaw Lwin Oo (Hinthada)
19Zaw Lynn (Youth)
20Zaw Maung
21Zaw Min Than
22Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
23Zaw Nainggan Soe
24Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
25Zaw Thet Htwe
26Zaw Win (Thit Htwin)
27Zaw Zaw Aung
28Zaw Zin
29Zay Ya
30Zay Ya Thu
31Zay Yar Maung
32Zay Yar Min Shin
33Zay Yar Zaw
34Zayyar Moe
35Zin Aye
36Zin Ba Oo
37Zin Hnin
38Zin Lu
39Zin Mg Mg Htet
40Zin Min (Tha Main Htaw)
41Zin Thant
42Zin Wai Thaw
43Zin Yaw Ni
44ZinYaw(Mann)
45Zu
46Zu Zu
47Zun Phyu(Edu)
48Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

1
2
3
4
5
6

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z