Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Distant Diplomat
3A Hla Pann
4A Hla Ta Yar
5A Htaut Taw Hla Aung
6A Htaut Taw U Myat Hla
7A Htin Ka Ya
8A Kyi Taw
9A Kyin Nar
10A Lain Mar
11A Lo Taw Pyae Sayardaw
12A Lynn Thit
13A Phoe Phyu
14A Pilot
15A Police Officer
16A Rain Da Mar
17A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
18A Shin Kawnaynya
19A Shin Pone Nyar Nanda
20A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
21A Swe Taw
22A Thin
23A Yoe
24A Zat Hein
25Adatehtan Sayardaw
26Ae Kan Min
27Aekarit
28Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
29Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
30Akari Pyone
31Akari Wai Wai
32Akazu Mizuha and Mimic
33Al Kyaw Myat Khine(Inlay)
34Alinkar Myat Zar Ni
35Ambassador U Tint Swe
36Anaw Mar
37Ann Kone Kyi
38Annawar Soe Moe
39Ant Mg
40Ant Phwal
41Anthropologist Kyaw Win
42Aphauk Sayartaw
43Ar Kar Min
44Ar Thaw Ka Sarri(Loi Kor)
45Ashin Arsarrarlinkarra
46Ashin Awbartha(Nyaung Shwe)
47Ashin Awbartharbiwontha
48Ashin Awtada
49Ashin Candadhika
50Ashin Chekinda
51Ashin Dhama Parla
52Ashin Dhama Parlar Nanda
53Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
54Ashin Eiddhi Pala
55Ashin Eidikar Biwonta
56Ashin Gaw Thi Ta
57Ashin Gawthitharra
58Ashin GuNainDa
59Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
60Ashin Kawainda (Popa)
61Ashin KaWi TarYa
62Ashin Kelasa
63Ashin Khae Main Da
64Ashin Khae Main Da Tar Mi
65Ashin Khae Mar Nanda
66Ashin Khae Mar Sar Ra
67Ashin Kowida
68Ashin Kumarra
69Ashin Kuverasara
70Ashin Mahar Buddha Gawta
71Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
72Ashin Nanda Marlar Bi Wonta
73Ashin Nar Ga Thane
74Ashin Narya Dar Bi Won Ta
75Ashin Nyar Nain Da
76Ashin Pannita Htay
77Ashin Ponya Nanda
78Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
79Ashin Pyin Nyar Thiri(Yammar Kyun)
80Ashin Pyin Nyar Won Tha
81Ashin Pyin Nyar Zaw Ta
82Ashin Revata
83Ashin Sandi Mar
84Ashin Sat Kain Da
85AShin Su Mingala Lankara
86Ashin Tay Zani Ya
87Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
88Ashin Thaw Ma- Dawae
89Ashin Thaw Par Ka
90Ashin Thiri Kitzanar Bi Wun Ta
91Ashin Thondaya
92Ashin Tilawkarbiwuntha
93Ashin U Oak Tama Tarya
94Ashin Warramar Bi Won Tha
95Ashin Wi Thudar Biwonta(YMBA)
96Ashin Wisitthara (Lay Eain Su)
97Ashin WiYiRa (Taung Soon)
98Ashin Won Tha Par La
99Ashin Yarza Dhama (Yaw Myay)
100Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
101Ashin Zanakar Biwonta
102Ashin Zanar Depa
103Ashin Zaw Ti Tarya(Sint Koo)
104Ashin Zayya Pannita
105Association of Myanmar Poets
106At Ga Yar Zar
107At Ta Kyaw
108Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
109Aung Chaint
110Aung Din
111Aung Din/ Dahta
112Aung Hein
113Aung Hnin Swe
114Aung Htike (Shwe Bo)
115Aung Htoo
116Aung Htun Paw
117Aung Htut
118Aung Khant
119Aung Khin (Kyarr)
120Aung Khin Soe
121Aung Ko Oo (UMK)
122Aung Kyaun Phyar
123Aung Kyaw Hein (Translator)
124Aung Kyaw Kyaw
125Aung Kyaw Swar
126Aung Lin
127Aung Lin Latt (Oakkalar)
128Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
129Aung Maun
130Aung May Ga
131Aung Min Aung
132Aung Min Oo
133Aung Min Tike
134Aung Myat Htay
135Aung Myat Oo
136Aung Myat Thu
137Aung Myint (M.E)
138Aung Myo Min
139Aung Na Mate
140Aung Nay Lin
141Aung Pin Lae
142Aung Pyae
143Aung San (Agriculture)
144Aung San myint
145Aung San Su Kyi
146Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
147Aung Saw Oo
148Aung Shein
149Aung Si Nay Myo
150Aung Si Tar
151Aung Soe
152Aung Soe (Agri/107)
153Aung Soe (Veterinary Physician)
154Aung Swam
155Aung Tay Za
156Aung Thin
157Aung Thit
158Aung Thuya Kyaw (Rakhine)
159Aung Way
160Aung Weit
161Aung Win (Psychology)
162Aung Ye Lin
163Aung Zaw Latt
164Aung Zay Ya Tu
165Aung Zayya
166Aung Zin
167Ayam Than Nyunt
168Ayar
169Aye Aye Hlaing
170Aye Htun Min
171Aye Lwin Thant
172Aye Maung Kyaw
173Aye Thein

B

1Ba Danda Zar Nay Ya
2Ba Hnin
3Ba Ji Aung Soe
4Ba Nyar Kyaw
5Ba Nyar Oo
6Ba Nyo Gyi
7Ba Oak Khine
8Ba Than - Dhammika
9Ba Thet Swe
10Badanda Sandarwara Biwuntha
11Badanda Sariya
12Badanda Thanwara
13Badanda Tilawkar Biwonta Maharhtay Yayna
14Badanda Wanita
15Badanda Wi-Sat-Kha-Na
16Badanda Za Ga Rar Biwuntha
17Badanda Zawti Parla
18Badanda Zawtika
19Badandanar Kahlar Na
20BaMa Khit U Ba Yin
21Bamaw Thein Pae
22Bamaw Tin Aung
23Bar Bi Yar
24Bar Mae Sayadaw
25Bawathit U Aung Kyaw
26Bay Lu Wa Sayar Tin
27Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
28Bhikkhu Moneyya
29Bite Pu
30Bo Aye Maung
31Bo Bo
32Bo Bo (Shwe Kan Ku)
33Bo Gyi
34Bo Htet Min
35Bo Min Han
36Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
37Bo Thein Swe
38Bon Pauk Tar Kyaw
39Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
40Burma Re-Education Association
41Burma Research Society
42Burma Socialist Party
43Burma U Ba Yin
44Buu Thee
45Byee Nwae

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Captain Chit Kaung
3Cartoon Aung Zin
4Cartoon Myint Thein
5Cartoon Nyi Pu Che
6Cartoon Sein Gyi
7Chaint Tae
8Chan Min Eain
9Chan Myae Ashin Eaindaka
10Chan Myae Myaing Sayartw
11Chan Myae Sayartaw
12Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
13Chan Myae Win
14Charlie Wone
15Chateau Man
16Chaw Su San
17Chit Ma
18Chit Min Thu
19Chit Myarr Shin
20Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
21Chit Nge (Dat Tha Na)
22Chit Nwe Moe
23Chit Oo Nyo
24Chit Oo Tin
25Chit Sa Yar
26Chit San Win
27Chit Sein Lwin
28Chit Tee
29Chit Win Nyut
30Cho Cho Lwin
31Cho Nwe
32Cho Tun
33Chu Thit
34Civil Service Selection and Training Board
35Colonel Ko Lay
36Colonel San Pwint
37Colonel Tin Maung (retired)
38Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Dagon U San Ngwe
11Dagon U Tun Myint
12Damma Se Ti Sayar Taw
13Danote Hein Zaw
14Danote Ko Ko Zaw
15Dat Sayar U Kyaw Lin
16Dat Ta Kyaw Swar
17Dat Tha Kyaw Swar
18Dat Tha Ma Hai Di
19Date Ba Kyaw Swar
20Dathana Kyaw Swar
21Daun Nwe Sa Kyar
22Daw Khin Hla Tin
23Daw Moe
24Daw Mya Nyein
25Daw Ohn Kyi Thar
26Daw Saw Mya Aye Kyi
27Daw Swan Kyi
28Daw Thein Tin
29Daw Thidar Tun
30Daw War War
31Daw Yin Yin Aye
32Day Wa
33Day Wa Set Kyar
34Day Wa Tar
35Day Wi
36Day Wor
37Daywar Min
38De Yay
39Department of Petition and Public Relation
40Detective Mg Yae Ke
41Dhamma Byuhar
42Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
43Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
44Dhamma Pi Ya Mahtay
45Dhamma Steka U Maung Maung
46Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
47Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
48Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
49Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
50Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
51Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
52Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
53Dhammar Sariya U Htay Hlaing
54Director Sayar Myint
55Do J San
56Doc Htwe
57Doe
58Dr Ashin Rahula
59Dr Cho Cho Tint(Myanmarsar)
60Dr Khin Mg Win
61Dr Kyin Kyin Myint
62Dr Mya Mya
63Dr Thi Thi
64Dr Thutar Sarya Linkar Ya
65Dr Tun Aung Kyaw (eye)
66Dr. Ar Law
67Dr. AShin Dhamma Pi Ya
68Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
69Dr. Aung Khin
70Dr. Aung Khin Sint
71Dr. Aung Ko Ko
72Dr. Aung Kyaw
73Dr. Aung Maw
74Dr. Aung Naing
75Dr. Aye Kyaw
76Dr. Ba Maw
77Dr. Ba Myint
78Dr. Chit
79Dr. Dagon Khin Thazin
80Dr. Daw Thynn Thynn
81Dr. Dharmkirti
82Dr. Hla Kyi
83Dr. Hla Pe
84Dr. Hnin Waddy Maung
85Dr. Khin Aye Htwe
86Dr. Khin Hnin Yu
87Dr. Khin Lay Myint
88Dr. Khin Maung Lwin
89Dr. Khin Maung Nyo
90Dr. Khin Maung Nyunt
91Dr. Khin Moe Moe
92Dr. Khin Myo Han
93Dr. Khin Pan Hnin
94Dr. Khin Yi Win
95Dr. Khine Maung Nyunt
96Dr. Kyaw Myint
97Dr. Kyaw Sein
98Dr. La Min
99Dr. Lwan Wai
100Dr. Ma Tin Win
101Dr. Mar Mar Swe
102Dr. Maung Maung Nyo
103Dr. Mehm Tin Mon
104Dr. Mg Mg
105Dr. Mg Mg Thein
106Dr. Mg Thin
107Dr. Min Thein
108Dr. Min Tin Mon
109Dr. Mo Lar
110Dr. Moe Htun
111Dr. Myat Myint Moh
112Dr. Myat Thant
113Dr. Myint Lwin (Psychology)
114Dr. Myint Myint Khin
115Dr. Myint Oo
116Dr. Myint Zaw
117Dr. Myo Aung
118Dr. Nan Hlaing
119Dr. Nan Ohmmar
120Dr. Nandawbartha
121Dr. Nu Nu Yin
122Dr. Nwae Win
123Dr. Nyan Hein Latt
124Dr. Nyunt Shwe
125Dr. Ohn Kyaw
126Dr. Ohn Maung
127Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
128Dr. Soe Lwin
129Dr. Soe Win Oo
130Dr. Than Htun
131Dr. Than Lwin
132Dr. Thein Lwin
133Dr. Thet Lwin
134Dr. Thiha
135Dr. Tin Aung Aye
136Dr. Tin Hlaing
137Dr. Tin Maung Kyi
138Dr. Tin Mg Htwe
139Dr. Tin Shwe
140Dr. Tin Thein (Geology)
141Dr. Toe Hla
142Dr. U Kan Nyunt
143Dr. U Swe Myint
144Dr. U Thein
145Dr. U Tint Swe Latt
146Dr. Walpola Rahula
147Dr. Win Maung Htet
148Dr. Ye Myint Kyaw
149Dr. Ye Naing
150Dr. Yi Yi
151Dr. Zaw Than
152Drum Publication Group
153Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
154Du Won
155Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1First Nawade Kyi
2Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Ganbiya Sayar Hla Myo (B.Sc)
5Gandaryi
6Gandaryi Wait Zar
7Gar Ma Ni
8Garad
9Gaw Yar Myae Saw Win
10General Aung San
11Giacomo
12Gone Win
13Green
14Grievance Committee
15Group of Dhammar Sariya Parli Editors
16Guardian U Sein Win
17Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Htut Oo
11Hla Kalay
12Hla Moe (Education)
13Hla Myint Aung (White Love)
14Hla Tha Main
15Hla Thein Win (Ka Ni)
16Hla Thit Aung (Inn Lyar)
17Hla Tun (Myanmar)
18Hlae Kuu Than Htun
19Hlaing Bwar
20Hlaing Phyu
21Hlaing Win Swe
22Hlan Htet
23Hline Kyar Phyu
24Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
25Hnin Hnin Aye
26Hnin Ko
27Hnin Nwae Hlaing
28Hnin Oo
29Hnin Pann Eain
30Hnin Set
31Hnin Thiri Kyatthayay
32Hnin Win Than
33Holy Ghost
34Hot Line
35Htan Hlaing
36Htar Oak Thone
37Htate Tin Htut
38Htaung Muu Gyi Thein Win
39Htay Maung
40Htet Aung Zin
41Htet Htet Htun
42Htet Min Lwin
43Htet Moe
44Htet Myat
45Hti Lar Sithu
46Hti Lar Soe Myint Htal
47Htike Tazin
48Htin Gyi
49Htin Lynn
50Htoo Ant
51Htoo Myat Kyal
52Htoo Swe Aung
53Htun Aung Kyaw
54Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
55Htun Lynn
56Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
57Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
58Htun Shwe Khaing (M.A)
59Htut Win Htut

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3James Hla Kyaw
4Jet Kunn Chan Kone
5Jimme
6Jolly Htun
7Joseph Kone Za Mhone(Win Hlaing Oo)
8Journal Kyaw Ma Ma Lay
9Journal Kyaw U Chit Mg
10Jue
11Jue Zin Myint
12Julius Phoo Chit

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kauk Ngwe Ka Naung
16Kaung Htet
17Kaung Htet Nyunt
18Kaung Kin Ko
19Kaung Myat (2002 YAU)
20Kaung Myat Loon Thaw
21Kaung Myat Min
22Kaung Satt Naing
23Kaung Thant
24Kaung Thar
25Kay (Taung Tann Pyar)
26Kay Tu Hla Naing
27Kay Tu Win Htut
28Kee Kee
29Key Collection
30Khin (Tine Yinn May)
31Khin Aung Soe
32Khin Cho Htun Publication
33Khin Hnin Yu
34Khin Khin Htoo
35Khin Khin Kyaw(Edu)
36Khin Khin Myat Noe
37Khin Khin Thin
38Khin La Pyae Won
39Khin Latt
40Khin Lay Myint
41Khin Maung
42Khin Maung Myint
43Khin Maung Than (Psychology)
44Khin Maung Zaw
45Khin Mg Nyo - Economy
46Khin Mg Toe (Moe Mate)
47Khin Mg Zaw
48Khin Mya Swe Nyo(London)
49Khin Mya Zin
50Khin Myat Twal
51Khin Myo Chit
52Khin Nyo Nyo Myint
53Khin One
54Khin Oo Khin Khin
55Khin Saw Tint
56Khin Swe Oo
57Khin Thuzar
58Khin Thuzar Kyaw
59Khin Zaw Hein
60Khine Kyaw
61Khine Maung
62Khine Mi Mi Zin
63Khine Myat Thar
64Khine Thant Kyaw
65Khine Zin Thet
66Khit Pyo Phyu
67Khit Ta Yar Sein Wah
68Khoon Cho Nyein Chan
69Khu Khu
70Khun Cho Nyein Chan
71Khwar Nee
72Kin Wun Min Gyi
73Klash Chan Dar
74Ko (University)
75Ko Arkar (S/W and H/W)
76Ko Chit
77Ko Jay
78Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
79Ko Ko Gyi
80Ko Ko Hlaing
81Ko Ko Latt (Sae Myaun)
82Ko Ko Lay
83Ko Ko Maung
84Ko Ko Maung Gyi
85Ko Ko Zaw
86Ko Koe
87Ko Kyaw
88Ko Lwan Khine
89Ko Maung San Thein
90Ko Myo- Mingalar
91Ko Ngal
92Ko Nine (Chinn Mountain)
93Ko Nyein Oo
94Ko One
95Ko Phone Wai
96Ko Pike
97Ko Sa Sa
98Ko Sae(Pacific Ocean)
99Ko Saunn
100Ko Saw Nyein
101Ko Shwe Htoo (Pyay)
102Ko Shwe Taw Thar
103Ko Shwe Thein Min
104Ko Sun (R/O)
105Ko Swe (Panorama)
106Ko Tar
107Ko Taung(Edu)
108Ko Thit
109Ko Tin Win Hlaing
110Ko Yaw (Eco)
111Ko Yoe Kont
112Ko Zaw Htay (Culture)
113Ku Tha
114Kung Fu Soe Myint
115Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
116Kyae Ni
117Kyae Ri Lynn Sit
118Kyae Sin Mhoo Wai
119Kyai The Lay Htet Sayardaw
120Kyat Kalay
121Kyaung Kone Ae Mhue
122Kyaut Belu Tin Maung Swe
123Kyaw Aung
124Kyaw Aung Maw
125Kyaw Hein
126Kyaw Hlaing
127Kyaw Hlaing Oo
128Kyaw Htet Tun
129Kyaw Htin Naw Ya Htar
130Kyaw Htoo
131Kyaw Khine
132Kyaw Kyaw
133Kyaw Kyaw Naing
134Kyaw Kyaw Swe
135Kyaw Kyi(MDY)
136Kyaw Moe Zaw
137Kyaw Mya Than
138Kyaw Myint Lwin
139Kyaw Naing
140Kyaw Nyein
141Kyaw Oo
142Kyaw Pyae Thein
143Kyaw San Kay
144Kyaw Soe Bo
145Kyaw Soe(Myin Mu)
146Kyaw Thet Han
147Kyaw Thet Khine
148Kyaw Thit
149Kyaw Thu
150Kyaw Thu Soe(Kalay)
151Kyaw Win
152Kyaw Yin Myint
153Kyaw Zau Oo
154Kyaw Zay Ya - Pathain
155Kyaw Zayar Hlaing
156Kyaw Zayyar Htun
157Kyee Kyee Saw
158Kyee Thae Nyunt Naing
159Kyi Aye
160Kyi Kyi Mar
161Kyi Lin (Myanmar)
162Kyi Lin Aye
163Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
164Kyi Min
165Kyi Mya
166Kyi Naing
167Kyi Nu Khit
168Kyi Oo
169Kyi Shoon
170Kyi Sin Thant
171Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
172Kyu Hnit
173Kyu Kyu Thin
174Kyu Mhway
175Kyune
176KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Te Pa Ni Ta U Mg Kyi (MA)
10Lae Te Sayartaw
11Lae Twin Thar Saw Chit
12Lal Te U Hla Paing
13LalTe Ashin K Lar Ta
14Lat Won Tha
15Latkyar Lynn Pyar
16Latt Tay Za Aung
17Law Researcher
18Lay Ko Tin
19Lay Lay Myint
20Lay Maung
21Lay Myaing
22Lay Thu San
23Lenin
24Lian H. Sakhong
25Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
26Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
27Lieutenant Colonel Tint Wai Aye
28Lin Htate Shin
29Lin Htate Shin
30Lin Kar Yee Kyaw
31Lin Khant
32Lin Lin Htet
33Lin Myat Wai Mon
34Lin Nyo Thwae
35Lin Oo Khin
36Lin Oo Naing
37Lin Oo Taryar
38Lin Pa Wadi
39Lin San
40Lin Tae Oo
41Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
42Lin Thet Khine
43Lin Ti Oo
44Lin Tun
45Lin Wai Myaing
46Lin Yaun Tin
47Lin Yone Mg Mg
48Lin Yone Ni
49Lin Yone Ni
50Lin Yone Thit Lwin
51Linn Ko Ko
52Linn Yaung Sin
53Literature and Intellectual Upgrading Group
54Lone Ma
55Loon Htar Htar
56Loon Sat No Myat
57Loon Ta Mhe
58Lu Aung
59Lu Htike
60Lu Htu Daw A Mar
61Lu Htu Sain Win
62Lu Htu U Hla
63Lu Lu
64Lu Maw
65Lu Min Thit
66Lu Nay
67Lu Nyo Chaw
68Lu Pant Nge
69Lu Thar Man
70Lu Zaw Thit
71Lum Tam Kae
72Lwin Mg Mg
73Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Cho Maw
5Ma Di Khin Lay
6Ma Har Mi
7Ma Har Si Sayardaw
8Ma Har Swe
9Ma Har Wira
10Ma Hnin Pwint
11Ma Hu Yar (Loi Kor)
12Ma Khine
13Ma Kite
14Ma Kyae Ou
15Ma Kyi Pyar
16Ma Lay Lone
17Ma Lay Nyain
18Ma Li Kha
19Ma Lin Lin
20Ma Ma Lay
21Ma Ma Thadda Maung
22Ma Moe Myae
23Ma Ni Ni
24Ma Ni Zau Ta
25Ma Nor Ha Ri
26Ma Nwe (Kalaw)
27Ma O Zar
28Ma Sandar
29Ma Than (Edu)
30Ma Thanegi
31Ma Thet Zon
32Ma Thidar (San Chaung)
33Ma Win Myint
34Madi Khin Lay
35Mae Htee Sayardaw (2)
36Magwae Win Myint
37Maha Bawdi Myaing Sayardaw
38Mahar Gan Dar Yone Sayartaw
39Main Ka Lay
40Main Main (Latha)
41Major Ba Shin
42Major Toe Aung
43Mal Khine
44Mal Kywi
45Mal Min Bone
46Mal Tain Kha
47Man Khinn Htan
48Man Myint
49Man Phoe Aye
50Man Tin
51Man Tint Naung
52Manawhari
53Mandalay Sayartaw Siri Artaba
54Mandalay U Win Hlaing
55Many Cartoonist
56Many Poet
57Many Writers
58Mar Gati(TarSi)
59Mar Lay
60Mar Mar Aye
61Mar Mar Soe
62Mar Na Wa
63Mar Yainda (Pathain Gyi)
64Mar Yar
65Marcury
66MaTone Lone Sein Win
67Maung (Magway)
68Maung Htin Aung
69Maung Maung
70Maung Maung Htwe (Retired Professor)
71Maung Maung Moe Aung
72Maung Maung Sein Lynn
73Maung Maung Thein Hlaing
74Maung Maung Thiri
75Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
76May Aww
77May Myat Noe
78May Myot Moe Kyi
79May Nyein
80May Pearl Oo
81May Tara Wun Oo
82May Theingar Soe
83May Thet Su
84Maymyo Chit Swe
85Me Ko Zuu Zin
86Member of Sabel Oo´s Editors
87Mercury
88Mg Ant
89Mg Aye Aung
90Mg Ba Kyaw(Bagan)
91Mg Ba Thein
92Mg Bo Mwae
93Mg Chaint
94Mg Chaw Nwe
95Mg Chit Htwe (M.A)
96Mg Chit Nyo (Bago)
97Mg Chit Phae(MA)
98Mg Cho
99Mg Computer
100Mg D
101Mg Dagon
102Mg Daung
103Mg Day
104Mg Han Tint
105Mg Hla
106Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
107Mg Hla Soe
108Mg Hlaing Yi
109Mg Hnin Swe
110Mg Hone Wam (Lecturer)
111Mg Htin
112Mg Htin Aung
113Mg Htoo Chon
114Mg Htun Myaing
115Mg Htun Oo (Mogok)
116Mg Htun Thu
117Mg Kaung Htike
118Mg Kaung Myint
119Mg Khin Min (Danuphyu)
120Mg Khine Aung
121Mg Khine Khant
122Mg Khine Latt
123Mg Khine Mar
124Mg Khit Tun
125Mg Ko Ko (Amarapura)
126Mg Ko Ni
127Mg Ko Yu
128Mg Kyar Nyo
129Mg Kyau Oo
130Mg Kyaut Tie
131Mg Kyaw Yin
132Mg Kyi Lin
133Mg Kyi Pann(MyinKabar)
134Mg Kyi Thant
135Mg Kyi Thit
136Mg Loon Kyin
137Mg Lu Yae
138Mg Mahar
139Mg Mg Aye
140Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
141Mg Mg Htun Aung
142Mg Mg Kyaw
143Mg Mg Moe Aung
144Mg Mg Myint Thein (YIT)
145Mg Mg Nyunt
146Mg Mg Pyone
147Mg Mg Sein Linn
148Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
149Mg Min
150Mg Moe Si
151Mg Moe Thu
152Mg Mya Htwe(Sea)
153Mg Myae Ni (Tamartaw)
154Mg Myat Moe
155Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
156Mg Myint Kywal
157Mg Myint Mar (Bogalay)
158Mg Nay Win
159Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
160Mg Nyan Htet
161Mg Nyan Kyal
162Mg Nyein Chan
163Mg Nyi Oo
164Mg Nyo Aye
165Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
166Mg Pann Mwae
167Mg Pann Yi
168Mg Phae Ngal
169Mg Por Tun
170Mg Pyae Chan
171Mg Pyue (Tan Twe)
172Mg San Phaw
173Mg Sanda(Lel Way)
174Mg Sane Ni
175Mg Sann Kyal
176Mg Saydanar
177Mg Sein Hlaing (Oatthar)
178Mg Sein Htwe
179Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
180Mg Shwe Khit
181Mg Si Thu
182Mg Soe Chain
183Mg Soe Htike(30)
184Mg Soe Maung (Targaya)
185Mg Soe Myat (Chaung Oo)
186Mg Soe Thit
187Mg Su Shin
188Mg Sue San
189Mg Swam Yi
190Mg Swe
191Mg Swe Thet
192Mg Take Khar
193Mg Than Swe (Dawei)
194Mg Thant
195Mg Thar Cho
196Mg Thar Ma Nya
197Mg Thar Noe
198Mg Thar Pyae
199Mg Thar Ra
200Mg Thaw Ka
201Mg Thein Lwin
202Mg Thein Pae
203Mg Thein Sine
204Mg Thit Sein
205Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
206Mg Thwae Chun
207Mg Thway Yint
208Mg Thwe Thit
209Mg Tin Mon
210Mg Tin Oo(Bot)
211Mg Wai Phyo
212Mg Wanna
213Mg Wint Thu
214Mg Won Tha
215Mg Yan Pine
216Mg Yay Aye (Harvard University)
217Mg Ye Soe (Kyaukse)
218Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
219Mg Yin Nwe
220Mg Yin Win (Dau Pone)
221Mg Za Ni Ya
222Mg Zayyar
223Mhaw Ekari
224Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
225Mhawbi Sir Thein
226Mhu Tha Pyae
227Mhu Thet Pie
228Mhue Zaw
229Mi Chan Wai
230Mi Ko Zu Zin
231Mi Mann Lay
232Michael Swan
233Min At Ga
234Min Aung
235Min Aung Kyaw
236Min Aung Min
237Min Aung Naing
238Min Bay Dar (Pwint Phyu)
239Min Bu Ashin Kinsana
240Min Bu Aung Kyaing
241Min Bu Myo Thet Aung
242Min Chan Mon
243Min Chit Koon
244Min Din
245Min Eain Dar
246Min Htet Yarzar
247Min Kan Thar
248Min Khaung (EMPA-8)
249Min Khite Soe San
250Min Ko Naing
251Min Kun Sayardaw
252Min Kyaw
253Min La Pyae
254Min Lu
255Min Lu Lu
256Min Ma Gite
257Min Mahar Kyaw Khaun
258Min Mahaw Nyunt
259Min Myat ThuRa
260Min Myat Yar Za
261Min Nan
262Min Nay La
263Min Nay Thway
264Min Ni
265Min Nwe Soe
266Min Oak Soe
267Min Phone Htee
268Min Phone Thain Kha Thu
269Min Pone Nya
270Min San Ain
271Min San Eain
272Min Sate Tra
273Min Set Ka
274Min Set Kyar
275Min Shin
276Min Shwe Min
277Min Soe (Han Thar Nwe)
278Min Soe Yar Sar
279Min Soe Yar Zar
280Min Swe
281Min Ta Khit
282Min Thane Kha
283Min Thawdar
284Min Thein (Mechanical)
285Min Thein Khaing
286Min Thet Kha
287Min Thila
288Min Thit
289Min Thitsar Hlaing
290Min Thu Hein(Edu)
291Min Thu Ra
292Min Thu Won
293Min Thway Thit Sar
294Min Tone Nya(Buddha University)
295Min Win Htain
296Min Yae Kaung Pone
297Min Yae Kyaw
298Min Yu Pa
299Min Yu Wai
300Min Zaw
301Min Zin
302Mingalar Zin Aung
303Minister Padaytha Yar Zar
304Ministry of Construction
305Ministry of Culture
306Ministry of Education
307Ministry of Finance and Revenue
308Ministry of Health
309Ministry of Home Affairs
310Ministry of Information
311Ministry of Information and Communication
312Ministry of Religious Affairs
313Ministry of Religious Affairs
314MinPyar Min Thein Zan
315Mite Mite (Pyay)
316MMTH
317Mo Linn(Phoe Lay)
318Mo Mo
319Mo Zar Hlan Wai
320Moe (Kyaut Sal)
321Moe Hein
322Moe Kyaw
323Moe Kyaw Thu
324Moe Lynn (Phoe Lay)
325Moe Ma Kha
326Moe Moe (Innyar)
327Moe Myint Oo
328Moe Nat Shin
329Moe Ni Lwin
330Moe Nine Sayartaw U Pannita
331Moe Nyein Aye
332Moe Sat Pwint
333Moe Set Lin Htet
334Moe Set Y
335Moe Shin (I.M.T)
336Moe Si Thu
337Moe Tain (TaeBaeBoe)
338Moe Thae Phyu Soe
339Moe Thet Min Yin
340Moe Wai
341Moe Zat Paing
342Moe Zay Nyein
343Moe(PyinMaNar)
344Moh Moh Sann
345Mone Ywae Sayartaw
346Mone Ywar Nay Zar
347Mone Ywar Win Pe
348Motion(I.M.T)
349Mr. Mg Mhine
350Mr.Tarot
351Mra Hnin Zi
352Mu Pine Hnin Si
353Muh Eain Zin
354Mya Aye
355Mya Han
356Mya Han Thein Mg
357Mya Hnin Si
358Mya Htun Aung
359Mya Kay Tu
360Mya Khwar Nyo
361Mya Lay Nyo (Medicine-Mdy)
362Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
363Mya Mhuu Khin Khin
364Mya Nandar
365Mya Nhaung Nyo
366Mya Pearl Khin
367Mya Pearl Thwe
368Mya Phone Lu Lu
369Mya Sein Taung Sayardaw
370Mya Set Kyar Shin
371Mya Than San
372Mya Than Tint
373Mya Thandar
374Mya Tharr Twin
375Mya Thin Kyu
376Mya Tun Aung
377Mya Win
378Mya Win_Dathana
379Mya Yati
380Myae Latt Mg Myint Thu
381Myae Latt Myat Thu
382Myae Mhone Lwin
383Myae Mhone Lwin
384Myae Yine
385Myaing Nann Swe
386Myanma A Lin Than Nyunt
387Myanmar Encyclopedia
388Myanmar Language Commission
389Myanmar Music Association
390Myanmar Pyi Tar Ko Ko
391Myanmar Thaing Federation
392Myanmar Translation Society
393Myanmar Writers Association
394Myar Sit The
395Myar Thu
396Myat Htay Maung
397Myat Khine
398Myat Mingalar Editor
399Myat Noe Shinn
400Myat Nyein
401Myat Pann Ya Gone Group
402Myat Thet
403Myat Thin
404Myat Wai Toe (Education University)
405Myaun Mya Mg Ko
406Myaung Mya Mg Yin Tint
407Myaw Lint Chat (Medicine 2)
408Myawadi
409Myay Lat Maung Myint Thu
410Myay Lat Min Lwin
411Myay Lat Myat Thu
412Myay Lat Thein Lwin
413Myeik Win Htain
414Myin Mu Mg Naing Moe
415Myint Htun
416Myint Mo Myittar (Loikaw)
417Myint Myat Phyu Sin
418Myint O Two
419Myint Pyone Oo
420Myint Soe Hlaing
421Myint Than
422Myint Win Mg(AZ)
423Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
424Myo Aung Swe (Medical Research)
425Myo Aung Swe (Say Thu)
426Myo Hein
427Myo Ko Myo
428Myo Lwin Aung
429Myo Man
430Myo Myint
431Myo Myo Zaw(Yay Oo)
432Myo Nyunt Htun
433Myo Set (Mr. Photo)
434Myo Thura
435Myoe Ma Myint Kywal
436Myoe Ma Than Lwin
437Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Ko Ko
6Naing Oo
7Naing Pan Hla
8Naing Thit
9Naing Win Swe
10Naing Ye Kyaw
11Naing Zaw
12Naing Zaw (Lazy Club)
13Nan Aung Hlaing(Hlaing)
14Nan Ei Ei Zar
15Nan Ei Khine
16Nan Htike Soe
17Nan Kyawt Shin
18Nan Nwe Nwe
19Nan Nyunt Swe
20Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
21Nan Shwe Li Kyaing(Mine Pan)
22Nan Su Kay Swam
23Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
24Nanda
25Nanda Kyaw Thu
26Nanda Moe Kyal
27Nanda Soe
28Nanda Thein Zan
29Nanda Thu
30Nandar Khin(Tet Kala Myae)
31Nandar Moe Kyal
32Narainda
33Nat Day Wah
34Nat Min Kyi
35Nat Nwe
36Nat Sat Yaung
37Nat Shin Naun
38Nat Tha Mee
39Nat Ywar Moe
40Naung Sit The
41Naw Htoo Aung
42Nay Ant Khaung
43Nay Aw Yar
44Nay Htet Thiha
45Nay Kha
46Nay Ko Latt
47Nay Lin (Dental)
48Nay Lin Aung
49Nay Linn (Inn Taw Kyi)
50Nay Min Lu Lin
51Nay Min Naing
52Nay Min Thurain
53Nay Min Yarzar
54Nay Min Yaung Chi
55Nay Moe Kyaw
56Nay Myo Thant
57Nay Nor
58Nay Nwe Zin Myint
59Nay Oo Wai
60Nay Paing
61Nay Phone Lat
62Nay Phone Oo
63Nay Phone Wai
64Nay Soe Aung(Taunggyi)
65Nay Soe Htet
66Nay Soe Thaw
67Nay Win (London)
68Nay Win Aung
69Nay Win Myint
70Nay Ye Aung
71Nay Zaw Naing
72Nay Zin Latt
73Nga Lat Ma
74Ngar Bo Mg Mg Thet
75Ngwe Kyi
76Ngwe Linn
77Ngwe O Dawn - Kyee Maung
78Ngwe Tar Yi
79Nhin Wai Nyein
80Nhine Mahar
81Ni Ko Ye`
82Ni Lay Mg
83Ni Min Swe
84Ni Ni Naing (Tha Hton)
85Ni Yint Yint
86Nine Nine Sanay
87No Ko Zu Zin
88Nor Tuu Aung
89Nu Nu Yi (Innwa)
90Nu Yin
91Nwae Ta Man
92Nwan Jar Thine
93Nway Ta Man
94Nwe Oo Hlaing
95Nwe Soe
96Nwe Thit
97Nwe Zaw Aung
98Nyan Kywal
99Nyan Moe
100Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
101Nyaung Yam Zayya Panita
102Nyay
103Nyein Aye Eain
104Nyein Chan May
105Nyein Chan Oo
106Nyein Kyaw
107Nyein Oo
108Nyi Aung Maw
109Nyi Aung Nyi
110Nyi Htet Aung
111Nyi Lynn Sat
112Nyi Myittar
113Nyi Naun
114Nyi Nyi Htwe
115Nyi Nyi Naing
116Nyi Pu Lay
117Nyi Thit
118Nyo Aung
119Nyo Aye
120Nyo Htet (Lin Thit Oo)
121Nyo Lwan Aung
122Nyo Mya
123Nyo Myint Thein
124Nyo Thaung
125Nyoe
126Nyunt Kyuu
127Nyunt Oo
128Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkan Wonta Marlar
4Oakkar Min Set
5Oakkar Oo
6Oakkar Oo Soe
7Oakkar San
8Oattara Nay La
9Oattayar Khae Mar
10October Aung Gyi
11Ohn Ni Khae
12Online Wanna
13Oo
14Or Pi Kyal
15Other
16Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pali Sayarkyi U Soe Myint (Dhammar Sariya)
11Pan The Khine
12Pan Wai Wai
13Pan Ya Tu
14Pann Dakar Ko Tin Myint
15Pann Myat Hay Thi
16Pann Myat Ingyin
17Par Ra Gu
18Parmautkha Ye` Myint Kyaw
19Pearl Khin Khin
20Pearl Thi
21Pen Myanmar
22Perpiyon
23Peter Mya Oo
24Pha Auk Sayardaw
25Phae Linn Thit
26Phae Myint
27Phae Thaw Yi
28Phoe Kyawt
29Phoe La Min
30Phoe Nyan
31Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
32Phoe Sai(Journalist)
33Phoe Thone Nya
34Phoe Wa Mg
35Phone Kywal
36Phone Mee Nay La
37Phone Nwe(YeySaKyo)
38Phone Pyae Tayzar
39Phone Tay Za
40Phone Wai (Medicinal Herbs)
41Phoo Kyaw Zin(Future Wave)
42Phwar Lauk Kyi
43Phyar Pone Nadi
44Phyo Htain
45Phyo Khaing Latt
46Phyo Tharra
47Phyo Wai (M.A)
48Phyuu Sayardaw
49Pilot Sayartaw
50Platinum
51Poe Ko Ko
52Poe Ko Ko
53Poe Zar
54Politician
55Pone Na Ka
56Pone Na Mi
57Pone Na Nyo
58Pone Na Wati Tint Nhaung
59Pone Nya Khin
60Por Gyar Yit
61Por Lwin Kyaw
62Por Lwin Kyaw
63Por Oo Thit
64Prof Daw Aye Than
65Prof Daw Tin Yi
66Prof Dr. Aung Tun Thet
67Prof Dr. Khin Maung Aye
68Prof Dr. Zay Soe
69Prof. Min Dar Tu
70Prof. U Aye Maung
71Prof. U Phae Mg Tin
72Professor Min Dar Tu
73Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
74Public Service Media Governing Body
75Pwint Lann (Mine)
76Pyae Pine Muu Aim
77Pyae Sone
78Pyapon Ni Lone Oo
79Pyaung Phoo Yoe
80Pyay (UM 2)
81Pyi Kyaw Lwin
82Pyi Lone Mwae
83Pyi Myanmar Editor Group
84Pyi Pann Moe
85Pyin Nyar Di Pa
86Pyin Nyar Kyaw
87Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
88Pyin Sa Man D Yine
89Pyinmanar Mg Ni Thinn
90Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Rakhine Hla Myint
3Ray (Electronic)
4Retired Head of City Religious Affairs
5Ringo
6Robert M.Powers
7Robert Tin Aye
8Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
9Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Aung Min Hlaing
3Sa Lai Ko Da
4Sa Lai Shwe Lin
5Sa Ma Paut Sein
6Sabae Phyu Nu
7Sagaing Hla Shwe
8Sagaing Sein Sein
9Sagaing U Boe Thin
10Sai Bayda
11Sai Lashio
12Sai Sai Kan Hlaing
13Saindarmani U Chit Maung
14Saint
15Salin U Sein Dar Termi
16Samar Nyi Nyi
17San Chaung Ko Ko Aung
18San Hlaing
19San Htun Taung
20San Kyaw Tun
21San Lwin
22San San Nwe`(Tharyarwaty)
23San Shwe Myint
24San Zar Ni Bo
25Sandi
26Sann Lynn
27Sann Tun
28Sar Ja Poe
29Sar Taw Pyan Sayar Thein
30Sat Aung
31Sat Ka
32Sat Kaw Ma
33Sat Kyar Daywi
34Sat Naing Min
35Sate Dat Mya Than
36Sate Tra
37Sate Tra Agga
38Sate Tra Kha
39Satu Wali
40Saturngod
41Saung Lu Lin
42Saung Win Lat
43Saw Cary Win
44Saw Hlan
45Saw Htain Lynn
46Saw Khat
47Saw Lu
48Saw Mone Nyinn
49Saw Myat Phone San
50Saw Myint Zu
51Saw Ngu Wah
52Saw Nyo
53Saw Pyae Chan Thar
54Saw Pyae Mar Lar
55Saw Pyae Yadanar
56Saw San(B.A)
57Saw Tin Maung
58Saw Wai
59Saw Yu Pa Thin
60Say Tan
61Say Tha Wun
62Say Tha Wun
63Saya Sundra
64Sayar Aung
65Sayar Aung Pine
66Sayar Dagon
67Sayar Gyi Myint Tharr
68Sayar Gyi U Goingar
69Sayar Gyi U Han Htun
70Sayar Gyi U Tin Oo
71Sayar Htwe
72Sayar Nu
73Sayar Nyo
74Sayar Sai(FEG)
75Sayar Sein Sann
76Sayar Thaung Lwin(BA)
77Sayar ThutaeThi Myint Htun
78Sayar Tun(Takhoe Village)
79Sayar U Ba Hein
80Sayar U Maung Maung Than
81Sayar U Min Thein
82Sayar U Moe Myint
83Sayar U Sai Aung Win
84Sayar U San Lwin
85Sayar U Sein Myint
86Sayar U Thar No
87Sayar U Thein Lwin
88Sayar Yan Aung Hein
89Sayardaw Badanda Nay Main Da
90Sayardaw Badanta Waiponela
91Sayardaw Baddanda Kovida
92Sayardaw U Jotika
93Sayardaw U Thilar Sar Ya
94Sayardaw U Ya Tha Ka
95Sayartaw U Taw Bita
96Saytanar Hlaing
97Saytokedayar Chin Hla Htun
98Science Writer Ko Ko Aung
99Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
100Sein Hlaing
101Sein Khin Mg Yi
102Sein Lynn
103Sein Ngat Yoe
104Sein Sein
105Sein Tine Htun
106Sein Win Sein
107Set Htun Lynn
108Shanti Swaroop Baudh
109Shar
110Shate
111Shin Gwan Gweat
112Shin Htwe Yin (Manottha)
113Shin Lu Thit
114Shin Ma
115Shin May Yoon
116Shin Me Htae
117Shin Mi Yar
118Shin Moe
119Shin Myat Noe
120Shin Naw
121Shin Nhaung
122Shin Oakkahta
123Shin Own Nyo
124Shin Phone
125Shin R Sar Ra
126Shoon Ya Me Moe
127Show
128Shwe Ba Win
129Shwe Bo Barmahti Khin Aung
130Shwe Bo Mi Mi Gyi
131Shwe Bo Thet Mar
132Shwe Chan Thar
133Shwe Dar
134Shwe Daun Lu
135Shwe Hin Thar Sayartaw
136Shwe Htee Eindra
137Shwe Inzali
138Shwe Kaing Tar
139Shwe Kine Tharr
140Shwe Ku May Hnin
141Shwe Kyae Si
142Shwe Kyin Sayartaw Gyi
143Shwe Min Won Sayataw
144Shwe Min Wun U Phone Myint
145Shwe Myaing Pyone Lei Maw
146Shwe Nagar Tin Win
147Shwe Ngar Lay
148Shwe Nwe
149Shwe O Daung
150Shwe Phone Kan
151Shwe Satkyar U Soe Myint
152Shwe Taung Thiha Thu
153Shwe Thin Kha
154Shwe Yaun Ma Ma
155Shwe Yin Nhit
156Si Thu At Ga
157Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
158Silent Ghost
159Sin Phyu Kyne Aung Thein
160Sitagu Sayadaw
161Soe Chit Oo
162Soe Hein
163Soe Hnin Oo
164Soe Maung Maung
165Soe Myaing
166Soe Myat Thu Zar
167Soe Myint
168Soe Myint Latt
169Soe Myint Maung
170Soe Nay Lin
171Soe Soe
172Soe Thein
173Soe Thine
174Soe Thwae (Translator)
175Soe Thwae (Weitzar)
176Soe Tin Win
177Soe Win Htut
178Soon(GTI)
179Spirit Myo
180Su Hla Phyu
181Su Htet
182Su Htoo Pan Sayar Han
183Su Htoo Pan U Kyaw
184Su Inzali
185Su Kyi Htwe
186Su Latt Tun
187Su Lay Nwe
188Su Myat Eain
189Su Myat Ko
190Su Myat Mon Mon
191Sue Hnget
192Sue Ma
193Sue Sha Myat Myat
194Sue Thit Ni
195Sut Htun Mhat Win
196Swal Mat Shin
197Swal Taw Min Than Aye
198Swam Htet Aung
199Swe Hlaing Oo
200Swe Min (Da Nu Phyu)
201Swe Myint
202Swe Swe Aung
203Swe Than

T

1Ta Pyay Kan Sayartaw
2Ta Ra Won(Pyi)
3Ta Yat Ashin Pyin Nyar Waya
4Tae In Gu Sayartaw
5Tae Taw Sayardaw
6Tagu Lay Pyay
7Take Hte Aung
8Talar Ko Lay Kyi
9Tam Tim
10Tamahta U Aung Myat
11Tar Manay Kyaw
12Tar Tay
13Tar Yar Min Wai
14Tate Ka Ma
15Taun Khoe
16Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
17Taw Ja Pway
18Taw Lu
19Taw Myint (Hnat Phyar)
20Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
21Taw Saw Hinn
22Taw Tharr Gyi Lu Naing
23Taw Win Nwe
24Te La Wa
25Teacher Hlaing
26Tet Ka Tho Mg Thu Hlaing
27Tet Ka Tho Phone Naing
28Tet Ka Thol Hla Kywal
29Tet Ka Thol Khin Maung Aye
30Tet Ka Thol Ko Htay
31Tet Ka Thol Kyal Pwint
32Tet Ka Thol Min Thu
33Tet Ka Thol Mya Sein
34Tet Ka Thol Nandamate
35Tet Ka Thol Nay Win
36Tet Ka Thol Sein Tin
37Tet Ka Thol Shin Thiri
38Tet Ka Thol Soe Naung
39Tet Ka Thol Soe Win
40Tet Ka Thol Soe Yin
41Tet Ka Thol Tin Kha
42Tet Ka Thol Win Kywal
43Tet Ka Thol Win Mon
44Tet Ka Thol Ye Lin Aung
45Tet Toe
46Tha Doe Aung
47Tha Doe Nwe
48Tha Doe Tay Za
49Tha Doe Wi Ra
50Tha Kya Won Tha
51Tha Pyae Moe
52Tha Pyay (Korea)
53Thadinhtauk Khin
54Thakhin Aung Phae
55Thakhin Ba Thaung
56Thakhin Ba Tin
57Thakhin Mya Than
58Thakhin Myat Sine
59Thakhin Phae Htay
60Thakhin Than Htun
61Thakin Ko Taw Mhine
62Thame Chit
63Thame Pyo
64Thamudaya Po Mo
65Than Aung Khaing
66Than Aye
67Than Htike
68Than Myint Aung
69Than Myint Oo
70Than Myint Than(Khun Chan Kone)
71Than Nyein Aung (Education)
72Than Oo Hlaing
73Than Phae Myint
74Than Swe
75Than Than Tint
76Than Tun
77Than Twal Maung
78Than Win Hlaing
79Thanhlin Mg Mg Oo
80Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
81Thant Sin
82Thant Zaw
83Thant Zaw Htun
84Thar Du
85Thar Ga Doe
86Thar GaRa Nga Soe
87Thar Lon Kyaw
88Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
89Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
90Tharmanay Kyaw
91Thate Pan Maung Wa
92Thate Pan Myo Thant
93Thate Pan Soe Hla
94ThaToe Tay Za
95Thaung Htike
96Thaung Nyunt Thit
97Thaung Wai Oo
98Thaw Ka
99Thawdar Aye Lei
100Thawdar Swe
101The Khit Nay
102Thein Myint Wai
103Thein Oo
104Thein Pae Myint
105Thein Paing
106Thein Pe
107Thein Sein
108Thein Than Win (Ma Hlaing)
109Thein Zaw (Shwe Li Oo)
110Theint Theint Nway
111Thet Hlar Shin Saw
112Thet La Sin
113Thet Lone
114Thet Min July
115Thet Oo Lwin
116Thet Pine Ye`
117Thet Tun (Medical Science)
118Thi Han Twin
119Thi La
120Thiha Aung
121Thiha Htate Tin Saw
122Thiha Kyaw Thu
123Thiha Naing (Pyi)
124Thike Phwar
125Thin Kha Thu
126Thin Khar
127Thin Myat Noe
128Thin Su Su Nyein
129Thin Tine Nyo
130Thine U Chit Than
131Thinn Thinn Naing
132Thinn Thinn Thar
133Thiri
134Thiri Kyae Sin
135Thiri Pyan Chi U Thar Myat
136Thit Htoo Eain
137Thit Sar Depaka Sayarkyi U Kyi
138Thit Sar Ni
139Thite Phwar
140Thoe
141Thoe Saung
142Thone Dayi Oo
143Thone Na Yi Thet Wai
144Thone Sal Htate Tin Myint
145Thonedara Win- Chaung Oo
146Thoon Nay Soe
147Thoon Sit
148Thu Kha
149Thu Kha Cho
150Thu Kha Mai Hlaing
151Thu Mg
152Thu Myat(Mahar Aung Myae)
153Thu Ra Htike
154Thu Ra Ni
155Thu Rain
156Thu Rain Myo Myint
157Thu Rain Swe
158Thu Tay Thi Myint Tun
159Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
160Thu Tay Thi Sayar Nyein
161Thu Tay Thi Sayar Zaw
162Thu Tay Thi Thet Tun Myint
163Thu Thain
164Thu Thu Ka
165Thu Way
166Thu Yaung Mae
167Thuritza
168Thuta Nyan
169Thuwanna Kyaw Sein
170Ti Ti Tun
171Tike Soe
172Tike Soe Htun
173Tin Aung Htun
174Tin Aung Ni
175Tin Aung Twin
176Tin Htwe
177Tin Maung Myint
178Tin Maung Than (Ywar Ma)
179Tin Maung Win
180Tin Maw (Chemistry)
181Tin Mg Toe
182Tin Moe
183Tin Myint
184Tin Myint Oo
185Tin Naing Toe
186Tin Nwe Mg
187Tin Nyunt
188Tin Soe (BawGa Gone)
189Tin Swe Moe
190Tin Than Oo
191Tin Tun (Taung Gote)
192Tin Tun Oo(Culture)
193Tint Htun Swe
194Tint Lu
195Tint Sann
196Tint Tal
197Tipetaka Yaw Sayartaw
198Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
199Tite Soe
200Today Editor Group
201Toe Htet
202Toe Nhaung Moe
203Toe Tet
204Tr. Daw Thet Thet
205Traffic Rule Committee
206Tri Set Ka
207Tri Set Kha
208Tri Setkyar
209Tri Thin Kha
210Tun Shwe Khine
211Tun Zaw Htay
212Tuya U Shwe Mann
213Twae Htar Nyo
214Twin Gyi One Mg
215Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Khin(Dhamarsariya)
5U Aung Lin (B.E., Electronics)
6U Aung Lwin
7U Aung Mon (Myat Su Mon)
8U Aung Myint
9U Aung Myint Htun(BachelorOfAgriculture)
10U Aung Myint(Japan Diploma)
11U Aung Naing Maw
12U Aung Nyunt Win
13U Aung Than
14U Aung Thein Myat
15U Aye Cho(M.A)
16U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
17U Aye Mg
18U Aye Phae
19U Ba Jyan
20U Ba San
21U Ba Than(DamMiKa)
22U Ba Yin
23U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
24U Bo Kalay (BA)
25U Bo Thein
26U Chain Myint
27U Goinga
28U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
29U Hla
30U Hla Aung
31U Hla Din
32U Hla Htun
33U Hla Htun Phyu
34U Hla Khin (San Nyunt Oo)
35U Hla Myint
36U Hla Myint (Gandamar)
37U Hla Win (A Pilot)
38U HLwar
39U Hote Sain
40U Htin Por
41U Htut
42U Ka Lar
43U Kan Min
44U Kan Nyunt
45U Kaung Htoo
46U Kavidhajajeti (Kaung Su Wai)
47U Khaemar Sarra
48U Khin Aung
49U Khin Maung Saw (Berlin)
50U Khin Maung Swe
51U Khin Mg Gyi
52U Khin Mg Latt
53U Khin Mg Than (Shae Saung)
54U Khin Soe
55U Ko Ko (Solicitor)
56U Ko Ko Gyi
57U Ko Ko Lay
58U Ko Ko Lay (B.Sc)
59U Ko Lay - Zayyar Maung
60U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
61U Kyaw Naing
62U Kyaw Nyunt
63U Kyaw Yan
64U Kyaw Zay Ya
65U Kyi Myint
66U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
67U Maung Gyi
68U Maung Maung Lay
69U Mg Mg Hla Thaung(Mdy)
70U Mg Mg Than
71U Min Htet
72U Min Naing
73U Moe Myint
74U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
75U Myint Htun
76U Myint Lwin (Kan Baw Za)
77U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
78U Myint Swe (M.A London)
79U Myint Swe (MoeGok)
80U Myint Swe (Phyuu)
81U Myo Myint Wai
82U Myo Nyunt (Archaeologist)
83U Nanda
84U Nandar Sar Ya
85U Ngwe Aung Mon
86U Nu
87U Nyan Thin
88U Nyar Na
89U Nyein Aung (Sayar Bayda)
90U Nyi Hla Ngal
91U Nyunt Hlaing
92U Nyunt Wai
93U Oattaratharra
94U Ottamatharra
95U Own Kyaing
96U Own Myaing (Electronic)
97U Own Myint (Diesel)
98U Pa Ni
99U Phae Thein
100U Phoe Kyar
101U Phone (Chemistry)
102U Phor Kyar(National Scholar)
103U Pone Nya
104U Por Oo
105U Pu Ka Lay
106U Pyi Thein
107U Pyin Nyar
108U Pyinnyar Won Tha
109U Pyone Cho
110U San Maung(Myat Zan)
111U San Myint Aung (B.A)
112U San Shwe Bu
113U San Thar Aung
114U Sann Oo (MIS, Mandalay)
115U Sein Myint(Lashio)
116U Sein Tun
117U Shwe Aung
118U Shwe Win
119U Soe Myint
120U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
121U Soe Win
122U Sut Su
123U Sway Tin (U.S.C)
124U Taung Lone
125U Taw
126U Taw Zin
127U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
128U Than (HaPheZee)
129U Than Daing
130U Than Hlaing
131U Than Htut
132U Than Lwin
133U Than Maung (Pann Tine)
134U Than Phae (Ae Lann Nyun)
135U Than Sint (NL Elec)
136U Thar Htay Myint
137U Thar Tint
138U That Ka
139U Thaung Lwin
140U Thaung Ngwe
141U Thaung Win (Cherry Flower)
142U Thaw Zin
143U Thein
144U Thein Aung (Myanmar Sar)
145U Thein Han(Digest)
146U Thein Mg
147U Thet Htun
148U Thet Sein
149U Thit Lwin Soe
150U Thu Kha
151U Thu Riya
152U Tin Aye
153U Tin Aye (Dawei)
154U Tin Htut (B.E. Agri.)
155U Tin Ngwe
156U Tin Nyunt
157U Tin Oo (Myaung)
158U Tin Oo (Tution)
159U Tin Pae
160U Tin Tun
161U Tin Win Shin
162U Tint Wai
163U Tint Win Naing
164U Tun Aung Kyaw
165U Tun Aye(Dhamar Sariya)
166U Tun Hla
167U Tun Lwin (Meik Hti Lar)
168U Tun Phae
169U Tun Thein(Dhamar Sariya)
170U U Par La
171U U Thar Htun
172U Uggasena (Chindwin)
173U Wam Htain
174U Waya Termi Biwonta
175U Win Htain
176U Win Myint
177U Win Tin
178U Win Zin (Myeik)
179U Wint Kyaw
180U Yar Zart
181U Zaw Myo (Yangon University)

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wah Wah Htin Linn
3Wai Mhuu Thwin
4Wai Min Ain
5Wai Thar Li Maung Phone
6Wai Wai Aung
7Wai Yan Linn Khaung
8Wanna Aung
9Wanna Kyaw Htin U Ba Than
10Wanna Thiri
11Wanna Thiri (Mhan Taw)
12Weit Zar
13Wi Toke Di Sayartaw U Pandita
14Win Hein
15Win Htet Win
16Win Htut Zaw
17Win Kyaw Oo
18Win Maung Htun
19Win Mg
20Win Myat Than
21Win Myint
22Win Myint Aung
23Win Naing Oo (Yay Nan)
24Win Naing Thaung
25Win Nyein
26Win Oo
27Win Phone Aung
28Win Shwe Naun
29Win Thein Oo
30Win Thit
31Win Tin
32Win Tint Htun
33Win Win Latt
34Win Win Myint
35Win Zaw (Thit Taw)
36Win Zaw (Thone Sal)
37Wine Lashio
38Wine Maw
39Wint Kywal
40Wint Pyone Myint
41Won Tar Nu U Pyaing
42Wut Yee (Food House)
43WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yadanar Tain Ga
4Yae Baw Pho Tan Chaung
5Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
6Yammarwati Mg Hlaing Ye
7Yan Aung
8Yan Aung Mg Mg
9Yan Myo Aung
10Yan Naun Oo
11Yangon Ba Ba Gyi
12Yangon Ba Swe
13Yangon Buddha University
14Yangon Myo Thant
15Yar Mar Phon
16Yar Wa Na
17Yar Za Ga Ni
18Yar Za Win Ko
19Yar Zar Bwar
20Yarza Thin Kha
21Yatkha
22Yaw Naka Phoe Htaung
23Yaw Sayardaw
24Yay Cham
25Yaynan Myae Takhin Ba Tin
26Yaynanmyae Kha Yay
27Yaynanthar Win Maung
28Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
29Ye Baw Ba Khet
30Ye Baw Phae Than
31Ye Baw Phoe Tan Chaung
32Ye D Pa
33Ye Htet
34Ye Htet Aung
35Ye Htun Win
36Ye Htut
37Ye Kaung Htet
38Ye Man
39Ye Man Aung
40Ye Min Aung (RAY Electronic)
41Ye Min Hein
42Ye Mon Htaw
43Ye Mya Lwin
44Ye Myat Tin
45Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
46Ye Naing Moe
47Ye Shan
48Ye Sky
49Ye Thaddi
50Ye Thu
51Ye Thway Htet
52Ye Win Aung
53Ye Yan Aung
54Ye Yin Aung
55Ye Yint Naing
56Ye Zarni Aung
57Ye Zaw Aung
58Ye` Baw Htun
59Ye` Baw Kyaw San
60Ye` Khaung
61Ye` Man
62Ye` Min Hein
63Ye` Ye` Oo
64Yi Yi Htay
65Yin A Nint
66Yin Min Oo (University of Medicine)
67Yin Wai Lwin
68Yin Yin Lei
69Yin Yin Nu (Mandalay)
70Yoe Yar Htoo
71Yoma Lu
72Yoon Eain Drae
73Yu Waddy Jin Phaw Mal
74Yu Waddy Marlar Thein
75Yuri Paing
76Yuwati Khin Oo
77Yuwati Khin Sein Hlaing
78Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Bu Nyunt
3Za Wa Na
4Zakar Kyi Htate Tin
5Zalon Kyaw Oo
6Zan Khe
7Zar Ga Nar
8Zar Ni
9Zar Ni Aung (Yamarwati)
10Zar Ni Aung(Yammar Wadi)
11Zaw Bala
12Zaw Gyi
13Zaw Hein
14Zaw Htet
15Zaw Htet Aung
16Zaw Htut
17Zaw Lwin Oo (Hinthada)
18Zaw Lynn (Youth)
19Zaw Maung
20Zaw Min Than
21Zaw Myo Han(Nga Tine Chaung)
22Zaw Nainggan Soe
23Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
24Zaw Thet Htwe
25Zaw Win (Thit Htwin)
26Zaw Zaw Aung
27Zaw Zin
28Zay Ya
29Zay Ya Thu
30Zay Yar Maung
31Zay Yar Min Shin
32Zay Yar Zaw
33Zayyar Moe
34Zin Aye
35Zin Ba Oo
36Zin Hnin
37Zin Lu
38Zin Mg Mg Htet
39Zin Min (Tha Main Htaw)
40Zin Thant
41Zin Wai Thaw
42Zin Yaw Ni
43ZinYaw(Mann)
44Zu
45Zu Zu
46Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188

1
2
3
4
5

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z