Authors

Home / Author

A

1A Chawt Tor
2A Hla Pann
3A Hla Ta Yar
4A Htaut Taw Hla Aung
5A Htin Ka Ya
6A Kyi Taw
7A Kyin Nar
8A Lain Mar
9A Lo Taw Pyae Sayardaw
10A Lynn Thit
11A Phoe Phyu
12A Pilot
13A Rain Da Mar
14A Shin Aw Bar Tha Bi Won Tha
15A Shin Kawnaynya
16A Shin Pone Nyar Nanda
17A Shin Wah Thay Htar Bi Won Tha
18A Swe Taw
19A Thin
20A Yoe
21A Zat Hein
22Adatehtan Sayardaw
23Ae Kan Min
24Aekarit
25Ah Shin Pyin Nyain Thar Ra
26Ah Shin Thi Yain Nandar Bi Won Tha
27Akari Wai Wai
28Ambassador U Tint Swe
29Annawar Soe Moe
30Ant Mg
31Ar Kar Min
32Ashin Arsarrarlinkarra
33Ashin Awbartharbiwontha
34Ashin Candadhika
35Ashin Chekinda
36Ashin Dhamma Thar Mi Bi Won Tha
37Ashin Eiddhi Pala
38Ashin Gaw Thi Ta
39Ashin Gawthitharra
40Ashin Janakabhivumsa (Mahagandaryon)
41Ashin Kawainda (Popa)
42Ashin Kelasa
43Ashin Khae Mar Nanda
44Ashin Khae Mar Sar Ra
45Ashin Kowida
46Ashin Kumarra
47Ashin Nanda Marlar Bi Won Tha
48Ashin Nar Ga Thane
49Ashin Pannita Htay
50Ashin Ponya Nanda
51Ashin Pyin Nyar Di Ka Thiri
52Ashin Pyin Nyar Won Tha
53AShin Su Mingala Lankara
54Ashin Thaw Bi Ta (Dhamma Yadanar)
55Ashin Thaw Ma- Dawae
56Ashin Thaw Par Ka
57Ashin Thondaya
58Ashin Tilawkarbiwuntha
59Ashin Warramar Bi Won Tha
60Ashin Won Tha Par La
61Ashin Za Wa Na (Metta Shin - Shwe Pyi Thar)
62Ashin Zayya Pannita
63Association of Myanmar Poets
64At Ga Yar Zar
65At Ta Kyaw
66Aung Aye (Yangon Tat Ka Tho)
67Aung Chaint
68Aung Din/ Dahta
69Aung Hein
70Aung Hnin Swe
71Aung Htike (Shwe Bo)
72Aung Khant
73Aung Khin (Kyarr)
74Aung Khin Soe
75Aung Ko Oo (UMK)
76Aung Kyaun Phyar
77Aung Kyaw Hein (Translator)
78Aung Kyaw Swar
79Aung Lin
80Aung Lin Latt (Oakkalar)
81Aung Lwin Oo (Yay Nan Chaung)
82Aung Maun
83Aung Min Oo
84Aung Myat Htay
85Aung Myat Oo
86Aung Myat Thu
87Aung Myint (M.E)
88Aung Myo Min
89Aung Na Mate
90Aung Nay Lin
91Aung Pin Lae
92Aung San (Agriculture)
93Aung San Su Kyi
94Aung San Taw Ya Tat Oo Sayardaw
95Aung Shein
96Aung Si Nay Myo
97Aung Soe
98Aung Soe (Agri/107)
99Aung Soe (Veterinary Physician)
100Aung Tay Za
101Aung Thin
102Aung Thit
103Aung Way
104Aung Weit
105Aung Win (Psychology)
106Aung Ye Lin
107Aung Zaw Latt
108Aung Zay Ya Tu
109Aung Zayya
110Aung Zin
111Ayar
112Aye Aye Hlaing
113Aye Htun Min
114Aye Lwin Thant
115Aye Maung Kyaw
116Aye Thein

B

1Ba Ji Aung Soe
2Ba Nyar Oo
3Ba Nyo Gyi
4Ba Oak Khine
5Ba Than - Dhammika
6Ba Thet Swe
7Badanda Sandarwara Biwuntha
8Badanda Sariya
9Badanda Thanwara
10Badanda Za Ga Rar Biwuntha
11BaMa Khit U Ba Yin
12Bamaw Thein Pae
13Bamaw Tin Aung
14Bar Bi Yar
15Bar Mae Sayadaw
16Bay Lu Wa Sayar Tin
17Beijing Pyan Win Ko (Inn Wa)
18Bhikkhu Moneyya
19Bite Pu
20Bo Aye Maung
21Bo Bo
22Bo Bo (Shwe Kan Ku)
23Bo Gyi
24Bo Tar Yar (Thirty Soldiers)
25Bo Thein Swe
26Bone Pyan Sayartaw U Pyin Nyar Thar Mi
27Burma Research Society
28Burma U Ba Yin
29Buu Thee

C

1Cane Ball U Ba Thein
2Cartoon Myint Thein
3Cartoon Nyi Pu Che
4Cartoon Sein Gyi
5Chan Min Eain
6Chan Myae Ashin Eaindaka
7Chan Myae Sayartaw
8Chan Myae Tha Ra Phi Hlaing
9Chan Myae Win
10Charlie Wone
11Chateau Man
12Chaw Su San
13Chit Ma
14Chit Min Thu
15Chit Myarr Shin
16Chit Naing (Sate Pyin Nyar)
17Chit Nge (Dat Tha Na)
18Chit Nwe Moe
19Chit Oo Nyo
20Chit Oo Tin
21Chit Sa Yar
22Chit San Win
23Chit Sein Lwin
24Chit Tee
25Chit Win Nyut
26Cho Nwe
27Cho Tun
28Chu Thit
29Civil Service Selection and Training Board
30Colonel Ko Lay
31Colonel San Pwint
32Colonel Tin Maung (retired)
33Computer Journal Editors

D

1D Nine Kha
2D Par Aung
3D Ye` Gyar
4Da La Bam
5Dae We
6Dagon Khin Khin Lay
7Dagon Shwe Myar
8Dagon Tar Yar
9Dagon U Htun Myint
10Danote Hein Zaw
11Danote Ko Ko Zaw
12Dat Sayar U Kyaw Lin
13Dat Ta Kyaw Swar
14Dat Tha Kyaw Swar
15Dat Tha Ma Hai Di
16Date Ba Kyaw Swar
17Dathana Kyaw Swar
18Daun Nwe Sa Kyar
19Daw Khin Hla Tin
20Daw Moe
21Daw Ohn Kyi Thar
22Daw Saw Mya Aye Kyi
23Daw Swan Kyi
24Daw Thidar Tun
25Daw War War
26Daw Yin Yin Aye
27Day Wa Set Kyar
28Day Wa Tar
29Day Wi
30Day Wor
31Daywar Min
32Dhamma Duta Ashin Pa Nyain Thara
33Dhamma Duta Ashin Pyinnyar Zau Ta
34Dhamma Pi Ya Mahtay
35Dhamma Steka U Maung Maung
36Dhamma-bari Ashin Wiriya (Taung Sorn)
37Dhammar Sa Ri Ya U Aung Kyaw Moe
38Dhammar Sa Ri Ya U Aye Naing
39Dhammar Sa Ri Ya U Htay Hlaing
40Dhammar Sa Ri Ya U Mg Mg Lay
41Dhammar Sa Ri Ya U Nyunt Maung
42Dhammar Sa Ri Ya U Tin Myint
43Director Sayar Myint
44Do J San
45Dr Tun Aung Kyaw (eye)
46Dr. Ar Law
47Dr. AShin Dhamma Pi Ya
48Dr. Ashin Nanda Marlar Bi Wun Tha
49Dr. Aung Khin
50Dr. Aung Khin Sint
51Dr. Aung Ko Ko
52Dr. Aung Kyaw
53Dr. Aung Maw
54Dr. Aung Naing
55Dr. Aye Kyaw
56Dr. Ba Maw
57Dr. Ba Myint
58Dr. Chit
59Dr. Daw Thynn Thynn
60Dr. Dharmkirti
61Dr. Hla Kyi
62Dr. Hla Pe
63Dr. Hnin Waddy Maung
64Dr. Khin Hnin Yu
65Dr. Khin Maung Lwin
66Dr. Khin Maung Nyo
67Dr. Khin Maung Nyunt
68Dr. Khin Moe Moe
69Dr. Khin Myo Han
70Dr. Khin Pan Hnin
71Dr. Khin Yi Win
72Dr. Khine Maung Nyunt
73Dr. Kyaw Myint
74Dr. Kyaw Sein
75Dr. La Min
76Dr. Lwan Wai
77Dr. Ma Tin Win
78Dr. Mar Mar Swe
79Dr. Maung Maung Nyo
80Dr. Mehm Tin Mon
81Dr. Mg Mg
82Dr. Mg Mg Thein
83Dr. Mg Thin
84Dr. Min Thein
85Dr. Mo Lar
86Dr. Myat Myint Moh
87Dr. Myint Lwin (Psychology)
88Dr. Myint Myint Khin
89Dr. Myint Oo
90Dr. Myo Aung
91Dr. Nan Hlaing
92Dr. Nan Ohmmar
93Dr. Nandawbartha
94Dr. Nu Nu Yin
95Dr. Nwae Win
96Dr. Nyan Hein Latt
97Dr. Nyunt Shwe
98Dr. Ohn Maung
99Dr. Sayar Myint (Satkyar Min)
100Dr. Soe Lwin
101Dr. Soe Win Oo
102Dr. Than Htun
103Dr. Than Lwin
104Dr. Thein Lwin
105Dr. Thet Lwin
106Dr. Thiha
107Dr. Tin Aung Aye
108Dr. Tin Maung Kyi
109Dr. Tin Mg Htwe
110Dr. Tin Shwe
111Dr. Tin Thein (Geology)
112Dr. Toe Hla
113Dr. U Swe Myint
114Dr. U Thein
115Dr. U Tint Swe Latt
116Dr. Walpola Rahula
117Dr. Win Maung Htet
118Dr. Ye Myint Kyaw
119Dr. Ye Naing
120Dr. Yi Yi
121Dr. Zaw Than
122Du Bo Mhoo Gyi Thaung Htike
123Du Won
124Dwarawati A Shin Ku Tha La

E

1Eain Kyar Thite
2Eaint
3Eaint Thet Pie
4Ei Maung
5Eii Kyar Kway
6Elizabeth Howard Moore

F

1Food Security Working Group

G

1Gan Bi Ya Mg Shwe
2Gan Bi Ya Sir Gyi Ba Boe Phyu
3Ganbiya Maung Maung
4Gandaryi
5Gandaryi Wait Zar
6Gar Ma Ni
7Garad
8General Aung San
9Giacomo
10Gone Win
11Green
12Grievance Committee
13Group of Dhammar Sariya Parli Editors
14Gymmy

H

1Ha Ri Bala (Kuthinayon)
2Han Phyo Aung (Garden)
3Han Thar Thiri
4Han Win Naing
5Hantharwady U Win Tin
6Hein Aung Kyaw
7Hein Latt
8Hein Si
9Hein Zay
10Hla Moe (Education)
11Hla Myint Aung (White Love)
12Hla Tha Main
13Hla Thein Win (Ka Ni)
14Hla Thit Aung (Inn Lyar)
15Hla Tun (Myanmar)
16Hlae Kuu Than Htun
17Hlaing Bwar
18Hlaing Phyu
19Hlaing Win Swe
20Hline Kyar Phyu
21Hloe Whet Sann Kyal Sar Tee 1 Oo
22Hnin Ko
23Hnin Nwae Hlaing
24Hnin Oo
25Hnin Pann Eain
26Hnin Set
27Hnin Win Than
28Hot Line
29Htan Hlaing
30Htar Oak Thone
31Htate Tin Htut
32Htaung Muu Gyi Thein Win
33Htay Maung
34Htet Aung Zin
35Htet Moe
36Htet Myat
37Hti Lar Sithu
38Hti Lar Soe Myint Htal
39Htin Gyi
40Htin Lynn
41Htoo Ant
42Htoo Myat Kyal
43Htoo Swe Aung
44Htun Aung Kyaw
45Htun Lwin (Dhamasariya B.A)
46Htun Lynn
47Htun Myint Htay (M.E., Mechanical)
48Htun Naing Naun (Yay Nan Chaung)
49Htun Shwe Khaing (M.A)

I

1In Gyan
2Inn Sein Aung Soe

J

1Jame
2James Hla Kyaw
3Jet Kunn Chan Kone
4Journal Kyaw Ma Ma Lay
5Journal Kyaw U Chit Mg
6Jue

K

1K M Htike
2K Myuu
3K.P.Aung
4Ka Ka Kun
5Ka Kyoe Shin
6Ka Lyar
7Kaday Kadar
8Kalaw Chit Htun
9Kalyer Ei Ei Lwin
10Kan Chun
11Kan Myint Maw
12Kan Win
13Kant Balu Khin Mg Swe
14Kate Hti Ma
15Kaung Htet
16Kaung Htet Nyunt
17Kaung Myat (2002 YAU)
18Kaung Myat Loon Thaw
19Kaung Myat Min
20Kaung Thant
21Kaung Thar
22Kay Tu Win Htut
23Kee Kee
24Khin (Tine Yinn May)
25Khin Aung Soe
26Khin Cho Htun Publication
27Khin Hnin Yu
28Khin Khin Htoo
29Khin Khin Myat Noe
30Khin Khin Thin
31Khin La Pyae Won
32Khin Latt
33Khin Maung
34Khin Maung Myint
35Khin Maung Than (Psychology)
36Khin Maung Zaw
37Khin Mg Nyo - Economy
38Khin Mg Toe (Moe Mate)
39Khin Myo Chit
40Khin Nyo Nyo Myint
41Khin One
42Khin Oo Khin Khin
43Khin Saw Tint
44Khin Swe Oo
45Khin Thuzar
46Khin Thuzar Kyaw
47Khin Zaw Hein
48Khine Kyaw
49Khine Mi Mi Zin
50Khine Myat Thar
51Khine Thant Kyaw
52Khine Zin Thet
53Khit Pyo Phyu
54Khit Ta Yar Sein Wah
55Khoon Cho Nyein Chan
56Khu Khu
57Khun Cho Nyein Chan
58Khwar Nee
59Kin Wun Min Gyi
60Klash Chan Dar
61Ko (University)
62Ko Arkar (S/W and H/W)
63Ko Jay
64Ko Ko (Set Mhu Tet Ka Tho)
65Ko Ko Gyi
66Ko Ko Latt (Sae Myaun)
67Ko Ko Lay
68Ko Ko Maung
69Ko Ko Maung Gyi
70Ko Ko Zaw
71Ko Koe
72Ko Kyaw
73Ko Lwan Khine
74Ko Maung San Thein
75Ko Myo- Mingalar
76Ko Ngal
77Ko Nine (Chinn Mountain)
78Ko Nyein Oo
79Ko One
80Ko Pike
81Ko Sa Sa
82Ko Saunn
83Ko Shwe Htoo (Pyay)
84Ko Shwe Taw Thar
85Ko Shwe Thein Min
86Ko Sun (R/O)
87Ko Swe (Panorama)
88Ko Tar
89Ko Yaw (Eco)
90Ko Yoe Kont
91Ko Zaw Htay (Culture)
92Ku Tha
93Kung Fu Soe Myint
94Kyae Mone U Thaung (Aung Ba La)
95Kyae Ni
96Kyae Ri Lynn Sit
97Kyae Sin Mhoo Wai
98Kyai The Lay Htet Sayardaw
99Kyat Kalay
100Kyaut Belu Tin Maung Swe
101Kyaw Aung
102Kyaw Hein
103Kyaw Hlaing
104Kyaw Hlaing Oo
105Kyaw Htet Tun
106Kyaw Htin Naw Ya Htar
107Kyaw Htoo
108Kyaw Kyaw
109Kyaw Kyaw Naing
110Kyaw Kyaw Swe
111Kyaw Moe Zaw
112Kyaw Mya Than
113Kyaw Myint Lwin
114Kyaw Naing
115Kyaw Nyein
116Kyaw San Kay
117Kyaw Soe Bo
118Kyaw Thet Han
119Kyaw Thet Khine
120Kyaw Thit
121Kyaw Thu
122Kyaw Win
123Kyaw Yin Myint
124Kyaw Zau Oo
125Kyaw Zay Ya - Pathain
126Kyaw Zayyar Htun
127Kyee Kyee Saw
128Kyee Thae Nyunt Naing
129Kyi Aye
130Kyi Kyi Mar
131Kyi Lin (Myanmar)
132Kyi Lin Aye
133Kyi Lwin Myint (Mu Dra)
134Kyi Min
135Kyi Mya
136Kyi Naing
137Kyi Nu Khit
138Kyi Oo
139Kyi Shoon
140Kyi Win (Ya.Ha.Ma.Ka)
141Kyu Hnit
142Kyu Kyu Thin
143Kyu Mhway
144Kyune
145KznT

L

1L Lynn
2La Da
3La Min Mo Mo
4La Won Thar Thar
5La Yaun Min Kha
6La Yaung Cho
7La Yaung Kyu Yint
8Lady Zaw
9Lae Twin Thar Saw Chit
10Lat Won Tha
11Latkyar Lynn Pyar
12Latt Tay Za Aung
13Law Researcher
14Lay Lay Myint
15Lay Maung
16Lay Myaing
17Lay Thu San
18Lenin
19Lieulenant Colonel Kyi Swe (Retired)
20Lieulenant General Myo Nyunt (retired)
21Lin Htate Shin
22Lin Htate Shin
23Lin Kar Yee Kyaw
24Lin Khant
25Lin Lin Htet
26Lin Nyo Thwae
27Lin Oo Khin
28Lin Oo Naing
29Lin Oo Taryar
30Lin Pa Wadi
31Lin San
32Lin Tae Oo
33Lin Thaik Nyunt (Myanma Land)
34Lin Thet Khine
35Lin Ti Oo
36Lin Tun
37Lin Wai Myaing
38Lin Yaun Tin
39Lin Yone Mg Mg
40Lin Yone Ni
41Lin Yone Ni
42Lin Yone Thit Lwin
43Literature and Intellectual Upgrading Group
44Lone Ma
45Loon Htar Htar
46Loon Sat No Myat
47Loon Ta Mhe
48Lu Aung
49Lu Htike
50Lu Htu Daw A Mar
51Lu Htu Sain Win
52Lu Htu U Hla
53Lu Lu
54Lu Maw
55Lu Min Thit
56Lu Nay
57Lu Nyo Chaw
58Lu Pant Nge
59Lu Thar Man
60Lu Zaw Thit
61Lwin Min Aunt

M

1M Shain Myint
2Ma Aye Lay
3Ma Aye Nyein
4Ma Di Khin Lay
5Ma Har Mi
6Ma Har Si Sayardaw
7Ma Har Swe
8Ma Har Wira
9Ma Hnin Pwint
10Ma Hu Yar (Loi Kor)
11Ma Khine
12Ma Kyae Ou
13Ma Kyi Pyar
14Ma Lay Lone
15Ma Lay Nyain
16Ma Li Kha
17Ma Lin Lin
18Ma Ma Lay
19Ma Ma Thadda Maung
20Ma Moe Myae
21Ma Ni Ni
22Ma Ni Zau Ta
23Ma Nor Ha Ri
24Ma O Zar
25Ma Sandar
26Ma Thanegi
27Ma Thidar (San Chaung)
28Ma Win Myint
29Madi Khin Lay
30Mae Htee Sayardaw (2)
31Magwae Win Myint
32Maha Bawdi Myaing Sayardaw
33Main Ka Lay
34Main Main (Latha)
35Major Ba Shin
36Major Toe Aung
37Mal Khine
38Mal Min Bone
39Man Khinn Htan
40Man Phoe Aye
41Man Tin
42Manawhari
43Mandalay U Win Hlaing
44Many Writers
45Mar Lay
46Mar Mar Aye
47Mar Mar Soe
48Mar Na Wa
49Mar Yainda (Pathain Gyi)
50Mar Yar
51Marcury
52Maung (Magway)
53Maung Htin Aung
54Maung Maung
55Maung Maung Htwe (Retired Professor)
56Maung Maung Moe Aung
57Maung Maung Sein Lynn
58Maung Maung Thein Hlaing
59Maung Maung Thiri
60Maung Myint Kyi (Sar Pay Bate Man)
61May Aww
62May Myat Noe
63May Pearl Oo
64May Theingar Soe
65May Thet Su
66Me Ko Zuu Zin
67Member of Sabel Oo´s Editors
68Mg Ant
69Mg Aye Aung
70Mg Bo Mwae
71Mg Chaint
72Mg Chaw Nwe
73Mg Chit Htwe (M.A)
74Mg Chit Nyo (Bago)
75Mg Dagon
76Mg Daung
77Mg Hla Myo (Chin Chaung Chan)
78Mg Hla Soe
79Mg Hlaing Yi
80Mg Hnin Swe
81Mg Hone Wam (Lecturer)
82Mg Htin
83Mg Htin Aung
84Mg Htun Myaing
85Mg Htun Oo (Mogok)
86Mg Htun Thu
87Mg Kaung Htike
88Mg Kaung Myint
89Mg Khin Min (Danuphyu)
90Mg Khine Khant
91Mg Khine Mar
92Mg Khit Tun
93Mg Ko Ko (Amarapura)
94Mg Ko Ni
95Mg Ko Yu
96Mg Kyau Oo
97Mg Kyaut Tie
98Mg Kyaw Yin
99Mg Kyi Lin
100Mg Kyi Thant
101Mg Loon Kyin
102Mg Mahar
103Mg Mg Aye
104Mg Mg Hlaing (At Site Ku)
105Mg Mg Htun Aung
106Mg Mg Myint Thein (YIT)
107Mg Mg Nyunt
108Mg Mg Pyone
109Mg Mhine Nyoe (Chaung Oo)
110Mg Min
111Mg Moe Si
112Mg Moe Thu
113Mg Myae Ni (Tamartaw)
114Mg Myat Moe
115Mg Myint Kyi (Sarpay Beikman)
116Mg Myint Kywal
117Mg Myint Mar (Bogalay)
118Mg Nay Win
119Mg Nwe Than (Ministry of Information and Communica
120Mg Nyan Htet
121Mg Nyan Kyal
122Mg Nyein Chan
123Mg Nyo Aye
124Mg Nyo Mhine (Than Lyin)
125Mg Pann Mwae
126Mg Pann Yi
127Mg Phae Ngal
128Mg Por Tun
129Mg Pyae Chan
130Mg Sanda(Lel Way)
131Mg Sane Ni
132Mg Sann Kyal
133Mg Saydanar
134Mg Sein Hlaing (Oatthar)
135Mg Sein Htwe
136Mg Sein Win (Pa Ti Kone)
137Mg Shwe Khit
138Mg Si Thu
139Mg Soe Chain
140Mg Soe Myat (Chaung Oo)
141Mg Soe Thit
142Mg Su Shin
143Mg Sue San
144Mg Swe
145Mg Swe Thet
146Mg Than Swe (Dawei)
147Mg Thant
148Mg Thar Cho
149Mg Thar Ma Nya
150Mg Thar Noe
151Mg Thar Pyae
152Mg Thar Ra
153Mg Thaw Ka
154Mg Thein Lwin
155Mg Thein Pae
156Mg Thein Sine
157Mg Thit Sein
158Mg Thu Swe (Tha Pyae Yone)
159Mg Thwae Chun
160Mg Thway Yint
161Mg Thwe Thit
162Mg Tin Mon
163Mg Wai Phyo
164Mg Wanna
165Mg Wint Thu
166Mg Won Tha
167Mg Yan Pine
168Mg Yay Aye (Harvard University)
169Mg Ye Soe (Kyaukse)
170Mg Yin Hline (Pyinn Ma Myine)
171Mg Yin Win (Dau Pone)
172Mg Za Ni Ya
173Mg Zayyar
174Mhaw Ekari
175Mhaw Wonn Tharr U Khin Nyunt
176Mhawbi Sir Thein
177Mhu Tha Pyae
178Mhu Thet Pie
179Mi Chan Wai
180Mi Ko Zu Zin
181Mi Mann Lay
182Min Aung Kyaw
183Min Aung Min
184Min Aung Naing
185Min Bay Dar (Pwint Phyu)
186Min Bu Ashin Kinsana
187Min Bu Aung Kyaing
188Min Bu Myo Thet Aung
189Min Din
190Min Eain Dar
191Min Htet Yarzar
192Min Kan Thar
193Min Khaung (EMPA-8)
194Min Khite Soe San
195Min Ko Naing
196Min Kun Sayardaw
197Min Kyaw
198Min La Pyae
199Min Lu
200Min Lu Lu
201Min Ma Gite
202Min Mahar Kyaw Khaun
203Min Myat ThuRa
204Min Myat Yar Za
205Min Nan
206Min Nay Thway
207Min Ni
208Min Nwe Soe
209Min Phone Htee
210Min Pone Nya
211Min San Ain
212Min San Eain
213Min Sate Tra
214Min Set Ka
215Min Set Kyar
216Min Shin
217Min Soe (Han Thar Nwe)
218Min Soe Yar Sar
219Min Soe Yar Zar
220Min Swe
221Min Ta Khit
222Min Thane Kha
223Min Thawdar
224Min Thein (Mechanical)
225Min Thein Khaing
226Min Thila
227Min Thitsar Hlaing
228Min Thu Ra
229Min Thu Won
230Min Thway Thit Sar
231Min Win Htain
232Min Yae Kyaw
233Min Yu Pa
234Min Yu Wai
235Min Zaw
236Min Zin
237Mingalar Zin Aung
238Minister Padaytha Yar Zar
239Ministry of Construction
240Ministry of Culture
241Ministry of Education
242Ministry of Finance and Revenue
243Ministry of Health
244Ministry of Home Affairs
245Ministry of Information
246Ministry of Information and Communication
247Ministry of Religious Affairs
248Mite Mite (Pyay)
249MMTH
250Mo Mo
251Mo Zar Hlan Wai
252Moe (Kyaut Sal)
253Moe Hein
254Moe Kyaw Thu
255Moe Lynn (Phoe Lay)
256Moe Ma Kha
257Moe Moe (Innyar)
258Moe Myint Oo
259Moe Ni Lwin
260Moe Nine Sayartaw U Pannita
261Moe Nyein Aye
262Moe Sat Pwint
263Moe Set Lin Htet
264Moe Set Y
265Moe Shin (I.M.T)
266Moe Si Thu
267Moe Thae Phyu Soe
268Moe Thet Min Yin
269Moe Wai
270Moe Zay Nyein
271Moe(PyinMaNar)
272Moh Moh Sann
273Mone Ywae Sayartaw
274Mone Ywar Nay Zar
275Mone Ywar Win Pe
276Mr. Mg Mhine
277Mr.Tarot
278Mra Hnin Zi
279Mu Pine Hnin Si
280Muh Eain Zin
281Mya Aye
282Mya Han
283Mya Hnaung Nyo
284Mya Htun Aung
285Mya Kay Tu
286Mya Khwar Nyo
287Mya Loon Cho - Say Tat Ka Tho
288Mya Mhuu Khin Khin
289Mya Nandar
290Mya Pearl Khin
291Mya Pearl Thwe
292Mya Phone Lu Lu
293Mya Sein Taung Sayardaw
294Mya Set Kyar Shin
295Mya Than San
296Mya Than Tint
297Mya Thandar
298Mya Tharr Twin
299Mya Thin Kyu
300Mya Win
301Mya Win_Dathana
302Myae Mhone Lwin
303Myae Yine
304Myaing Nann Swe
305Myanma A Lin Than Nyunt
306Myanmar Music Association
307Myanmar Thaing Federation
308Myanmar Translation Society
309Myanmar Writers Association
310Myar Sit The
311Myar Thu
312Myat Khine
313Myat Nyein
314Myat Pann Ya Gone Group
315Myat Thet
316Myat Wai Toe (Education University)
317Myaun Mya Mg Ko
318Myaung Mya Mg Yin Tint
319Myaw Lint Chat (Medicine 2)
320Myay Lat Maung Myint Thu
321Myay Lat Min Lwin
322Myay Lat Myat Thu
323Myay Lat Thein Lwin
324Myeik Win Htain
325Myin Mu Mg Naing Moe
326Myint Mo Myittar (Loikaw)
327Myint O Two
328Myint Soe Hlaing
329Myint Than
330Myit Tar Shin (Shwe Pyi Thar)
331Myo Aung Swe (Medical Research)
332Myo Aung Swe (Say Thu)
333Myo Ko Myo
334Myo Lwin Aung
335Myo Man
336Myo Myint
337Myo Nyunt Htun
338Myo Set (Mr. Photo)
339Myo Thura
340Myoe Ma Myint Kywal
341Myoe Ma Than Lwin
342Myu Khunn Chal

N

1Na Gar Phyu
2Na Win
3Naing Bateman
4Naing Khin Maung Lay
5Naing Oo
6Naing Pan Hla
7Naing Thit
8Naing Win Swe
9Naing Zaw (Lazy Club)
10Nan Ei Ei Zar
11Nan Ei Khine
12Nan Htike Soe
13Nan Kyawt Shin
14Nan Nyunt Swe
15Nan San San Aye (A Di Pa Di Phyue)
16Nan Su Kay Swam
17Nan Yaw A Shin Zar Ga Ra
18Nanda
19Nanda Kyaw Thu
20Nanda Soe
21Nanda Thein Zan
22Nanda Thu
23Nandar Moe Kyal
24Narainda
25Nat Nwe
26Nat Sat Yaung
27Nat Shin Naun
28Nat Tha Mee
29Nat Ywar Moe
30Naung Sit The
31Naw Htoo Aung
32Nay Ant Khaung
33Nay Aw Yar
34Nay Htet Thiha
35Nay Kha
36Nay Ko Latt
37Nay Lin (Dental)
38Nay Lin Aung
39Nay Min Naing
40Nay Min Thurain
41Nay Min Yarzar
42Nay Min Yaung Chi
43Nay Myo Thant
44Nay Nor
45Nay Nwe Zin Myint
46Nay Oo Wai
47Nay Paing
48Nay Phone Lat
49Nay Phone Oo
50Nay Phone Wai
51Nay Soe Htet
52Nay Soe Thaw
53Nay Win (London)
54Nay Win Aung
55Nay Win Myint
56Nay Ye Aung
57Nay Zaw Naing
58Nay Zin Latt
59Nga Lat Ma
60Ngwe Kyi
61Ngwe O Dawn - Kyee Maung
62Ngwe Tar Yi
63Nhin Wai Nyein
64Nhine Mahar
65Ni Ko Ye`
66Ni Ni Naing (Tha Hton)
67Ni Yint Yint
68Nine Nine Sanay
69No Ko Zu Zin
70Nor Tuu Aung
71Nu Nu Yi (Innwa)
72Nu Yin
73Nwae Ta Man
74Nwan Jar Thine
75Nway Ta Man
76Nwe Oo Hlaing
77Nwe Thit
78Nyan Kywal
79Nyaung Kan Aye Sayardaw Bat Dan Ta Eain Da Ka
80Nyay
81Nyein Aye Eain
82Nyein Chan May
83Nyein Kyaw
84Nyi Aung Maw
85Nyi Htet Aung
86Nyi Lynn Sat
87Nyi Naun
88Nyi Nyi Htwe
89Nyi Nyi Naing
90Nyi Pu Lay
91Nyi Thit
92Nyo Aung
93Nyo Aye
94Nyo Htet (Lin Thit Oo)
95Nyo Lwan Aung
96Nyo Mya
97Nyo Myint Thein
98Nyo Thaung
99Nyoe
100Nyunt Kyuu
101Nyunt Oo
102Nyunt Wai - Kathar

O

1O Mar Sum
2O Swam Pyae
3Oakkar Min Set
4Oakkar Oo
5Oakkar Oo Soe
6Oattara Nay La
7Oattayar Khae Mar
8Ohn Ni Khae
9Oo
10Or Pi Kyal
11Other
12Own Sein (Kyarr)

P

1P Moe Nin
2P.Morgan
3Pa Chi Hla Tin Tun
4Pa Chi Ko Soe
5Pa Chi U Ba Kyi
6Pa Khoke Ku Sayar Taw
7Pa Thain Aung Than Oo
8Pae Thein
9Pakhoatku U Own Phae
10Pan The Khine
11Pan Wai Wai
12Pan Ya Tu
13Pann Dakar Ko Tin Myint
14Pann Myat Hay Thi
15Pann Myat Ingyin
16Par Ra Gu
17Parmautkha Ye` Myint Kyaw
18Pearl Khin Khin
19Pearl Thi
20Peter Mya Oo
21Pha Auk Sayardaw
22Phae Myint
23Phoe Kyawt
24Phoe La Min
25Phoe Nyan
26Phoe Pa Nyaw (Thapatekyinn)
27Phoe Thone Nya
28Phoe Wa Mg
29Phone Kywal
30Phone Mee Nay La
31Phone Pyae Tayzar
32Phone Tay Za
33Phone Wai (Medicinal Herbs)
34Phwar Lauk Kyi
35Phyar Pone Nadi
36Phyo Htain
37Phyo Khaing Latt
38Phyo Tharra
39Phyo Wai (M.A)
40Phyuu Sayardaw
41Poe Ko Ko
42Poe Ko Ko
43Poe Zar
44Politician
45Pone Na Ka
46Pone Na Mi
47Pone Na Nyo
48Pone Nya Khin
49Por Gyar Yit
50Por Lwin Kyaw
51Por Lwin Kyaw
52Por Oo Thit
53Prof Dr. Khin Maung Aye
54Prof. Min Dar Tu
55Prof. U Aye Maung
56Professor Min Dar Tu
57Pu Lwal Pyin Nyar @ U Pyin Nyar
58Public Service Media Governing Body
59Pwint Lann (Mine)
60Pyae Pine Muu Aim
61Pyay (UM 2)
62Pyi Kyaw Lwin
63Pyi Lone Mwae
64Pyi Myanmar Editor Group
65Pyi Pann Moe
66Pyin Nyar Di Pa
67Pyin Nyar Kyaw
68Pyin Nyar Shaw Taung Editor Group
69Pyin Sa Man D Yine
70Pyo Khit

Q

R

1R Zar Ni Twae (Sayar San Myae)
2Ray (Electronic)
3Retired Head of City Religious Affairs
4Robert M.Powers
5Robert Tin Aye
6Rsariya Yu Gal Key Sho Baw Da
7Ruper Thein

S

1S.S Khin Mg Aye
2Sa Lai Ko Da
3Sa Ma Paut Sein
4Sabae Phyu Nu
5Sagaing Hla Shwe
6Sagaing U Boe Thin
7Sai Sai Kan Hlaing
8Saindarmani U Chit Maung
9Saint
10San Chaung Ko Ko Aung
11San Hlaing
12San Lwin
13San San Nwe`(Tharyarwaty)
14San Shwe Myint
15San Zar Ni Bo
16Sann Lynn
17Sann Tun
18Sar Taw Pyan Sayar Thein
19Sat Aung
20Sat Ka
21Sat Kaw Ma
22Sate Tra
23Sate Tra Agga
24Sate Tra Kha
25Saturngod
26Saung Lu Lin
27Saung Win Lat
28Saw Cary Win
29Saw Hlan
30Saw Htain Lynn
31Saw Khat
32Saw Mone Nyinn
33Saw Myint Zu
34Saw Ngu Wah
35Saw Nyo
36Saw Pyae Chan Thar
37Saw Pyae Mar Lar
38Saw Pyae Yadanar
39Saw Tin Maung
40Saw Yu Pa Thin
41Say Tan
42Say Tha Wun
43Say Tha Wun
44Saya Sundra
45Sayar Aung
46Sayar Aung Pine
47Sayar Dagon
48Sayar Gyi Myint Tharr
49Sayar Gyi U Goingar
50Sayar Gyi U Han Htun
51Sayar Gyi U Tin Oo
52Sayar Htwe
53Sayar Nu
54Sayar Nyo
55Sayar Sein Sann
56Sayar U Ba Hein
57Sayar U Maung Maung Than
58Sayar U Min Thein
59Sayar U Sai Aung Win
60Sayar U San Lwin
61Sayar U Sein Myint
62Sayar U Thar No
63Sayar U Thein Lwin
64Sayardaw Badanda Nay Main Da
65Sayardaw Badanta Waiponela
66Sayardaw Baddanda Kovida
67Sayardaw U Jotika
68Sayardaw U Ya Tha Ka
69Saytanar Hlaing
70Second Kyaw Aung San Htar Sayardaw
71Sein Hlaing
72Sein Lynn
73Sein Ngat Yoe
74Sein Sein
75Sein Win Sein
76Set Htun Lynn
77Shanti Swaroop Baudh
78Shar
79Shate
80Shin Gwan Gweat
81Shin Htwe Yin (Manottha)
82Shin Lu Thit
83Shin Ma
84Shin May Yoon
85Shin Me Htae
86Shin Moe
87Shin Myat Noe
88Shin Naw
89Shin Nhaung
90Shin Oakkahta
91Shin Phone
92Shin R Sar Ra
93Shoon Ya Me Moe
94Show
95Shwe Ba Win
96Shwe Bo Barmahti Khin Aung
97Shwe Bo Mi Mi Gyi
98Shwe Bo Thet Mar
99Shwe Chan Thar
100Shwe Dar
101Shwe Daun Lu
102Shwe Inzali
103Shwe Kine Tharr
104Shwe Ku May Hnin
105Shwe Kyae Si
106Shwe Kyin Sayartaw Gyi
107Shwe Min Won Sayataw
108Shwe Min Wun U Phone Myint
109Shwe Myaing Pyone Lei Maw
110Shwe Nagar Tin Win
111Shwe Ngar Lay
112Shwe Nwe
113Shwe O Daung
114Shwe Phone Kan
115Shwe Taung Thiha Thu
116Shwe Thin Kha
117Shwe Yaun Ma Ma
118Shwe Yin Nhit
119Si Thu At Ga
120Si Tine Ashin Issariya (Dhammasariya)
121Silent Ghost
122Sin Phyu Kyne Aung Thein
123Sitagu Sayadaw
124Soe Chit Oo
125Soe Hnin Oo
126Soe Maung Maung
127Soe Myaing
128Soe Myat Thu Zar
129Soe Myint
130Soe Myint Latt
131Soe Myint Maung
132Soe Nay Lin
133Soe Soe
134Soe Thein
135Soe Thine
136Soe Thwae (Translator)
137Soe Thwae (Weitzar)
138Soe Tin Win
139Soe Win Htut
140Su Hla Phyu
141Su Htet
142Su Htoo Pan Sayar Han
143Su Htoo Pan U Kyaw
144Su Inzali
145Su Kyi Htwe
146Su Latt Tun
147Su Lay Nwe
148Su Myat Eain
149Su Myat Mon Mon
150Sue Hnget
151Sue Ma
152Sue Thit Ni
153Sut Htun Mhat Win
154Swal Mat Shin
155Swal Taw Min Than Aye
156Swam Htet Aung
157Swe Hlaing Oo
158Swe Min (Da Nu Phyu)
159Swe Myint
160Swe Swe Aung

T

1Tae Taw Sayardaw
2Tagu Lay Pyay
3Talar Ko Lay Kyi
4Tar Tay
5Tar Yar Min Wai
6Tate Ka Ma
7Taun Khoe
8Taung Twin Sayadaw Khin Gyi Phyaw
9Taw Ja Pway
10Taw Lu
11Taw Phayar Lay (U Aung Zay)
12Taw Saw Hinn
13Taw Tharr Gyi Lu Naing
14Taw Win Nwe
15Tet Ka Tho Phone Naing
16Tet Ka Thol Khin Maung Aye
17Tet Ka Thol Ko Htay
18Tet Ka Thol Min Thu
19Tet Ka Thol Mya Sein
20Tet Ka Thol Nandamate
21Tet Ka Thol Nay Win
22Tet Ka Thol Sein Tin
23Tet Ka Thol Shin Thiri
24Tet Ka Thol Soe Win
25Tet Ka Thol Tin Kha
26Tet Ka Thol Win Kywal
27Tet Toe
28Tha Doe Aung
29Tha Doe Nwe
30Tha Doe Tay Za
31Tha Doe Wi Ra
32Tha Kya Won Tha
33Tha Pyae Moe
34Tha Pyay (Korea)
35Thadinhtauk Khin
36Thakhin Aung Phae
37Thakhin Ba Thaung
38Thakhin Ba Tin
39Thakhin Mya Than
40Thakhin Myat Sine
41Thakhin Phae Htay
42Thakhin Than Htun
43Thakin Ko Taw Mhine
44Thame Chit
45Thame Pyo
46Thamudaya Po Mo
47Than Aung Khaing
48Than Htike
49Than Myint Aung
50Than Myint Oo
51Than Nyein Aung (Education)
52Than Oo Hlaing
53Than Phae Myint
54Than Swe
55Than Tun
56Than Twal Maung
57Than Win Hlaing
58Thanlyin Aung Thein (Thine Pyaun Pyan)
59Thant Sin
60Thant Zaw Htun
61Thar Du
62Thar Ga Doe
63Thar GaRa Nga Soe
64Thar Lon Kyaw
65Thar Naing Aung (Kyaikmaraw)
66Thar Yar Wadi U Nyay Ya Sayartaw
67Tharmanay Kyaw
68Thate Pan Maung Wa
69Thate Pan Myo Thant
70Thate Pan Soe Hla
71ThaToe Tay Za
72Thaung Htike
73Thaung Nyunt Thit
74Thaung Wai Oo
75Thaw Ka
76Thawdar Aye Lei
77Thawdar Swe
78The Khit Nay
79Thein Myint Wai
80Thein Oo
81Thein Pae Myint
82Thein Pe
83Thein Than Win (Ma Hlaing)
84Thein Zaw (Shwe Li Oo)
85Theint Theint Nway
86Thet Hlar Shin Saw
87Thet La Sin
88Thet Min July
89Thet Oo Lwin
90Thet Pine Ye`
91Thet Tun (Medical Science)
92Thi Han Twin
93Thi La
94Thiha Aung
95Thiha Htate Tin Saw
96Thiha Kyaw Thu
97Thiha Naing (Pyi)
98Thike Phwar
99Thin Kha Thu
100Thin Khar
101Thin Myat Noe
102Thin Su Su Nyein
103Thin Tine Nyo
104Thine U Chit Than
105Thinn Thinn Naing
106Thinn Thinn Thar
107Thiri Kyae Sin
108Thiri Pyan Chi U Thar Myat
109Thit Htoo Eain
110Thit Sar Ni
111Thite Phwar
112Thoe
113Thoe Saung
114Thone Na Yi Thet Wai
115Thone Sal Htate Tin Myint
116Thonedara Win- Chaung Oo
117Thoon Nay Soe
118Thoon Sit
119Thu Kha Cho
120Thu Kha Mai Hlaing
121Thu Mg
122Thu Ra Htike
123Thu Ra Ni
124Thu Rain
125Thu Rain Swe
126Thu Tay Thi Myint Tun
127Thu Tay Thi Phone Myint Thwae
128Thu Tay Thi Sayar Nyein
129Thu Tay Thi Sayar Zaw
130Thu Tay Thi Thet Tun Myint
131Thu Thain
132Thu Thu Ka
133Thu Way
134Thu Yaung Mae
135Thuritza
136Thuwanna Kyaw Sein
137Ti Ti Tun
138Tin Aung Htun
139Tin Aung Ni
140Tin Htwe
141Tin Maung Myint
142Tin Maung Than (Ywar Ma)
143Tin Maung Win
144Tin Maw (Chemistry)
145Tin Mg Toe
146Tin Moe
147Tin Myint
148Tin Myint Oo
149Tin Naing Toe
150Tin Soe (BawGa Gone)
151Tin Swe Moe
152Tin Than Oo
153Tin Tun (Taung Gote)
154Tint Htun Swe
155Tint Sann
156Tint Tal
157Tipitaka Nikaya Ministrative Organization
158Tite Soe
159Today Editor Group
160Toe Htet
161Toe Nhaung Moe
162Toe Tet
163Tr. Daw Thet Thet
164Traffic Rule Committee
165Tri Set Ka
166Tri Set Kha
167Tri Setkyar
168Tri Thin Kha
169Twae Htar Nyo
170Twin Gyi One Mg
171Twin Gyi Thar Tin Win Oo

U

1U At Ga
2U Aung Hein Kyaw
3U Aung Htin
4U Aung Lin (B.E., Electronics)
5U Aung Lwin
6U Aung Mon (Myat Su Mon)
7U Aung Naing Maw
8U Aung Nyunt Win
9U Aung Than
10U Aye Ko Ko (B.E - Electronics)
11U Aye Mg
12U Ba Jyan
13U Bawdi_Bawdi Yate Nyein Taw Ya
14U Bo Kalay (BA)
15U Goinga
16U Han Tun (Pyi Twinn A Khunn)
17U Hla
18U Hla Aung
19U Hla Din
20U Hla Htun
21U Hla Khin (San Nyunt Oo)
22U Hla Myint
23U Hla Myint (Gandamar)
24U Hla Win (Lay Thu Ye` Ta Oo )
25U HLwar
26U Hote Sain
27U Htin Por
28U Htut
29U Ka Lar
30U Kan Nyunt
31U Kaung Htoo
32U Khaemar Sarra
33U Khin Aung
34U Khin Maung Saw (Berlin)
35U Khin Maung Swe
36U Khin Mg Gyi
37U Khin Soe
38U Ko Ko (Solicitor)
39U Ko Ko Gyi
40U Ko Ko Lay (B.Sc)
41U Ko Lay - Zayyar Maung
42U Kyaw - Pyinnyar Maw Kun
43U Kyaw Naing
44U Kyaw Nyunt
45U Kyaw Yan
46U Kyaw Zay Ya
47U Kyi Myint
48U Mar-ni-ta-thi-ri-bi-wun-tha
49U Maung Gyi
50U Maung Maung Lay
51U Mg Mg Than
52U Min Htet
53U Min Naing
54U Moe Myint
55U Myat Kyaw (Myanmar Language Commission)
56U Myint Htun
57U Myint Lwin (Kan Baw Za)
58U Myint Lwin (Thant-Tee-Pwar)
59U Myint Swe (M.A London)
60U Myint Swe (MoeGok)
61U Myint Swe (Phyuu)
62U Myo Myint Wai
63U Myo Nyunt (Archaeologist)
64U Nanda
65U Nu
66U Nyan Thin
67U Nyar Na
68U Nyein Aung (Sayar Bayda)
69U Nyi Hla Ngal
70U Nyunt Hlaing
71U Oattaratharra
72U Ottamatharra
73U Own Kyaing
74U Own Myaing (Electronic)
75U Own Myint (Diesel)
76U Phae Thein
77U Phoe Kyar
78U Phone (Chemistry)
79U Pone Nya
80U Por Oo
81U Pu Ka Lay
82U Pyi Thein
83U Pyin Nyar
84U Pyinnyar Won Tha
85U Pyone Cho
86U San Myint Aung (B.A)
87U San Shwe Bu
88U San Thar Aung
89U Sann Oo (MIS, Mandalay)
90U Sein Tun
91U Shwe Aung
92U Shwe Win
93U Soe Shein (Mg Soe Htike - Thone Sal)
94U Sut Su
95U Sway Tin (U.S.C)
96U Taung Lone
97U Taw
98U Tha.Ya.Sa.Ka (Pan Taung)
99U Than (HaPheZee)
100U Than Daing
101U Than Hlaing
102U Than Htut
103U Than Phae (Ae Lann Nyun)
104U Than Sint (NL Elec)
105U Thar Tint
106U That Ka
107U Thaung Lwin
108U Thaung Win (Cherry Flower)
109U Thaw Zin
110U Thein Aung (Myanmar Sar)
111U Thet Htun
112U Thet Sein
113U Thit Lwin Soe
114U Thu Kha
115U Tin Aye
116U Tin Aye (Dawei)
117U Tin Htut (B.E. Agri.)
118U Tin Ngwe
119U Tin Nyunt
120U Tin Oo (Myaung)
121U Tin Oo (Tution)
122U Tin Pae
123U Tint Wai
124U Tint Win Naing
125U Tun Hla
126U Uggasena (Chindwin)
127U Wam Htain
128U Win Htain
129U Win Myint
130U Win Zin (Myeik)
131U Wint Kyaw
132U Yar Zart

V

1Varanasi Ashin Ganbiya Buddhi
2Venerable Eindaka
3Venerable Kaw Wi Da
4Venerable Zana Tharra
5Venus
6View
7Vipassana Research Group

W

1Wa Zi Yar
2Wai Mhuu Thwin
3Wai Min Ain
4Wai Thar Li Maung Phone
5Wai Wai Aung
6Wai Yan Linn Khaung
7Wanna Aung
8Wanna Thiri
9Wanna Thiri (Mhan Taw)
10Weit Zar
11Win Hein
12Win Htet Win
13Win Htut Zaw
14Win Maung Htun
15Win Myat Than
16Win Myint
17Win Myint Aung
18Win Naing Oo (Yay Nan)
19Win Nyein
20Win Oo
21Win Phone Aung
22Win Shwe Naun
23Win Thein Oo
24Win Thit
25Win Tin
26Win Win Latt
27Win Win Myint
28Win Zaw (Thit Taw)
29Win Zaw (Thone Sal)
30Wine Lashio
31Wine Maw
32Wint Kywal
33Wint Pyone Myint
34Wut Yee (Food House)
35WYTU Myanmar Group

X

Y

1Ya Wai Htun
2Ya Wai Nwe - Inn Ma
3Yammar Wadi War Kyaun Sayar Kay Tu
4Yammarwati Mg Hlaing Ye
5Yan Aung
6Yan Aung Mg Mg
7Yan Myo Aung
8Yan Naun Oo
9Yangon Ba Ba Gyi
10Yangon Ba Swe
11Yangon Myo Thant
12Yar Mar Phon
13Yar Wa Na
14Yar Za Ga Ni
15Yar Za Win Ko
16Yar Zar Bwar
17Yarza Thin Kha
18Yatkha
19Yaw Sayardaw
20Yay Cham
21Yaynanthar Win Maung
22Yaynantthar Mg Kyaw Nyunt
23Ye Baw Phae Than
24Ye D Pa
25Ye Htet
26Ye Htun Win
27Ye Htut
28Ye Kaung Htet
29Ye Man
30Ye Man Aung
31Ye Min Aung (RAY Electronic)
32Ye Min Hein
33Ye Mon Htaw
34Ye Mya Lwin
35Ye Myat Tin
36Ye Myint (Sont Oo Ti Htwin)
37Ye Naing Moe
38Ye Shan
39Ye Sky
40Ye Thaddi
41Ye Thu
42Ye Thway Htet
43Ye Win Aung
44Ye Yan Aung
45Ye Yin Aung
46Ye Yint Naing
47Ye Zarni Aung
48Ye Zaw Aung
49Ye` Baw Htun
50Ye` Baw Kyaw San
51Ye` Khaung
52Ye` Man
53Ye` Min Hein
54Ye` Ye` Oo
55Yi Yi Htay
56Yin A Nint
57Yin Min Oo (University of Medicine)
58Yin Wai Lwin
59Yin Yin Lei
60Yin Yin Nu (Mandalay)
61Yoon Eain Drae
62Yuwati Khin Oo
63Yuwati Khin Sein Hlaing
64Ywar Sar Sein Tin Han

Z

1Za Bu Kyaw
2Za Wa Na
3Zar Ga Nar
4Zar Ni
5Zar Ni Aung (Yamarwati)
6Zaw Bala
7Zaw Gyi
8Zaw Htet
9Zaw Htet Aung
10Zaw Htut
11Zaw Lwin Oo (Hinthada)
12Zaw Lynn (Youth)
13Zaw Maung
14Zaw Min Than
15Zaw Nainggan Soe
16Zaw Nyi Nyi (Nay Pyi Taw)
17Zaw Thet Htwe
18Zaw Win (Thit Htwin)
19Zaw Zaw Aung
20Zaw Zin
21Zay Ya
22Zay Ya Thu
23Zay Yar Maung
24Zay Yar Min Shin
25Zay Yar Zaw
26Zayyar Moe
27Zin Aye
28Zin Ba Oo
29Zin Hnin
30Zin Lu
31Zin Mg Mg Htet
32Zin Min (Tha Main Htaw)
33Zin Thant
34Zin Wai Thaw
35Zin Yaw Ni
36Zu
37Zu Zu
38Zwe Yoon Naung

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

1

1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

1
2
3
4

 Author Name Search


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z